Скачать fb2
Силата на сянката

Силата на сянката

Аннотация

    Тийрският камък, легендарна грепост, е превзет и Каландор, „Мечът, който не е меч“, е овладян. Но за Ранд ал-Тор, оказал се Прероденият дракон, това е едва началото.
    Докато приятелите и враговете му заговорничат и събират сили, Лорд Дракон изучава текстовете на древни пророчества и се бори да овладее Силата, която е негова. Но всички знаят, че предстои война — война срещу Отстъпниците и всички, които се опълчат срещу Дракона. А затворът, държащ Тъмния, бавно, но неотменно губи силата си. В Последната битка, Ранд ал-Тор знае срещу кого трябва да се възправи.
    „В много редки случаи, изключително надарени разказвачи успяват да създадат светове, надхвърлящи границата на фантазията, светове, превръщащи се в реалност. Робърт Джордан го постига“
Морган Ливлин
    „Пищна, интелигентно замислена сага. «Колелото на времето» е едно страхотно забавление, наситено с уникални събития и герои.“
Интерзоун


Робърт ДжорданСилата на сянката

    Посвещавам на Робърт Маркс,
    писател, учител, учен, философ, приятел и вдъхновител.
    Ще се надигне Сянката през света и ще затъмни всяка земя, чак до най-малкото кътче, и ни Светлина ще има, ни убежище. А онзи, който ще се роди от Зората, от Дева роден, според Пророчеството, ще протегне той ръце напред, за да улови Сянката, и ще пропищи светът от болка в спасението си. Слава, слава на Създателя и на Светлината, и на оногова, който ще се роди отново. Дано Светлината ни спаси от него.
Из Коментари по Каретонския цикъл
Сереин дар Шамел Мотара
Сестра-съветничка на Комаел.
Върховна кралици на Джарамайд
(ок. 325 СР, Трети Век)

