Скачать fb2
Вълк и човек

Вълк и човек


Братя ГримВълк и човек

    Веднъж лисицата разказвала на вълка за силата на човека — нямало животно, което можело да излезе насреща му. Затова трябвало да си служат с хитрини, за да се пазят от него.
    Вълкът отвърнал:
    — Ако ми се случи някой път да видя човек, въпреки всичко ще се нахвърля върху него.
    — Аз ще ти помогна да видиш човек — рекла лисицата. — Ела утре сутринта при мене, ще ти покажа един.
    Отишъл вълкът рано-рано при лисицата и тя го завела до пътя, по който всеки ден минавал един ловец.
    Най-напред се задал стар войник.
    — Това ли е човек?
    — Не — отвърнала лисицата, — не е това.
    После минало малко момче, което отивало на училище.
    — Това ли е човек?
    — Не, то тепърва ще става човек.
    Накрая се задал ловецът с пушка двуцевка на гърба и ловджийски нож на колана. Лисицата рекла на вълка:
    — Ето виж, иде човек! Нахвърли се върху него, но аз ще се прибера в дупката си.
    Вълкът се спуснал към човека, а ловецът, щом го забелязал, си рекъл:
    — Жалко, че не си напълних пушката с куршуми.
    Вдигнал пушката, прицелил се и изстрелял сачмите в главата на вълка.
    Вълкът разкривил муцуната си от болка, но не се изплашил. Ловецът стрелял втори път, но вълкът и сега преглътнал болката и се нахвърлил върху ловеца. Тогава ловецът измъкнал лъскавия си нож и му нанесъл няколко удара отляво и отдясно. Заревал вълкът и цял окървавен, побягнал при лисицата.
    — Е, куме — рекла лисицата, — как се справи с човека?
    — Ох — отвърнал вълкът, — не си представях така силата на човека. Най-напред свали от рамото си една тояга, духна в нея и върху муцуната ми налетя нещо, което ужасно ме загъделичка. После духна още веднъж в тоягата и тогава край носа ми хвръкна нещо като мълния и градушка. А когато се приближих съвсем до него, той измъкна от тялото си едно лъскаво ребро и така ме заблъска с него, че щеше да ме убие.
    — Виждаш ли — рекла лисицата — какъв голям самохвалко си! А който се хвали, нищо не прави.

info

Информация за текста

    © Димитър Стоевски, превод от немски

    Brüder Grimm
    Der Wolf und der Mensch,

    Сканиране и разпознаване: Анани Младенов
    Публикация:
    Братя Грим — Приказки
    Превод — Димитър Стоев
    Илюстрации — Антония Дончева
    Редактор — Петя Дочева
    Технически редактор — Иван Додов
    Издателство — „Св.св. Кирил и Методий“

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/2437]
    Последна редакция: 2007-04-29 13:46:40
Top.Mail.Ru