Скачать fb2
В индийска нишка

В индийска нишка


Джани РодариВ индийска нишка


Тихо, тихо като мишка,
тръгвай с мен в индийска нишка,

да заровим под луната
брадвичката на войната.

По бизонските пътеки,
гледай, с мокасини меки,

с лъкове и сарбакани
стъпват смели мохикани,


стъпват яростни апахи,
ирокези и навахи,

до един на нас известни
от квартални битки бесни.

Тихо, тихичко, на пръсти,
с тях и ти в тревите гъсти


с мен гушни се, мой команче,
под сънливото юрганче,

да не ни се скара мама
първа жрица на вигвама!


info

Информация за текста

    © Джани Родари
    © 1995 Валери Петров, превод от италиански

    Gianni Rodari

    Разпознаване и редакция: sam, 2008

    Публикация
    Джани Родари. Небето е на всички
    Италианска
    Превод: Валери Петров
    Рисунки: Валери Петров
    Художествено оформление: Златка Дъбова
    Художник-редактор: Момчил Колчев
    Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.
    ИК „Колибри“, София, 1995
    Печат: Издателство „Спектър“
    ISBN 954-529-062-5

    Gianni Rodari
    Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori
    Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8135]
    Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00
Top.Mail.Ru