Глава 1
Семена на Сянката

    Колелото на Времето се върти и Вековете идват и си отиват, оставяйки спомени, които се превръщат в легенди. Легендите заглъхват в мит и дори митът отдавна е забравен, когато породилият го Век се върне отново. В един Век, наричан от някои Третия век, Век, чието идване предстои и Век отдавна отминал, сред великата равнина, наречена степта на Каралайн, се надигна вятър. Вятърът не беше началото. Няма начала, нито краища при въртенето на Колелото на Времето. Но беше някакво начало.
    Задуха вятърът на северозапад, под ранното утринно слънце, през безкрайни мили хълмиста степ, покрита с трева и пръснати храсталаци, през лъкатушещата река Люан, през увенчаната със скършен зъбер Драконова планина, планина легендарна, възвисяваща се над монотонните хълмчета на равнината, издигаща се толкова нависоко, че облаци я засланяха едва на половината от димящия й връх. Драконова планина, където е погинал Драконът — и с него, според някои, Приказният век — където, според пророчествата, той щял да се роди наново. Или вече се е родил. Задуха вятърът на северозапад, към селцата Джуалде, Дарейн и Алиндер, където мостове като каменни дантели се издигаха в арки към Блестящите стени, величавите бели стени на онова, което мнозина наричаха най-великия град на света, Тар Валон. Град, докосван от сянката на Драконова планина всяка вечер.
    Сред тези стени, сякаш избуяли от самата земя, а не построени, блясваха здания, сътворени от огиери преди повече от две хиляди години. Като че ли бяха творение на вятъра и водата, нежели на ръцете дори на приказните огиерски каменоделци. Някои наподобяваха понасящи се в полет птици или огромни раковини от далечни морета. Литнали към небесата кули с уширяващи се върхове, тънки като флейти или спираловидни, стърчаха свързани помежду си с мостове на стотици стъпки във въздуха, често без парапети. Само онези, които дълго бяха пребивавали в Тар Валон, можеха да ги погледнат, без да зяпнат като селско простолюдие, никога не излизало от фермата.
    А най-величавата сред тези кули — Бялата кула — господстваше над града, блеснала на слънцето като излъскана кост. „Колелото на времето се върти около Тар Валон — казваха градските хора, — а Тар Валон се върти около Кулата.“ Първата гледка, която зърваха пътешествениците още преди конете им да достигнат подножията на мостовете, още преди капитаните на корабите да са видели самия остров, беше Кулата, отразила слънцето като маяк. Нищо чудно в такъв случай, че огромният площад, обкръжаващ защитената с крепостна стена Кула, изглеждаше по-малък под нейния блясък, отколкото бе в действителност, а хората по него — смалени като насекоми. И дори Бялата кула да беше най-малката в Тар Валон, обстоятелството, че тя бе ядрото на могъществото на Айез Седай, пак щеше да я направи господстваща сред островния град.
    Въпреки своята многочисленост, тълпата далеч не изпълваше площада. Хората се блъскаха на гъста гмеж по краищата му, всеки зает с дневните си грижи, но към самата Кула те ставаха все по-малко и най-накрая пояс от гол паваж, широк поне петдесет крачки, обграждаше високите й бели стени. Айез Седай, разбира се, бяха повече от уважавани в Тар Валон и Амирлинския трон властваше над града тъй както и над Айез Седай, но малцина държаха да се озоват по-близо до Айез Седай, отколкото им се налагаше. Има разлики между това да се гордееш с голямата камина в дневната си и да се набуташ в пламъците й.
    Едва малцина се осмеляваха да се приближат повече до широките стъпала, водещи към самата Кула, към изкусно гравираните порти, достатъчно широки, за да мине през тях редица от дузина души. Тези врати стояха гостоприемно разтворени. Винаги се намираха хора, които имат нужда от помощ или отговор на някой въпрос, на който смятаха, че единствено Айез Седай са в състояние да отговорят, и те прииждаха от близо и далеч, от Арафел и Геалдан, от Салдеа и Иллиан. Мнозина от тях намираха вътре помощ и напътствие, макар често не това, което бяха очаквали или за което се бяха надявали.
    Мин придърпа качулката над лицето си. Въпреки дневната горещина бе с дълго наметало — но пък, от друга страна, мнозина проявяваха свенливост, щом пристъпеха праговете на Кулата. По нея нямаше нищо, което да привлича внимание. Тъмната й коса беше по-дълга, отколкото при последното й пребиваване в Кулата, макар все още да не стигаше до раменете й, а роклята й, чисто синя, с изключение на тънките ивици бяла джерекузка дантела около врата и китките, изглеждаше подобаваща за щерката на някой заможен фермер, облякла най-добрия си празничен тоалет за Кулата, също като другите жени, пристъпващи към широките стъпала. Мин се надяваше, че в най-добрия случай изглежда не по-различна от тях. Наложи й се да сдържи да не се взира в тях, за да разбере дали се държат някак по-различно. „Мога да го направя“ — реши тя.
    Определено не беше изминала целия този път, за да се откаже точно сега. Роклята й беше нелоша маскировка. Онези в Кулата, които я помнеха, помнеха една млада жена с късо подстригана коса, винаги облечена като момче — с панталони, никога с рокля. Трябваше да е добра маскировка. За това, което правеше сега, нямаше кой знае какъв избор. Изобщо нямаше избор.
    Колкото повече се приближаваше към Кулата, толкова повече стомахът й се стягаше. Тя стисна здраво вързопа, притиснат до гърдите й. В него се намираха обичайните й дрехи и добрите й чизми, както и всички други лични неща. Бе оставила коня си в един хан недалече от площада. С мъничко късмет щеше да се озове на гърба му само след час-два и да поеме към моста Острейн и по пътя на юг.
    Не че толкова копнееше отново да се качи на кон. Не и след прекараните седмици на седло, без нито ден отдих, но трябваше да напусне това място. Никога не бе възприемала Бялата кула като гостоприемна, а точно сега тя й се струваше почти толкова ужасна, колкото и затворът на Тъмния в Шайол Гул. „Дали Моарейн смята, че съм дошла тук само защото тя ме помоли? Светлината дано ми е на помощ, държа се като глупаво момиче. Да правя такива глупости заради един глупав мъж!“
    Заизкачва се притеснена по стъпалата — всяко от тях бе широко и се налагаше да направи две крачки, докато стигне следващото — и за разлика от повечето други, не се спря, за да зяпне в благоговение бледата вис на Кулата. Искаше й се всичко да се свърши веднъж завинаги.
    Вътре сводести коридори обкръжаваха огромната приемна, но молителите стояха стълпени в средата на залата, под покрова на почти плоския купол. Подът, застлан с блед камък, беше изтрит и излъскан от неизброими изнервени стъпки от векове насам. Никой не мислеше за нещо друго освен къде се намира и защо е дошъл. Фермер и жена му в груби вълнени дрехи, стиснали грапавите си ръце, стояха редом до търговка, навлечена в коприна и кадифе, и до прислужница, стиснала между стъпалата си малко, инкрустирано със сребро ковчеже, несъмнено дар от нейната господарка за Кулата. Навсякъде другаде търговката щеше да изгледа накриво селските простаци, сбутали се така близо до особата й, а те най-вероятно щяха да сведат смутено глави и да се отдръпнат, сипейки извинения. Не и сега. Не и тук.
    Сред молителите се мяркаха малко мъже, което не бе изненадващо за Мин. Повечето мъже изпитваха нервност при близостта на Айез Седай. Всички знаеха, че мъжете Айез Седай, тогава, когато е имало такива, са виновни за Разрушението на света. Споменът за това не бе избледнял и след три хиляди години, макар времето да бе изменило много от подробностите. Все още плашеха децата с мъже, способни да преливат Единствената сила, мъже, орисани да полудеят от покварения от Тъмния сайдин, мъжката половина на Верния извор. Най-страшно от всички бе сказанието за Луз Терин Теламон, Дракона, Луз Терин Родоубиеца, започнал Разрушението. Впрочем, тези сказания в не по-малка степен стряскаха и възрастните. Пророчеството твърдеше, че Драконът отново ще се роди, в час на превелика нужда на човечеството, за да се срази с Тъмния в Тармон Гай-дон, Последната битка. Но това с нищо не променяше отношението на повечето хора към каквато и да било връзка между мъже и Силата. Сега всяка Айез Седай можеше да тръгне да залавя мъж, способен да прелива; от седемте Аджа Червената не се занимаваше с почти нищо друго.
    Разбира се, всичко това нямаше нищо общо с търсенето на помощ от Айез Седай, но въпреки това малцина мъже се чувстваха спокойни при свързването си по какъвто и да било начин с Айез Седай и Силата. Тоест малцина, с изключение на Стражниците, но пък всеки Стражник беше обвързан с някоя Айез Седай; Стражниците трудно можеха да се причислят към обичайното мъжко русло. Дори имаше поговорка: „Един мъж по-скоро ще си отреже сам ръката, за да се отърве от треската, отколкото да потърси помощ от Айез Седай.“ Жените я използваха, за да изразят с нея глупавия инат на мъжете, но Мин беше чувала някои мъже да твърдят, че загубата на една ръка може да е по-доброто решение.
    Зачуди се какво ли биха направили тези хора, ако разберяха онова, което знаеше тя. Сигурно щяха да се разбягат с писъци. А ако разберяха и причината за идването й тук, можеше и да не оживее, докато стражите на Кулата я арестуват и я хвърлят в килия. Не че нямаше приятелки в Кулата, но никоя от тях не бе с власт и влияние. Ако се разбереше причината за пристигането й, по-малко вероятно беше те да й помогнат, отколкото тя да ги повлече към бесилката на палача след себе си. И то, разбира се, стига да доживееше до съд; най-вероятно щяха да затворят устата й завинаги, без да се стига до съд.
    Каза си, че трябва да престане да мисли за това. „Ще успея вътре и ще успея да изляза. Светлината дано изгори Ранд ал-Тор, че ме въвлече във всичко това!“
    Три-четири Посветени, жени на възрастта на Мин или може би малко по-големи, кръжаха около кръглото помещение и разговаряха тихо с молителите. По белите им рокли нямаше никаква украса освен седем разноцветни шевици по подгъва, по една за всяка Аджа. От време на време по някоя новачка, още по-млада жена или момиче, цялата в бяло, идваше, за да отведе някого по-навътре в Кулата. Молителите неизменно следваха новачките със странна смесица от нетърпелива възбуда и неохота, караща ги да влачат нозете си по пода.
    Мин стисна още по-здраво вързопа пред гърдите си, когато една от Посветените спря пред нея.
    — Светлината да ви освети — поздрави я формално къдрокосата жена. — Казвам се Фаолайн. С какво може да ви помогне Кулата?
    Тъмното закръглено лице на Фаолайн имаше израза на човек, принуден да върши някаква досадна работа, когато го чакат много по-интересни занимания. Учение, може би, според това, което Мин знаеше за Посветените. Да се учи да стане Айез Седай. По-важното обаче бе, че в очите на Посветената не се долавяше, че я е разпознала; двете се бяха срещали при предишното пребиваване на Мин в Кулата, макар и за кратко.
    Въпреки това Мин сведе лице, уж в знак на дълбока почит. Не беше неестествено — по-голямата част от простолюдието не схващаше огромната разлика между една Посветена и пълноправната Айез Седай. Прикривайки лика си под ръба на качулката, тя погледна встрани от Фаолайн.
    — Имам въпрос, който трябва да задам на Амирлинския трон — промълви тя и отведнъж замлъкна, защото се появиха три Айез Седай да огледат приемната: две от един вход и една от друг.
    Посветените и новачките правеха реверанси всеки път, когато обиколките им ги отвеждаха при някоя от трите Айез Седай, но иначе продължаваха да си изпълняват задълженията, макар и мъничко по-енергично. И толкова. Не беше такава картината при молителите. Те като че ли до един престанаха да дишат. Далече от Бялата кула, далече от Тар Валон, можеха просто да вземат Айез Седай за три жени, чиято възраст не може да се определи, жени в разцвета на живота си, макар и по-съзрели, отколкото можеше да се допусне по гладките им скули. Но тук, вътре в Кулата, нямаше никакво съмнение. Жена, боравила дълго с Единствената сила, изглеждаше недокосната от времето така, както то се отразява на всяка друга жена. В Кулата на никого не беше нужно да види златен пръстен с Великата змия, за да разпознае една Айез Седай.
    Последва вълна от женски приклякания и по-изискани реверанси сред струпаните хора, както и вдървени поклони от страна на мъжете. Двама-трима дори паднаха на колене. Богатата търговка изглеждаше уплашена; фермерската двойка до нея беше зяпнала към оживелите легенди. Как да се държиш пред една Айез Седай за повечето от тях бе въпрос на чуто-недочуто; едва ли някой тук освен онези, които живееха в самия Тар Валон, изобщо беше виждал някога в живота си жива Айез Седай. А вероятно и самите тарвалонци не бяха се озовавали така близо до тях.
    Но не самите Айез Седай бяха сковали езика на Мин. Понякога, далеч не често, когато погледнеше някои хора, тя виждаше неща — образи и аури, които обикновено потрепваха и изчезваха почти мигновено. От време на време дори разбираше какво значат те. Това познание я спохождаше рядко — всъщност много по-рядко от самото виждане, — но разбереше ли го, винаги се оказваше права.
    За разлика от повечето други хора, Айез Седай — както и техните Стражници — винаги имаха около себе си образи и аури, понякога толкова много, танцуващи и сменящи облика си, че свят й се завиваше. Но големият им брой съвсем не ги правеше по-понятни. Тя проумяваше какво означават при Айез Седай толкова рядко, колкото и при другите. Но този път разбра много повече, отколкото й се искаше да разбира, и това я накара да потръпне.
    Стройната жена с черна коса, падаща до кръста — единствената от трите, която тя разпозна — се казваше Ананда и беше от Жълтата Аджа. Тя бе обкръжена от болезнено кафяво сияние, напукано и процепено от гниещи пукнатини, които го раздираха, уширяваха се и се разлагаха. Мъничката светлокоса Айез Седай до Ананда беше от Зелената Аджа, ако се съдеше по шала й със зелени ресни. Белият пламък на Тар Валон на него се мерна веднъж, когато тя се извърна с гръб. А на рамото й, сякаш вгнезден сред лозниците и ябълковите цветове, избродирани на шала й, бе кацнал човешки череп. Малък женски череп, добре огладен и избелял на слънцето. Третата, пълничка симпатична жена, от другата страна на залата, не носеше шал; повечето Айез Седай не си ги слагаха, освен на официална церемония. Леко вдигнатата й брадичка и изправените рамене издаваха сила и гордост. Тя сякаш мяташе синеок поглед към молителите зад завеса от кръв, а по лицето й се стичаха кървави вадички.
    Кръв, череп и сияние се стопиха в танц от образи около трите, пак се появиха и избледняха. Молителите ги зяпаха благоговейно — виждаха само три жени, които могат да докосват Верния извор и да преливат Единствената сила. Никой освен Мин не виждаше останалото. Никой освен Мин не разбираше, че тези три жени ще умрат. И трите в един и същи ден.
    — Амирлин не може да се срещне с всички — заяви Фаолайн със зле прикрито нетърпение. — Следващата й публична аудиенция е след десет дни. Кажи ми какво искаш и ще уредя да се срещнеш със сестрата, която би могла най-добре да ти помогне.
    Очите на Мин се отместиха към вързопа в ръцете й и останаха там, отчасти за да не й се налага да види отново това, което вече бе видяла. „И трите наведнъж! О, Светлина!“ Нима цели три Айез Седай можеха да умрат в един и същи ден? Но тя го знаеше. Знаеше го.
    — Имам право да говоря с Амирлинския трон. Лично. — За това право рядко се настояваше — кой ли би посмял? — но то съществуваше. — Всяка жена има това право и аз моля за него.
    — Нима смяташ, че Амирлинския трон е в състояние лично да види всеки, който дойде в Бялата кула? Несъмнено някоя друга Айез Седай ще може да ти помогне. — Фаолайн особено натърти на титлите, като че ли за да упражни натиск над Мин. — Кажи ми сега какъв ти е въпросът. И ми дай името си, за да знае новачката кого да потърси.
    — Името ми е… Елминдреда. — Мин неволно трепна. Винаги беше мразила това име, но Амирлин бе една от малцината, които го бяха чували. Стига да го помнеше. — Имам право да говоря с Амирлин. А въпросът ми е предназначен само за нея. Имам това право.
    Посветената вдигна вежда.
    — Елминдреда? — Устните й се изкривиха почти в насмешка. — И държиш на правата си? Добре. Ще уведомя Пазителката на Хрониките, че желаеш да се срещнеш с Амирлинския трон лично, Елминдреда.
    На Мин й се прииска да я зашлеви заради начина, по който натърти на „Елминдреда“, но вместо това се насили и промълви само:
    — Благодаря.
    — Не бързай да ми благодариш. Несъмнено ще минат часове, докато Пазителката намери време да отговори, а отговорът със сигурност ще е, че можеш да зададеш въпроса си на Майката на следващата публична аудиенция. Трябва да почакаш търпеливо, Елминдреда. — Тя се усмихна на Мин почти самодоволно, обърна се и се отдалечи.
    Стиснала зъби, Мин понесе вързопа и застана до стената между два от сводестите изходи, където се помъчи да се слее с гравюрите по белия камък. „Не се доверявай никому и гледай да не те забележат, докато не се добереш до Амирлин“, й беше казала Моарейн. Моарейн бе Айез Седай, на която тя вярваше, поне в повечето случаи. Така или иначе, съветът бе добър. Трябваше само да се добере до Амирлин и да си свърши работата. После щеше отново да навлече собствените си дрехи, да се види с приятелките си и да се махне. Нямаше да има никаква необходимост да се крие повече.
    Успокои се, като забеляза, че трите Айез Седай са излезли. Три Айез Седай, които ще умрат в един ден. Невъзможно — това бе най-подходящата дума. Но въпреки това щеше да се случи. Нищо от това, което кажеше или направеше, не можеше да го промени — когато знаеше какво означава един образ, то се сбъдваше — но трябваше да каже на Амирлин за това. Можеше да се окаже не по-малко важно от вестите, които носеше от Моарейн, въпреки че това бе трудно за вярване.
    Друга Посветена дойде да смени една от присъстващите и в очите на Мин пред личицето й с бузи като ябълки затрептяха решетки, като на клетка. Шериам, Наставницата на новачките, надникна в приемната. Мин бързо сведе очи — Шериам я познаваше прекалено добре. Лицето на червенокосата Айез Седай изглеждаше изранено и подуто. Беше само видение, разбира се, но въпреки това на Мин й се наложи да прехапе устна, за да не ахне. Шериам, с нейната спокойна властност и увереност, беше несъкрушима като самата Кула. Разбира се, нищо не можеше да порази Шериам. Но нещо щеше да го стори.
    Някаква Айез Седай, непозната на Мин, с шал на Кафявата Аджа, придружаваше пълна жена във фино изтъкана вълнена роба към портите. Дебелата жена крачеше леко като момиченце, с грейнало лице и едва ли не се смееше от удоволствие. Кафявата сестра също се смееше, но аурата й потръпваше като пламък на свещ на вятъра.
    Смърт. Рани, пленничество и смърт. За Мин всичко това беше все едно отпечатано на страница.
    Задържа очите си забити в пода. Не искаше да вижда повече. „Дано да си спомни“ — помисли си тя. Не бе изпитала отчаяние в нито един момент през дългата си езда от Мъгливите планини, дори в двата случая, когато се бяха опитали да й откраднат коня, но сега го изпита. „Светлина, дано си спомни това проклето име.“
    — Госпожица Елминдреда?
    Мин се сепна. Чернокосата новачка, застанала пред нея, едва бе навършила възраст да може да излезе извън къщата си, сигурно бе на петнадесет или шестнадесет години, но се силеше да покаже достойнство.
    — Да? Аз съм… Това е името ми.
    — Аз съм Сара. Ако обичате, елате с мен… — В пискливия глас на Сара се долови нотка на удивление — Амирлинския трон ще ви приеме в кабинета си веднага.
    Мин въздъхна облекчено и припряно я последва.
    Качулката й продължаваше да крие лицето й, но това не й пречеше да вижда и колкото повече виждаше, толкова по-нетърпелива ставаше да се добере до Амирлин. Малцина хора минаваха по широките коридори, виещи се нагоре на спирали, с ярки цветни плочки по пода и стени, отрупани с гоблени и златни светилници — Кулата бе построена, за да побира много повече хора, отколкото имаше сега в нея — но почти всеки, когото видеше, докато се изкачваше все по-нависоко, имаше около себе си образ или ореол, говорещи й за насилие и опасност.
    Бързаха Стражници, които съвсем бегло поглеждаха двете жени, мъже, движещи се като излезли на лов вълци, чиито мечове бяха само притурка към смъртоносния им вид, но техните лица сякаш бяха окървавени или по телата им зееха рани. Около главите им танцуваха застрашителни мечове и копия. Аурите им диво проблясваха и примигваха по острия като нож ръб на смъртта. Да, тя виждаше крачещи мъртъвци, знаеше, че ще умрат в същия ден като онези Айез Седай в приемната, или най-много ден след това. Дори някои от слугите, мъже и жени с Пламъка на Тар Валон по гърдите, забързани по работа, излъчваха знаци за предстоящо насилие. Една Айез Седай, която се мерна за миг в страничен коридор, като че бе окована във вериги, висящи във въздуха около нея, а друга, която пресече коридора пред Мин и водачката й, в тези няколко крачки сякаш бе със сребърен нашийник на врата. Тук дъхът на Мин секна: дощя й се да изпищи.
    — Сигурно е доста притеснително за човек, който никога не е идвал тук — каза Сара, мъчейки се безуспешно да говори така, сякаш за нея Кулата е нещо толкова обикновено, колкото родната й къща на село. — Но тук сте в пълна безопасност. Амирлинския трон ще оправи всичко. — Гласчето й трепна, когато спомена Амирлин.
    — Светлина, дано да направи точно това — промърмори Мин. Новачката я дари с усмивка, която, изглежда, трябваше да я успокои.
    Докато стигнат коридора пред кабинета на Амирлин, стомахът на Мин вече се бе свил на топка и тя почти настъпваше Сара по петите. Единствено необходимостта да се прави на чужденка, за пръв път стъпваща тук, я задържаше да не затича напред.
    Една от вратите към покоите на Амирлин се разтвори, от нея излетя млад мъж и едва не се сблъска с Мин и придружителката й. Висок, строен и силен, в синия си сюртук, пищно извезан със злато по ръкавите и яката, Гавин от двора Траканд, синът на Мургейз, кралицата на Андор, беше от глава до пети изпълнен с гордост млад лорд. Разгневен млад лорд. Не й остана време да сведе глава; той се взираше в качулката й, право в лицето й.
    Очите му се разшириха от изненада, а после се присвиха, леденосини.
    — Значи се върна. Да знаеш къде са отишли сестра ми и Егвийн?
    — Нима не са тук? — Мин изведнъж забрави за всичко от надигащата се вълна на паника. Докато се усети какво прави, бе стиснала младежа за ръкавите, взря се в него настойчиво и го принуди да отстъпи крачка назад. — Гавин, та те тръгнаха към Кулата преди месеци! Елейн, Егвийн — и Нинив също. С Верин Седай и… Гавин, аз… аз…
    — Успокой се — каза той и свали нежно ръцете й от дрехата си. — Светлина! Не исках да те изплаша чак толкова. Пристигнаха тук живи и здрави. И не пожелаха и една дума да кажат къде са били, нито защо. Не и на мен. Може би има някаква слаба надежда ти да ми кажеш? — Тя си мислеше, че е запазила лицето си безизразно, но той само я погледна и каза: — Така си и мислех. Това място крие повече тайни, отколкото… Те пак изчезнаха. И Нинив също. — Нинив беше само една излишна добавка; тя можеше и да е една от приятелките на Мин, но за него не значеше нищо. Гласът му отново загрубя и само след миг стана рязък. — И пак без нито дума. Нито дума! Предполага се, че са в някоя ферма, като наказание за бягството им, но не мога да разбера къде точно. Амирлин отбягва да ми даде пряк отговор.
    Мин примигна — за миг нишки съсухрена кръв превърнаха лицето му в мрачна маска. Сякаш я удариха с тежък чук. Приятелките й ги нямаше — мисълта за това, че ще ги срещне, бе улеснила пътуването й към Кулата — а Гавин щеше да бъде ранен в деня, в който Айез Седай загинеха.
    Въпреки всичко, което й се бе привидяло с влизането в Кулата, въпреки страха, досега нищо не я беше засегнало лично. Бедствието, поразило Кулата, щеше да се разпростре далече извън Тар Валон, но все пак тя не бе от Кулата и никога нямаше да бъде. Но Гавин бе един от тези, които познаваше, човек, който й допадаше, а той щеше да пострада повече, отколкото подсказваше кръвта по лицето му, щеше някак си да бъде наранен по-дълбоко от плътските рани. Порази я това, че ако Кулата бъде обхваната от катастрофа, ще пострадат не само далечните за нея Айез Седай, жени, към които никога не бе изпитвала близост, но и нейните приятели. Виж, те бяха от Кулата.
    В известен смисъл дори изпита радост, че другите не са тук, зарадва се, че не може да ги погледне и да забележи евентуално и около тях знаци на предстояща смърт. И все пак й се искаше да ги види, за да е сигурна, да погледне приятелките си и да не види нищо, или да види, че ще живеят. Къде, в името на Светлината, бяха те? Защо бяха заминали? Познаваше добре и трите, затова реши, че е възможно, ако Гавин не знае къде са отишли, то да е само защото те не са искали той да го узнае. Сигурно беше така.
    Изведнъж тя си припомни къде се намира и защо, и че освен това не е сама с Гавин. Сара, изглежда, бе забравила, че води Мин при Амирлин; изглежда, беше забравила за всичко друго освен за младия лорд, на когото мяташе белтъци като теле, а той изобщо не я забелязваше. При все това вече нямаше смисъл да се прави, че е чужденка в Кулата. Намираше се пред вратата на Амирлин; вече нищо не можеше да я спре.
    — Гавин, не знам къде са, но ако са ги наказали да работят в някоя ферма, сега сигурно са плувнали в пот и са потънали в кал до бедрата и ти ще си последният, който биха искали да ги види в това състояние. — В действителност тя самата не беше по-спокойна заради отсъствието им, отколкото Гавин. Твърде много неща се бяха случили, твърде много неща се случваха, твърде много неща, с които те бяха свързани, както и тя. Но не беше невъзможно да са отпратени някъде за наказание. — С нищо няма да им помогнеш, ако ядосаш Амирлин.
    — Не знам дали са в някоя ферма. Дори дали са живи. Защо е цялата тази криеница и отбягване, ако просто плевят зеленчуци? Ако нещо сполети сестра ми… Или Егвийн… — Той се навъси и заби поглед в носовете на ботушите си. — От мен се очаква да пазя Елейн. Как мога да я защитя, ако не знам къде е?
    Мин въздъхна.
    — Смяташ ли, че тя има нужда да я пазиш? И двете впрочем? — Но ако Амирлин ги бе пратила някъде, може би наистина се нуждаеха от защита. Амирлин беше в състояние да прати жена и в меча бърлога без нищо друго в ръка освен пръчка, стига това да отговаряше на целите й. И при това щеше да очаква жената да се върне с мечата кожа или с мечката, вързана на каишка, според указанията й. Но ако кажеше това на Гавин, само щеше да усили тревогата му. — Гавин, те са се врекли на Кулата. Няма да ти благодарят, ако им се бъркаш.
    — Знам, че Елейн вече не е дете — отвърна той търпеливо, — въпреки че непрекъснато подскача насам-натам и си играе на Айез Седай. Но тя е моята сестра и при това е щерката-наследница на Андор. След майка ни ще стане кралица. Андор има нужда от нея здрава и читава, за да може да поеме трона, а не от нова Война за наследството.
    „Играела си“ на Айез Седай? Той явно си нямаше представа колко голям е талантът на сестра му. Щерката-наследница на Андор биваше пращана в Кулата, за да се обучава, откакто съществуваше Андор, но Елейн се бе оказала първата с достатъчно талант, за да бъде издигната в Айез Седай, и при това могъща Айез Седай. Най-вероятно той също така не знаеше, че Егвийн е не по-малко силна.
    — Значи ти ще я закриляш независимо дали тя го иска, или не? — Произнесе го малко натъртено, за да му даде да разбере, че прави грешка, но предупреждението й му убягна и той кимна.
    — Това е мой дълг още от деня, в който тя се роди. Кръвта ми да се пролее преди нейната; животът да ми се отнеме преди нейния. Положих тази клетва още когато едва можех да я видя в бебешката люлка; Гарет Брин ми обясни какво означава това. Няма да наруша клетвата си. Андор има нужда от Елейн повече, отколкото от мен.
    Каза го със спокойна увереност — явно го приемаше като нещо естествено и справедливо, и по тялото й пробягаха мразовити тръпки. Винаги го беше смятала за младеж, който се държи хлапашки, вечно засмян и закачлив, но сега й се стори някак чужд. Помисли си, че Създателят сигурно е бил уморен, когато е трябвало да сътвори мъжете; понякога те почти не приличаха на хора.
    — А Егвийн? Каква клетва си положил за нея?
    Изражението му не се промени, но той с неудобство пристъпи от крак на крак.
    — Загрижен съм и за Егвийн, разбира се. И за Нинив. Това, което сполети спътничките на Елейн, може да сполети и нея. Мисля, че са заедно — докато бяха тук, рядко виждах някоя от тях отделно от другите два.
    — Майка ми винаги ми е казвала да се оженя за мъж, който не умее да лъже, и ти отговаряш на това изискване. Но ми се струва, че някоя ме е изпреварила.
    — Някои неща са предопределени — отвърна той тихо, — а други никога не могат да станат. Галад го боли сърцето от това, че Егвийн я няма. — Галад беше доведеният му брат и двамата бяха изпратени да се обучават при Стражниците. Това бе друга андорска традиция. Според Мин Галадедрид Дамодред беше мъж, предан до порочност на правото дело, но Гавин не беше в състояние да види у него нищо нередно. И нямаше да изрече чувствата си към жена, на която Галад бе посветил сърцето си.
    Дощя й се да го разтърси, да разбуди у него здравия разум, но моментът не беше подходящ. Не и докато я чакаше Амирлин, не и при това, което трябваше да съобщи на чакащата Амирлин. Определено не в присъствието на Сара, която бе застанала до тях като закована, с телешкия си поглед.
    — Гавин, извикана съм от Амирлин. Къде мога да те намеря, след като тя свърши с мен?
    — Ще бъда в двора за тренировки. Единственото време, в което мога да престана да се тревожа, е когато усъвършенствам меча с Хаммар. — Хаммар беше майстор на меча и Стражникът, който обучаваше младите мъже, бъдещи Стражници, във владеенето му. — Повечето дни прекарвам там до залез слънце.
    — Добре тогава. Ще дойда при първа възможност. И се постарай да внимаваш какво говориш. Ако ядосаш Амирлин, Елейн и Егвийн също могат да си изпатят покрай теб.
    — Това не мога да обещая — отвърна той твърдо. — Нещо в този свят не е наред. Гражданска война в Кайриен. Същото, ако не и по-лошо в Тарабон и Арад Доман. Лъжедракони. Беди и мълва за беди навсякъде. Не твърдя, че Кулата стои зад всичко това, но дори тук нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. Или каквито изглеждат. Изчезването на Елейн и Егвийн не е всичко. Но все пак те двете са частта, която ме засяга. Но аз ще разбера къде са. И само ако са пострадали… Ако са загинали…
    Той се намръщи и за миг лицето му отново се превърна в кървава маска. Нещо повече: над главата му се понесе меч, а зад гърба му се развя знаме. Мечът — с дълга дръжка, като онези, които използваха Стражниците — имаше чапла, гравирана върху леко извитото му острие, символ на майстор на меча, но Мин не можеше да определи дали принадлежеше на Гавин, или го заплашваше. На знамето личеше гербът на Гавин с нападащата Бяла мечка, но върху зелено поле, а не червеното на Андор. И мечът, и знамето се стопиха, кръвта също.
    — Внимавай, Гавин. — Предупреждението й беше двояко. Да внимава какво говори и също така — да внимава с нещо, което тя не можеше да обясни дори на самата себе си. — Трябва много да внимаваш.
    Очите му потърсиха лицето й, сякаш бе доловил по-дълбокия смисъл на думите й.
    — Ще… ще се постарая — отрони най-сетне той. На устните му се появи усмивка, почти като онази, която тя помнеше, но усилието беше явно. — Трябва да се върна на площадката за тренировки, ако държа да не изоставам от Галад. Успях тази заран да спечеля две от пет срещу Хаммар, но Галад спечели три последния път, когато благоволи да се появи на площадката. — Той като че ли едва сега я забеляза и усмивката му стана непристорена. — А ти би трябвало по-често да обличаш рокли. Много добре ти стои. Не забравяй, ще бъда там до залез слънце.
    Докато младежът се отдалечаваше с походка, твърде близка до опасния чар на Стражниците, Мин се улови, че приглажда роклята по бедрата си, и веднага спря. „Светлината дано изгори всички мъже!“
    Сара изпусна дъха си, сякаш през цялото време не бе дишала.
    — Ама е хубав, нали? — промълви тя унесено. — Е, не е толкова хубав като лорд Галад, разбира се. А вие наистина го познавате. — Изрече го почти като въпрос. Почти.
    Мин отвърна на момичешката въздишка с въздишка. Момичето щеше да се разприказва пред приятелките си в отделенията на новачките. Един принц бе съвсем естествена тема за приказки, особено когато е толкова чаровен и има излъчване на герой от някоя приказка на веселчун. А като се добави и една непозната жена, обсъжданията щяха да станат още по-интересни. Но нищо не можеше да се направи срещу това. Във всеки случай, сега-засега това едва ли можеше да й навреди.
    — Амирлинския трон сигурно вече се чуди защо закъсняваме — каза тя.
    Девойчето се сепна, съвзело се изведнъж, и шумно преглътна. Хвана Мин за ръкава и я дръпна към вратата. В мига, в който се озоваха вътре, новачката приклекна припряно за реверанс и заговори притеснено:
    — Доведох я, Леане Седай. Госпожа Елминдреда. Амирлинския трон желае ли да я приеме?
    Високата жена пред тях беше наметнала широкия една педя шарф на Пазителката на Хрониките, син на цвят, показващ, че произлиза от Синята Аджа. Стиснала юмруци на хълбоците си, тя изчака момичето да свърши, след което я освободи с рязкото:
    — Доста време ти отне, дете. Марш да си изпълняваш задълженията. — Сара приклекна в нов реверанс и се изниза точно толкова бързо, колкото беше влязла.
    Мин стоеше, забила очи в пода, с все още дръпната над лицето й качулка. Дърдоренето в присъствието на новачката беше достатъчно неприятна грешка — макар че момичето поне не знаеше името й, — но Леане я познаваше по-добре от всяка друга в Кулата, с изключение на Амирлин. Мин беше сигурна, че сега това няма особено значение, но след онова, което се бе случило в коридора, смяташе да изпълни указанията на Моарейн, докато не остане насаме с Амирлин.
    Този път предпазливостта й не свърши никаква работа. Леане направи две крачки, дръпна качулката й и изпъшка, сякаш я бяха ударили в корема. Мин вдигна глава и я погледна смело в очите, мъчейки се да я убеди, че не се е опитвала да се промъкне крадешком. Права коса, съвсем малко по-дълга от нейната, обгръщаше лицето на Пазителката; изражението на Айез Седай представляваше смесица от изненада и неудоволствие от това, че е позволила да я изненадат.
    — Значи ти си била Елминдреда, така ли? — каза делово Леане. Тя винаги беше делова. — Трябва да ти кажа, че изглеждаш по-добре в рокля, отколкото в обичайното си… облекло.
    — Просто Мин, Леане Седай, ако обичате. — Мин съумя да запази лицето си спокойно, но се оказа трудно да скрие гневния блясък в очите си. В тона на Пазителката се съдържаше твърде много присмех. Щом майка й беше решила да я нарече на името на някоя героиня от сказание, защо е трябвало да избере тъкмо жена, която, изглежда, беше прекарала повечето си време във въздишки по мъже, след като не е успяла да ги вдъхнови да съчинят песни за очите й или за усмивката й?
    — Добре, Мин. Няма да те разпитвам къде си била, нито защо се връщаш облечена в рокля, след като държиш да зададеш въпрос на Амирлин. Във всеки случай, не сега. — Изражението й обаче показваше, че смята да го направи по-късно и че ще държи да получи отговори. — Предполагам, че Майката знае коя е Елминдреда? Разбира се. Трябваше да се досетя още когато се разпореди да те доведем веднага, и то сама. Светлината само знае защо се занимава с теб. — Тя млъкна и я изгледа загрижено. — Какво ти е, момиче? Да не си болна?
    Мин старателно отпусна лицето си.
    — Не. Не, нищо ми няма. — За миг Пазителката я гледаше през прозрачна маска. Маска на пищяща жена. — Мога ли вече да вляза, Леане Седай?
    Леане я изгледа малко по-продължително, след което махна с глава към вътрешното помещение.
    — Марш вътре.
    Мин скочи така послушно, че можеше да удовлетвори всяка наставница на церемониите.
    Кабинетът на Амирлинския трон беше обитаван през вековете от много велики и могъщи жени и веществените спомени за това изпълваха стаята — от високата камина от златист кандорски мрамор, сега студена, до облицованите с бледо дърво със странни нишки стени. Дървото бе твърдо като желязо, но въпреки това бе резбовано с приказни зверове и пищно оперени птици. Тези панели бяха донесени от загадъчни земи отвъд Айилската пустош преди повече от хиляда години, а камината беше два пъти по-древна. Излъсканият червен мрамор на пода беше докаран от Мъгливите планини. Високи сводести прозорци гледаха към широка тераса. Бляскащият с цветовете на дъгата камък, който ги обрамчваше, грееше като накит перли и бе прибран от руините на някакъв град, потънал в Морето на бурите по време на Разрушението на света; никой не беше виждал друг такъв камък.
    Но сегашната обитателка, Сюан Санче, бе родена като рибарска дъщеря в Тийр и обзавеждането, което бе предпочела, беше простовато, макар и добре изработено и полирано. Седеше на масивен стол зад голяма маса с достатъчно проста изработка, за да подхожда на селска къща. Единственият друг стол в кабинета, също така обикновен и поставян обикновено встрани, сега стоеше пред масата върху малка тайренска пътечка на сини, кафяви и златисти ивици. И това беше всичко. Над камината висеше рисунка: малки рибарски лодчици, провиращи се сред ракитак в Пръстите на Дракона, също като лодката на баща й.
    На пръв поглед, въпреки гладкото й айезседайско лице, самата Сюан Санче изглеждаше точно толкова обикновена, като мебелировката. Самата тя беше здрава жена, по-скоро обаятелна, отколкото красива, и единственият белег на показност по облеклото й беше наметнатият шарф на Амирлинския трон, с по една цветна ивица за всяка от седемте Аджи. Възрастта й беше неопределима, като при всяка Айез Седай; дори и намек за сиво не се забелязваше по тъмната й коса. Но острият й синеок поглед не понасяше никакви глупости, а волевата й челюст говореше за решимост у най-младата жена, избирана някога за Амирлинския трон. За десетте години на този пост Сюан Санче беше привиквала тук владетели, и то от най-могъщите, и всички бяха идвали, дори да мразеха Бялата кула и да се бояха от Айез Седай.
    Мин сложи вързопа на пода и понечи да приклекне неловко в реверанс — мърмореше под нос, раздразнена от това, че й се налага да го стори. Не че искаше да прояви непочтителност — това не можеше и да хрумне на една жена, озовала се пред Сюан Санче — но поклонът, който обикновено правеше, щеше да изглежда неуместен с роклята, а тя имаше съвсем смътна представа как се прави реверанс.
    Докато се свеждаше, с вече бухнали поли на дрехата, тя изведнъж замръзна като присвила се за скок жаба. Сюан Санче вече стоеше пред нея, царствена като кралица, и в същото време лежеше на пода, гола. Освен че по нея нямаше нищо, в образа имаше нещо странно, но той изчезна преди Мин да е разбрала какво точно му е странното. Беше едно от най-силните видения, които я бяха спохождали, а не можеше да разбере какво означава.
    — Пак виждаш разни неща, нали? Е, със сигурност бих могла да се възползвам от тази твоя способност. Можех да я използвам през всичките месеци, докато те нямаше. Но за това няма да говорим. Каквото е станало, станало е. Колелото тъче така, както то само пожелае. — Амирлин се усмихна сдържано. — Но ако пак ми избягаш, кожицата ти ще съдера за ръкавици. Стани, момиче. Леане ми налага достатъчно церемонии за месец, та да стигнат за една благоразумна жена за цяла година. Нямаме време за това. Не и в тези дни. Е, какво видя току-що?
    Мин бавно се изправи. За нея беше облекчение отново да се намира в компанията на жена, която знае за дарбата й, дори това да беше самата Амирлин. Не й се налагаше да крие от Амирлин това, което виждаше. Тъкмо напротив.
    — Вие бяхте… Нямахте дрехи. Аз… не знам какво означава това, майко.
    Сюан се изсмя късо и горчиво.
    — Несъмнено ще си намеря любовник. Но и за това нямам време. Нямаш време да намигаш на мъжете, когато трябва да изгребваш водата от лодката.
    — Може би — отвърна Мин бавно. Можеше пък и това да означава, въпреки че се съмняваше. — Просто не знам. Но, майко, откакто влязох в Кулата, виждам страшни неща. Нещо лошо има да се случи, нещо ужасно.
    Започна с трите Айез Седай в приемната и разказа всичко, което беше видяла, както и това, което то означаваше, поне за което беше сигурна. Премълча обаче казаното от Гавин, или във всеки случай по-голямата му част: нямаше смисъл да го убеждава да гледа да не ядоса Амирлин и в същото време да го прави вместо него. Останалото описа точно толкова ярко, колкото го бе видяла. Докато го изцеждаше от себе си, част от страха й избликна и гласът й се разтрепера.
    Изражението на Амирлин остана невъзмутимо.
    — Значи говорила си с младия Гавин — рече тя, щом Мин свърши. — Е, мисля, че мога да го убедя да мълчи. А Сара ще изпратя да поработи в някоя ферма. Докато копае зеленчуковите лехи, няма да може да пръска клюки.
    — Не разбирам — каза Мин. — Защо Гавин трябва да пази мълчание? Мълчание за какво? Нищо не съм му казала. А Сара?… Майко, може би не се изразих ясно. Предстои да загинат Айез Седай и Стражници. Това би трябвало да означава битка. И освен ако не изпратите много Айез Седай и Стражници някъде навън — а и слуги също — видях също така и слуги, мъртви и ранени — освен ако не направите това, тази битка ще се разиграе тук! В Тар Валон!
    — Това виждаш ли го? — настоя Амирлин. — Битка? Разбираш ли го това с твоя… талант, или само го предполагаш?
    — Но какво друго може да бъде? Поне четири Айез Седай все едно че са мъртви. Майко, аз погледнах само девет от вас, откакто съм в Кулата, а четири от тях ще умрат! А Стражниците… какво друго може да означава?
    — Повече неща, отколкото би ми се искало да си помисля — отвърна й мрачно Сюан. — Кога? Колко време остава преди това… нещо… да се случи?
    Мин поклати глава.
    — Не знам. По-голямата част от него ще се случи в рамките на един ден, може би на два, но би могло да стане утре или след година. Или след десет години.
    — Да се помолим дано да са десет. Ако се случи утре, не бих могла да направя много, за да го предотвратя.
    Мин отвърна с гримаса. Само две Айез Седай освен Сюан Санче знаеха какво може да прави тя: Моарейн и Верин Матуин, която се беше опитала да проучи нейния талант. Никоя от тях не разбираше как действа това повече от самата нея, освен че нямаше нищо общо със Силата. Може би тъкмо затова Моарейн беше единствената, която като че ли бе способна да приеме факта, че щом тя разбира какво означава едно нейно видение, то се сбъдва.
    — Може да са Белите плащове, майко. Когато прекосявах моста в Алиндер, те бяха навсякъде. — Не вярваше, че Чедата на Светлината могат да имат нещо общо с това, което предстоеше да се случи, но изпитваше силно нежелание да сподели онова, в което вярваше. Вярваше, без да го знае; но и то бе достатъчно лошо.
    Но Амирлин вече клатеше глава.
    — Биха се опитали да направят нещо, ако можеха, не се съмнявам — те с най-голяма охота биха ударили Кулата, — но Еамон Валда не би го направил открито без заповедите на лорд-капитан командира, а Педрон Ниал не би ударил, освен ако не смята, че сме уязвени. Той познава силата ни прекалено добре, за да си позволи такава глупост. От хиляда години Белите плащове са си все такива. Като сребрушки в тръстика, чакащи да капне кръв на Айез Седай във водата. Но все още не съм им показала истинската ни сила, нито ще им я покажем, стига да мога да го избегна.
    — Но ако Валда наистина се опита да направи нещо на своя глава…
    Сюан я прекъсна.
    — Момиче, той не разполага с повече от петстотин мъже край Тар Валон. Другите ги отпрати преди седмици, за да правят пакости другаде. Блестящите стени навремето задържаха айилците. И Артур Ястребовото крило също. Валда никога не би проникнал в Тар Валон, освен ако градът вече не се разпада отвътре. — Тонът й не се промени и тя продължи: — Ти твърде настоятелно държиш да повярвам, че бедата ще дойде от Белите плащове. Защо? — В погледа й нямаше и капка нежност.
    — Защото аз искам да го повярвам — промърмори Мин. Облиза устни и изрече думите, които никак не искаше да произнася. — Сребърният нашийник, който видях на онази Айез Седай. Майко, той приличаше… Приличаше на нашийниците, които… които Сеанчан използват, за да… да контролират жени, способни да преливат. — Гласът й заглъхна, а устните на Сюан се изкривиха от отвращение.
    — Мръсни неща — изръмжа Амирлин. — Повечето хора не вярват и една четвърт от нещата, които се говорят за Сеанчан. Но да са Белите плащове е дори по-вероятно, отколкото това. Ако сеанчанците отново направят десант, ще го разбера за дни по гълъбите, а от морето до Тар Валон е много далече. Ако те наистина се появят, ще разполагам с предостатъчно време, за да ме предупредят. Не, боя се, че това, което виждаш, е много по-опасно от Сеанчан. Страхувам се, че може да е Черната Аджа. Само шепа от нас знаят за тях, а не бих искала да вкуся онова, което би се случило, ако се разбере от всички, но те са най-голямата и пряка заплаха за Кулата.
    Мин стисна полите на роклята си толкова силно, че ръцете я заболяха; устата й пресъхна като сух пясък. Бялата кула винаги бе отричала хладнокръвно съществуването на някаква тайна Аджа, посветила се на Тъмния. Най-сигурният начин да разгневиш една Айез Седай бе само да споменеш за такова нещо. Това, че самата Амирлин бе придала реалност на Черната Аджа така безгрижно, вледени гръбнака й.
    И сякаш в това нямаше нищо необичайно, Амирлин продължи:
    — Но ти не си била толкова много път само за да си видиш виденията. Какви вести ми носиш от Моарейн? Знам, че всичко от Арад Доман до Тарабон е изпаднало в хаос, да не кажа нещо по-лошо. — Наистина бе много по-лошо; мъже, поддържащи Преродения Дракон, се сражаваха с други, които му се противопоставяха, и това бе предизвикало гражданска война в двете държави, като в същото време те продължаваха да воюват помежду си за контрол над равнината на Алмот. Но тонът на Сюан отхвърли всичко това настрана като дребна подробност. — Но нищо не съм чула за Ранд ал-Тор от месеци. Той е в центъра на всичко. Къде е той? Какво го е накарала да извърши Моарейн? Седни, момиче. Седни. — Тя посочи стола пред масата.
    Мин пристъпи към стола с подкосени крака и едва не се срина в него. „Черната Аджа! О, Светлина!“ Приемаше се, че Айез Седай стоят в Светлината. Въпреки че тя не им се доверяваше, открай време се смяташе, че е така. Айез Седай и цялата тяхна мощ стояха на страната на Светлината, срещу Сянката. Но сега това вече не беше вярно. Почти нечуто тя промълви:
    — Тръгнал е за Тийр.
    — За Тийр! В такъв случай става дума за Каландор. Моарейн е решила той да вземе Меча недосегаем от Сърцето на Камъка. Кълна се, че ще я овеся на слънцето да я изсуши! Ще я накарам да съжали, че не е новачка! Не е възможно той вече да е готов за това!
    — Не беше… Не беше дело на Моарейн. Ранд напусна посред нощ, сам самичък. Другите тръгнаха по дирите му, а Моарейн ме изпрати да ви съобщя. Възможно е вече да са в Тийр. Доколкото знам, той може да е овладял Каландор.
    — Да го изгори дано! — излая Сюан. — Той може вече да е мъртъв! Да не беше чувал по-добре и една думичка за Пророчествата за Дракона. Да бих могла да го предпазя да чуе повече, бих го направила.
    — Но нима той не трябва да изпълни Пророчествата? Не ви разбирам.
    Амирлин уморено се подпря на масата.
    — Като че ли някой изобщо разбира повечето от тях! Не Пророчествата го правят Преродения Дракон; важното е той сам да го признае, а сигурно го е признал, щом е тръгнал за Каландор. Пророчествата са предназначени да обявят на света кой е той, да подготвят самия него за това, което предстои, да подготвят света за него. Ако Моарейн съумее да съхрани някакъв контрол над него, тя ще го насочи към пророчествата, в които можем да сме сигурни — но когато той стане готов да се изправи пред тях! — а колкото до останалите, вярваме, че това, което той прави, е достатъчно. Надяваме се. Доколкото знам, той вече е изпълнил пророчества, които никоя от нас не разбира. Светлината дано даде това да е достатъчно.
    — Значи наистина смятате да го контролирате. Той каза, че ще се опитате да го използвате, но за първи път чувам да го признавате открито. — Мин усети как я прониза мраз. Добави сърдито: — До този момент не сте успели кой знае колко, двете с Моарейн.
    Умората на Сюан сякаш се изсипа от раменете й. Тя се изправи и изгледа Мин отвисоко.
    — Ти по-скоро би трябвало да се надяваш да успеем. Да не мислиш, че можехме просто да го пуснем да тича на свобода? Какъвто е твърдоглав и упорит, необучен, неподготвен, може би вече полудяващ. Да не мислиш, че просто можем да се доверим на Шарката, на неговата предопределеност, че ще го съхрани жив, като в някаво сказание? Това не ти е приказка, той не е непобедим герой, и ако нишката му бъде измъкната от Шарката, Колелото на времето няма да забележи неговото изчезване, а Създателят няма да направи чудеса, за да ни спаси. Ако Моарейн не може да задържи платната му, той като нищо може да се убие, и къде отиваме ние тогава? Къде отива светът? Затворът на Тъмния се разхлабва. Той наистина ще докосне отново света; въпрос е само на време. Ако Ранд ал-Тор не бъде тук, за да се изправи срещу него в Последната битка, ако този твърдоглав млад глупак се погуби преди това, светът е обречен. Война на Силата навсякъде, без никакъв Луз Терин и неговите Сто етаири. А после — пожарища и сянка, завинаги. — Тя изведнъж млъкна и впи поглед в Мин. — Натам значи е задухал вятърът? Ти и Ранд. Това не го очаквах.
    Мин енергично поклати глава, усетила, че бузите й са се изчервили.
    — Разбира се, че не! Аз само… Заради Последната битка. И Тъмния. Светлина, само мисълта, че Тъмния може да излезе на свобода, е достатъчна, за да смрази костите на един Стражник. А Черната Аджа…
    — Изобщо не се опитвай да се преструваш — сряза я Амирлин. — Да не мислиш, че за пръв път виждам жена, изплашена за живота на любимия си мъж? По-добре си го признай.
    Мин се завъртя на стола. Очите на Сюан ровеха в нея, разбиращи и нетърпеливи.
    — Е, добре — отрони тя най-сетне. — Ще ви кажа всичко за това, но не знам дали ще помогне нито на мен, нито на вас. Още първия път, когато видях Ранд, видях три женски лика и един от тях беше моят. Никога дотогава не бях виждала нещо, свързано с мен, но разбрах какво означава. Щях да се влюбя в него. Не само аз, но и трите.
    — Три. Хм. Другите две. Те кои са?
    Мин се усмихна горчиво.
    — Лицата бяха замъглени. Не знам кои са.
    — И нищо, което да каже дали и той ще те обикне?
    — Нищо! Той изобщо не ми обръща внимание. Мисля, че гледа на мен като… като на сестра. Така че не си въобразявайте, че можете да ме използвате като каишка за него, защото няма да свърши работа!
    — Но все пак ти го обичаш.
    — Нямам никакъв избор. — Мин се постара да го произнесе малко по-ведро. — Опитах се да погледна на това като на шега, но повече не мога да се смея. Може и да не ми вярвате, но когато разбера какво означава едно нещо, то се сбъдва.
    Амирлин потупа устните си с пръст и я загледа замислено.
    Погледът й разтревожи Мин. Не беше се канила да се изтъква толкова, нито да приказва така много. Не беше казала всичко, но си даде сметка, че вече би трябвало да се е научила да не дава лост в ръцете на една Айез Седай, макар да не разбираше как би могъл да се използва. Айез Седай умееха да намират начин.
    — Майко, донесох съобщението на Моарейн и ви казах всичко, което разбирам от виденията си. Не виждам причина да не мога вече да си облека дрехите и да си замина.
    — Къде да заминеш?
    — В Тийр. — След като поговореше с Гавин и се постараеше да се увери, че няма да направи нещо глупаво. Съжали, че не може да се осмели да попита къде са Егвийн и другите две, но след като Амирлин не желаеше да го каже на брата на Елейн, вероятността да го каже на нея бе много малка. А Сюан Санче продължаваше да я гледа с преценяващия си поглед. — Или там, където се намира Ранд. Може и да съм глупачка, но едва ли съм първата жена, изглупяла заради един мъж.
    — Но ще си първата, изглупяла по Преродения Дракон. Ще бъде опасно да си близо до Ранд ал-Тор, когато светът разбере кой е той, и какво е. А ако сега той владее Каландор, светът ще го разбере много скоро. Половината от човечеството ще поиска да го убие на всяка цена, сякаш с убийството могат да спрат Последната битка, да спрат освобождението на Тъмния. Мнозина около него ще загинат. За теб може да се окаже много по-добре да останеш тук.
    Амирлин говореше съчувствено, но Мин не й повярва. Не вярваше, че Сюан Санче изобщо е способна на съчувствие.
    — Ще поема риска. Сигурно ще мога да му помогна. С онова, което виждам. А в Кулата едва ли ще е много по-безопасно, не и докато тук има поне една Червена сестра. Те ще видят само един мъж, способен да прелива, и ще забравят както за Последната битка, така и за Пророчествата за Дракона.
    — Както и мнозина други — прекъсна я със спокоен тон Амирлин. — Хората трудно се разделят със старото мислене, дори и Айез Седай.
    Мин я погледна озадачено. Сега като че ли тя бе взела нейната страна.
    — Не е тайна, че съм приятелка с Егвийн и Нинив, нито е тайна, че те двете са от същото село, от което е Ранд. За Червената Аджа тази връзка е предостатъчна. Когато Кулата разбере какво е той, най-вероятно ще бъда задържана още същия ден. Както и Егвийн и Нинив, ако не сте ги скрили някъде.
    — Тогава не трябва да бъдеш разпозната. Не ще хванеш риба, ако тя види мрежата. Ще се наложи да забравиш за известно време палтото си и гащите. — Амирлия й се усмихна като котка, усмихваща се на мишка.
    — Каква риба очаквате да хванете с мен? — попита плахо Мин. Струваше й се, че разбира, но отчаяно й се искаше да е сбъркала. Надеждата й не попречи на Амирлин да го изрече.
    — Черната Аджа. Тринадесет от тях избягаха, но се боя, че някои са останали. Вече не съм сигурна на коя мога да се доверя; за известно време не смеех да се доверя на никоя. Ти не си Мраколюбка, знам, а и особеният ти талант може само да се окаже от полза. Най-малкото, можеш да станеш мои очи и уши.
    — Замисляли сте го още когато влизах, нали? Затова искате да накарате Гавин и Сара да мълчат. — Гневът кипна в Мин като пара в котле; кажеше ли тази жена „жаба“, очакваше хората да заподскачат. Това, че обикновено го правеха, само влошаваше нещата. Но тя не беше жаба, не беше кукла на конци. — Това ли сте направили с Егвийн, Елейн и Нинив? Изпратили сте ги да преследват Черната Аджа? Не бих го изключила!
    — Ти се погрижи за твоите мрежи, момиче, а остави онези момичета да се погрижат за техните. Доколкото те интересува, те са наказани в една ферма. Ясно ли се изразих?
    Строгият й поглед накара Мин да се присвие на стола. Лесно бе да се опълчиш на Амирлин — докато не те погледнеше с острите си студени сини очи.
    — Да, майко. — Яд я беше на хрисимия й тон, но погледът на Амирлин я накара да продължи кротко. Поглади с длан фината тъкан на роклята си. — Нищо няма да ми стане, ако я понося още малко. — Сюан изведнъж я погледна насмешливо и Мин настръхна.
    — Боя се, че това няма да е достатъчно. Мин в рокля все пак си е Мин в рокля за всеки, който я погледне отблизо. Не можеш винаги да ходиш с пелерина и спусната над челото качулка. Не, ще се наложи да промениш всичко, което може да се промени. Преди всичко, ще продължиш да бъдеш Елминдреда. В края на краищата, това си е името ти. — Мин трепна. — Косата ти е дълга почти колкото на Леане, достатъчно, за да се накъдри. Колкото за другото… аз самата никога не съм използвала пудра, руж и мазила, но Леане помни как се използват.
    Очите на Мин се разширяваха с всяка дума след споменаването на къдренето.
    — О, не! — изпъшка тя.
    — Никой няма да те вземе за облечената в мъжки гащи Мин, след като Леане те превърне в една съвършена Елминдреда.
    — О, не!!!
    — Колкото за това защо си отседнала в Кулата… достатъчно подходящо обяснение за леконравна млада жена, чийто вид и поведение няма нищо общо с това на Мин. — Амирлин се намръщи замислено, без да обръща внимание на опитите на Мин да се намеси. — Да. Ще пусна слуха, че госпожица Елминдреда е успяла да окуражи двама свои ухажьори до такава степен, че й се е наложило да потърси подслон в Кулата, докато реши кого от тях да избере. Всяка година по няколко жени търсят тук убежище, понякога по много по-глупави причини. — Лицето й се втвърди и очите й блеснаха остро. — Ако все още си мислиш за Тийр, премисли. Прецени дали ще си от повече полза за Ранд там или тук. Ако Черната Аджа срине Кулата, или още по-лошо, ако установят тук контрол, той губи дори и малката помощ, която мога да му предложа. Така. Ти жена ли си, или някакво поболяло се от любов момиченце?
    Мин беше хваната в капан. Виждаше го съвсем ясно, като пранга на крака си.
    — Вие винаги ли успявате така да се наложите над хората, майко?
    Този път усмивката на Амирлин беше още по-хладна.
    — Обикновено, детето ми. Обикновено.


