Скачать fb2
Гръб ((пехотни колони))

Гръб ((пехотни колони))


Ръдиард КиплингГръб(пехотни колони)1

В строй — в строй — в строй — в пеши строй през Африка —
В крак — в крак — в крак — в крак — в пеши строй през Африка-
(Гръб — гръб — гръб — гръб сив безмълвен гръб пред теб!)
        Без отдих е тази война!
2
Седем-шест-петнайсет-две — трийсет мили преход днес-
Три-двайсет-десет-шест — трийсет и една нощес-
(Гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен гръб пред теб!)
        Без отдих е тази война!
Не — не — не — не — не поглеждай във страни!
(Гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен гръб пред теб!)
Кой — кой — кой — кой — кой ще полудее пръв!
        И без отдих е тази война!
Спри — спри — спри — спри — спри да мислиш все за туй-
Чуй — ме — Хрис-те — и от лудост ме спаси!
(Гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен гръб пред теб!)
        Без отдих е тази война!
Брой — брой — брой — брой — брой патроните наум!
Тих — миг — глух — сън — и ще бъдеш само сив
гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен стъпкан гръб!
        Без отдих е тази война!
Глад — зной — мор — бой — всичко ний ще издържим —
но — не — не — не — не и този зеещ гръб —
гръб — гроб — гръб — гроб — сив безмълвен гръб пред теб-
        И без отдих тази война!
Де — нем — все — пак — виждаш другите край теб,
но ве — чер — в мрак — чер — само сянка на един
гръб — гроб — гръб — гроб — сив безмълвен гръб пред теб-
        Без отдих е тази война!
Аз сам — бих — крак — в Ада и ви се кълна:
Ни — мрак — ни плам — няма друго там освен
гръб — гръб — гръб — гръб — сив безмълвен гръб пред теб!…
                И без отдих е тази война!


info

Информация за текста

    © Стоян Медникаров, превод от английски

    Rudyard Kipling

    Сканиране и разпознаване: NomaD, 2008
    Редакция: sir_Ivanhoe, 2008

    Публикация
    Ръдиард Киплинг
    Избрано

    Превод: Стоян Медникаров
    Художник: Иван Габеров
    Технически редактор: Нейко Генчев
    Издателство „Елпис“, Велико Търново
    Печат: ДФ „АБАГАР“, В. Търново

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6772]
    Последна редакция: 2008-04-28 07:00:00

notes

1

    Промяната на оригиналното заглавие „Ботуши“ е хрумване на преводача, и според него то е съобразено с особеностите на българския стих и е художествено оправдано. /Б.пр./

2

    „Без отдих е тази война!“ — Характерна за Киплинг употреба на библейски „архитип“ Сравни: „Няма човек, който да има власт над духа, за да удържа духа: Нито има власт над деня на смъртта: И няма пущание в тази борба…“ (Еклисиаст 8:8). /Б.пр./
Top.Mail.Ru