Скачать fb2
Бездомният

Бездомният


Джани РодариБездомният


Тоз, който си няма пари, нито къща,
към гарата той всяка вечер се връща,

в чакалнята влиза, без много да тропа,
и ляга и спи между двата вързопа.

Пазачът го гледа, стои и се чуди:
За где ли пътува? Дали да го буди?

А той не пътува ни нощем, ни с влака —
пътува той денем на двата си крака,

пътува, пътува с молбата си стара
и все не намира за себе си гара,

и все не намира ни хляб, нито къща
и пак се завръща в чакалнята съща,

и влак щом изсвири, сънува, че него
заводска сирена отнейде зове го,

зове го и казва: „Честито, човече!
Ти място намери! Ти работиш вече!“

Пазачо, смили се над нуждата чужда,
недей го събужда, недей го събужда!
info

Информация за текста

    © Джани Родари
    © 1995 Валери Петров, превод от италиански

    Gianni Rodari

    Разпознаване и редакция: sam, 2008

    Публикация
    Джани Родари. Небето е на всички
    Италианска
    Превод: Валери Петров
    Рисунки: Валери Петров
    Художествено оформление: Златка Дъбова
    Художник-редактор: Момчил Колчев
    Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.
    ИК „Колибри“, София, 1995
    Печат: Издателство „Спектър“
    ISBN 954-529-062-5

    Gianni Rodari
    Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori
    Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8114]
    Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00
Top.Mail.Ru