    Заметнала шала си с червените ресни, Елайда се загледа замислено към вратата на кабинета на Амирлин, през която току-що бяха изчезнали двете млади жени. Новачката излезе почти моментално, очите й срещнаха лицето на Елайда и момичето изблея като изплашена овца. Елайда си помисли, че я познава, макар да не можеше да се сети за името й. Времето й беше твърде заето, за да го губи със заучаване на имената на окаяните хлапачки.
    — Как се казваш?
    — Сара, Елайда Седай — изписка на един дъх момичето. Елайда може и да не проявяваше интерес към новачките, но те я познаваха много добре, както и репутацията й.
    Сега тя си спомни за момичето. Мечтателка със скромно дарование, която никога нямаше да придобие истинска мощ. Съмнително бе дали знае нещо повече, отколкото Елайда вече бе разбрала или чула — и дали изобщо си спомня нещо, впрочем, освен чаровната усмивка на Гавин. Глупачка. Елайда небрежно й махна с ръка да се маха.
    Момичето приклекна в толкова дълбок реверанс, че лицето й почти се удари в пода, след което хукна презглава.
    Елайда дори не забеляза, че се е махнала. Червената сестра се бе извърнала, вече забравяйки за новачката. Когато тръгна по дългия коридор, нито една бръчка не браздеше гладките черти на лицето й, но мислите й кипяха яростно. Дори не забеляза няколкото слуги, новачките и Посветените, които се дръпваха от пътя й, приклякайки почтително и боязливо, докато тя крачеше край тях. Веднъж за малко да се блъсне в една Кафява сестра, забила нос в бележника си. Закръгленичката Кафява отскочи назад с изненадан грак, който Елайда дори не чу.
    С рокля или без рокля, тя бе познала младата жена, дошла да се срещне с Амирлин. Мин, която бе прекарала толкова дълго при Амирлин по време на първото си посещение в Кулата, макар никой да не знаеше причината. Мин, която бе близка приятелка с Елейн, Егвийн и Нинив. Амирлин криеше местонахождението на трите. Елайда беше сигурна в това. Всички съобщения, че били изпратени да изтърпят наказание в някаква ферма, бяха стигнали до нея от трета и четвърта ръка все от Сюан Санче, повече от достатъчно разстояние, за да се прикрие изкривяването на думите и да се избегне пряката лъжа. Да не говорим за това, че всичките сериозни усилия на Елайда да намери тази ферма се бяха оказали безплодни.
    — Светлината да я изгори! — За миг лицето й поруменя от неприкрит гняв. Не беше сигурна дали го мисли за Сюан Санче, или за щерката-наследница. Но и двете го заслужаваха. Една крехка Посветена случайно я чу, погледна крадешком лицето й и побеля не по-малко от роклята си. Елайда профуча край нея, без да я забележи.
    Освен всичко друго се бе разгневила и заради това, че не може да намери Елейн. Понякога Елайда биваше спохождана от Прорицателството, дарбата да предвижда бъдещи събития. Тя я спохождаше много рядко и едва доловимо, но и това все пак беше повече от всяка друга Айез Седай след Гитара Морозо, умряла преди двадесет години. Най-първото, което Елайда бе Прорицала, още докато беше Посветена — и при това бе съобразила да го запази само за себе си — бе, че кралската линия на Андор ще се окаже ключът към надвиването на Тъмния в Последната битка. Беше се прикрепила към Мургейз веднага щом се разбра, че Мургейз ще наследи трона, и бе градила своето влияние търпеливо, година след година. А ето че сега всичките й усилия, цялата й саможертва — самата тя можеше да стане Амирлин, ако не беше съсредоточила цялата си енергия върху Андор — можеше да се окажат напразни, защото Елейн беше изчезнала.
    С усилие тя върна мислите си към онова, което беше по-важно сега. Егвийн и Нинив произлизаха от същото село като онзи странен млад мъж на име Ранд ал-Тор. А Мин също така го познаваше, колкото и старателно да се мъчеше да прикрие този факт. В сърцевината на всичко се намираше този Ранд ал-Тор.
    Елайда го беше видяла само веднъж: когато се беше представил за овчар от Две реки в Андор. Но на външен вид си беше от глава до пети чист айилец. Още като го видя, Прорицателството я споходи. Той беше тавирен, една от онези редки личности, които вместо да бъдат втъкавани в Шарката по избора на Колелото на времето, принуждаваха Шарката да се оформя около самите тях, поне временно. И Елайда беше видяла вихрещ се около него хаос, разцепление и раздори в Андор, и може би много повече из целия свят. Но Андор трябваше да бъде опазен цял, независимо от всичко друго — онова първо Прорицание я беше убедило в това.
    Съществуваха и други нишки, достатъчни, за да впримчат Сюан в собствената й паяжина. Ако можеше да се вярва на слуховете, имаше цели трима тавирен, не само един. И тримата — от същото село, това Емондово поле, и тримата приблизително на една възраст, само по себе си — достатъчно странно, за да предизвика оживени приказки из Кулата. А по време на пътуването си до Шиенар, няма и преди година, Сюан се беше срещнала с тях, дори бе разговаряла с тях. Ранд ал-Тор. Перин Айбара. Матрим Каутон. Разправяха, че било чисто съвпадение. Приумица на случайността. Така говореха. Онези, които не знаеха това, което Елайда знаеше.
    Когато Елайда видя младия ал-Тор, Моарейн беше тази, която направи така, че той да се изпари. Моарейн, която го беше придружила, заедно с другите двама тавирен, до Шиенар. Моарейн Дамодред, най-близката приятелка на Сюан Санче, още когато бяха новачки и двете. Ако Елайда се занимаваше с облози, можеше да се обзаложи, че никоя друга в Кулата не помни вече това тяхно приятелство. В деня, в който бяха издигнати в Айез Седай, в края на Айилската война, Сюан и Моарейн се бяха отделили една от друга и оттогава се държаха като непознати. Но Елайда беше една от Посветените, надзираващи двете новачки, беше ги учила и наказвала затова, че не са си свършили добре работата по време на дежурствата, и добре помнеше. Трудно й беше да повярва, че е възможно заговорът им да се простира толкова далеч — ал-Тор едва ли е бил роден много преди това, — но това беше последната връзка, която свързваше всички тях. И за нея това беше достатъчно.
    Каквото и да беше замислила Сюан, трябваше да бъде спряна. Тъмния със сигурност щеше да се измъкне на свобода — самата мисъл за това накара Елайда да потръпне и да се загърне още по-плътно в шала си — и Кулата трябваше да се опази настрана от светските раздори, за да може да се възправи срещу това. Кулата трябваше да съхрани възможностите си да дърпа конците, за да накара държавите да останат заедно, предпазени от бедите, които Ранд ал-Тор можеше да им навлече. По някакъв начин той трябваше да бъде спрян да не разруши Андор.
    На никого не беше казала какво знае за ал-Тор. Беше решила да се справи с него кротко, доколкото бе възможно. В Съвета на Кулата вече говореха, че тези тавирен трябва да бъдат наблюдавани, дори напътствани; те, разбира се, никога нямаше да се съгласят да бъдат използвани, особено единият; да бъдат използвани така, както трябва. За доброто на Кулата. За доброто на света.
    Тя изръмжа несдържано. Сюан винаги беше била твърдоглава, още като новачка, винаги си бе въобразявала за себе си повече, отколкото отива на една рибарска щерка, но възможно ли бе да е толкова глупава, че да замеси Кулата във всичко това, без да уведоми Съвета? Знаеше какво предстои не по-зле от всяка друга. Единственият начин то да стане още по-лошо бе, ако…
    Изведнъж Елайда се закова на място, забила поглед в празното пространство. Възможно ли беше този ал-Тор да може да прелива? Или някой от другите двама? Най-вероятно бе да е ал-Тор. Не. Определено не. Дори самата Сюан не би се замесила в това. Не можеше.
    — А знае ли някой на какво е способна тази жена? — промърмори тя. — Тя никога не е била подходяща за Амирлинския трон.
    — Сама ли си говориш, Елайда? Знам, че вие, Червените, нямате приятелки извън вашата Аджа, но поне би могла да намериш приятелки вътре, с които да си приказваш.
    Елайда извърна глава. Беше я заговорила Алвиарин с лебедовата шия. Гледаше я с невъзмутимата студенина, характерна за Бялата Аджа. Никаква обич не съществуваше между Червените и Белите; от хиляда години техните места в Съвета на Кулата бяха на противоположни страни. Белите поддържаха Сините, а Сюан бе произлязла от Сините. Но Белите в същото време се гордееха със своята безпристрастна логика.
    — Ела да се поразходим — каза Елайда. Алвиарин се поколеба, но прие поканата и тръгна до нея.
    Отначало Бялата сестра вдигна пренебрежително вежди при думите на Елайда по адрес на Сюан, но преди разказът й да свърши, се намръщи умислено.
    — Нямаш никакво доказателство за нещо… нередно — отрони тя, когато Елайда най-сетне замълча.
    — Все още не — отвърна Елайда решително и си позволи сдържана усмивка, когато Алвиарин й кимна. Беше някакво начало. По един или друг начин, Сюан трябваше да бъде спряна преди да е унищожила Кулата.


    Прикрит добре в малката кленова горичка над северния бряг на река Тарен, Дейн Борнхалд отметна белия си плащ с трептящото златно слънце на гърдите и вдигна пред окото си дългата, облечена в кожа тръба на далекогледа. Пред лицето му жужеше облак малки хапливчета, но той не им обръщаше внимание. В селцето Таренов сал, от другата страна на реката, се издигаха високи каменни къщи, стъпили върху яки основи, за да ги предпазват от пролетните разливи. Селяните висяха по прозорците или стърчаха търпеливо на праговете на къщите в очакване да видят тридесетината конници с бели плащове и лъскави брони, възседнали конете си. Делегация, съставена от мъже и жени от селото, посрещаше конниците. По съвета на Джарет Биар, който бе с тях.
    Борнхалд сякаш чуваше гласа на баща си. „Оставиш ли ги да си въобразят, че имат шанс, все някой глупак ще се опита да го използва. Следва убийство, при което някой друг глупак ще се опита да отмъсти, и това води до ново убийство. Наложи страха към Светлината още от самото начало, накарай ги да разберат, че никой няма да пострада, ако правят това, което им се казва, и няма да си имаш никакви неприятности.“
    Стисна челюсти при мисълта за баща си — баща му бе мъртъв. Щеше да направи нещо заради това, и то скоро. Сигурен беше, че единствено Биар знае защо бе подскочил при тази заповед, пращаща го в един почти забравен район в пределите на Андор, но Биар щеше да си държи езика зад зъбите. Биар беше предан на баща му като хрътка и цялата си вярност сега беше прехвърлил към Дейн. Борнхалд изобщо не се поколеба да посочи Биар за свой пръв заместник, когато Еамон Валда му възложи задачата.
    Биар извърна коня си и го подкара обратно към сала. Салджиите веднага отлепиха баржата и я подкараха през реката с помощта на тежкото въже, изпънато над бързо носещите се води. Биар хвърли поглед към мъжете, дърпащи въжето; те го изгледаха нервно и изтичаха назад, за да подхванат въжето отново. Всичко изглеждаше добре.
    — Лорд Борнхалд?
    Борнхалд свали далекогледа и извърна глава. Мъжът с грубоватото лице, появил се до рамото му, стоеше вдървено и се взираше напред изпод коничния си шлем. Въпреки тежкото пътуване от Тар Валон — а Борнхалд ги теглеше напред безжалостно всяка миля — ризницата му блестеше ярко, както и снежният му плащ със златното слънце.
    — Да, чедо Айвон?
    — Изпрати ме стотник Фарран, милорд. Заради Калайджиите. Ордийт разговаря с трима от тях, милорд, и сега нито един от тримата не може да бъде намерен.
    — Кръв и пепел! — Борнхалд се завъртя на петите на ботушите си и закрачи през дърветата. Айвон го следваше по петите.
    Скрити в гъсталака, конниците с бели плащове бяха отпуснали небрежно копията и лъковете си. Конете тъпчеха нетърпеливо с копита и махаха опашки. Ездачите им изчакваха по-търпеливо — това нямаше да е първото им прекосяване на река в непозната територия, и този път никой нямаше да се опита да ги спре.
    Сред една широка поляна отвъд групата на конниците се беше спрял керван на Туатан, Пътуващия народ. Калайджиите. Стотина теглени от коне фургони — малки, подобни на кутии къщички на колелета — образуваха ослепителна смесица от цветове: червено, зелено, жълто и всякакви други оттенъци, в съчетания, които само калайджийската фантазия можеше да измисли. Самите хора носеха дрехи, в сравнение с които дори фургоните изглеждаха безцветни. Седяха скупчени на земята и поглеждаха към конниците със странно кротко притеснение; едно детенце изхленчи, но плачът му заглъхна, защото майка му го залюля. Близо до тях бяха отрупани на куп няколко мъртви мастифа, над които вече бръмчаха мухи. Калайджиите не биха вдигнали ръка дори да се защитят, а кучетата им бяха по-скоро за показност, но Борнхалд беше решил да не рискува.
    Според него шестима мъже бяха предостатъчно, за да наблюдават Калайджиите. Но имаше и седми, яхнал кон край един от фургоните — нисък мършав мъж с голям нос, в тъмносиво наметало, което му седеше като че ли голямо въпреки добрата кройка. Фарран, брадат мъж-канара, но с лека походка въпреки ръста и теглото си, стоеше на земята и оглеждаше с еднаква ярост и седмината. Стотникът притисна облечената си в ръкавица длан на сърцето си в поздрав, но остави приказките за Борнхалд.
    — Две думи, почитаеми Ордийт — изрече спокойно Борнхалд. Кокалестият мъж накриви глава и изгледа продължително Борнхалд, преди да се смъкне от седлото. Фарран изръмжа, но Борнхалд продължи да говори тихо. — Трима от Калайджиите ги няма, почитаеми Ордийт. Да не би случайно да сте привели в изпълнение собственото си предложение? — Първите думи, изплъзнали се от устата на Ордийт, когато видя Калайджиите, бяха: „Избийте ги. От тях няма никаква полза.“ Самият Борнхалд беше избил предостатъчно хора в службата си, но това не можеше и наполовина да се сравни с небрежността, с която го бе изрекъл дребният човечец.
    Ордийт отри с пръст големия си нос.
    — Не, че защо да ги убивам? След като така ме изругахте само защото го споменах. — Люгардският му акцент днес се долавяше тежко; той ту изчезваше, ту се усещаше, без човекът да го забележи — още едно от нещата, с които този мъж дразнеше Борнхалд.
    — Тогава сте позволили да избягат, така ли?
    — Е, колкото до това, наистина отведох неколцина от тях настрана, за да разбера какво знаят. Необезпокоявано, нали разбирате.
    — И какво знаят те? Какво, в името на Светлината, могат да знаят едни Калайджии, което да ни е от полза?
    — Никой не може да каже, преди да бъде разпитан, нали така? — отвърна Ордийт. — Никого не съм изтезавал кой знае колко и им казах веднага да се върнат при фургоните. Кой би допуснал, че ще им стиска да избягат при толкова много ваши хора наоколо?
    Борнхалд се усети, че е стиснал зъби от яд. Бяха му заповядали да се постарае да посрещне колкото се може по-добре този странен тип, който щеше да му връчи нови заповеди. Нито една не се хареса на Борнхалд, въпреки че и двете заповеди носеха печата и подписа на Педрон Ниал, лорд-капитан командир на Чедата на Светлината.
    Твърде много неща бяха останали недоизказани, включително точният статут на Ордийт. Дребният мъж беше изпратен тук, за да съветва Борнхалд, и Борнхалд беше задължен да си сътрудничи с Ордийт. Дали Ордийт щеше да му бъде подчинен бе останало неизяснено и на него никак не му допадна силният намек, че трябва да се съобразява със съветите на тази странна особа. Дори причината да бъдат изпратени толкова много Чеда на брега на затънтената река беше останала неизяснена. Да се изкоренят Мраколюбците, разбира се, и да се пръсне Светлината — това се подразбираше. Но близо половин легион на територията на Андор, без разрешение — тази заповед бе твърде рискована, ако стигнеше до кралицата в Кемлин. Твърде голям беше рискът, за да може да се оправдае с оскъдните отговори, дадени на Борнхалд.
    Всичко се свеждаше до Ордийт. Борнхалд не можеше да проумее как лорд-капитан командирът се бе доверил на този човек, с лукавите му усмивчици, с мрачните му настроения и високомерните му погледи, така че човек никога да не може да разбере с кого точно си има работа. Да не говорим за акцента му, променящ се посред изречението. Борнхалд не беше виждал накуп толкова намусени и мрачни хора, колкото бяха петдесетте Чеда, дошли да придружат Ордийт. Сметна, че Ордийт сам си ги е избрал, за да са всички толкова кисели, и това също говореше нещо за човека, способен да си избере такива спътници. Дори името му, Ордийт, означаваше на Древния език „Дървочръв“. Но въпреки всичко Борнхалд си имаше свои лични причини да желае да бъде там, където беше сега. И щеше да сътрудничи с този човек, щом се налагаше. Но само доколкото се налагаше.
    — Почитаеми Ордийт — каза той с внимателно премерен тон. — Този сал е единственият път във и извън района на Две реки. — Това не беше съвсем вярно. Според картата, с която разполагаше, не съществуваше друг път през Тарен освен този, а по горното течение на Манедерендрелле, граничеща с района откъм юг, бродове нямаше. На изток се простираха тресавища и блата. И все пак трябваше да има някакъв изход на запад, през Мъгливите планини, въпреки че неговата карта прекъсваше в подножията на веригата им. В най-добрия случай обаче прекосяването им сигурно щеше да е изключително трудно и много от мъжете му нямаше да оцелеят, а и той не смяташе да говори с Ордийт за тази макар и нищожна възможност. — Когато дойде време да си тръгваме обратно, ако разбера, че този бряг е зает от андорски войници, вие ще яздите с първите, които ще трябва да я прекосят. Ще ви бъде твърде интересно да видите отблизо колко е трудно да се прекоси една толкова широка река.
    — Това е първата ви заповед, нали? — Гласът на Ордийт съдържаше намек за подигравка. — Това там може и да е част от Андор на карта, но Кемлин не е изпращал толкова далече на запад събирач на данъци от поколения насам. Дори онези тримата да проговорят, кой ще повярва на едни Калайджии? Ако смятате, че опасността е прекалено голяма, не забравяйте кой подпечатва заповедите ви.
    Фарран погледна към Борнхалд и извади меча си наполовина от ножницата. Борнхалд леко поклати глава и Фарран отпусна ръка.
    — Ще прекося тази река, почитаеми Ордийт. Ще я прекося, дори следващата вест, която чуя, да е, че самият Гарет Брин ще е тук с кралската гвардия призори.
    — Разбира се. — Тонът на Ордийт изведнъж бе станал успокоителен. — Тук ви чака не по-малко слава, отколкото при Тар Валон, уверявам ви. — Тъмните му хлътнали очи блеснаха и се взряха някъде в далечината. — А и в Тар Валон има неща, които искам.
    Борнхалд поклати глава. „А аз съм длъжен да си сътруднича с него.“
    Джарет Биар дръпна юздите и скочи от седлото до Фарран. Висок като Фарран, Биар беше дълголик мъж с тъмни, дълбоки очи. Изглеждаше така, сякаш всяко грамче тлъстина бе изпарено от тялото му.
    — Селото е осигурено, милорд. Люцерин се грижи никой да не може да се измъкне. Те едва не се подмокриха, когато споменах за Мраколюбци. Нямало в селото им такива, твърдят. Но населението на юг от тях били мраколюбска пасмина, така разправят.
    — На юг, казваш? — рече бодро Борнхалд. — Ще видим. Прехвърли тристате през реката, Биар. Първо хората на Фарран. Останалите да преминат, след като се прехвърлят Калайджиите. И се погрижете никой от тях повече да не избяга, ясно?
    — Ще прочистим Две реки — намеси се Ордийт. Тясното му лице се беше изкривило; устата му се беше запенила. — Ще ги пребием, ще ги съдерем, душичките им ще извадим! Обещах му го! Ще ми падне той сега! Ах, как ще ми падне!
    Борнхалд кимна на Биар и Фарран да изпълнят заповедите. „Луд. Лорд-капитан командирът ми е пратил луд човек. Но поне ще намеря своя път към Перин от Две реки. Каквото и да струва, ще отмъстя за своя баща!“


