Скачать fb2
Чудо в парка

Чудо в парка


Джани РодариЧудо в парка


Чудно чудо! В парка днеска,
кякто си вървях така,
гледам: дреха се разхожда
без ръце и без крака.
Приближих се да я видя,
И какво излезе то? —
Смешно някакво момиченце
в татковото си палто.


info

Информация за текста

    © Джани Родари
    © 1995 Валери Петров, превод от италиански

    Gianni Rodari

    Разпознаване и редакция: sam, 2008

    Публикация
    Джани Родари. Небето е на всички
    Италианска
    Превод: Валери Петров
    Рисунки: Валери Петров
    Художествено оформление: Златка Дъбова
    Художник-редактор: Момчил Колчев
    Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.
    ИК „Колибри“, София, 1995
    Печат: Издателство „Спектър“
    ISBN 954-529-062-5

    Gianni Rodari
    Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori
    Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8133]
    Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00
Top.Mail.Ru