Скачать fb2
Гротески

Гротески


Пол ВерленГротески

Не катъри — яхват си краката,
златен поглед имат — не пари
и по пътищата на съдбата
скитат парцаливи и добри.

Умният ги пъди със съвети,
глупавият гледа ги със страх,
мръщят се девиците предвзети
и децата плезят се след тях,

че с противен, смешен, страшен вид е
всеки — и безшумно, и за миг
те пред нас изникват в мрачините
като сън кошмарен на болник;

и в ръце с раздрънкани китари
те размахват волно пръст корав,
гъгнат песните си странни, стари —
целите носталгия и гняв.

И през смях и сълзи безсърдечно
ни досаждат — дълго, с часове! —
с любовта към всичко вековечно,
древни мъртъвци и богове…

Но вървете, скитници презрени,
прокълнати, вечно сред позор,
покрай бездни, брегове студени,
под небесния невиждащ взор.

Свързаха се хора и природа,
за да ви накажат пак с тегла
за това, че — горди и в несгода! —
тръгнали сте с вдигнати чела.

Хулят ви — човек докрай ще губи,
щом живее с пламенни мечти;
кой в света от ударите груби
вашите чела ще защити?

Юли ви гори и януари
чак до костите ви ледени,
тръните бодат телата стари,
треската облива ви с вълни.

Гонят ви и всички ви проклинат,
и смъртта щом дойде някой ден —
вълците с погнуса ще отминат
край трупа ви сгърчен и студен.


info

Информация за текста

    © 1994 Кирил Кадийски, превод от френски

    Paul Verlaine
    Grotesques, 1866

    Сканиране и разпознаване: sir_Ivanhoe
    Редакция: NomaD

    Издание:
    Пол Верлен. Поезия
    Второ преработено и допълнено издание.
    Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.
    Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.
    Редактор на първото издание: Иван Теофилов.
    Художествено оформление: Иван Димитров.
    Коректор: Мария Меранзова.
    Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

    Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes
    Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/13382]
    Последна редакция: 2009-09-08 20:40:00
Top.Mail.Ru