    От една оградена с колонада тераса на върха на хълма, върховната лейди Сюрот се взираше към залива Канторин. Обръснатите страни на черепа й оставяха на темето широк кичур черна коса, спускаща се назад по гърба й. Ръцете й лежаха леко положени върху гладката каменна балюстрада, бели като безукорната й рокля със стотици плисета. Чуваше се тихо, ритмично потропване от несъзнателното барабанене на пръстите й с дълги нокти, два от които на всяка ръка бяха лакирани в синьо.
    Откъм Аритски океан повяваше лек бриз, носещ в хладината си ясно доловима миризма на сол. Две млади жени, коленичили до стената зад върховната лейди, държаха големи ветрила от бели пера в случай, че бризът утихнеше. Други две жени и четирима мъже допълваха превитите фигури на очакващите заповеди слуги. Бяха босоноги и всички до един бяха облечени в къси роби, за да удовлетворят естетическото чувство на върховната лейди с нежните очертания на телата си и изящните си движения. В момента Сюрот не ги забелязваше повече, отколкото някой би забелязал обкръжаващата го мебелировка.
    Забелязваше обаче шестимата гвардейски Бранници на смъртта от двете страни на колонадата, вдървени като статуи, с увенчаните им с черни пискюли копия и покрити с черен лак щитове. Те символизираха нейния триумф и опасността, която я обкръжаваше. Гвардията на Бранниците на смъртта служеше единствено на императрицата и на избраните й представители и гвардейците убиваха или умираха с еднаква ревност, както се наложеше. Имаше поговорка: „По висините пътеките са постлани с ками.“
    Дългите й нокти потрепваха по каменната балюстрада. Как остър бе ръбът на бръснача, по който вървеше.
    Кораби на Ата-ан Миере, Морския народ, запълваха вътрешното пристанище зад вълнолома. Дори най-големият от тях изглеждаше тесен за дължината си. Такелажът им беше срязан и мачтите и реите им стърчаха наклонени под невъобразими ъгли. Палубите им бяха празни, екипажите — свалени на брега и под стража, като всички останали по тези острови, които владееха умението да плават през открито море. Масивните тъпоноси сеанчански кораби бяха запълнили външното пристанище или хвърлили котва в устието на залива. Един, чиито укрепени с ребра платна се бяха издули от вятъра, придружаваше ято малки рибарски лодки, завръщащи се с улов към островното пристанище. Ако малките съдове се пръснеха, някои от тях можеха и да се измъкнат, но на борда на сеанчанския кораб имаше дамане и демонстрацията на мощта й бе изкоренила всяка подобна мисъл. Овъгленият разнебитен корпус на един кораб на Морския народ бе оставен да лежи в крайбрежната тиня недалече от устието на залива.
    Колко дълго щеше да задържи Морския народ по други места — както и прокълнатите обитатели на континента, — така че да не разберат, че държи тези острови, Сюрот не знаеше. „Достатъчно дълго — каза си тя. — Би трябвало да е достатъчно.“
    Беше извършила почти чудо, успявайки да сплоти по-голямата част от сеанчанските войски след погрома, до който ги бе довел върховният лорд Тюрак. Само шепа от корабите, които се измъкнаха от Фалме, се намираха под неин контрол, но никой не оспори правото й да оглави Хайлене, Предтечите. Никой на континента не трябваше да подозира, че са тук. В очакване да завземат отново териториите, претенциите над които трябваше да заявят от името на императрицата. В очакване да се осъществи Коренне, Завръщането. Агентите й вече разузнаваха маршрута. Нямаше да се наложи да се връща в Двора на Деветте луни и да се оправдава пред императрицата за провал, за който дори не беше виновна.
    От мисълта, че можеше да се наложи да се оправдава пред императрицата, я побиха тръпки. Едно такова оправдание винаги беше унизително и много често се оказваше болезнено, но това, което я накара да потръпне, бе възможността в края му да й откажат смърт, да бъде принудена да продължава все едно, че нищо не се е случило, докато всички наоколо, и от простолюдието, и от Кръвта, знаят за нейното падение. Красив младеж от прислугата пристъпи напред и поднесе бледозелена роба, пищно извезана с пъстроперести райски птици. Тя протегна ръце да я облекат, без да му обръща повече внимание, отколкото на буца кал под пантофите си.
    За да си спести бедите, трябваше да възвърне онова, което бе загубено преди хиляда години. А за да го осъществи, трябваше да се справи с този мъж, който, според агентите й на континента, се бе провъзгласил за Преродения Дракон. „Ако не намеря начин да се справя с него, неудоволствието на императрицата ще се окаже последната ми грижа.“
    Извърна се плавно и влезе в дългото помещение зад терасата, чиято външна стена бе само от врати и високи прозорци, за да пропуска морския вятър. Светлото дърво по стените, гладко и лъскаво като сатен, радваше окото на Сюрот, но тя беше махнала мебелировката на стария собственик, бившия управител на Канторин на Ата-ан Миере, и я бе заменила с няколко високи паравана, повечето от които с изрисувани птици или цветя. Два от тях бяха по-различни. На единия се виждаше голяма петниста котка от Сен Т-джоре, с размери на пони, а на другия — черен планински орел с щръкнал като светла корона гребен и увенчани със снежнобяли криле, разперени на седем стъпки. Такива паравани се смятаха за проява на вулгарен вкус, но Сюрот обичаше животните. След като не можеше да пренесе менажерията си през Аритския океан, бе наредила да изрисуват на параваните двамата й любимци. А никак не търпеше да й се откаже нещо.
    Чакаха я три жени, така, както ги беше оставила: двете коленичили, а третата — просната върху голия лъскав под, оформен на шарки от късчета светло и тъмно дърво. Коленичилите жени бяха облечени в тъмносините рокли на сул-дам, с червени ивици и с извезана със сребро назъбена мълния на гърдите и по хълбоците на роклите. Едната от двете, Алуин, теснолика синеока жена с вечно сърдит поглед, беше с обръсната лява половина на главата. Останалата част от косата й висеше на рамото, прибрана на светлокафява плитка.
    Устните на Сюрот се присвиха за миг, щом погледна Алуин. Никоя сул-дам досега не беше издигана в ранг на со-джин, наследствените висши слуги на Кръвта, камо ли до Глас на кръвта. Но все пак в случая с Алуин имаше основание. Алуин знаеше твърде много.
    Но Сюрот насочи вниманието си всъщност към просналата се на пода жена, облечена в тъмносиво. Широк нашийник от сребрист метал стягаше врата на жената, свързан с помощта на блестяща каишка с гривна от същата материя на китката на втората сул-дам, Тайса. Посредством каишката и нашийника, ай-дам, Тайоа можеше да контролира облечената в сиво жена. А тя трябваше да бъде контролирана. Тя беше дамане, жена, която може да прелива, тоест твърде опасна, за да бъде оставена на свобода. Спомените за Пълчищата на Нощта все още бяха силни сред хората на Сеанчан хиляда години след тяхното унищожение.
    Очите на Сюрот неспокойно пробягаха по двете сул-дам. Тя не се доверяваше на никого, но все пак трябваше да им се довери. Никой друг не можеше да контролира дамане, а без дамане… Дори самата идея за това изглеждаше немислима. Могъществото на Сеанчан, самата власт на Кристалния трон се градеше на контролирането на дамане. Съществуваха твърде много неща, за които Сюрот нямаше избор, който би й допаднал. Също като Алуин, която имаше такъв вид, сякаш цял живот е била со-джин. Не. Сякаш беше от самата Кръв и бе коленичила по свой избор.
    — Пура. — Дамане беше имала друго име, когато беше била една от омразните Айез Седай, преди да попадне в ръцете на Сеанчан, но Сюрот нито го знаеше, нито я интересуваше. Облечената в сиво жена се напрегна, но не вдигна глава — беше преминала през доста сурово обучение. — Отново ще те попитам, Пура. Как Бялата кула контролира този мъж, който нарича себе си Преродения Дракон?
    Дамане съвсем леко помръдна главата си, само колкото да може да погледне изплашено към Тайса. Ако отговорът й се окажеше неудовлетворителен, нейната сул-дам щеше да я накара да изпита болка, без дори да вдигне пръст, с помощта на ай-дам.
    — Кулата не би се опитала да контролира един Лъжедракон, върховна лейди — отвърна задъхано Пура. — Те биха го пленили и опитомили.
    Тайса погледна възмутено върховната лейди, очаквайки от нея указание. Отговорът бе отбягнал въпроса на Сюрот и може би дори съдържаше намек, че някой от Кръвта е изрекъл неистина. Сюрот леко поклати глава, почти като че я извърна без повод — не искаше да чака, докато дамане се съвземе от наказанието — и Тайса покорно кимна.
    — Отново те питам, Пура, какво знаеш за Айез Седай… — Устните на Сюрот се изкривиха от отвращение при споменаването на това име; Алуин изръмжа погнусено. — …Помагат ли Айез Седай на този човек? Предупреждавам те. Нашите войници се сражаваха с жени от Кулата, с жени, преливащи Силата, при Фалме, така че не се опитвай да го отричаш.
    — Пура… Пура не знае, върховна лейди. — В гласа на дамане се долавяше настойчивост и колебливост; тя отново стрелна Тайса с широко отворени очи. Беше ясно, че отчаяно й се иска да й повярват. — Може би… Може би Амирлин или Съветът на Кулата… Не, те едва ли. Пура не знае, върховна лейди.
    — Този мъж може да прелива — рече отсечено Сюрот. Жената на пода простена, въпреки че беше чувала това от Сюрот и преди. От това, че го изрече отново, стомахът на Сюрот се сви. Много малко от онова, което се бе случило във Фалме, беше дело на преливащи жени — дамане можеше да почувства, а сул-дам, носещи гривните, винаги разбираха какво чувстват дамане. Това означаваше, че трябва да е било дело на мъжа. Означаваше също така, че е невероятно мощен. Толкова мощен, че Сюрот веднъж-дваж беше изпадала в съмнения, довеждащи я до виене на свят, дали той не е наистина Преродения Дракон. „Това просто не може да бъде“ — каза си тя решително. Във всеки случай то не променяше плановете й. — Невъзможно е да повярвам, че дори Бялата кула би позволила този човек да ходи по света на воля. Как го контролират?
    Дамане остана да лежи безмълвна, с лице забито в пода, с разтреперани рамене, хлипаща.
    — Отговори на върховната лейди! — извика рязко Тайса. Тайса не помръдна, но Пура изохка и потръпна, като шибната през бедрата. Удар, нанесен през ай-дам.
    — П-пура н-не з-знае. — Дамане протегна колебливо ръка, сякаш искаше да докосне стъпалото на Сюрот. — Моля ви. Пура се е научила на покорство. Пура говори само истината. Моля ви, не наказвайте Пура.
    Сюрот плавно отстъпи назад, без да издава раздразнението си от това, че една дамане я беше принудила да помръдне. Изпита желание да се окъпе, сякаш посягането наистина я беше стигнало.
    Тъмните очи на Тайса се изцъклиха от гняв при дръзката проява на дамане; бузите й почервеняха от срам, че бе позволила това да се случи, докато тя носи гривната на жената. Изглеждаше разкъсана между желанието сама да се просне на пода до дамане, молейки за прошка, и да накаже нещастницата тук и веднага. Алуин гледаше сцената, присвила презрително устни. Всяка чертичка на лицето й говореше, че такива неща не се случват, когато тя носи гривна.
    Сюрот съвсем леко вдигна пръст и направи жеста, който всяка со-джин знаеше от рождение — знак да напусне.
    Алуин се поколеба, преди да го преведе, след което се помъчи да прикрие пропуска си, като викна грубо на Тайса:
    — Махни това… същество от полезрението на върховната лейди Сюрот. И след като я накажеш, яви се пред Сурела и й докладвай, че контролираш поверените ти все едно, че за първи път носиш гривната. Докладвай й, че трябва да бъдеш…
    Сюрот изключи гласа на Алуин от съзнанието си. Всъщност нищо такова не се съдържаше в командата й — само да напуснат, — но свадите между сул-дам не можеха да я занимават. Искаше й се да разбере дали Пура е успяла да скрие нещо. Агентите й твърдяха, че жените от Бялата кула не могат да лъжат. Беше се оказало невъзможно да накарат Пура да изрече дори и една елементарна лъжа, да заяви например, че белият шал е черен, но все пак това не беше достатъчно, за да я убеди. Някой друг можеше и да приеме сълзите на дамане, протестите й, че не може да го направи, каквото и да й причиняваше сул-дам, но не и такъв, който се е издигнал дотам, че да оглави Завръщането. У Пура можеше да са останали някакви резерви воля, можеше да се окаже достатъчно умна, за да се опита да се възползва от убеждението им, че не е в състояние да лъже. Нито една от окаишените на континента жени не беше напълно покорна и предана, както дамане, докарани от Сеанчан. Нито една от тях не възприемаше истински това, което представляваха, както дамане от Сеанчан. Кой знае какви тайни можеше да крие една, която нарича себе си Айез Седай?
    Не за първи път Сюрот съжали, че не разполага с другата Айез Седай, която бяха пленили на Томанска глава. С двете, подложени на разпит, щяха да разполагат с повече възможности да засекат лъжите и увъртанията. Но това съжаление беше безплодно. Другата вече можеше да е мъртва, да е удавена в морето или да са я предоставили на разположение на Двора на Деветте луни. Някои от корабите, които Сюрот не бе успяла да събере, можеше да са преплавали през океана и нищо чудно един от тях да беше откарал жената.
    Тя самата беше изпратила един кораб с грижливо съставени доклади, преди около половин година, с капитан и екипаж от родове, които й бяха служили, откакто Лютаир Пейендраг се бе провъзгласил за император, преди близо хиляда години. Изпращането на кораба беше рисковано, защото императрицата можеше да изпрати някой друг на нейното място. Но неизпращането му бе още по-голям риск: тогава можеше да я спаси само една окончателна и съкрушителна победа. А вероятно дори и това нямаше да я спаси. Така че императрицата знаеше за Фалме, знаеше за поражението на Тюрак и за намеренията на Сюрот да продължи. Но какво мислеше тя и какво се канеше да направи във връзка с това знание? Виж, това беше много по-сериозен повод за притеснение от всяка окаишена дамане.
    Но все пак императрицата не знаеше всичко. Най-лошите вести не можеха да бъдат доверени и на най-лошия вестовой, бил той и най-верният. Те можеха единствено да бъдат предадени от устните на Сюрот право в ухото на императрицата, а Сюрот усърдно се беше погрижила нещата да останат точно такива. Бяха останали само четирима, които знаеха тази тайна, а двама от тях нямаше да проговорят пред някой друг, във всеки случай не и по своя воля. „Още три смърти биха задържали тайната още по-здраво.“
    Сюрот не се усети как промърмори последното на глас, преди Алуин да изрече:
    — И все пак върховната лейди има нужда от живота и на тримата. — Жената го произнесе с уместната за своето положение кротка почтителност, придружена дори с покорно сведените очи, надничащи изпод дългите й клепки, за да доловят още някой знак от страна на Сюрот. Гласът й също беше изпълнен с покорство. — Кой би могъл да каже, върховна лейди, какво би направила императрицата — дано живее вечно! — ако разбере, че някой се е опитал да скрие такова знание от нея?
    Вместо отговор Сюрот отново направи едва доловимия жест да напусне. Алуин отново се поколеба, но после се изправи, поклони се дълбоко и се измъкна заднишком.
    С усилие, Сюрот потърси спокойствието. Сул-дам и другите двама представляваха проблем, който тя сега не можеше да реши, но търпението беше необходима черта за Кръвта. Онези, на които то липсваше, обикновено свършваха в Гарвановата кула.
    Коленичилите слуги на терасата се приведоха още, когато тя се появи отново. Войниците останаха вкаменени на поста си. Сюрот зае мястото си до балюстрадата, този път взирайки се през морето към континента, на стотици мили на изток.
    Да се окаже онази, която успешно е повела Предтечите, поставяйки начало на Завръщането, щеше да й донесе големи почести. Може би дори осиновяване от фамилията на императрицата, въпреки че точно тази чест не бе лишена от рискове. Но да се окаже също така и онази, която е пленила Дракона, бил той Лъжедракон или не, заедно със средствата да контролира неговата невероятна мощ…
    „Но ако… когато го пленя, дали да го дам на императрицата? Това е въпросът.“
    Дългите й нокти отново забарабаниха по широкия каменен парапет.

Глава 2
Въртопи в Шарката

    Задуха горещият нощен вятър: на север, през широката делта, наричана „Пръстите на Дракона“ — заплетен лабиринт от водни пътища, широки и тесни, някои запушени с гъсто и високо израсла трева-ножарка. Просторни низини с полюшващ се папур разделяха скупчените ниски островчета, обрасли с дървета с коренища като паяци. Делтата постепенно отстъпваше място на своя източник, река Еринин, чиято огромна ширина беше осеяна с малки лодки — рибарите ловяха риба под светлината на фенерите. Лодки и светлини се поклащаха диво, внезапно и нечакано, някои от по-възрастните мъже току промърморваха за зли твари, бродещи в нощта. По-младите мъже се разсмиваха, но и те започваха да теглят мрежите по-бързо, нетърпеливи да се приберат у дома, по-далече от тъмното. В приказките се разправяше, че злото не може да пристъпи през прага ти, освен ако сам не го призовеш. Така твърдяха приказките. Но тук отвън, в тъмнината…
    Последният дъх на солено изчезна, когато вятърът достигна великия град Тийр, досами реката, където покрити с каменни плочи ханове и дюкяни опираха гръб в стройни, увенчани с кули палати, блестящи на лунната светлина. Но нито един от дворците не беше висок и наполовина колкото масивната като планина твърд, простираща се от ядрото на града до водния бряг. Тийрският камък, легендарната крепост, най-древната човешка твърдина, издигната в последните дни от Разрушението на света. Докато държави и империи се въздигаха и сгромолясваха, биваха замествани от други, които на свой ред упадаха, Камъкът стоеше. Беше скалата, в която армии бяха скършвали копия, мечове и сърца в продължение на три хиляди години. И през всичкото това време никога не беше падал в ръцете на нашественически армии. Досега.
    Улиците на града, пивниците и хановете бяха почти празни в топлия влажен мрак — хората предпазливо си стояха зад стените на домовете. Онзи, който държеше Камъка, бе господарят на Тийр — на града, както и на държавата. Така беше било винаги и хората на Тийр винаги го бяха приемали. През деня превъзнасяха с възторжени викове новия си господар така, както бяха превъзнасяли стария; нощем се гушеха един до друг и трепереха въпреки топлината, щом вятърът завиеше по покривите им като хиляден хор на оплаквачки. Странни, нови надежди танцуваха из главите им, надежди, каквито никой в Тийр не беше си позволявал от стотици поколения насам, надежди, омесени със страхове, древни като Разрушението.
    Вятърът разлюля дългото бяло знаме, улавящо лунните лъчи над Камъка, сякаш искаше да го изтръгне. По цялата му дължина крачеше виеща се фигура, подобна на змия с крака, със златна лъвска грива, която сякаш бе яхнала вятъра. Знаме от пророчество, чакано с надежда и ужас. Знамето на Дракона. На Преродения Дракон. Предвестник на спасението на света и вестител на предстоящо Разрушение. Сякаш разгневен на това предизвикателство, вятърът връхлетя върху здравите стени на Камъка. Знамето заплющя, веейки и невъзмутимо в нощта в очакване на по-силни бури.
    В една стая, на повече от половината височина на южната фасада на Камъка, Перин седеше на раклата до покритото с балдахин легло и гледаше тъмнокосата млада жена, крачеща напред-назад. В златистите му очи се долавяше загриженост. Обикновено Файле се закачаше с него, от време на време го задяваше заради прекалената му предпазливост; тази вечер обаче не беше изрекла и десет приказки, откакто бе нахълтала през прага. Той долавяше миризмата на розови цветчета, скътани в дрехите й след почистване, и аромата, който си беше само неин. И тънка нишчица чиста пот, в която се надушваше нервност. Файле почти никога не показваше нервност. Зачуди се защо сега се е изнервила и усети, че го засърбява между плешките, но този път не се дължеше на нощната жега. Тя крачеше отсечено и рязко, така че тесните й, срязани за езда поли шумоляха.
    Той раздразнено почеса двуседмичната си брада. Беше по-къдрава дори от косата му. Освен това с нея му беше горещо. За стотен път си помисли дали все пак да не я обръсне.
    — Отива ти — каза изведнъж Файле. Беше спряла да крачи.
    Той неловко помръдна рамене, натежали от дългите часове работа в ковачницата. Тя от време на време сякаш разбираше какво си е помислил.
    — Сърби ме — промърмори той и съжали, че не го е изрекъл по-уверено. Беше си негова брада — можеше да я обръсне когато си поиска.
    Тя го изгледа изпитателно, килнала глава на една страна. Големият нос и високите й скули правеха погледа й малко свиреп, въпреки тихия глас, с който добави:
    — Съвсем ти отива.
    Перин въздъхна и отново сви рамене. Не беше го молила да задържи брадата и не би го направила. Въпреки това той знаеше, че пак ще се откаже да я обръсне. Зачуди се как ли щеше да се справи приятелят му Мат в подобно положение. Сигурно с едно ощипване, с целувка и някоя забележка, която да я разсмее, докато не я накара да мисли като него. Но Перин знаеше, че не може да се оправя с момичетата като Мат. Мат никога нямаше да се докара дотам, че да се поти под брадата си само защото една жена е преценила, че лицето му трябва да е обрасло. Освен, може би, ако тази жена не се казваше Файле. Перин подозираше, че баща й дълбоко съжалява за това, че е напуснала дома, и то не само защото му е дъщеря. Беше най-големият търговец на кожи в Салдеа, по нейните твърдения, а Перин беше сигурен, че винаги е способна да вземе цената, на която държи.
    — Нещо те безпокои, Файле, и това нещо не е брадата ми, Какво е?
    Изразът й стана предпазлив. Гледаше навсякъде другаде, но не и в него. Очите й презрително обхождаха мебелировката на стаята.
    Дърворезби с леопарди и лъвове, спускащи се ястреби и ловни сцени украсяваха всичко, от високия гардероб и дебелите колкото крака му пилони на балдахина до отрупаната с възглавнички скамейка пред мраморната камина. Някои от животните бяха с гранатови очи.
    Беше се опитал да убеди икономката, че иска най-обикновена стая, но тя като че ли не го разбра. Не че беше глупава или бавно мислеща. Икономката командваше цяла армия слуги, по-многобройна и от Бранителите на Камъка; който и да властваше в Камъка, който и да владееше стените му, тази жена се грижеше за ежедневните неща, благодарение на които цялата цитадела можеше да функционира. Но тя гледаше на света с очите на тайренка. Въпреки облеклото му, той трябваше да е нещо много повече от младия селянин, на какъвто приличаше, тъй като хора от простолюдието никога не бяха подслонявани в Камъка — освен Бранители и слуги, разбира се. Освен това той беше от обкръжението на Ранд, приятел или следовник, или във всеки случай, по някакъв начин приближен на Преродения Дракон. За икономката това бе достатъчно, за да го приравни в най-лошия случай към поземлен лорд, а може би и към върховен лорд. Достатъчно беше скандализирана, че трябва да го настани тук, без дневна дори; той си помисли, че сигурно щеше да припадне, ако беше настоял за още по-обикновена стая. Стига изобщо да имаше такива, освен квартирите на слугите или на Бранителите. Добре поне че тук нищо не беше позлатено. Освен свещниците.
    Файле обаче не споделяше мнението му.
    — Трябваше да вземеш по-добра от тази. Заслужаваш го. Можеш да заложиш последния си медник, че Мат се е настанил в много по-хубава.
    — Мат си пада по префърцунените неща — отвърна той простичко.
    — Не умееш да държиш на себе си.
    Той не отвърна. Не заради покоите му от нея лъхаше на притеснение, нито заради брадата му.
    След пауза тя добави.
    — Лорд Дракон, изглежда, е загубил интереса си към теб. Напоследък прекарва цялото си време с върховните лордове.
    Сърбежът между плешките му се усили; сега вече знаеше какво я безпокои. Постара се да придаде твърдост на гласа си:
    — Лорд Дракон ли? Говориш като същинска тайренка. Името му е Ранд.
    — Той е твой приятел, Перин, не мой. Ако изобщо човек като него може да има приятели. — Пое си дълбоко дъх и продължи малко по-спокойно: — Мисля да напусна Камъка. Да напусна Тийр. Не смятам, че Моарейн ще се опита да ме спре. Вестите за… за Ранд са тръгнали от града отпреди две седмици. Едва ли си въобразява, че може да го запази повече в тайна.
    Той едва потисна поредната си въздишка.
    — Аз също не мисля, че ще го направи. По-скоро ми се струва, че те смята за излишно усложнение. Вероятно дори ще ти даде пари, за да ти види гърба.
    Стиснала юмруци на хълбоците си, тя пристъпи и го погледна в лицето.
    — Това ли е всичко, което имаш да ми кажеш?
    — А ти какво искаш да ти кажа? Че искам да останеш? — Ядът в собствения му глас го сепна. Беше ядосан на себе си, не на нея. Ядосан, защото не бе могъл да предвиди този изход, ядосан, защото не можеше да реши как да се справи с нещата. Винаги беше обичал да премисля грижливо всичко. Когато си припрян, е лесно да нараниш хората, макар и неволно. Вече го бе направил. Тъмните й очи се бяха разширили от потрес. Той се помъчи да заглади думите си. — Правя каквото мога, за да останеш, Файле, но може би ще е по-добре да си тръгнеш. Знам, че не си страхливка, но Преродения Дракон, Отстъпниците… — Не че изобщо някъде по света беше безопасно — не и от дълго време насам, не и днес — но все пак съществуваха много по-безопасни места от Камъка. За известно време поне. Но не беше толкова глупав, за да й постави въпроса по този начин.
    Но нея, изглежда, не я интересуваше как го поставя.
    — Да остана? Светлината да ме освети дано! Всичко друго е по-добро, отколкото да стоя тук, но… — Тя изящно коленичи пред него и постави ръцете си на коленете му. — Не ми е приятно да се чудя кога ли някой от Отстъпниците ще скочи пред мен иззад ъгъла, нито ми е приятно да се чудя кога ли Преродения Дракон ще избие всички ни. В края на краищата, направил го е по време на Разрушението. Избил е всички около себе си.
    — Ранд не е Луз Терин Родоубиеца — възрази Перин. — Тоест, той наистина е Преродения Дракон, но не е… той не би… — Думите му заглъхнаха — не знаеше как да ги завърши. Ранд беше прероденият Луз Терин Теламон — точно това означаваше да си Преродения Дракон. Но дали означаваше, че Ранд е обречен на ориста на Луз Терин? Не просто да полудее — всеки мъж, който е преливал, го е очаквала тази съдба, последвана от гниеща смърт — но да избие всички, които го обичат?
    — Говорих с Байн и Чиад, Перин.
    Не беше изненадващо. Тя прекарваше много време с айилките. Приятелства завързваше трудно, но изглежда, айилките й допадаха точно толкова, колкото презираше тайренските благороднички в Камъка. Но Перин не виждаше връзка с това, което обсъждаха, и й го каза.
    — Те разправят, че Моарейн понякога ги пита къде си. Както и Мат. Не разбираш ли? Тя нямаше да го прави, ако можеше да те наблюдава със Силата.
    — Да ме наблюдава със Силата ли? — отвърна той плахо. За това никога не беше си помислял.
    — Не може. Ела с мен, Перин. Може да се окажем на двадесет мили отвъд реката, преди да й дотрябваме.
    — Не мога — отвърна той отчаяно. Понечи да я отпусне с целувка, но тя скочи на крака и се дръпна толкова бързо, че едва не падна. Нямаше смисъл да тръгва след нея. Беше скръстила ръце под гърди като преграда.
    — Не ми казвай, че толкова се боиш от нея. Знам, че е Айез Седай и че всички ви кара да танцувате, щом дръпне конците. Може би държи п… Ранд… така овързан, че той да не може да се освободи, и Светлината знае, че Егвийн и Елейн, и дори Нинив не го желаят, но ти можеш да скъсаш конците й, ако пожелаеш.
    — Това няма нищо общо с Моарейн. Трябва да го направя. Аз…
    Тя рязко го прекъсна.
    — Недей да ми пробутваш тези космати мъжки брътвежи за „мъжа“ и неговия „дълг“. Знам какво означава дълг не по-зле от теб и ти дълг тук нямаш. Може да си тавирен, дори сам да не го разбираш, но той е Преродения Дракон, не ти.
    — Ще ме чуеш ли? — изрева той гневно и тя подскочи. Никога досега не й беше викал така. Тя вдигна брадичка и сви рамене, но не каза нищо. Той продължи: — Смятам, че по някакъв начин съм част от съдбата на Ранд. Мат също. Мисля, че той не може да направи това, което е длъжен, освен ако и ние не изпълним своята част. Това е дългът. Как мога да се махна, ако това може да означава Ранд да се провали?
    — Може да означава? — В гласа й се долавяше настойчива нотка, макар и само намек. Той се зачуди дали ще може да си наложи да й вика по-често. — Това Моарейн ли ти го каза, Перин? Би трябвало вече да си се научил да се вслушваш по-внимателно в думите на една Айез Седай.
    — Сам го прецених. Смятам, че тавирен са притеглени един към друг. Или може би Ранд ни притегля, нас двамата с Мат. Предполага се, че той ще се окаже най-силният тавирен след Артур Ястребовото крило, може би от Разрушението насам. Мат дори не иска и да признае, че е тавирен, но колкото и да се опитва да се измъква, все завършва при Ранд. Лоиал твърди, че никога не е чувал за трима тавирен на една и съща възраст и от едно и също място.
    Файле изсумтя шумно.
    — Лоиал не знае всичко. Той не е достатъчно възрастен за огиер.
    — Той е над деветдесетгодишен — отвърна Перин, но тя се усмихна сдържано. За един огиер деветдесет години не бяха повече от възрастта на Перин. А може би и по-малко. За огиерите не знаеше много. Във всеки случай, Лоиал беше изчел повече книги, отколкото Перин бе виждал или дори чувал да са били писани. — И той знае повече от теб или мен. Той вярва, че може би съм прав. Също и Моарейн. Не, нея не съм я питал, но защо иначе ще ме държи под око? Да не смяташ, че иска да й направя кухненски нож?
    Тя замълча за миг, а когато заговори, тонът й беше изпълнен със съчувствие.
    — Бедничкият ми Перин. Аз напуснах Салдеа, за да намеря приключение, а сега, когато съм в самата сърцевина на едно такова, и то в най-великото от Разрушението насам, единственото, което искам, е да замина някъде другаде. Ти искаш просто да си ковач, а ще завършиш в сказанията и легендите, независимо дали го искаш, или не.
    Той извърна поглед, макар миризмата й все още да изпълваше главата му. Не мислеше, че е вероятно за него да се съчинят сказания, освен ако тайната му не се разпростреше далеч извън тесния кръг хора, които вече знаеха за нея. Файле си мислеше, че знае всичко за него, но грешеше.
    На стената срещу него бяха опрени секира и чук, и двете сечива — прости и удобни за използване, с дръжки, дълги колкото ръката му до лакътя. Секирата беше злокобно, закривено като полумесец острие, уравновесено с дебел шип. Предназначена бе за насилие. С чука той можеше да прави разни неща, беше направил някои неща в една ковачница. Главата на чука тежеше над два пъти повече от секирата, но тъкмо секирата му се струваше много по-тежка всеки път, когато я надигнеше. Със секирата той бе… Перин се навъси. Не искаше да си спомня за това. Тя беше права. Единственото, което му се искаше, бе да си остане ковач, да се върне у дома, отново да види семейството си и да заработи в ковачницата. Но това не можеше повече да стане, знаеше го.
    Изправи се, взе чука и отново седна. Това, че го държеше в скута си, донякъде го успокояваше.
    — Майстор Люхан винаги казва, че не можеш да подминеш онова, което трябва да се свърши. — Побърза да довърши, усетил, че тези думи много приличат на онова, което тя бе нарекла „космат мъжки брътвеж“. — Той е ковачът в селото ми, при когото чиракувах. Казвал съм ти за него.
    За негова изненада, тя не се възползва от възможността да му посочи, че се повтаря. Всъщност не каза нищо, само го погледна, сякаш очакваше нещо. След миг то дойде на устата му.
    — Е, тръгваш ли си? — попита той.
    Тя се изправи и изтръска полите си. Остана смълчана дълго, сякаш търсеше отговора.
    — Не знам — отрони най-сетне. — В такава каша ме забърка…
    — Аз? Какво съм направил?
    — Ами ако сам не го разбираш, аз със сигурност няма да ти го кажа.
    Той отново се почеса по брадата и заби поглед в чука, стиснат в другата му ръка. Мат сигурно щеше да знае какво точно има предвид. Или дори старият Том Мерилин. Белокосият веселчун твърдеше, че никой не може да разбере жените, но когато излезе от мъничката си стая в подножието на Камъка, скоро го обкръжиха половин дузина млади момичета, които спокойно можеха да му бъдат внучки и които въздишаха, слушайки го как свири на лютнята и им разказва романси и приказки за велики приключения. Файле беше единствената жена, която Перин искаше да разбере, но понякога се чувстваше като риба, мъчеща се да разбере птица.
    Знаеше, че й се иска да я попита. Поне това разбираше. Тя можеше да му каже или не, но от него се очакваше да я попита. Той обаче упорито стисна устни. Този път бе решил да изчака сама да го каже.
    Навън в мрака изкукурига петел.
    Файле потръпна и се сви.
    — Дойката ми казваше, че това означава предстояща смърт. Не че го вярвам, разбира се.
    Той отвори уста, за да се съгласи, че е глупост, макар че също потръпна, но главата му бързо се извъртя от някакъв стържещ звук и изтупване. Секирата се беше изтъркулила на пода. Той се намръщи — и изведнъж тя отново помръдна недокосната и подскочи срещу него.
    Перин замахна с чука, без да мисли. Металът, иззвънял върху метал, заглуши писъка на Файле; секирата прелетя през стаята, отскочи от отсрещната стена и отново полетя към него с острието напред. Стори му се, че всеки косъм по тялото му е настръхнал.
    Файле се хвърли напред и сграбчи дръжката на секирата с две ръце. Едва в последния миг Перин успя да скочи, пусна чука и хвана секирата. Помисли си, че ще умре, ако секирата — неговата секира — я нарани. Дръпна я от нея така силно, че тежкият й шип едва не го прониза в гърдите. Щеше да си струва, само да спре секирата да не я порази. С някакво смътно чувство си помисли, че това е невъзможно.
    Оръжието се замята като оживяло. Като някакво живо същество, изпълнено със зла воля. Искаше Перин — разбра го, все едно че секирата му бе извикала — и се съпротивляваше ловко. Когато я дръпна настрана от Файле, секирата използва движението му, за да замахне към него; когато я оттласна от себе си, тя се опита да достигне нея, сякаш знаеше, че така ще го спре да я оттласква. Колкото и здраво да стискаше дръжката, секирата се въртеше в ръцете му, заплашвайки го било с шипа, било със закривения си резец. Дланите го заболяха от усилието, мишците му се изпънаха, мускулите се стегнаха. Пот потече по лицето му. Не беше сигурен колко още ще може да я удържи. Всичко това беше лудост. Пълна лудост, която не му оставяше време дори да помисли.
    — Махай се — промърмори той през стиснати зъби. — Излез от стаята, Файле!
    Лицето й беше пребледняло, но тя поклати глава.
    — Не! Няма да те оставя!
    — Това нещо ще убие и двама ни!
    Тя отново поклати глава.
    С гърлено ръмжене той пусна едната си ръка от дръжката. Другата му ръка, която продължи да я стиска, изтръпна от напрежение. Извиващата се дръжка пареше дланта му. Избута Файле встрани. Тя се развика, докато я тласкаше към вратата. Без да обръща внимание на виковете и на юмруците й, удрящи го по лицето, той я притисна до стената с рамо, отвори вратата и я изхвърли в коридора.
    Затръшна вратата зад нея, притисна я с гръб и плъзна резето с бедро, като в същото време стискаше дръжката с две ръце. Острият тежък резец блестеше и потрепваше на няколко пръста от лицето му. С усилие той избута секирата на една ръка разстояние. Приглушените викове на Файле долитаха иззад дебелата врата, тя блъскаше с юмруци по дъските, но Перин почти бе забравил за нея. Жълтите му очи грейнаха, отразили всяка частица светлина в стаята.
    — Само двамата сме сега — изрева той на секирата. — Кръв и пепел, колко те мразя! — Част от съзнанието му се разсмя с почти истеричен смях. „Ранд беше този, който трябваше да полудее, а ето ме сега мен, да си говоря с някаква си секира! Ранд! Да го изгори дано!“
    Оголил зъби от усилието, той оттласна брадвата на цяла крачка от себе си. Оръжието завибрира, мъчейки се да се добере до плът — той почти усещаше жаждата му за кръв. С рев Перин внезапно дръпна извития резец към себе си и в последния миг се хвърли встрани. Брадвата профуча покрай него и със силен тътен се заби във вратата.
    Усети как животът — другояче не можеше да го назове — напусна заклещеното оръжие. Бавно пусна дланите си от дръжката. Секирата си остана такава, каквато си беше — само желязо и дърво. Вратата му се стори подходящо място, където да я остави — поне засега. С трепереща длан той изтри потта от челото си. „Лудост. Лудостта крачи навсякъде, където мине Ранд.“
    Изведнъж Перин осъзна, че вече не чува виковете на Файле, нито блъскането й. Отвори вратата. През дебелото дърво навън беше щръкнало блестящо острие, грейнало под светлината на големите светилници, окачени между гоблените по стените на коридора.
    Файле стоеше с вдигнати ръце, замръзнала, както бе посегнала да удари по вратата. С широко отворени очи, изпълнени с удивление, тя докосна с пръст върха на носа си.
    — Още мъничко — отрони тя плахо — и…
    Внезапно сепнала се, тя се хвърли към него, прегърна го и обсипа шията и брадата му с целувки, като мърмореше несвързано. Също така бързо го отблъсна от себе си и дланите й тревожно обходиха гърдите и мишците му.
    — Ранен ли си? Пострада ли?
    — Нищо ми няма — отвърна той. — А ти? Не исках да те уплаша.
    Тя се взря в очите му.
    — Наистина ли? Никак ли не си пострадал?
    — Изобщо. Аз… — Тя замахна с все сила и така го зашлеви, че главата му задрънча като чук върху наковалня.
    — Ти, голяма космата кратуно! Помислих си, че си загинал! Уплаших се, че те е убило! Помислих, че… — Замахна пак, но той хвана ръката й.
    — Моля те, не го прави повече — каза той тихо. Отпечатъкът от ръката й изгаряше бузата му и му се стори, че челюстта ще го боли цяла нощ.
    Той стисна китката й така нежно, както би обхванал птица в шепата си, но въпреки усилието й да си издърпа ръката, неговата не помръдна и на косъм. В сравнение с размахването на тежкия чук през целия ден в ковачницата не му струваше никакво усилие да я задържи въпреки борбата с полудялата секира преди малко. Тя, изглежда, изведнъж реши да пренебрегне хватката му и се взря в очите му; нито тъмни очи, нито златни примигнаха.
    — Можех да ти помогна. Нямаше право да…
    — Имах всичкото право — отвърна той решително. — Нямаше да ми помогнеш. Ако беше останала, и двамата щяхме да загинем. Нямаше да мога да се бия — така, както трябваше — и да те държа в безопасност едновременно. — Тя отвори уста, но той повиши тон и продължи: — Знам, че думите ми няма да ти харесат. Ще направя всичко, за да не се отнасям с теб като със статуйка от порцелан, но ако поискаш да видя как загиваш, ще те вържа като агне за продан и ще те изпратя на госпожа Люхан. Такива глупости тя няма да търпи.
    Облиза с език един от зъбите си да види дали не се е разклатил и си представи как Файле се опитва да налети с рогца напред срещу Алзбет Люхан. Жената на ковача държеше мъжа си изкъсо не по-трудно, отколкото се оправяше с къщата. Дори Нинив се въздържаше от резкия си тон в присъствието на госпожа Люхан. Реши, че зъбът си е все още здрав.
    Файле изведнъж се разсмя с дълбок, гърлен смях.
    — Не си мисли, че няма да потанцуваш с Тъмния, ако се опиташ.
    Перин така се стресна, че пусна ръката й. Не виждаше особени разлика между това, което беше казал току-що, и онова, което бе изтърсил преди, но едното я беше накарало да кипне, докато това тя прие… мило. Не че беше сигурен, че заплахата й да го убие е само на шега. Файле носеше скрити ножове по себе си и знаеше как да ги използва.
    Тя разтри показно китката си и промърмори нещо неразбрано. Той успя да долови само „космат вол“ и се закле да обръсне и последното косъмче от тази глупава брада. Скоро.
    — Секирата. Това беше той, нали? — каза Файле. — Преродения Дракон се опита да ни убие.
    — Трябва да е бил Ранд. — Натърти на името. Не му харесваше да мисли за Ранд по друг начин. Предпочиташе да си спомня за Ранд, отраснал с него в Емондово поле. — Не се е опитвал да ни убие. Не и той.
    Тя го изгледа кисело.
    — Ако не се е опитвал, дано никога да не го направи.
    — Нямам представа какво прави. Но смятам да му кажа да престане, и то веднага.
    — Не знам защо толкова ме интересува мъж, който се грижи само за безопасността си — промърмори тя.
    Той я изгледа объркан, чудейки се какво иска да каже, но тя само пъхна ръката си под лакътя му. Перин продължи да се чуди и докато крачеха по коридорите на Камъка. Секирата остави там, където си беше; забита във вратата, нямаше да навреди никому.


    Стиснал в зъби края на дългостволата си лула, Мат отвори още малко сюртука си и се помъчи да се съсредоточи върху обърнатите пред него карти и монетите, пръснати на масата. Беше облякъл яркочервеното палто, скроено по андорска мода от най-хубава вълна, със златно везмо, виещо се по големите маншети и дългата яка. Всеки изминал ден му напомняше колко далече е Тийр от Андор. По лицето му се стичаше пот, ризата на гърба му беше подгизнала.
    Никой от приятелите около масата не даваше вид, че изобщо забелязва горещината, въпреки че палтата им изглеждаха по-тежки и от неговото, с дебели, издути ръкави, подплатени с коприни, брокат и сатен. Двама мъже в червени ливреи със златни ширити пълнеха прилежно сребърните чаши на картоиграчите с вино и поднасяха блестящи сребърни тави с маслини, сирене и ядки. Горещината като че ли изобщо не притесняваше и слугите, макар от време на време те да се прозяваха в шепа, когато мислеха, че никой не ги вижда. Нощта беше в разгара си.
    Мат се сдържа да вдигне картите си, за да ги погледне отново. Едва ли щяха да се променят. Тримата владетели, най-силните карти от петте, вече бяха достатъчни, за да спечели повечето ръце.
    По-удобно щеше да се чувства в игра на зарове; по местата, където обикновено играеше комар, рядко се намираха тестета карти, а среброто сменяше притежателите си в петдесет различни игри със зарове, но тези млади тайренски лордчета по-скоро бяха готови да облекат дрипи, отколкото да играят на зар. Само селяните хвърляли зарове, въпреки че се въздържаха да го казват в негово присъствие. Не се бояха толкова от гнева му, колкото от това, което си въобразяваха, че са приятелите му. Играта, която играеха, се казваше „цепене“ и я въртяха час след час, всяка нощ, като използваха карти, изрисувани и лакирани ръчно от един човек в града — той беше натрупал цяло състояние от увлечението на тези мъже и на други като тях. Само жени или коне можеха да ги отвлекат от тази страст, и то не за дълго.
    Мат беше схванал играта много бързо и макар късметът му да не беше толкова добър, колкото на зарове, беше достатъчен. До картите му лежеше натъпкана кесия и още една, още по-дебела, кротуваше в джоба му. Цяло състояние, щеше да си помисли той някога, в Емондово поле, достатъчно, за да преживее остатъка от живота си в лукс. Представите му за лукс се бяха променили, откакто напусна Две реки. Младите лордове около него държаха парите си безгрижно, хвърлени на бляскави купчинки пред тях на масата, но той нямаше намерение да се отказва от някои стари навици. В кръчмите и хановете понякога му се налагаше да изчезва бързо. Особено когато късметът наистина го споходеше.
    Натрупаше ли достатъчно, смяташе да напусне Камъка — също толкова бързо. Преди Моарейн да разбере какво е намислил. Ако си беше тръгнал навреме, можеше вече да се намира на дни път оттук. Само дето тук имаше да се събира златце. Една нощ на тази маса можеше да му донесе повече, отколкото една седмица хвърляне на зарове по хановете. Само да не го изоставеше късметът.
    Той леко се намръщи и изпуфтя загрижено с лулата, за да създаде впечатление, че не е сигурен дали картите му са печеливши. Двама от младите лордове също държаха лули между зъбите си, но инкрустирани със сребро и с кехлибарени мундщуци. Сред горещия неподвижен въздух ароматизираният им табак миришеше на пожар в дамски гардероб.
    — Днес пристигна кораб на Морския народ — промърмори Реймон, без да вади лулата от устата си. Брадата на младия широкоплещест лорд беше изрядно оформена и намазана с благоуханно масло. Това беше последният вик на модата сред младите лордове, а Реймон гонеше модата точно толкова усърдно, колкото гонеше жените. Което усърдие отстъпваше единствено на страстта му към комара. Той хвърли сребърна крона върху купчината монети в средата на масата за нова карта. — Каравела. Това, каравелите, били най-бързите кораби, така разправят. Вятъра надбягвали. Виж, това бих искал да го видя. Душата ми да изгори, бих искал. — Не си направи труда да погледне каква карта е получил. Никога не го правеше преди да събере пет.
    Пълничкият розовобузест мъж, седящ между Реймон и Мат, се разсмя развеселен.
    — Ти кораба ли искаш да видиш, Реймон? Момичетата те теглят, нали? Женичките. Екзотични красавици от Морския народ, с техните пръстени, дрънкулките и люлеещата се походка, а? — Той също добави една крона, взе си карта и направи гримаса, когато я погледна. Това не означаваше нищо: ако се съдеше по физиономията му, картите на Едорион бяха все ниски и разбъркани. Но въпреки това той по-често печелеше, отколкото губеше. — Е, може пък късметът ми с момичетата от Морския народ да излезе по-добър.
    Раздаващият — висок строен мъж от другата страна на Мат, с брада, наклепана с масло още по-обилно и от тази на Реймон — почеса с пръст носа си.
    — Мислиш ли, че ще имаш късмет с тях, Едорион? Както се държат настрана, ще имаш късмет ако въобще подушиш парфюмите им. — Той имитира с ръка полъх, вдиша шумно и въздъхна, а останалите лордчета се разсмяха, включително и Едорион.
    Един младеж с простовато лице, казваше се Естеан, се смееше най-гръмко от всички, като непрекъснато отмяташе падащата на челото му дълга права коса. Ако му се заменеше скъпия жълт сюртук с груба вълнена аба, можеше спокойно да мине за селянин, а не за сина на върховния лорд с най-богатите имения в Тийр и най-богатия мъж на масата.
    Естеан залитна пред мъжа, седящ до него — превзет симпатяга на име Баран, който сякаш непрекъснато гледаше върха на острия си нос — и боцна раздаващия с не особено стабилен пръст. Баран се дръпна назад и изкриви уста около лулата, сякаш се боеше да не би Естеан да повърне в скута му.
    — Е, това беше добро, Карломин — изгъргори Естеан. — Нали бе, Баран? Едорион няма да може дори да ги подуши. Ако иска да си опитва късмета… да опита по-добре с айилските момета като Мат. С техните копия и ножове. Душицата ми да изгори. Все едно да поканиш лъв на танц. — Около масата настъпи мъртва тишина. Естеан продължи да се смее сам, после примигна и отново прокара пръсти през косата си. — Какво ви стана бе? Какво толкова казах? О! О, да.
    Мат едва се сдържа да не се намръщи. Този глупак да споменава айилците. По-опасна тема можеха да бъдат само Айез Седай; по-скоро щяха да приемат тумба айилки да минат по коридора, отколкото и една Айез Седай, а тези мъже наоколо си мислеха, че тук има поне четири. Той извади с два пръста сребърна андорска крона от кесията на масата и я сложи на купчината. Карломин бавно му подаде карта.
    Мат я повдигна леко с нокътя на палеца си и не си позволи дори да примигне. Владетел купа, върховен лорд на Тийр. Владетелите в едно тесте бяха различен брой в зависимост от това в коя земя са изработени картите, като владетелят на съответната страна винаги беше Владетел купа — най-силният цвят. Тези карти бяха стари. Вече беше виждал тестета с лика на Ранд или нещо подобно на него за Владетел купа, на фона на знамето на Дракона. Ранд, владетелят на Тийр; това все още му се струваше достатъчно смахнато, за да му се доще сам да се ощипе. Ранд беше овчар, иначе добро момче, с което човек можеше да се повесели, когато не се правеше на прекалено сериозен и отговорен. Ранд, вече станал Преродения Дракон, видите ли; това само му напомни, че е кръгъл глупак, дето още седи тук, където Моарейн можеше да го хване, щом си поиска, и да чака да види какво ще направи Ранд. Може би Том Мерилин щеше да тръгне с него. Или Перин. Само че Том се бе заседял в Камъка и сякаш нямаше никакво намерение да го напуска, а Перин нямаше да тръгне за никъде, ако Файле размахаше пръст. Какво пък, той щеше да си замине и сам, ако се наложеше.
    Но все пак насред масата лежеше сребро, а купчините злато пред лордчетата също го чакаха, и ако му дойдеше и петият владетел, никоя комбинация нямаше да го надвие. Не че наистина имаше нужда от петия. Изведнъж усети, че късметът му го гъделичка в ума. Не така силно, колкото при заровете, разбира се, но вече беше сигурен, че никой няма да надвие четирите му карти. През цялата нощ тайренците бяха наддавали дивашки и цената на десетина ферми бързо се прехвърляше от ръка на ръка.
    Но Карломин беше зяпнал картите в ръката си, без да си купи четвърта, а Баран пуфтеше енергично с лулата и подреждаше монетите пред себе си, сякаш готов да ги напъха в джобовете си. Реймон гледаше навъсено, а Едорион намръщено си разглеждаше ноктите. Само Естеан като че ли оставаше безучастен; той се ухили и колебливо огледа масата, като че ли вече забравил какво е изтърсил преди малко. Обикновено успяваха да оправят положението, ако в стаята се появяха айилци, но часът бе доста късен, а виното се беше ляло на воля.
    Мат зарови в ума си да измисли начин да ги задържи на масата със златото им, вместо да захвърлят картите и да се разотидат. Бегъл поглед по лицата им беше достатъчен, за да разбере, че само смяната на темата няма да е достатъчна. Но имаше и друг начин. Ако ги накараше да се посмеят на айилците… „Дали не си струва да ги накарам да се посмеят и на мен?“ Той задъвка мундщука на лулата си, мъчейки се да измисли нещо друго.
    Баран събра в шепи стълбчетата жълтици и понечи да ги прибере в джобовете си.
    — Май ще трябва да се пробвам с тези жени от Морския народ — бързо каза Мат, изваждайки лулата от устата си, за да направи жест с нея. — Странни работи стават, когато подгониш айилски момичета. Много странни. Като играта, дето наричат „Целувката на Девите“. — Беше приковал вниманието им, но Баран не беше пуснал монетите — а Карломин все още не показваше признаци, че ще си купи карта.
    Естеан изпръхтя пиянски.
    — Да те цункат със стомана в ребрата, предполагам. Деви на копието, нали. Стомана. Копие в ребрата. Душицата ми да изгори. — Никой от останалите не се разсмя. Но всички се заслушаха.
    — Не съвсем — понечи да се ухили Мат. „Да ме изгори дано, като им го казах дотук, защо да не разкажа и останалото.“ — Руарк ми каза, че ако искам да се оправя с Девите, трябвало да ги попитам как се играе „Целувката на Девите“. Каза ми, че това било най-добрият начин да ги опозная. — Името все още му звучеше като игрите на целувки у дома, като „Целувката на маргаритките“. Не беше предполагал, че главатарят на айилския клан ще се окаже човек, който може да върти номера. Беше се зарекъл следващия път да бъде по-предпазлив. С усилие разшири усмивката си. — Така че отидох при Байн и… — Реймон се намръщи нетърпеливо. Никой от тях не знаеше името на друг айилец, освен на Руарк, а и никой не държеше особено. Мат заряза имената и бързо продължи: — Та отидох при тях като последния тъпак и ги помолих да ми я покажат. — Трябваше да очаква нещо по широките усмивки, разцъфнали по лицата им. Като котки, поканени от някой мишок да си поиграят. — Докато се усетя какво става, копията им обкръжиха врата ми като нашийник. Само да кихнех, щях да се обръсна.
    Останалите около масата избухнаха в смях, от хъхренето на Реймон до пиянския рев на Естеан.
    Мат ги остави да се посмеят. Той самият все още усещаше боцкането на върховете на копията по врата си — щяха да го намушкат, само ако се помръднеше и на един пръст. Байн, която през цялото време се смееше, му беше казала, че никога не е чувала някой мъж наистина да помоли да поиграят на „Целувката на Девите“.
    Карломин поглади брадата си и каза:
    — Не можеш да спреш точно тук. Продължи. Кога е станало това? Обзалагам се, че е било преди две нощи. Когато не дойде на играта и всички се зачудихме къде ли може да си се дянал.
    — Онази нощ играех на камъчета с Том Мерилин — бързо отвърна Мат. — Това беше преди повече дни. — Радваше се, че може да излъже, без окото да му мигне. — Всяка от тях ме целуна. Това беше всичко. Решеше ли, че целувката е хубава, отпускаха копията. Ако не, притискаха още по-силно; да те окуражат, един вид. Това е всичко. Едно ще ви кажа; когато се бръсна, се порязвам по-малко.
    Той отново напъха лулата между зъбите си. Ако искаха да научат повече, можеха сами да отидат и да помолят да поиграят тази игра. Даже му се дощя да се намерят такива глупаци. „Проклетите му айилки и проклетите им копия.“ Добра се до собственото си легло едва призори.
    — За мен лично това би било предостатъчно — отрони сухо Карломин. — Светлината душата да ми изгори, ако не е. — Той подхвърли сребърна крона в средата на масата и си извади карта. — Целувка на девите. — Поклати развеселен глава и около масата отново избухна смях.
    Баран си купи пета карта, а Естеан заопипва една от монетите на купа пред себе си и я заоглежда. Сега вече нямаше да спрат.
    — Диваци — промърмори Баран. — Невежи диваци. Такива са до един, душата ми да изгори. Живеят в пещери там, в тяхната Пустош. В пещери! Само един дивак може да живее в Пустошта.
    Реймон кимна.
    — Поне служат на лорд Дракона. Да не беше така, щях да взема стотина Бранители и да ги омета от Камъка. — Баран и Карломин енергично изръмжаха в знак на съгласие.
    На Мат не му струваше никакво усилие да запази изражението си равнодушно. Това го беше слушал вече. Хвалбите бяха лесна работа, когато никой не очакваше да се разнесат. Стотина Бранители? Дори Ранд да си стоеше настрана, неколкостотинте айилци бяха в състояние да задържат Камъка срещу всякаква армия, която тайренците можеха да съберат. Мат подозираше, че са останали тук само заради Ранд. Не допускаше, че някой от тези лордчета го е проумял — мъчеха се старателно да не обръщат внимание на айилците, — но се съмняваше, че от този факт ще им стане по-добре.
    — Мат. — Естеан беше разперил картите си на ветрило и ги подреждаше, сякаш не можеше да реши в какъв ред вървят. — Мат, би ли поговорил с лорд Дракона?
    — За какво? — подпита Мат предпазливо. Твърде много от тези тайренци знаеха, че двамата с Ранд са отраснали заедно, за да му харесва, и изглежда, си въобразяваха, че ходи под ръчичка с Ранд всеки път, когато изчезне от погледа им. Никой от тях не би се приближил и до родния си брат, ако знаеше, че може да прелива. Не разбираше защо си въобразяват, че е по-голям глупак от тях.
    — Не ти ли казах? — Мъжът със селяшкия вид присви очи в картите и се почеса по главата, после лицето му се озари. — О, да. Прокламацията му, Мат. Прокламацията на лорд Дракона. Последната. В която заяви, че простолюдието имало право да призовава лордовете пред съдия. Чувал ли е някой някога един лорд да бъде призоваван пред съдия? И то заради селяни!
    Ръката на Мат стисна кесията така, че монетите вътре изскърцаха.
    — Би било срам — отрони той спокойно — да ви съдят и осъдят само защото сте се оправили както си знаете с щерката на някой рибар, щом сама си го е поискала, или че сте набили някой селяк затова, че ви е изпръскал плаща с кал.
    Другите помръднаха неловко на столовете си, долавяйки настроението му, но Естеан закима толкова енергично, че главата му сякаш щеше да падне от раменете му.
    — Точно. Макар че до това едва ли би се стигнало. Един лорд да го изправят на съд? Разбира се, че не. Едва ли. — Той се изсмя пиянски. — Не и рибарски щерки. Вмирисани са на риба, нали знаеш, колкото и да ги караш да се къпят. Виж, едно пълничко селско момиченце е най-добре.
    Мат си припомни, че е тук, за да играе комар. Каза си, че трябва да пренебрегне брътвежите на пияния глупак, напомни си колко злато може да измъкне от кесията на Естеан. Езикът му обаче не го послуша.
    — Кой знае докъде може да се стигне? До бесилка, може би.
    Едорион го изгледа накриво, предпазливо и с тревога.
    — Наистина ли трябва да си говорим за… за простолюдието, Естеан? Какво ще кажеш за дъщерите на Асторил? Реши ли най-после за коя да се ожениш?
    — Какво? О, ще хвърля ези-тура, предполагам. — Естеан огледа картите си намръщено, премести една и отново се навъси. — Медоре си има две-три хубавички прислужнички. Може би Медоре.
    Мат отпи дълга глътка от сребърната си чаша, за да се сдържи да не го зашлеви през селяшкото лице. Все още му беше първата чаша — слугите се бяха отказали от усилията си да му я долеят. Ако удареше Естеан, никой от останалите нямаше да вдигне ръка да го спре. Дори и Естеан. Защото той беше приятелят на лорд Дракона. Даже съжали, че не е в някоя пивница навън в града, където някой докер би поставил на изпитание късмета му и само бързият му език или бързите крака, или пък бързите ръце щяха да се погрижат кожата му да остане цяла. Виж, това наистина беше глупава мисъл.
    Едорион отново изгледа Мат накриво, преценявайки настроението му.
    — Днес чух един слух. Чух, че лорд Дракона ще ни поведе на война с Иллиан.
    Мат се задави с виното и изпелтечи:
    — На война ли?
    — На война — отрони доволно Реймон с лула между зъбите.
    — Сигурен ли си? — попита Карломин, а Баран добави:
    — Аз такива слухове не съм чувал.
    — Днес го чух, и то от трима души. — Едорион сякаш беше погълнат от картите си. — Но казва ли ти някой колко е вярно?
    — Трябва да е вярно — каза Реймон. — Поведе ли ни лорд Дракона, стиснал Каландор, няма да се наложи дори да се бием. Ще им разпръсне войските, а ние ще влезем в Иллиан на парад. Лошо, донякъде. Душата ми да изгори, ако не е лошо. Аз лично бих предпочел да кръстосам меч с иллианците.
    — Поведе ли ни лорд Дракона, няма да можеш — рече Баран. — Само като видят знамето на Дракона и ще паднат на колене.
    — Първо Иллиан — каза Реймон. — А после… После целия свят ще завладеем за лорд Дракона. Мат, кажи му, че аз съм казал това. Дума по дума.
    Мат поклати глава. Само допреди месец щяха да се ужасят дори от представата за мъж, който може да прелива, мъж, обречен да полудее и да умре в ужасна смърт. А сега бяха готови да последват Ранд в битка и да се доверят на силата му да побеждава вместо тях. Да се доверят на Силата, макар че едва ли го мислеха точно по този начин. Но подозираше, че им трябва нещо, на което да го припишат. Непобедимият Камък беше в ръцете на айилците. Преродения Дракон се намираше в покоите си, на сто стъпки над главите им, и с него беше Каландор. Три хиляди годишна тайренска вяра и история лежеше в руини и светът се беше обърнал с главата надолу. Зачуди се дали той самият се справя по-добре с всичко това; собственият му свят беше рухнал само за малко повече от година. Завъртя една златна тайренска крона между пръстите си. Колкото и добре да се беше справил дотук, назад нямаше да се върне.
    — Кога тръгваме в поход, Мат? — попита Баран.
    — Не знам — отвърна той замислено. — Не мисля, че Ранд би започнал война. — Освен ако вече не бе полудял. Тази мисъл не беше от най-утешителните.
    Останалите го изгледаха така, сякаш ги беше уверил, че утре слънцето няма да изгрее.
    — Всички ние сме предани на лорд Дракона, разбира се. — Едорион се намръщи на картите си. — Но виж, в провинцията… Чувам, че някои върховни лордове, шепа, се опитват да съберат войска, за да си възвърнат Камъка. — Изведнъж всички престанаха да поглеждат към Мат. — Когато лорд Дракона ни поведе на бран, разбира се, всичко това ще се стопи. Във всеки случай, тук в Камъка всички сме му верни. Върховните лордове също, сигурен съм. Ония в провинцията са само шепа.
    Верността им едва ли надхвърляше страха им от Преродения Дракон. За миг Мат се почувства, сякаш се беше канил да изостави Ранд в гнездо на пепелянки. А после си спомни в какво се беше превърнал Ранд. Беше по-скоро като да оставиш невестулка в кокошарник. Предишният Ранд му беше приятел. Но виж, Преродения Дракон… Кой можеше да е приятел на Преродения Дракон? „Никого не изоставям. Той сигурно би могъл да срине Камъка върху главите им, ако поиска. И върху моята, впрочем.“ Отново си напомни, че е крайно време да изчезва.
    — Рибарски щерки — не — изломоти Естеан. — Ти вземи поговори с лорд Дракона.
    — Твой ред е, Мат — подкани го изнервено Карломин. Изглеждаше поуплашен, въпреки че беше трудно да се разбере от какво точно — дали че Естеан може отново да ядоса Мат, или че разговорът отново ще се върне на темата за верността. — Купуваш ли карта, или си пас?
    Мат осъзна, че се е разсеял. Всички освен него и Карломин имаха вече по пет карти, въпреки че Реймон беше прибрал картите си и ги бе поставил изрядно с лицето надолу до купчината пари, показвайки, че излиза от играта. Мат се поколеба, уж че мисли, след което отрони въздишка и подхвърли на масата още една крона.
    Щом подхвърлената от ръката му сребърна крона подскочи, той внезапно усети, че късметът му от тънка струйка се стича на порой. Всяко издрънчаване на премятащия се върху масата сребърник отекваше в мозъка му; можеше да каже ези или тура и да познае как ще спре монетата при всяко премятане. Също както знаеше точно каква ще е следващата карта още преди Карломин да я сложи пред него.
    Приплъзна картите на масата и ги разпери във ветрило с една ръка. Владетелят на пламъците го изгледа, редом до другите четирима. Амирлинския трон крепеше пламък на дланта си — но изобщо не приличаше на Сюан Санче. Каквото и да изпитваха тайренците към Айез Седай, все пак признаваха мощта на Тар Валон, макар „пламъците“ да бяха най-слабата боя.
    Каква ли беше вероятността да му се паднат и петте? Късметът му работеше най-добре в случайните неща, като при заровете, но изглежда, започваше да се отърква повечко и на карти. „Светлината да ми изгори костите на прах, ако не е така“ — промърмори той. Или поне това мислеше да промърмори.
    — Ето — едва не изрева Естеан. — Този път не можеш да го отречеш. Това беше на Древния език. Нещо за горене и за кости. — Той огледа ухилен масата. — Гувернантът ми щеше да се гордее. Ще взема да му пратя подарък. Ако разбера къде е отишъл.
    От благородниците се очакваше да знаят Древния език, макар че в действителност малцина разбираха повече от Естеан. Младите лордове потънаха в спор какво точно е казал Мат преди малко. Изглежда, смятаха, че е някакъв коментар, свързан с топлината.
    Кожата на Мат настръхна, когато се помъчи да си спомни какво точно беше изрекъл. Някакъв безсмислен низ от звукове, но въпреки това му се струваше, че би трябвало да го разбира. „Да я изгори дано Моарейн! Ако ме беше оставила на мира, сега нямаше да имам дупки в паметта, големи колкото цял фургон да пропадне в тях с все впряга, и нямаше да дрънкам… тези проклети неща!“ А освен това щеше да дои кравите на баща си, а не да обикаля света с пълни със злато джобове, но последното успя да изтласка от ума си.
    — Ние да залагаме ли сме седнали тук — каза той дрезгаво, — или да си бърборим като някакви жени над плетките!
    — Да залагаме — отвърна отсечено Баран. — Три крони, злато! — Той подхвърли жълтиците на купчината.
    — И още три отгоре. — Естеан изхълца и добави шест жълтици към купа.
    Потискайки усмивката си, Мат тутакси забрави за Древния език. Беше толкова лесно, че не искаше дори да си го помисля. Освен това, щом започваха така силно, можеше още тази ръка да спечели достатъчно, за да си тръгне още на заранта. „А ако толкова се е побъркал, че да започне война, ще се махна, ако ще и пеша.“
    Навън в мрака изкукурига петел. Мат неловко се помръдна и си каза да не се прави на глупак. Никой нямаше да умре.
    Очите му се спуснаха на картите… и той примигна. Пламъкът на Амирлин се беше сменил с нож. Докато си повтаряше наум, че сигурно се е изморил и му се привиждат разни неща, тя заби малкото острие в ръката му.
    С дрезгав вой той запокити картите и се хвърли назад, преобръщайки стола си, и докато падаше, ритна масата. Въздухът сякаш се беше сгъстил като мед. Всичко се движеше така, сякаш времето се беше забавило, и в същото време всичко сякаш ставаше наведнъж. Други викове отекнаха с неговия, глухи и сякаш блъскащи се в пещерни стени. Той и столът му бавно се понесоха назад и надолу; масата заплува нагоре.
    Владетелката на Пламъците увисна във въздуха, уголеми се и го загледа с жестока усмивка. Вече почти в естествен ръст, тя започна да излиза от картата; все още беше нарисувана фигура, без дълбочина, но посегна към него с ножа си, почервенял от кръвта му, сякаш току-що го беше измъкнала от сърцето му. До нея Владетелят на купите — тайренският върховен лорд — също започна да нараства и заизважда меча си от ножницата.
    Докато падаше, Мат успя някак да извади камата от левия си ръкав и със същото движение да я метне право към сърцето на Амирлин. Ако това нещо изобщо имаше сърце. Вторият нож плавно изникна в лявата му ръка и още по-плавно излетя от нея. Двете остриета заплуваха във въздуха като перца от глухарче. Дощя му се да изкрещи, но първият рев на изненада и гняв все още изпълваше устата му. Владетелката на пръчките започна да се уголемява до първите двама — кралицата на Андор стискаше пръчката си като сопа, червено-златистата й коса обрамчваше озъбената й усмивка.
    Той продължаваше да пада и да крещи. Амирлин вече се бе освободила от рамката на картата. Върховният лорд прекрачи през своята, извадил меча си. Плоските фигури се движеха почти толкова бавно, колкото и той. Почти. Той имаше доказателство, че стоманата в ръцете им може да реже, а несъмнено сопата можеше да разбие череп. Неговия череп.
    Хвърлените ками се движеха така, сякаш бяха потънали в желе. Беше сигурен, че петелът бе изкукуригал заради него. Каквото и да твърдеше баща му, поличбата се оказа вярна. Но той не смяташе да се предаде и да загине. Имаше все пак още две ками под палтото си, по една за всяка ръка. Сега метна едната към златокосата фигура със сопата. Другата задържа, докато се мъчеше да се извърти, да стъпи на земята и да се изправи срещу…
    Светът се килна и се върна в нормалното си състояние. Мат падна на хълбок и се удари така, че му излезе въздухът. Отчаяно се изправи и извади камата изпод палтото си. „Не бива да носиш твърде много по себе си — твърдеше Том. — Нито е необходимо.“
    За миг си помисли, че картите и фигурите са изчезнали. Или може би си ги беше въобразил. Може би тъкмо той полудяваше. А после видя картите, отново в нормалните си размери, приковани в тъмното дърво на отсрещната стена от все още треперещите му ножове. Пое си дъх дълбоко и хрипливо.
    — Само защото нямаш печеливши карти — отрони дрезгаво Едорион, — няма нужда да… — Той млъкна и потрепера.
    — И вие го видяхте. — Мат прибра камата. От малката рана на ръката му се стичаше тънка струйка кръв. — Недейте да ми се правите на слепи!
    — Аз нищо не видях — каза Реймон. — Нищо! — И запълзя по пода и засъбира жълтиците и сребърниците, съсредоточен над монетите, сякаш те бяха най-важното нещо на света. Другите правеха същото, с изключение на Естеан, който залиташе около масата и оглеждаше дали в някоя от чашите не е останало вино. Единият от слугите беше скрил лицето си с ръце; другият, със затворени очи, явно се молеше с хленч.
    Мат изруга под нос и закрачи към стената, на която бяха приковани трите карти. Отново си бяха най-обикновени карти за игра — просто твърда хартия с леко надраскана лакировка. Но фигурата на Амирлин продължаваше да държи кама вместо пламък. Той усети вкус на кръв и осъзна, че ближе срязаната си длан.
    Заизмъква припряно забитите ножове и заразкъсва всяка от картите на две преди да прибере поредния нож. След миг се зарови в останалите карти, пръснати на пода, и намери владетелите на монетите и ветровете, които също разкъса. Почувства се малко глупаво — всичко все пак беше свършило; те отново си бяха станали най-обикновени карти — но не можа да се сдържи.
    Никой от младите лордове, пълзящи наоколо на ръце и колене, не се опита да го спре. Отдръпваха се от пътя му, без дори да го погледнат. За тази нощ с комара беше приключено, а може би и за още много предстоящи нощи. Най-малкото не и с него. Каквото и да се беше случило, то явно бе насочено срещу него. Още по-явно беше, че има нещо общо с Единствената сила. А те не искаха да имат нищо общо с нея.
    — Да те изгори дано, Ранд! — промърмори той без дъх. — Ако си полудял, мен поне ме остави на мира! — Лулата му лежеше строшена на две. Той грабна ядосано кесията си от пода и се измъкна от стаята.


    В полутъмната си спалня Ранд се мяташе върху леглото, широко колкото за петима. Сънуваше.
    Беше в сенчест лес. Моарейн го ръчкаше с остър остен към очакващата го Амирлин, която седеше на един пън и държеше въже с клуп накрая. За врата му. Смътни силуети се движеха сред дърветата, прокрадваха се и го дебнеха. Тук острието на нечия кама проблясваше под смътната светлина, там очите му долавяха въжета, готови да го овържат. На лицето на Моарейн се бе изписало изражение, каквото никога досега не беше виждал. Страх. Плувнала в пот, тя го заръчка още по-силно, мъчейки се да го накара да забърза към седящата Амирлин. Мраколюбци и Отстъпници сред сенките, каишката на Бялата кула пред него и Моарейн — зад него. Той се дръпна от остена на Моарейн и побягна.
    — Твърде късно е за това — извика тя след него, но той трябваше да се върне. Трябваше.
    Озова се сред Водния лес у дома, слънчева светлина се процеждаше между дърветата и искреше върху езерцето пред него. В този край на езерото скалите бяха обрасли със зелен мъх, а на тридесет разкрача от него, на отсрещната страна, се вдигаше малък свод от диви горски цветя. Тук се бе научил да плува като дете.
    — Окъпи се.
    Той се извърна сепнато. Мин го гледаше усмихната, в момчешкото си палто и гащи, а до нея Елейн — с нейните червеникаво-златисти къдрици, в зелена копринена роба, подобаваща на майчиния й палат.
    — Водата, изглежда, ни кани, Ранд — добави Елейн. — Тук никой няма да ни безпокои.
    — Не знам — промълви той бавно. Мин го прекъсна, сплете пръсти зад врата му и се надигна пръсти, за да го целуне.
    Тя повтори тихичко думите на Елейн:
    — Тук никой няма да ни безпокои. — Отстъпи крачка назад и свали палтото си, а после се зае с ширитите по ризата си.
    Ранд зяпна и се ококори още повече, като забеляза, че робата на Елейн лежи на мъха. Щерката-наследница се навеждаше, кръстосала ръце, и сбираше краищата на долната си риза.
    — Какво правите? — настоя той с приглушен глас.
    — Ще поплуваме с теб — отвърна Мин.
    Елейн бързо му се усмихна и надигна долната риза над главата си.
    Той бързо им обърна гръб, макар да не му се искаше. И се озова пред Егвийн, чиито големи тъмни очи го гледаха тъжно. Без да каже дума, тя се обърна и се скри сред дърветата.
    — Почакай! — извика той след нея. — Ще ти обясня.
    Затича се; трябваше да я намери. Но когато стигна дърветата, гласът на Мин го спря.
    — Не си отивай, Ранд.
    Двете с Елейн вече бяха във водата — показваха се само главите им — и плуваха лениво сред езерцето.
    — Върни се — извика го Елейн и вдигна нежната си ръка да му махне. — Нима не заслужаваш поне веднъж да получиш това, което ти се иска?
    Той помръдна крак. Искаше му се да тръгне, но не можеше да реши накъде. Не знаеше какво точно му се иска. Думите му прозвучаха странно. Какво искаше? Вдигна ръка към лицето си, за да изтрие онова, което усещаше като пот. Гнойна плът почти заличи чаплата, жигосана на дланта му; бяла кост се показа изпод зейналите червени краища.
    Сгърчи се и се събуди разтреперан посред нощния зной. Долните му дрехи бяха плувнали в пот, както и ленените чаршафи под гърба му. Хълбокът му пареше от старата рана, която така и не беше се излекувала напълно. Той опипа грубия белег, кръг с диаметър около половин пръст, все още чувствителен след толкова време. Дори айезседайското Церителство на Моарейн не беше го оправило напълно. „Но все още не гния. Нито съм полудял. Все още не.“ Все още не. Това казваше всичко. Прииска му се да се разсмее и веднага се зачуди дали това не означава, че вече е малко полудял.
    Да сънува Мин и Елейн. Да ги сънува точно така… Е, това не беше чак лудост, но със сигурност беше глупаво. Никоя от двете не беше го поглеждала по такъв начин, когато беше буден. На Егвийн почти се бе обрекъл, още когато бяха деца. Така и не бе изрекъл годежните думи пред Женския кръг, но всички в Емондово поле знаеха, че един ден ще се оженят.
    Този ден, разбира се, никога нямаше да дойде. Не и сега. Не и с орисията, на която бе обречен един преливащ Силата мъж. Егвийн също трябваше да го е разбрала. Трябваше. Тя цялата беше затънала в стремежа си да стане Айез Седай. Но все пак жените са странни — тя сигурно си мислеше, че е възможно да бъде Айез Седай и същевременно да се омъжи за него, независимо дали прелива, или не прелива. Как можеше да й каже, че няма да се ожени за нея, че я обича само като сестра? Но някак беше сигурен, че няма да му се наложи да й го казва. Можеше просто да се скрие зад това, в което се бе превърнал. Това тя трябваше да разбере. Кой мъж би предложил на една жена да се омъжи за него, ако знае, че му остават само няколко години — стига да имаше и толкова — преди да загуби разсъдъка си, преди да започне да гние жив? Въпреки горещината Ранд потръпна от студ.
    „Трябва да поспя.“ Великите лордове щяха да се върнат на заранта с техните маневри, целящи да спечелят благоволението му. Благоволението на Преродения Дракон. „Може пък този път да не сънувам.“ Той се затъркаля, мъчейки се да си намери по-сухо място върху чаршафите… и замръзна, вслушвайки се в тихото шумолене в мрака. Не беше сам.
    „Мечът, който не е меч“ лежеше на отсрещната страна на стаята, далеч от обсега му, на троноподобна стойка, подарена му от върховните лордове несъмнено с надеждата, че ще държи Каландор далече от очите им. „Някой иска да открадне Каландор.“ И втора мисъл: „Или да убие Преродения Дракон.“ Не беше нужно да си припомня прошепнатите му от Том предупреждения, за да знае, че уверенията на върховните лордове във вечна вярност са празни думи, породени от необходимостта.
    Сайдин го изпълни като порой от бял зной и светлина, изпълни го с живот, поболя го с гадостта от покварата на Тъмния, като мръсна пяна върху чиста, сладка вода. Пороят заплашваше да го отмие, да го изгори, да го погълне.
    Съпротивлявайки се на прилива, той го удържа с усилие на волята и се изтъркули от леглото, преливайки Силата, докато заемаше стойката с меч, наречена „Ябълкови цветчета на вятъра“. Враговете му не можеше да са много, иначе щяха да вдигнат по-голям шум; стойката с нежното име бе предназначена срещу повече от един противник.
    Щом краката му стъпиха на пода, в ръцете му се появи меч с дълга дръжка и леко извито острие. Изглеждаше като изкован от пламък, но въпреки това дори не беше топъл. На жълто-червеното острие личеше фигура на чапла. В същия миг всички свещи и позлатени светилници лумнаха в светлина, огледалцата зад тях издуха светлината. По-големи огледала по стените и двете огледала на стойки я отразиха още по-силно и той вече можеше лесно да различи контурите на всяка вещ в стаята.
    Каландор, меч привидно излят от стъкло — и дръжката му, както и острието — си стоеше спокойно на мястото, на поставка с човешки ръст и също толкова широка, чието дърво беше изкусно резбовано, позлатено и инкрустирано със скъпоценни камъни. Мебелите също бяха в позлата и геми: леглото, столовете и скамейките, гардеробите, раклите и умивалникът. Каната и легенът бяха тънки като листа, изработени от порцелан на Морския народ. Големият тарабонски килим, на спирали в пурпурно, златно и синьо, можеше да изхрани цяло село в продължение на месеци. Почти всяка плоска повърхност крепеше нежни порцеланови изделия от Морския народ, както и поставки, купи и украшения от злато, гравирано със сребро, и сребро, прорязано със злато. Върху широката мраморна полица над камината два сребърни вълка с рубинени очи се мъчеха да свалят златен елен, висок цели три стъпки. Завеси от пурпурна коприна, бродирани с орли от златни нишки, висяха над тесните прозорци и леко се поклащаха от плахия полъх на вятъра. Навсякъде из стаята лежаха книги, подвързани с кожа и дърво, все още покрити с прахта от най-дълбоките лавици на библиотеката на Камъка.
    Но вместо чаканите убийци или крадци в средата на килима беше застанала красива млада жена, колеблива и трепетна, с гъста черна коса, спускаща се на бляскави вълни по раменете й. Тънката й бяла копринена роба изтъкваше повече неща от тялото й, отколкото скриваше. Берелайн, владетелката на града-държава Майен, беше последната личност, която бе очаквал.
    След като го изгледа стреснато с широко отворените си очи, тя направи дълбок елегантен реверанс.
    — Не съм с оръжие, милорд Дракон. Оставям се да ме претърсите, ако се съмнявате. — Усмивката й изведнъж го накара да се почувства страшно неловко, че е само по долни дрехи.
    „Да ме изгори дано, ако й позволя да ме накара да запълзя, търсейки с какво да се загърна.“ Мисълта се понесе отвъд Празнотата. „Не съм я канил да влиза посред нощ в покоите ми.“ Да се промъкне така! Гняв и смут също се понесоха отвъд пределите на Празнотата, но лицето му въпреки това се изчерви; смътно си даде сметка за това, за руменината, избила по бузите му. Така прохладно и спокойно му беше в Празнотата; а отвън… Можеше да усети всяка капчица пот, плъзгаща се по гърдите и врата му. Струваше му истинско усилие и упорита воля да остане така пред погледа й. „Да я претърся? Светлината да ми е на помощ!“
    Отпусна се и остави меча от светлина да изчезне, но задържа тънка струйка, свързваща го със сайдин. Беше като да пиеш от малка дупка в дига, когато целият дълъг насип пръст иска да поддаде, водата — сладка като мед и гадна като вада през сметище.
    Не знаеше много за тази жена, освен че се разхожда из Камъка така, сякаш се намира в двореца си в Майен. Том му беше казал, че Първата на Майен непрекъснато разпитвала кого ли не. Разпитвала за него. Което може би беше естествено за жена с нейния сан, но от това не му ставаше по-леко. А и тя не беше се върнала в Майен. Това не беше естествено. Тук ако не на думи, то на практика я бяха държали в плен в продължение на месеци. До неговото пристигане тя беше лишена от своя трон и управлението на малката си държава. А повечето хора биха избягали при първа възможност от един мъж, който може да прелива.
    — Какво правите тук? — Знаеше, че тонът му е груб, но не го интересуваше. — Когато легнах да спя, вратата се пазеше от айилци. Как минахте през тях?
    Устните на Берелайн се извиха; на Ранд му се стори, че в стаята стана още по-горещо.
    — Пуснаха ме веднага щом им казах, че съм поканена от лорд Дракона.
    — Поканена? Никого не съм канил. — „Престани с това — скастри се той наум. — Тя е кралица или почти кралица. От навиците на кралиците разбираш толкова, колкото от летене.“ Помъчи се да заговори по-изискано, но не знаеше как да назове Първата на Майен. — Милейди… — това би трябвало да мине — защо е трябвало да ви каня в този късен час посред нощ?
    Тя се засмя гърлено и щедро и макар да бе загърнат в безчувствената празнота, смехът й сякаш пролази по кожата му, космите по ръцете и краката му се размърдаха. Той сякаш едва сега забеляза плътно прилепналата й дреха и отново усети, че целият е пламнал. „Не е възможно да си мисли да… Дали? Светлина, та аз досега и две думи не съм разменил с нея!“
    — Може би искам да си поговорим, милорд Дракон. — Тя пусна светлата си роба да се смъкне на пода, разкривайки отдолу още по-тънка бяла копринена дреха, която не можеше да се нарече другояче освен нощница. Тя оставяше гладките й рамене напълно оголени и откриваше голяма част от пищните й бели гърди. Той усети, че разсеяно се чуди какво ли ги поддържа. Трудно беше да отклони ококорените си очи от нея. — Вие сте далече от родния си дом, също като мен. А нощите са така самотни…
    — Утре ще разговарям с вас с удоволствие.
    — Но през деня сте обкръжен от хора. Молители. Върховни лордове. Айилци. — Тя потръпна; той си каза, че наистина би трябвало да отклони погледа си, но това бе също толкова трудно, колкото да спре да диша. — Айилците ме плашат, а тайренските лордове никак не ми допадат.
    За тайренците можеше да й повярва, но не смяташе, че нещо е в състояние да уплаши тази жена. „Да ме изгори дано, тя е дошла в спалнята на непознат мъж посред нощ, полусъблечена, а аз съм този, който подскача като коте, подгонено от пес, с Празнота или без Празнота.“ Крайно време беше да сложи край на това, преди да е отишло твърде далече.
    — Ще е по-добре, ако се върнете в спалнята си, милейди. — Донякъде му се прииска дори да й каже да си наметне наметало. По-дебело, ако може. Но само донякъде. — Доста е… наистина е доста късно за разговори. Утре. На дневна светлина.
    Тя леко килна глава и го изгледа озадачено.
    — Вие да не би вече да сте усвоили вдървените обноски на тайренците, милорд Дракон? Или тази ваша сдържаност е нещо характерно за Две реки? Ние не сме толкова… официални… в Майен.
    — Милейди… — Опита се да говори официално — ако тя не обичаше формалностите, значи тъкмо това му трябваше. — Аз съм се врекъл на Егвийн ал-Вийр, милейди.
    — Имате предвид онази Айез Седай ли, милорд Дракон? Ако тя наистина е Айез Седай. Доста млада е — може би твърде млада, — за да носи пръстена и шала. — Берелайн говореше така, сякаш Егвийн беше дете, въпреки че самата тя не изглеждаше да е по-голяма от една година от него, ако имаше и толкова, а той бе с малко повече от две години по-голям от Егвийн. — Милорд Дракон, нямам намерение да заставам между двама ви. Оженете се за нея, ако е от Зелената Аджа. Никога не бих се домогвала да се омъжа за самия Прероден Дракон. Простете, ако се повтарям, но ви казах, че ние в Майен не сме толкова… формални. Може ли да ви наричам Ранд?
    Ранд въздъхна със съжаление и се изненада от себе си. Беше доловил блясък в очите й, лека промяна в изражението, стопила се бързо, когато тя спомена за Преродения Дракон. Ако досега не беше си го помислила, то сега… Преродения Дракон, а не Ранд ал-Тор; мъжът на пророчествата, а не някакъв си овчар от Две реки. Не беше напълно изумен от това — много момичета у дома се залисваха по най-бързия или най-силния момък в игрите на Бел Тик и Слънцеднева и от време на време се случваше някоя жена да хвърли око на мъжа с най-богати ниви или най-големи стада. Щеше да му е по добре да си мисли, че тя желае Ранд ал-Тор.
    — Време е да си вървите, милейди — изрече той тихо.
    Тя пристъпи по-близо до него.
    — Усещам очите ти по себе си, Ранд. — Глас като димен зной. — Не съм някое селско момиче, вързано за престилката на майка си, знам, че искаш…
    — Да не мислиш, че съм от камък, жено? — Тя подскочи от рева му, но в следващия миг пристъпи напред и посегна към него. Тъмните кладенци на очите й можеха да удавят всеки мъж в дълбините си.
    — Ръцете ти са силни като камък. Ако смяташ да бъдеш груб с мен, бъди груб, стига да ме прегръщаш. — Дланите й докоснах лицето му; от пръстите й сякаш изскочиха искри.
    Без дори да помисли, той преля потоците, все още свързани с него, и изведнъж тя се олюля назад, с широко отворени от изумление очи, сякаш я бе избутала стена от въздух. Въздух беше, осъзна той; напоследък все по-често правеше неща, без да ги мисли. Но щом ги направеше веднъж, запомняше как да ги направи отново.
    Невидимата движеща се стена прокара вълни по килима, помете смъкнатата роба на Берелайн, единия от ботушите му, които бе захвърлил на пода, когато се бе събличал, и едно облечено в червена кожа столче, крепящо разтворен том на „Историята на Тийрския камък“ на Еваан Вандес, избута ги по пътя си, докато я тласкаше към стената. На безопасно разстояние от него. Той пристегна потока — единственото възможно определение за това, което направи — и нямаше повече нужда сам да поддържа щита около нея. За миг огледа преценяващо стореното, докато не се увери, че ще може да го повтори. Изглеждаше полезно. Особено свързването.
    Все още с широко отворени очи, Берелайн заопипва с треперещи длани стените на невидимия си затвор. Лицето й беше пребледняло почти като оскъдната й копринена дреха. Столчето, книгата и ботушът лежаха в нозете й, наметнати с робата.
    — Колкото и да съжалявам за това — каза той, — няма да разговарям повече с вас, освен публично, милейди. — Наистина съжаляваше. Каквито и да бяха подтиците й, беше красива. „Да ме изгори дано, наистина съм глупак!“ Не беше сигурен защо си го помисли — дали защото се бе заплеснал по хубостта й, или защото я беше приковал до стената. — Всъщност най-добре ще е да уредите връщането си в Майен колкото може по-скоро. Обещавам ви, че Тийр няма повече да безпокои Майен. Имате думата ми. — Обещанието бе в сила само докато той е жив, може би само докато пребиваваше в Камъка, но трябваше да й предложи нещо. Като превръзка за наранената й гордост. Като дар, който да разсее страха й.
    Но страхът й вече бе под контрол, външно поне. Откритост и честност се бяха изписали на лицето й, тя бе забравила за всякакво изкусителство.
    — Простете ми. Държах се лошо. Нямах намерение да ви оскърбявам. В моята страна една жена може свободно да изкаже каквото й е на ума пред един мъж, както и той пред нея. Ранд, би трябвало да знаете, че сте очарователен мъж, висок и силен. Ви трябвало да съм от камък, за да не съм го забелязала и да не съм изпитала възхищение. Моля ви, не ме отблъсквайте. Ако поискате, ще коленича и ще се помоля. — Тя коленичи плавно, като в танц. Изражението й продължаваше да бъде открито, като при изповед, но от друга страна, коленичейки, бе успяла така да изпъне нощницата по тялото си, че имаше опасност оскъдната дреха да се пръсне по шевовете. — Моля те, Ранд.
    Макар да беше заслонен от покрова на Празнотата, той зяпна в нея и това поредно стъписване нямаше нищо общо с красотата й или с това, че беше почти гола. Е, само донякъде. Ако Бранителите на Камъка бяха наполовина толкова настойчиви, колкото тази жена, наполовина толкова целеустремени, и десет хиляди айилци нямаше да стигнат, за да завземат Камъка.
    — Поласкан съм, милейди — отвърна той дипломатично. — Повярвайте ми, наистина. Но няма да е честно от моя страна. Не мога да ви дам това, което заслужавате. — „Да го разбира както си иска.“
    Навън в мрака изкукурига петел.
    За изненада на Ранд Берелайн изведнъж зяпна покрай него с очи, големи като купички за чай. Устата й зейна, тънката й шия се изпъна в безмълвен писък. Той рязко се извърна и жълто-червеният меч отново блесна в ръцете му.
    Едно от големите огледала на стойки хвърли към него собственото му отражение — отражение на висок младеж с червеникава коса и сиви очи, облечен само с бяло ленено бельо и държащ меч, изкован от пламък. Отражението пристъпи по килима и надигна меча.
    „Наистина съм полудял.“ Мисълта се понесе по границите на Празнотата. „Не! Тя го видя. Истинско е.“
    Засече движение и вляво от себе си. Извърна се, преди да го е помислил, и мечът се надигна в „Лунния изгрев над водата“. Острието прониза силуета — неговия собствен силует — смъкващ се от едно стенно огледало. Силуетът се разлюля, разпръсна се като прашинки, понесени от въздуха, и изчезна. Отражението на Ранд отново се появи в огледалото, но още с появата си постави ръце на рамката. Той долови други движения откъм огледалата из цялата стая.
    Отчаяно замахна към огледалото. Посребреното стъкло се пръсна, но въпреки това сякаш първо се пръсна образът. Стори му се, че чу далечен писък в главата си — пищеше собственият му глас, после заглъхна. Още докато късчетата на огледалото се сриваха, той замахна около себе си с Единствената сила. Всяко от огледалата в стаята се взриви беззвучно, пръскайки стъклени парчета по килима. Отмиращият писък в главата му отекна отново и отново и по гърба му полазиха смразяващи тръпки. Беше собственият му глас; трудно му беше да повярва, че не той е издал звуците.
    Бързо се извърна и се озова лице в лице с онзи, който бе успял да излезе, тъкмо навреме, за да посрещне атаката му, „Разгъването на ветрилото“ контрира „Падащи по планинския склон камъни“. Фигурата отскочи назад и изведнъж Ранд осъзна, че не е сама. Колкото и бързо да бе разбил огледалата, още две отражения бяха успели да се измъкнат. Сега те стояха срещу него, три негови двойника, чак до зачервения кръгъл белег на хълбока му, всички се взираха в него с лица, изкривени от омраза и презрение, със странна алчност. Само очите им бяха празни, безжизнени. Преди да успее да си поеме дъх, те се понесоха срещу него.
    Ранд отстъпи встрани и късчета стъкло порязаха краката му, още встрани, от стойка на стойка, стараейки се да застава само пред един наведнъж. Използваше всичко, на което Лан, Стражникът на Моарейн, го бе научил в ежедневните им упражнения.
    Ако тримата му двойници се биеха заедно, ако се поддържаха един-друг, той щеше да загине още в първия миг. Но всеки се сражаваше с него сам, сякаш останалите не съществуваха. Въпреки това той не можеше изцяло да спре мечовете им. След няколко минути кръв потече по скулите му, по гърдите и мишците. Старата рана се разкъса и отвори, добавяйки нова струя кръв, от която долните му дрехи почервеняха. Притежаваха неговото умение, тъй както неговия лик, и бяха трима срещу един. Столове и маси се прекатуриха; безценен порцелан на Морския народ се разби на пода.
    Ранд усети, че силите му свършват. Нито една от раните не беше голяма, с изключение на старата, но всички заедно… Не си и помисли да извика на помощ айилците зад вратата. Каквото и да се беше случило, трябваше да се справи сам с него. Сражаваше се, загърнат в хладната безчувственост на Празнотата, но страхът задраска по границите й като клони, люшнати от нощен вятър.
    Мечът му се плъзна по дължината на насрещното оръжие и удари едно от лицата точно под очите — не можа да се сдържи да не трепне: беше собственото му лице — и отражението се дръпна назад, колкото да избегне смъртоносния удар. От раната бликна кръв и забули устата и брадичката на силуета с тъмен пурпур, но прерязаното лице не промени израза си и празните очи дори не примигваха. Искаше го мъртъв, така, както умиращ от глад човек иска храна.
    „Може ли нещо да ги убие?“ И тримата кървяха от раните, които бе успял да им нанесе, но кървенето, изглежда, не ги забави, както забавяше него. Мъчеха се да отбегнат меча му, но изглежда, не усещаха, че са ранени. „Ако изобщо са ранени — помисли си той мрачно. — Светлина, щом им тече кръв, значи са уязвими! Трябва да са!“
    Имаше нужда от отдих, от един миг, колкото да си поеме дъх, да събере силите си. Изведнъж отскочи от тях, метна се на леглото и се претъркули по ширината му. По-скоро усети, отколкото видя мечовете, цепещи постелките, на косъм от плътта му. Блестящата, украсена със злато сребърна купа на пода се разклати. Един от двойниците му се беше покатерил върху раздраното легло, риташе из облак гъши пера и опипваше предпазливо пред себе си, с вдигнат за удар меч. Другите двама пристъпваха бавно напред, продължавайки да не си обръщат внимание, търсейки само него. Очите им блестяха като стъклени.
    Ранд потръпна от болка. Един негов образ, висок не повече от двадесет сантима, извади от раната мъничкия си меч. Инстинктивно го сграбчи, преди да го е пронизал отново. Човечето се загърчи в ръката му, озъби се. Той усети движения из цялата стая, цяло ято малки отражения, изсипващи се от лъскавото сребро. Ръката му започна да изтръпва, да изстива, сякаш човечето изсмукваше топлината от плътта му. Топлината на сайдин придойде в него, втурна се в главата му и заизпълва вледенената му длан.
    Изведнъж малката фигура се пръсна като мехур и той усети как нещо протече в него — някаква малка частица от собствената му сила — и се сгърчи от внезапните стрели на жизненост, които го пронизаха.
    И вдигна глава, учуден защо все още е жив… малките отражения, които бе забелязал, бяха изчезнали. Трите по-големи бяха застанали колебливо, сякаш това, че си бе възвърнал силата, бе загуба за тях. Но въпреки това, щом вдигна очи, те стъпиха здраво и тръгнаха напред, макар и по-предпазливо.
    Той отстъпи. Мислеше трескаво. Задържа с меча си първия, после втория. Ако продължеше да се бие с тях както досега, рано или късно щяха да го убият. Разбираше го с такава сигурност, с каквато знаеше, че му тече кръв. Но нещо свързваше тези отражения. Поглъщането на малкия двойник — от тази смътна мисъл му се догади, но точно това беше станало — не само че беше завлякло и другите, но беше повлияло също така и на по-големите, макар и за миг. Ако можеше да направи същото и с някой от тях, сигурно щеше да унищожи и тримата.
    От самата мисъл, че ще ги погълне, му се доповръща, но друг начин не знаеше. „И този не го знам. Как го направих? Светлина, какво направих?“ Трябваше да се счепка с едно от тези неща, да го докосне най-малкото; някак си беше сигурен в това. Но ако се опиташе да се приближи, щяха да го пронижат три меча. „Отражения. Доколко все още са отражения?“
    Надявайки се, че не е пълен глупак — ако беше, отдавна щеше да е загинал — той пусна меча си да изчезне. Готов беше да си го върне само в един миг, но след като изкованото от огън острие примигна и престана да съществува, мечовете на другите също се стопиха в небитието. За миг върху трите лица — едното от които вече кървава каша — се изписа смут. Но преди Ранд да посегне, за да сграбчи един от тях, и тримата скочиха към него и и четиримата се сринаха на пода и се затъркаляха по покрития с натрошено стъкло килим.
    Студ се просмука в Ранд. Крайниците му изтръпнаха чак до костите, той почти престана да усеща парчетата огледало и късчетата порцелан, забиващи се в плътта му. Нещо съвсем близко до паниката потръпна през обкръжаващата го празнота. Възможно беше да е направил фатална грешка. Те бяха много по-големи от онова, което бе погълнал, и изцеждаха от него много повече топлина. И не само топлина. Докато той изстиваше, стъклените им сиви очи все повече се изпълваха с живот. Със смразяваща увереност той осъзна, че дори да умре, борбата няма да спре. Тримата щяха да се нахвърлят един върху друг, докато не остане само един, и този един щеше да има неговия живот, неговите спомени, щеше да бъде той самият.
    Продължи да се бори упорито — колкото повече отслабваше, толкова се усилваше съпротивата му. Придърпа още от сайдин, помъчи се да се изпълни с неговия зной. Дори обръщащата стомаха му поквара бе добре дошла, защото колкото повече от нея усещаше, толкова повече го изпълваше сайдин. Щом стомахът му можеше да се бунтува, то и той самият все още беше жив, а щом беше жив, значи можеше да се бори. „Но как? Как? Какво направих преди малко?“ Сайдин така забушува в него, че му се стори, че дори да надживее нападателите си, просто ще бъде погълнат от Силата. „Как го направих?“ Всичко, което можеше да стори, беше да дърпа, да дърпа сайдин… да се… опита… да посегне… да… изпъне…
    Един от тримата изчезна — Ранд усети как се плъзна и проникна в него; сякаш той самият беше паднал от много високо върху голи камъни — и после другите двама наведнъж. Сблъсъкът го отметна по гръб и той остана да лежи, зяпнал в гипсовия таван с позлатени цветя, остана да лежи, изпитвайки блаженство, че все още диша.
    Силата все още бушуваше във всяка фибра на съществото му. Искаше му се да избълва всичката храна, която беше поглъщал в живота си. А се чувстваше толкова жив, че животът без сайдин му се струваше като сянка на истинския живот. Можеше да надуши миризмата на пчелния восък на свещите и маслото в светилниците. Можеше да усети всяка фибра на килима под гърба си. Всеки прорез в плътта си. Всяка раничка. Всяко убождане. Всеки оток. Но се държеше за сайдин.
    Някой от Отстъпниците се бе опитал да го убие. Или всички заедно. Това трябваше да е, освен ако Тъмния не беше се освободил вече, в който случай едва ли щеше да се сблъска с нещо толкова лесно и така просто. Затова задържа връзката си с Верния извор. „Освен ако не съм го направил сам. Нима е възможно толкова да съм намразил това, което съм, че да се опитам сам да се погубя? Без дори да го съзнавам? Светлина, трябва да се науча да го контролирам. Трябва!“
    Ранд с мъка се изправи, оставяйки кървави дири по килима. Залитна към стойката, на която кротко лежеше Каландор. Той вдигна меча и кристалното му тяло блесна със Силата в него. „Мечът, който не е меч.“ Това острие, очевидно сътворено от стъкло, можеше да реже не по-зле и от най-фината стомана, и все пак Каландор не беше истински меч, а по-скоро реликва от Приказния век, ша-ангреал. С помощта на един от сравнително малкото ангреали, за които се знаеше, че са оцелели след Войната на Сянката и Разрушението на света, беше възможно да се преливат потоци на Единствената сила, каквито без него биха изпепелили преливащия ги. С помощта на още по-редките ша-ангреал мощта на потоците можеше да нарасне толкова повече спрямо потоците с ангреал, колкото ангреал ги увеличаваше спрямо преливаните без него. А Каландор, който можеше да се използва само от Преродения Дракон — след три хиляди години на легенди и пророчества — беше един от най-могъщите ша-ангреали. С Каландор в ръцете той можеше да срине стените на един град с един замах. С Каландор в ръцете можеше да се изправи дори срещу някой от Отстъпниците. „Те бяха. Трябва да са били те.“
    Внезапно осъзна, че не е чул и звук от Берелайн, и уплашен да не я види мъртва, се извърна.
    Все още на колене, тя примигна. Отново беше навлякла робата си, загърнала я беше около себе си като стоманена броня или като каменна стена. Лицето й беше бяло като сняг. Тя облиза устни.
    — Кой точно сте… — Преглътна и започна отново. — Кой от… — Не можа да довърши.
    — Аз съм единственият, който е — отвърна той. — Онзи, с когото се отнесохте така, сякаш сме сгодени. — Искаше да я успокои, може би да извика усмивката й — със сигурност жена, толкова силна, колкото се беше показала, можеше да се усмихва дори и застанала пред прогизнал от кръв мъж — но тя се наведе напред и опря челото си в пода.
    — Покорно се извинявам, че ви оскърбих така тежко, лорд Дракон. — Задъханият й глас наистина бе изпълнен с покорство и дори изплашен. Никак не й отиваше. — Покорно ви моля да забравите за моето оскърбление и милостиво да ми простите. Повече няма да ви досаждам. Заклевам се, милорд Дракон. В майчиното си име и в името на Светлината ви се заклевам.
    Той отпусна привързания на възел поток; невидимата стена, която я обкръжаваше, за миг полъхна и развя робата й.
    — Няма нищо за прощаване — отвърна Ранд уморено. Чувстваше се изцеден. — Отидете си, щом искате.
    Тя се изправи колебливо, протегна ръка и след като дланта й не срещна нищо, облекчено въздъхна. Сбра полите на робата си и запристъпва по засипания със стъкло килим — острите късчета я боцкаха през кадифените пантофи. Стигна до вратата, спря и се обърна към него с явно усилие. Очите й не можаха съвсем да се вдигнат, за да срещнат неговите.
    — Ще повикам айилците, ако благоволите. Ще извикам някоя Айез Седай да се погрижи за раните ви.
    „По-скоро би предпочела да е в една стая с някой мърдраал или със самия Тъмен, но не е глезла.“
    — Благодаря — отвърна й той тихо, — но няма нужда. Ще ви бъда признателен, ако не казвате на никого какво се случи тук. Все още не. Сам ще направя това, което трябва. — „Трябва да са били Отстъпниците.“
    — Както заповяда милорд Дракон. — Тя леко присви крак в реверанс и бързо излезе, сигурно уплашена да не би да промени намерението си да я пусне.
    — По-скоро Тъмния — промърмори той, щом вратата зад нея се затвори.
    Добра се с олюляване до леглото, отпусна се на раклата до него и постави Каландор на коленете си. Окървавените му длани обхванаха блестящото острие. С това нещо в ръцете му дори Отстъпниците щяха да се боят от него. След малко щеше да изпрати да повикат Моарейн, за да изцери раните му. След малко щеше да заговори на айилците отвън и отново да стане Преродения Дракон. Но засега му се искаше само да поседи и да си спомня за един овчар на име Ранд ал-Тор.

Глава 3
Отражение

    Въпреки късния час твърде много хора бързаха по широките коридори на Камъка — несекващ поток мъже и жени в одежди в черно и златно на слугите на Камъка или в ливреи с герба на един или друг върховен лорд. Тук-там се появяваше по някой Бранител, гологлав и невъоръжен. Слугите се кланяха или приклякваха пред Перин и Файле, след което се забързваха, без да спират. Повечето войници се сепваха, щом ги видеха. Някои се покланяха вдървено, но всички до един ускоряваха крачка, сякаш бързаха по-скоро да се отдалечат от тях.
    Светеше само по един на всеки три светилника. В сумрачните отсечки между тях лазеха сенки и криеха опрените плътно до стените сандъци. За всички други очи, но не и на Перин. Неговите очи светеха като потъмняло злато сред тези мрачни участъци по коридора. Той крачеше бързо от светилник към светилник и държеше очите си сведени към пода, освен по местата, където беше съвсем осветено. Повечето хора в Камъка, по един или друг начин, бяха разбрали за странния цвят на очите му. Никой не споменаваше за това, разбира се. Дори Файле, изглежда, възприемаше цвета им като част от връзката му с Айез Седай, като нещо, което просто си е така, нещо, което трябва да бъде прието без обяснения. Въпреки това по гърба му пролазваха тръпки всеки път, когато разбереше, че някой непознат е забелязал как очите му светят в тъмното. Макар да си държаха езиците, тази тишина само подчертаваше различието им.
    — Колко ми се иска да не ме гледаха така — въздъхна той, когато един Бранител с прошарена коса, два пъти по-възрастен от Перин, едва не побягна, щом ги видя. — Като че ли се боят от мен. По-рано не се бояха — във всеки случай не чак толкова. Защо не са си в леглата всички тези хора? — Някаква жена, понесла мокър парцал и ведро, приклекна изплашено и се забърза с наведена глава.
    Пъхнала ръката си под мишницата му, Файле го погледна косо.
    — Според мен стражите не трябва да се шляят в тази част на Камъка, освен ако не са дежурни. Изглежда, моментът е добър да натиснат някое слугинче в стола на лорд или да си играят на лорд и лейди, докато лорд и лейди спят. Сигурно се притесняват, че можеш да донесеш за тях. А слугите вършат повечето си работа през нощта. Кой ще ги остави да му се мотаят в краката с метене и бърсане посред бял ден?
    Перин кимна неуверено. Тя сигурно бе наясно за тези работи от бащиния си дом. Един преуспяващ търговец сигурно си имаше слуги, както и охранници за фургоните. Добре поне, че всичките тези хора не бяха наскачали от постелите си, защото това, което бе сполетяло него, е сполетяло и тях. Ако беше така, всички отдавна щяха да са изхвърчали извън Камъка и сигурно все още щяха да бягат. Но защо все пак той се бе оказал мишената, и то точно определена, както изглежда? Не гореше от нетърпение да се кара с Ранд, но трябваше да разбере. На Файле се наложи да удължи крачката си, за да не изостане от него.
    При целия си блясък, при всичкото злато, резба и инкрустации, вътрешността на Камъка си бе замислена като за бран, тъй както и външността му. Там, където коридорите се пресичаха, таваните бяха осеяни с тайни отвори за убиване на нахлули противници. Никога неизползвани досега амбразури за стрелба с лък надничаха към коридорите по места, откъдето можеха да покрият цяла отсечка. Двамата с Файле се заизкачваха по тясно, виещо се стълбище, вградено в стените, осеяно с още амбразури, насочени към коридора под тях. Целият този план на цитаделата, разбира се, не бе помогнал срещу айилците — първия враг, успял да проникне през външната стена.
    Докато подтичваха нагоре по виещите се стъпала — Перин дори не усети, че подтичват, въпреки че щеше да се движи и по-бързо, ако Файле не беше го хванала под мишница — той долови лъх на стара пот и смътна нотка от гадно-сладникав парфюм, но ги засече само с крайчеца на съзнанието си. Изцяло беше погълнат от мисълта какво ще каже на Ранд. „Защо се опита да ме убиеш? Да не би вече да полудяваш?“ Не беше лесно да попита това и не чакаше лесни отговори.
    Когато излезе от стълбището и пристъпи в един сенчест коридор на най-високия етаж на Камъка, той се озова зад гърба на един върховен лорд и двама от личната охрана на благородника. Само Бранителите имаха право да носят оръжие в Камъка, но тези тримата бяха с мечове на бедрата. Това не беше необичайно, разбира се, но присъствието им точно тук, стаени в сенките, загледани напрегнато към ярката светлина а дъното на коридора, никак не беше обичайно. Светлината струеше от покоите, дадени на Ранд. Или взети. Или може би беше просто напъхан в тях от Моарейн.
    Перин и Файле не бяха полагали никакво усилие да се качат тихо по стълбите, но тримата мъже бяха толкова напрегнати, че отначало никой не забеляза появата им. Един от телохранителите рязко изви глава, сякаш за да раздвижи схванатия си врат, и когато ги видя, челюстта му увисна. Процеди някаква ругатня и бързо се извъртя срещу Перин, хванал дръжката на меча си. Другият се оказа само с един миг по-бавен. Двамата застанаха напрегнати, в готовност, но очите им се местеха неспокойно, отбягвайки очите на Перин. Издаваха кисела миризма на страх. Както и върховният лорд, макар юздите на неговия страх да бяха дръпнати здраво.
    Върховният лорд Ториан, чиято остра брадичка беше прошарена с бели косми, се обърна лениво, като на дворцов бал. Измъкна от ръкава си кърпичка, напоена с гадно-сладникав парфюм, и зарови в нея големия си като чукан нос, който всъщност не изглеждаше толкова голям, сравнен с ушите му. Финият копринен сюртук с маншети от червен сатен само подчертаваше недодяланото му лице. Изгледа ръкавите на ризата на Перин, изсекна се в кърпата и килна леко глава.
    — Светлината да ви освети дано — поздрави ги той учтиво. Погледът му засече жълтите очи на Перин и се извърна настрани, въпреки че изражението му не се промени. — Добре сте, надявам се? — Малко прекалено учтиво.
    Всъщност Перин изобщо не се трогна от тона му, но начинът, по който старият пръч измери с поглед Файле, с някакво небрежно любопитство, накара дланите му неволно да се свият в юмруци. Успя обаче да отговори спокойно.
    — Светлината да ви освети, върховен лорд Ториан. Радвам се да видя, че помагате в пазенето на лорд Дракона. Мнозина сигурно негодуват от присъствието му тук.
    Тънките вежди на Ториан се дръпнаха нагоре.
    — Изпълни се Пророчеството и Тийр осъществи своето място в това пророчество. Може би Преродения Дракон ще поведе Тийр към по-велика съдба. Кой би могъл да негодува срещу това? Но вече е късно. Желая ви лека нощ. — Той отново измери с поглед Файле, облиза устни и закрачи по коридора някак твърде енергично. Телохранителите затичаха по петите му като верни хрътки.
    — Не беше необходимо да се държиш така невъзпитано — сряза го Файле, щом върховният лорд се отдалечи достатъчно, за да не ги чува. — Езикът ти сякаш беше замръзнало желязо. Ако смяташ да останеш тук, ще е добре да се научиш да се държиш подобаващо с лордовете.
    — Тоя те гледаше така, сякаш иска да те друска на коляно. И съвсем не като татенце.
    Тя изсумтя презрително.
    — Не е първият мъж, който ме оглежда. Ако намери кураж да опита нещо повече, ще го поставя на място само с едно мръдване на вежди и един поглед. Не е нужно да говориш от мое име, Перин Айбара. — И все пак не изглеждаше да е съвсем недоволна.
    Той почеса брадата си и погледна след Ториан. Изчака, докато върховният лорд и стражите му не се скриха зад ъгъла на коридора. Зачуди се как се оправят тайренските лордове с толкова пищно облекло, без да се изпотяват до смърт.
    — Забеляза ли, Файле? Хрътките му не свалиха ръце от мечовете преди да се отдалечат на повече от десет крачки от нас.
    Тя го изгледа намръщено, после кимна замислено.
    — Прав си. Но не разбирам защо. Не се кланят и не треперят както пред Ранд, но всички минават покрай теб и Мат така предпазливо, както покрай някоя Айез Седай.
    — Може би това да си приятел на Преродения Дракон вече не е такава защита, каквато беше доскоро.
    Тя не му предложи отново да се махнат — поне на думи, — но очите й бяха изпълнени с тази неизречена молба. А той успяваше по-лесно да пренебрегне неизречени молби, отколкото изречени.
    Преди да стигнат до края на коридора, се появи Берелайн, която профуча през ярките светлини на преддверието, стиснала с две ръце бялата роба около тялото си. Ако Първата на Майен решеше да закрачи още по-бързо, трябваше просто да се затича.
    За да покаже на Файле, че може да бъде точно толкова възпитан, колкото, изглежда, желаеше тя, Перин извъртя такъв поклон, че можеше да се обзаложи, че дори и Мат нямаше да го надмине. За разлика от него, реверансът на Файле се изрази в бегло кимване и съвсем леко подгъване на коляното. Берелайн профуча покрай тях, без да ги погледне, с миризма на страх, воняща като гноясала рана. Ноздрите му се сбърчиха. В сравнение с това страхът на Ториан беше нищо. Нейното бе паника, вързана с оръфана връв. Перин бавно се изправи и зяпна след Берелайн.
    — Очите ли ти се напълниха? — тихо попита Файле.
    Без да мисли, той отвърна:
    — Тя миришеше на…
    Ториан изведнъж се показа иззад ъгъла в дъното на коридора и сграбчи Берелайн под ръка. Говорът му беше като порой, но Перин успя да долови цяла шепа накъсани думи, нещо за това как била превишила правата си в своята гордост и че й предлагал своята закрила. Тя вдигна брадичка и отговори късо, рязко и още по-трудно доловимо. После рязко се дръпна и се отдалечи с изправена снага, сякаш вече овладяла се. Преди да хукне след нея, Ториан забеляза, че Перин ги гледа, тутакси зарови месестия си нос в кърпичката и отново се скри зад ъгъла на коридора.
    — Хич не ме интересува, че мирише на „Утринно ухание“ — промълви мрачно Файле. — Тая не се интересува от лов на мечок, колкото и хубаво да му изглежда кожата, опъната на стена. Тая лови слънцето.
    Той я изгледа намръщено.
    — Слънцето ли? Мечок? За какво ми говориш?
    — Ти отиди сам. Аз мисля да си легна.
    — Щом държиш — отвърна й той бавно. — Но си мислех, че си също толкова нетърпелива да разбереш какво се случи, колкото и аз.
    — Едва ли. Не искам да се правя, че горя от желание да се срещна с… Ранд… не и след като досега съм го отбягвала. А пък сега изобщо не горя от желание. Не се и съмнявам, че вие двамата ще си поговорите по-спокойно без мен. Особено ако се намери и вино.
    — Изобщо не те разбирам — промърмори той и прокара длан по косата си. — Ако искаш да си лягаш, добре, но бих искал да говориш достатъчно ясно, че да те разбирам.
    Тя го изгледа продължително, а после внезапно прехапа устни. Стори му се, че се мъчи да не се разсмее.
    — О, Перин, понякога ми се струва, че точно невинността ти е това, което най-много харесвам у теб. — Несъмнено в гласа й се долавяше издайнически смях. — Ти иди при… своя приятел и ще ми разкажеш утре сутринта. Толкова, колкото пожелаеш. — Дръпна главата му надолу, за да го целуне, и бързо се затича назад по коридора.
    Той поклати глава и я изгледа, докато не се скри по стълбите. Понякога Файле сякаш му говореше на друг език. Той закрачи към светлините.
    Вестибюлът беше кръгъл, широк над петдесет крачки. Сто позлатени светилника висяха на вериги от високия таван. Излъскани колони от червен камък оформяха вътрешен пръстен, а подът сякаш бе направен от монолитна плоча черен мрамор, прошарена със злато. Това беше преддверието към кралските покои от времето, когато Тийр бе имал крале, преди Артур Ястребовото око да постави всичко, от Гръбнака на света до Аритския океан, под владичеството на един крал. След като империята на Ястребовото око се сгромолясала, тайренските крале не се върнали, и в продължение на хиляда години единствените обитатели на тези покои били мишките, оставящи следи по прахта. Никой върховен лорд не бе притежавал такава власт, че да се осмели да заяви претенции към тях.
    Кръг от петдесет Бранители стояха неподвижно изправени посред стаята и пиките на всички бяха килнати под един и същи ъгъл. Лицата им бяха обърнати към всички посоки. Задачата им бе да пазят сегашния владетел на Камъка от всякакви натрапници. Командирът им, с два бели пискюла на шлема, стоеше съвсем мъничко по-отпуснато. Беше положил едната си длан върху дръжката на меча, а другата на бедрото, явно горд с почетната си длъжност. Всички те миришеха на страх и несигурност, като хора, живеещи в подножието на срутващ се рид, които почти са успели да се самоубедят, че той никога няма да се срути върху главите им. Или поне не тази нощ. Не и в следващия час.
    Перин мина покрай тях и стъпките му отекнаха. Командирът пристъпи към него, но се поколеба, защото Перин не спря, за да позволи да бъде разпитан. Той, разбира се, знаеше кой е Перин — най-малкото го знаеше не по-зле от всеки друг тайренец. Спътник на Айез Седай, приятел на Преродения Дракон. Не и човек, на който някой жалък офицер от Бранителите на Камъка би си позволил да досажда. Задачата му, разбира се, бе да пази покоя на лорд Дракона, но макар да не го признаваше дори пред себе си, офицерът със сигурност разбираше, че лъскавото му въоръжение си е само показност и нищо друго. Истинските стражи бяха онези, на които Перин се натъкна, след като премина отвъд колоните и се озова пред вратите на покоите на Ранд.
    Те седяха зад колоните така тихо, че сякаш се сливаха с камъка, макар че дрехите им — в оттенъци на сиво и кафяво, предназначени да ги крият в Пустошта — тук изпъкваха, когато се раздвижиха. Шест Деви на копието, айилски жени, избрали животя на воини пред зова на сърцето си, се стекоха между него и вратите в своите меки, извезани с ширити чизми, стигащи до коленете. Бяха високи за жени, потъмнели от слънцето, с късо подстригана коса, жълта, рижа или нещо по средата. Две от тях стискаха извити лъкове с опънати на тетивата стрели, макар и ненасочени. Другите носеха малки кожени щитове и всяка имаше по четири копия — къси, но с достатъчно дълги метални остриета, за да се забият в човешко тяло и почти да го пронижат.
    — Не мога да те пусна — каза една от жените с коса като пламък и се усмихна леко, за да придаде жило на думите си. Айилците не се усмихваха толкова, колкото други народи, нито показваха открито чувствата си. — Мисля, че тази нощ той не иска да види повече никого.
    — Аз влизам, Байн. — Без да обръща внимание на копията, той я прихвана за мишниците. И в този миг вече не можа да пренебрегне копията, понеже тя бе успяла да опре едно острие плътно отстрани на врата му. Междувременно една малко по-светлокоса жена на име Чиад бе допряла с копието си врата му от другата страна, сякаш двете остриета се канеха да се срещнат някъде по средата в гърлото му. Другите две жени само наблюдаваха, уверени, че Байн и Чиад ще се справят със задачата си сами. Той обаче не загуби самообладание. — Нямам време да споря с вас. Не че сте готови да изслушате човек, който спори с вас, доколкото помня. Аз влизам. — С цялата нежност, на която беше способен, Перин вдигна Байн и я отмести с пътя си.
    Копието на Чиад така се бе притиснало в кожата му, че само да вдишаше по-дълбоко и щеше да пусне кръв, но след като очите й се разшириха стреснати, Байн изведнъж отдръпна своето и се ухили.
    — Искаш ли да научиш една игра, наречена „Целувката на Девите“, Перин? Струва ми се, че ще я играеш добре. Най-малкото би научил нещо. — Една от другите се изсмя на глас. Копието на Чиад се дръпна от врата му.
    Той вдиша дълбоко, надявайки се, че няма да забележат, че е първото му вдишване, откакто остриетата го докоснаха. Не бяха забулили лицата си — техните шуфи лежаха надиплени на шиите им като тъмни шалове, — но не знаеше дали айилците са длъжни да го правят, преди да убият, а само че забулването означава, че са готови да го сторят.
    — Друг път може би — отвърна й той учтиво. Всички се хилеха, сякаш Байн беше казала нещо много смешно и това, че той не го разбира, е част от смешката. Том беше прав. Човек може да полудее, мъчейки се да разбере жените — от който и да е народ и с каквото и да е положение. Така разправяше Том.
    Когато Перин посегна към дръжката на вратата с форма на изправен на задните си лапи лъв, Байн добави:
    — На твоя глава да е тогава. Той вече прогони едно лице, което повечето мъже биха сметнали за много по-приятна компания от теб.
    „Разбира се — помисли си той, отваряйки вратата. — Берелайн. Тя излезе оттук. Тази нощ всичко е тръгнало наопаки…“
    Първата на Майен отпадна от мислите му, когато огледа стаята. Счупени огледала висяха по стените и натрошено стъкло покриваше пода, наред с късчета разбит порцелан и пера от раздрания дюшек. Сред преобърнати столове и пейки се валяха разтворени книги. А Ранд седеше на леглото, превит между два от пилоните на балдахина, затворил очи, отпуснал длани върху Каландор, който лежеше на коленете му. И като че ли се беше къпал в кръв.
    — Извикайте Моарейн! — сопна се Перин на айилките. Ранд очевидно имаше нужда от Айез Седай, за да остане жив. — Кажете й да побърза! — Чу зад гърба си ахвания и тихо топуркане на тичащи ботуши.
    Ранд вдигна глава. Лицето му беше кървава маска.
    — Тръшни вратата.
    — Моарейн ще дойде ей сега, Ранд. Стой спокойно. Тя ще…
    — Тръшни вратата, Перин.
    Айилките се намръщиха и замърмориха, но се дръпнаха назад. Перин затръшна вратата, прекъсвайки въпроса, извикан от командира с белите пискюли.
    Докато вървеше по килима към Ранд, под ботушите му скърцаха стъкла. Той скъса ивица плат от дивашки раздрания чаршаф и я допря до раната на хълбока на Ранд. Ръцете на Ранд се вкочаниха върху прозрачния меч, после се отпуснаха. Платът почти моментално прогизна от кръв. Прорези и рани го покриваха от глава до пети; в много от тях блещукаха късчета стъкло. Перин безпомощно помръдна рамене. Не знаеше какво повече може да направи, освен да изчака Моарейн.
    — В името на Светлината, какво си се опитал да направиш, Ранд? Изглеждаш така, сякаш си се опитвал да си съдереш кожата. А и мен едва не ме уби. — За миг си помисли, че Ранд изобщо няма да му отговори.
    — Не бях аз — най-сетне отрони Ранд, почти шепнешком. — Някой от Отстъпниците.
    Перин се опита да отпусне мускулите си, макар да не помнеше да ги е напрягал. Усилието се оказа само наполовина успешно. Беше споменал за Отстъпниците пред Файле, и то не съвсем небрежно, но като цяло се стараеше да не мисли какво биха могли да сторят Отстъпниците, когато разберяха къде се намира Ранд. Ако един от тях успееше да надвие Преродения Дракон, щеше да се открои и да застане високо над останалите в мига, в който Тъмния се измъкне на свобода. Тъмния на свобода, а Последната битка — загубена преди изобщо да се е състояла.
    — Сигурен ли си? — промълви той също толкова тихо.
    — Така трябва да е, Перин. Така трябва да е.
    — Тогава някой от тях е тръгнал подир мен така, както подир теб… Къде е Мат, Ранд? Ако е жив и е преживял същото като мен, щеше да си помисли това, което и аз. Че си ти. Щеше отдавна да е дошъл тук да ти тегли една благословия.
    — Или да е на гърба на някой кон извън градските стени. — Ранд с усилие изправи гръб. Вадичките засъхнала кръв се напукаха и по гърдите и раменете му рукнаха свежи струйки. — Ако е загинал, ще е най-добре да се махнеш колкото се може по-далече от мен. Смятам, че двамата с Лоиал имате пълното право да го направите. — Той млъкна и погледна Перин. — На теб и Мат сигурно ви се иска изобщо да не бях се раждал. Или поне никога да не ме бяхте познавали.
    Нямаше смисъл да ходи да проверява — ако нещо бе сполетяло Мат, то все едно вече бе свършило.
    — Теб, изглежда, не те интересува дали той наистина не си е заминал. Да ме изгори дано, но той също е важен. Какво ще направиш, ако е изчезнал? Или ако е загинал, Светлината да не дава дано.
    — Каквото най-малко очакват. — Очите на Ранд заприличаха на утринна мъгла, скриваща зората, синкавосива, с прозиращ през нея трескав блясък. Гласът му бе като острие на наточен нож. — Каквото никой не очаква.
    Перин бавно си пое дъх. Ранд имаше всички основания да е с доста опънати нерви. Това изобщо не беше признак на полудяване. Трябваше да престане непрекъснато да търси в него прояви на лудост. Тези признаци все едно щяха да се появят скоро, а да следи непрекъснато за тях означаваше стомахът му непрестанно да е стегнат на възел.
    — Тоест? — попита той тихо.
    Ранд притвори очи.
    — Знам само, че трябва да ги изненадам. Всички трябва да изненадам — промълви той свирепо.
    Едно от крилата се отвори и влезе един снажен айилец с тъмночервена коса, леко осеяна с посивели кичури. Зад него подскачаше тайренският офицер с пискюлите и се караше нещо с Девите. Байн затръшна вратата под носа му.
    Руарк огледа помещението с хладните си сини очи, сякаш търсеше врагове зад някоя завеса или преобърнат стол. Вождът на клана Таардад Айил не носеше оръжие освен ножа с широко острие на кръста — оръжията му сякаш бяха властният му вид и самоувереността и той ги носеше спокойно, сякаш прибрани в канията с ножа. Шуфата висеше небрежно на раменете му.
    — Онзи тайренски тъпак отвън изпрати вест до началника си, че тук се е случило нещо — каза Руарк, — и слуховете вече плъзват като плесен в дълбока пещера. Всякакви, от това, че Бялата кула се е опитала да те убие, до това, че Последната битка се е състояла преди малко в тази стая. — Перин отвори уста и Руарк вдигна ръка да го спре. — Случайно срещнах Берелайн. Изглеждаше така, сякаш току-що са й съобщили деня, в който ще умре, и тя ми каза истината. Изглежда, че е било точно така, въпреки че отначало не й повярвах.
    — Извиках Моарейн — каза Перин. Руарк кимна. Разбира се, Девите сигурно му бяха казали всичко, което знаеха.
    Ранд се изсмя болезнено.
    — Казах й да мълчи. Изглежда, лорд Дракона няма власт в Майен. — Гласът му бе по-скоро развеселен, отколкото ядосан.
    — Имам дъщери по-големи от тази млада жена — каза Руарк. — Не вярвам да го каже на някой друг. Струва ми се, че предпочита да забрави всичко, което е видяла тази нощ.
    — А аз бих искала да разбера какво се е случило — каза Моарейн от прага. Макар да беше дребничка и лека и Руарк да се извисяваше над нея почти толкова, колкото мъжът, който я следваше — Лан, нейният Стражник — все пак Айез Седай сякаш господстваше над всички в стаята. Сигурно беше тичала, за да пристигне толкова бързо, но сега изглеждаше спокойна като замръзнало езеро. Големи усилия бяха нужни да се наруши спокойствието на Моарейн. Синята й копринена нощница беше с дантела на врата, а ръкавите — с кадифени маншети, но горещината и влагата като че ли не й се отразяваха. Синьо камъче, увиснало на челото й от тънка златна верижка в тъмната й коса, проблясваше на светлината, подчертавайки липсата и на най-малки следи от пот по гладкото й лице.
    Както винаги, когато се срещнеха, леденосините погледи на Лан и Руарк сякаш започнаха да хвърлят искри. Сплетена кожена каишка стягаше тъмната, леко посребрена по слепоочията коса на Лан. Перин не беше сигурен кой от двамата изглежда по-опасен — помисли си, че някой мишок между тях би примрял от глад в двоумение.
    Очите на Стражника се плъзнаха по Ранд.
    — Мислех, че си достатъчно голям, за да се обръснеш, без някой да ти държи ръката.
    Руарк се усмихна, съвсем леко, но за първи път, откакто Перин го беше виждал в присъствието на Лан.
    — Още е млад. Ще се научи.
    Лан стрелна поглед към айилеца и отвърна на усмивката му, също така леко.
    Моарейн хвърли на двамата бърз, смразяващ поглед. Докато пресичаше килима, не изглеждаше да пробира пътя си, но стъпваше така леко, повдигнала полите си, че нито едно парченце стъкло не изскърца под меките й пантофи. Очите й обиколиха стаята и попиха всяка подробност, Перин беше сигурен в това. За миг тя изгледа и него — той отказа да срещне погледа й; твърде много знаеше за него, за да се чувства спокойно — а след това се понесе към Ранд като безшумна копринена лавина, ледена и неумолима.
    Перин пусна ръката си и се отдръпна от пътя й. Подгизналото парче плат остана на хълбока на Ранд, залепнало от съсирената кръв. От главата до краката му кръвта бе започнала да засъхва на вадички и петна. Парчетата стъкло в кожата му блестяха под огъня на светилниците. Моарейн докосна просмукания с кръв плат с крайчетата на пръстите си, после отдръпна ръката си, сякаш променила намерението си да надникне под превръзката. Перин се зачуди как Айез Седай може изобщо да гледа Ранд, без да потръпне, но гладкото й лице остана невъзмутимо. Миришеше едва доловимо на сапун с розов аромат.
    — Поне си жив. — Гласът й беше мелодичен — но като смразяваща кръвта, яростна музика. — Каквото се е случило — после. Сега се опитай да докоснеш Верния извор.
    — Защо? — възкликна уморен Ранд. — Не мога да се Изцеря сам дори да знаех как да Изцерявам. Никой не може. Поне дотолкова знам.
    Моарейн си пое дъх, сякаш щеше да избухне, колкото и да бе непривично това за нея, но след миг отново потъна в такова дълбоко спокойствие, че нищо не бе в състояние да го наруши.
    — Само част от силата на Изцеряването идва от Изцерителя. Силата може да замести това, което иде от Изцерявания. Без нея утре можеш да изкараш целия ден на легло, а може би и вдругиден. А сега притегли Силата, ако можеш, но не прави нищо с нея. Прост я задръж. Използвай това, ако трябва. — Не й се наложи да се навежда много, за да докосне Каландор.
    Ранд дръпна меча изпод ръката й.
    — Просто да я задържа, казваш. — Като че ли се канеше да се разсмее гръмко. — Добре.
    Нищо не се случи, доколкото можа да види Перин, не че очакваше да види нещо. Ранд си седеше, като оцелял след изгубена битка, и гледаше Моарейн. Тя почти не мигаше. На два пъти отри пръсти в дланите си, без сама да забележи.
    След малко Ранд въздъхна.
    — Не мога дори да постигна Празнотата. Изглежда, не мога да се съсредоточа. — Бърза усмивка разкъса засъхващата кръв по лицето му. — Не разбирам защо. — Струйка кръв потече покрай лявото й око.
    — Тогава ще го направя както винаги досега — отвърна Моарейн и хвана главата на Ранд, без да обръща внимание на кръвта, стичаща се по пръстите й.
    Ранд скочи със силен рев, сякаш всичкият въздух бе изтръгнат от дробовете му, и се изви назад толкова силно, че главата му едва не се измъкна от дланите й. Една от ръцете му се люшна с разперени пръсти и се отметна така силно назад, сякаш щеше да се скърши. Другата му ръка стисна дръжката на Каландор, мускулите й видимо се стегнаха на буци. Разтресе се като плат, подет от бурен вятър. Тъмни корички засъхнала кръв западаха от тялото му, парченца счупено стъкло се изсипаха по раклата и по леглото, избутани навън от затварящите се рани.
    Перин потръпна, сякаш този бурен вятър се беше завихрил около самия него. Беше виждал как се прави Изцеряването и преди, и то неведнъж, с много по-голяма мощ, но никога не изпитваше доволство да гледа как използват Силата, да знае, че я използват до него, дори за такова нещо. Приказките за Айез Седай, разказвани от търговски охранници и кочияши, се бяха загнездили в ума му дълго преди да срещне Моарейн. Руарк лъхаше на остро безпокойство. Само Лан гледаше на всичко това като на нещо съвсем обичайно. Лан и Моарейн.
    Почти толкова бързо, колкото започна, то свърши. Моарейн отдръпна ръцете си и Ранд се олюля и се хвана за пилона на леглото, за да се задържи на крака. Трудно беше да се определи дали държи по-здраво пилона, или Каландор. Когато Моарейн посегна да вземе меча и да го постави на украсената стойка до стената, той го дръпна от нея силно, даже малко грубо.
    За миг устните й се присвиха, но тя се задоволи само да свали прогизналия плат от раната на хълбока му и с него изтри петната кръв наоколо. Старата рана отново се бе превърнала в тънък белег. Другите наранявания просто бяха изчезнали. Засъхналите корички кръв, които все още се виждаха по тялото му, спокойно можеха да се вземат за следи от кръвта на някой друг.
    — Все още не откликва — промърмори тя намръщено. — Тази няма да се Изцери напълно.
    — Тъкмо тя ще ме убие, нали? — попита я той тихо и цитира: — „Кръвта му по скалите на Шайол Гул, тя ще отмие Сянката, поднесена в жертва за спасението човешко.“
    — Твърде много четеш — сряза го остро тя — и твърде малко разбираш.
    — Ти повече ли разбираш? Ако е така, кажи ми.
    — Той просто се опитва да намери пътя си — изведнъж се намеси Лан. — Никой човек не обича да тича слепешком, когато знае, че някъде пред него го очаква урва.
    Перин примигна изненадан. Лан почти никога не противоречеше на Моарейн, във всеки случай не и когато можеше да бъде чут от други. Двамата с Ранд обаче бяха прекарали твърде дълго време в упражнения по майсторство с меча.
    Очите на Моарейн блеснаха, но единственото, което каза, беше:
    — Сега той има нужда да полежи в леглото. Би ли помолил да донесат вода за миене и да му приготвят друга спалня? Тази трябва да се почисти и да сменят дюшека. — Лан кимна, открехна вратата, показа главата си навън и заговори тихо.
    — Тук ще спя, Моарейн. — Ранд се пусна от пилона на балдахина и с мъка се изправи, като повлече Каландор с острието надолу по покрития с парчетии килим, стиснал с две ръце дръжката му. И да се подпираше леко на оръжието, не си личеше много. — Никой повече няма да ме гони. Дори от едно легло.
    — Тай-шар Манедерен — промърмори Лан.
    Този път дори Руарк изглеждаше стреснат, но дори и да бе чула похвалата на Лан, Моарейн не го показа. Тя се взираше в Ранд. Лицето й бе гладко, но от очите й сякаш бляскаха мълнии. Ранд я гледаше с озадачена усмивка, като че ли се опитваше да отгадае какво друго ще опита.
    Перин пристъпи към вратата. Ако Ранд и Айез Седай се канеха да си измерват волята, той предпочиташе да е някъде другаде. Лан, изглежда, не се притесни; трудно беше да се каже при тази негова стойка — някак си изправен, с изпънат гръб, и в същото време като че ли отпуснат. Човек можеше да реши, че е заспал на мястото си със същото основание, с което би сметнал, че всеки миг ще извади меча си. Руарк стоеше по същия начин, но очите му попоглеждаха към вратата.
    — Остани на мястото си! — Моарейн не откъсна поглед от Ранд, а изпънатият й пръст посочи някъде по средата между Перин и Руарк, но краката на Перин въпреки това се заковаха. Руарк сви рамене и скръсти ръцете си.
    — Упорит — промърмори Моарейн. Този път думите й бяха предназначени за Ранд. — Много добре. Щом толкова държиш да останеш, докато не рухнеш, можеш да използваш времето си, преди да си паднал по лице, и да ми разкажеш какво е станало тук. Да те науча не мога, но ако ми го разкажеш, може би ще разбера в какво си сбъркал. Вероятността е малка, но е възможно. — Гласът й стана по-остър. — Трябва да се научиш да го контролираш и не заради подобни неща. Ако не се научиш да контролираш Силата, тя ще те убие. Знаеш го. Казвала съм ти го достатъчно често. Трябва да се научиш сам. Трябва да го намериш вътре в себе си.
    — Нищо не направих, освен за да оцелея — отвърна той с пресъхнал глас. Тя отвори уста да го прекъсне, но той продължи: — Мислиш ли, че съм могъл да прелея, без да го осъзнавам? Не го направих в съня си. Случи се, когато вече бях буден. — Той залитна и се подпря на меча.
    — Дори и ти не би могъл да прелееш насън нищо освен Дух — отвърна хладно Моарейн, — но това тук не е направено с Дух. Канех се да те попитам какво всъщност се е случило.
    Перин усети, че настръхва, докато Ранд им разказваше какво го е сполетяло. Секирата беше достатъчно лошо нещо, но секирата поне беше нещо солидно, нещо истинско. Но да изскочи от огледалата собственото ти отражение и да се нахвърли върху теб… Той несъзнателно пристъпи от крак на крак сред парчетата стъкло.
    Без да спира да разказва, Ранд погледна крадешком към раклата, сякаш не искаше някой да го забележи, и късчетата натрошено стъкло, пръснати по капака й, се плъзнаха към килима, като да бяха пометени от невидима метла. Ранд се спогледа с Моарейн, след което бавно приседна и продължи. Перин така и не разбра кой от двамата почисти капака на раклата. В разказа си Ранд не спомена за Берелайн.
    — Трябва да е бил някой от Отстъпниците — завърши Ранд. — Може би Самаил. Ти каза, че той е в Иллиан. Освен ако някой от тях не е тук, в Тийр. Могъл ли е Самаил да стигне дотук от Иллиан?
    — Не, дори той да владееше Каландор — отвърна Моарейн. — Има си граници. Самаил е само човек, не е Тъмния.
    Само човек? Не беше най-подходящото определение, реши Перин. Човек, който прелива, мъж, който все още не е полудял от това; поне все още не, доколкото беше известно. Мъж, силен вероятно колкото Ранд, но докато Ранд се мъчеше да се научи, Самаил вече знаеше всички тънкости на талантите си. Човек, прекарал три хиляди години заклещен в затвора на Тъмния, мъж, преминал на страната на Сянката по свой собствен избор. Не. „Само човек“ дори не се доближаваше до подходящото определение нито за Самаил, нито за другите Отстъпници.
    — В такъв случай някой от тях е тук. В града. — Ранд сведе глава на китките си, но моментално се сепна, изправи се и огледа гневно всички. — Няма да позволя да ме гонят повече. Аз ще съм вече хрътката. Ще го намеря аз него… или нея… и ще…
    — Не е някой от Отстъпниците — прекъсна го Моарейн. — Не мисля, че е от тях. Това би било твърде просто. И твърде сложно.
    Ранд заговори кротко.
    — Остави гатанките, Моарейн. Ако не е Отстъпник, кой е тогава? Или какво?
    Лицето на Айез Седай можеше да мине за наковалня, но въпреки това тя се поколеба. Трудно бе да се определи дали сама е несигурна в отговора, или се мъчи да прецени каква част от истината да сподели.
    — Докато печатите на затвора на Тъмния отслабват — промълви тя след дълга пауза, — може би неизбежно някаква… миазма… ще избликне, докато той все още стои окован. Като мехури, надигащи се от гниещи неща на дъното на някое блато. Но тези мехури ще се понесат през Шарката, докато не се допрат до някоя нишка и не се пукнат.
    — О, Светлина! — Възклицанието се отрони от устата на Перин преди да успее да го спре. Очите на Моарейн се извърнаха към него. — Да не искаш да кажеш, че това, което се е случило на… Ранд, ще започне да се случва на всеки?
    — Не на всеки. Поне все още не. В началото, мисля, ще има само няколко мехура, които ще избликват през цепнатините, през които Тъмния може да се пресяга. Но по късно — кой знае? И също както тавирен привличат нишките на другите в Шарката около себе си, смятам, че ще привличат и тези мехури по-силно, отколкото останалите. — Очите й говореха, че е убедена, че Ранд не е единственият, комуто тази нощ е гостувал бродещ кошмар. Късата усмивчица, която се появи и изчезна моментално, подсказа на Перин, че може да запази мълчание, ако държи да скрие тайната си от другите. Но тя знаеше. — И все пак, в следващите месеци, или години, ако имаме късмет да продължи толкова дълго, боя се, че твърде много хора ще видят неща, от които косите им ще побелеят, ако въобще успеят да ги преживеят.
    — Мат — промълви Ранд. — Знаеш ли дали той… Дали е…
    — Много скоро ще разбера — отвърна му спокойно Моарейн. — Каквото е станало, не може да се върне. Можем само да се надяваме. — Въпреки тона й, от нея лъхна на умора и отчаяние.
    — Той е добре — обади се Руарк. — Или поне беше. Видях го, когато идвах насам.
    — Накъде отиваше? — попита напрегнато Моарейн.
    — Като че ли се беше запътил към слугинските жилища — отвърна айилецът. Той знаеше, че тримата са тавирен, макар и да не го разбираше напълно, и достатъчно познаваше Моарейн, за да добави: — Не към конюшните, Айез Седай. В обратната посока, към реката. А по кейовете на Камъка няма лодки. — Не се запъна при думите „лодки“ и „кейове“ като повечето айилци, въпреки че в Пустошта такива неща съществуваха само в сказанията.
    Тя кимна, сякаш не бе очаквала нищо друго. Така беше свикнала да прикрива истинските си мисли, че сякаш ги забулваше по навик.
    Изведнъж едно от крилата се отвори и вътре пристъпиха Байн и Чиад, без копията си. Байн носеше голяма бяла купа и кана, от която се вдигаше пара. Чиад държеше сгънати на ръката й кърпи.
    — Защо вие трябва да носите това? — попита Моарейн.
    Чиад сви рамене.
    — Тя не пожела да влезе.
    Ранд се изсмя горчиво.
    — Дори слугите имат достатъчно ум, за да стоят по-далече от мен. Оставете ги някъде.
    — Времето ти изтича, Ранд — каза Моарейн. — Тайренците започват да свикват с теб донякъде, а никой не се бои от нещо познато повече, отколкото от някаква странност. Колко седмици или дни остават преди някой да се опита да изстреля стрела в гърба ти или да сложи отрова в храната ти? Колко остава преди да удари някой Отстъпник или друг мехур да се плъзне в Шарката?
    — Не се опитвай да ме ръчкаш с остена си, Моарейн. — Беше оцапан с кръв, полугол, надвесен над Каландор, на който се опираше, за да стои на краката си, но успя да изрече тези думи спокойно и властно. — И заради теб няма да бягам.
    — Избери пътя си скоро — каза тя. — И този път ме уведоми какво смяташ да правиш. Знанията ми няма да помогнат, ако откажеш да приемеш помощта ми.
    — Твоята помощ? — промълви уморено Ранд. — Ще се възползвам от помощта ти. Но ще реша аз, не ти. — Погледна Перин, сякаш искаше да му каже нещо без думи, нещо, което не искаше другите да чуят. Перин не разбра какво. След миг Ранд въздъхна. Главата му леко клюмна. — Искам да поспя. Идете си всички. Моля. Ще поговорим утре. — Очите му отново се стрелнаха към Перин.
    Моарейн отиде до Байн и Чиад и двете айилки се наведоха към нея, за да може да им прошушне нещо. Перин дочу само леко бръмчене и се зачуди дали не е използвала Силата, за да потисне слуха му — тя знаеше колко тънък е. Увери се в това, когато Байн й прошушна нещо в отговор и той отново не успя да го чуе. Айез Седай обаче не беше направила нищо срещу обонянието му. Айилките поглеждаха Ранд, докато говореха, и миришеха на тревога. Не уплашени, но все едно че Ранд беше някакво голямо животно, което може да стане опасно, ако объркат нещо.
    Айез Седай се извърна към Ранд.
    — Наистина ще поговорим утре. Не можеш да клечиш като яребица, чакаща да падне в примката на ловеца. — Тръгна към вратата преди Ранд да е успял да й отвърне. Лан погледна Ранд, сякаш се канеше да му каже нещо, но я последва безмълвно.
    — Ранд? — промълви Перин.
    — Правим каквото трябва. — Ранд не вдигна глава от прозрачната дръжка в ръцете си. — Всички правим каквото трябва. — Миришеше на страх.
    Перин кимна и последва Руарк извън стаята. Моарейн и Лан вече ги нямаше. Тайренският командир зяпаше към вратата от десет крачки разстояние и се мъчеше да си придаде вид, че разстоянието е по негов избор и няма нищо общо с четирите айилки, които зорко го наблюдаваха. Другите две Деви все още не бяха излезли и Перин чу гласовете им откъм стаята.
    — Идете си — каза Ранд уморено. — Просто го оставете и си идете.
    — Ако можеш да стоиш прав — отвърна Чиад, — ще си идем. Само застани изправен.
    Чу се шум от вода, плисната в купата.
    — И друг път сме се оправяли с ранени — каза Биад успокоително. — Пък и аз съм къпала братчетата си, когато бяха малки.
    Руарк затръшна вратата и заглуши гласовете им.
    — Вие не се отнасяте с него както тайренците — рече тихо Перин. — Не му се кланяте и не се подмазвате. Не съм чул някой от вас да го нарича Преродения Дракон.
    — Преродения Дракон е пророчество на влагоземците — отвърна Руарк. — Нашето е за Оня, що иде със Зората.
    — Мислех, че е едно и също. Иначе защо сте дошли в Камъка? Светлината да ме изгори, Руарк, та вие, айилците, сте народът на Дракона, точно както твърдят Пророчествата. Вие просто го признахте, макар и да не сте го казали на глас.
    — Във вашите Пророчества за Дракона падането на Камъка и взимането на Каландор проглася, че Драконът е Прероден — каза Руарк. — Нашето пророчество твърди само, че Камъкът трябва да падне преди „Оня, що иде със Зората“ да се появи, за да ни върне онова, което е било наше. Може да са един и същи човек, но се съмнявам дали дори Мъдрите може да са сигурни. Ако това е Ранд, то има неща, които той трябва да направи, за да го докаже.
    — Какви? — попита Перин настойчиво.
    — Ако той е онзи, ще ги знае и ще ги направи. Ако не е, тогава нашето търсене ще продължи.
    Нещо в гласа на айилеца накара Перин да наостри уши.
    — А ако не се окаже онзи, когото търсите? Тогава какво, Руарк?
    — Спи спокойно, Перин. — Меките чизми на Руарк не издаваха никакъв звук, докато се отдалечаваше по коридора.
    Тайренският офицер продължаваше да мирише на страх и не можеше да прикрие гнева и омразата, изписани на лицето му. Ако айилците решаха, че Ранд не е Оня, що иде със Зората… Перин изгледа съсредоточено физиономията на тайренския офицер и си представи, че Девите ги няма и че Камъкът е опустял от айилците. И потръпна. Оставаше му да се увери, че Файле е решила да си тръгне. Нищо повече. Тя трябваше да реши да си иде, и то без него.

Глава 4
Конци

    Том Мерилин поръси ситен пясък по написаното, за да подсуши мастилото, след което грижливо прибра с шепа пясъка в шишенцето и затвори капачката. Порови из страниците, пръснати по масата — огънят на шестте лоени свещи наистина беше опасен, но му трябваше светлина — и намери смачкан лист, оцапан с петно мастило. Внимателно го сравни с това, което беше написал, след което доволно поглади с палец дългия си мустак. Тънка усмивка пробяга по опнатото му като изсъхнал пергамент лице. Самият върховен лорд Карлеон би помислил, че е собственият му почерк.
    „Внимавай. Мъжът ти подозира.“
    Само тези думи. Без подпис. Сега ако можеше само да уреди върховният лорд Тедосиан да го намери някъде, където жена му, лейди Алтейма, разсеяно го е оставила…
    На вратата се почука и той подскочи. Никой не го посещаваше толкова късно.
    — Един момент — извика той и припряно започна да прибира мастилници, листове и писала в една очукана кутия. — Един момент, да си наметна ризата.
    Той затвори кутията и я пъхна под масата, където може би щеше да се скрие от нечии случаен поглед, след което огледа мъничката си стая без прозорци, за да се увери, че не е оставил на открито нещо, което не бива да се вижда. Обръчи и топки за жонглиране лежаха нахвърляни по тясното му неоправено легло, тръби за дишане на огън и разни други предмети, появяващи се в ръцете му на представления, бяха нахвърляни върху единствения рафт между принадлежностите му за бръснене. Веселчунското му наметало, покрито с кръпки със стотици цветове, висеше на закачалка на стената заедно с резервните му дрехи и твърдите кожени калъфи, пазещи лютнята и флейтата му. Около каишката на калъфа с лютнята беше завързан прозирен женски червен копринен шал.
    Том не си спомняше точно коя го беше завързала там — стараеше се да не обръща повече внимание на някоя жена, отколкото на всичките останали, и с всички се държеше лековато и усмихнато. Накарай ги да се смеят, дори да повъздишат, но избягвай обвързванията — това му беше девизът; за други неща нямаше време.
    — Идвам. — Той закуцука раздразнено към вратата. Някога беше предизвиквал „ох“ и „ах“ у хора, на които им беше трудно да повярват дори когато виждаха с очите си, че един костелив белокос старец може да прави задни салта, да стои на ръце и да се премята ловко и бързо като момченце. Куцането беше сложило край на това и той го ненавиждаше. Кракът го заболяваше още повече, когато се опиташе. Той дръпна рязко вратата и примигна изненадано. — Е, влизай Мат. Мислех, че се трудиш усилено над опразването на кесиите на лордчетата.
    — Отказаха да играят повече тази нощ — отвърна кисело Мат и се отпусна на трикракото столче, служещо за втори стол в стаичката. Сетрето му беше разкопчано, косата му бе разрошена. Кафявите му очи шареха из стаята, без да спират за дълго на едно място, но тази нощ липсваше обичайното им намигване, все едно че младежът вижда нещо смешно там, където никой друг не го вижда.
    Том го изгледа намръщено и се замисли. Мат никога не пристъпваше прага му, без да подхвърли саркастична забележка за опърпаната му стая, Мат приемаше обяснението на Том, че спането му в слугинския сектор ще помогне хората да забравят, че е пристигнал тук в сянката на Айез Седай, но рядко изпускаше повод да се пошегува. Макар и да разбираше, че стаята също така осигурява на Том възможността никой да не се досети, че той има някаква връзка с Преродения Дракон. Мат, който все пак си беше Мат, вероятно си мислеше, че това не е нищо повече от едно добро пожелание. Том беше обяснил нещата на Ранд с две изречения, изречени припряно в един рядък момент, докато никой не ги гледаше. Всеки слуша един веселчун, всеки го гледа, но никой не забелязва особено, нито запомня с кого говори той, понеже си е най-прост веселчун и простите му забавления са предназначени за селски хорица и за слуги, и може би колкото да поразвеселят дамите. Такава беше гледната точка на тайренците. В края на краищата Том не беше бард.
    Но какво бе обезпокоило толкова много момчето, че да слезе чак тук долу в толкова късен час? Сигурно някоя от младите жени, достатъчно голяма все пак, за да разбира от някои работи, си бе позволила измамната усмивка на Мат да я плени. Въпреки всичко Том смяташе да си даде вид, че не вижда нищо необичайно в това късно посещение, докато Мат не каже нещо друго.
    — Ще взема дъската за камъчета. Късно е, но колкото за една игра имаме време. — Не можа да се сдържи да не добави: — Какво ще кажеш да заложим? — Не беше склонен дори меден петак да заложи на зар срещу Мат, но камъчетата бяха друга работа; смяташе, че в играта има твърде много ред за странния късмет на младежа.
    — Какво? О, не. Много е късно за игри. Том, нещо… нещо случи ли се тук долу?
    Том опря дъската до крака на масата, измъкна кесията си с табак и взе дългостволата си лула.
    — Като например? — попита той, докато тъпчеше чашката. Остана му време да поднесе къс хартия към пламъка на една от свещите да запали лулата и да издуха облак дим, преди Мат да му отговори.
    — Като например Ранд да е полудял. Не, ти нямаше да ме попиташ, ако се беше случило.
    Нещо жегна Том и той помръдна рамене, но издуха възможно най-спокойно кръгче синкав пушек, след което седна на стола си и изпъна вдървения си крак напред.
    — Какво е станало?
    Мат си пое дълбоко дъх и после избълва всичко на един дъх.
    — Игралните карти се опитаха да ме убият. Амирлин и върховният лорд, и… Не съм го сънувал. Том. Затова тия натруфени тъпаци не искат да играят повече. Страх ги е да не се повтори. Том, мисля да напусна Тийр.
    Боцкането се повтори, сякаш иглички магарешки трън се бяха забили в гърба му. Защо той самият не бе напуснал Тийр толкова дълго? Това щеше да е най-мъдрото решение. Навън имаше стотици села, чакащи един веселчун да ги забавлява и удивлява. И всяко от тях — с по един-два хана, пълни с вино, в което да удави спомените. Но ако го направеше, само Моарейн щеше да остане да пази Ранд от козните на върховните лордове и в крайна сметка те може би щяха да му прережат гърлото. Моарейн, разбира се, можеше да се справи. С помощта на по-различни от неговите методи. Беше кайриенка, което значеше, че вероятно е засмукала Играта на Домове още с майчиното си мляко. И междувременно щеше да привърже с още един конец Ранд ал-Тор към Бялата кула. Да го заплете в толкова здрава айезседайска мрежа, че никога да не може да се измъкне. Но ако момчето вече полудяваше…
    „Глупак“, изруга се Том наум. Пълен глупак, да се забърка във всичко това само заради някакъв спомен отпреди петнадесет години. Оставането му тук нямаше да промени нещата. Каквото било, било. Трябваше да види Ранд лице в лице, независимо от това, което му беше казал — че ще се държи настрана. Може би на никого нямаше да му се стори странно това, че един веселчун е помолил да изпълни песен пред лорд Дракона, при това специално композирана за него. Той знаеше една съвсем неизвестна кандорска мелодия, възхваляваща с гръмки слова някакъв безименен кандорски лорд за неговото величие и смелост, без изобщо да споменава за самите подвизи или местата, където са били изпълнени. Вероятно е била платена от някой лорд, който не е имал кой знае какви подвизи, с които да се похвали. Е, сега тази песен щеше да му послужи. Освен ако на Моарейн не й се стореше странно. Това щеше да е също толкова лошо, колкото ако върховните лордове го подушеха. „Ама какъв съм глупак! Трябва просто да напусна още тази нощ!“
    Отвътре му закипя и стомахът му се изпълни с киселини, но той беше прекарал дълги години в учене как да запази лицето си невъзмутимо, още преди да надене маската на веселчун. Изпуфка три кръгчета дим, вкарвайки ги едно в друго, и каза:
    — Ти се каниш да напускаш Тийр, откакто си стъпил в Камъка.
    Кацнал на ръба на столчето, Мат го стрелна със сърдит поглед.
    — Решил съм го твърдо. Наистина. Защо не дойдеш с мен, Том? Има градчета, в които смятат, че Преродения Дракон още не се е родил, където никой не е помислял за проклетите Пророчества и проклетия Дракон от години, ако не и от повече. Места, в които смятат, че приказките за Тъмния са бабини деветини, че тролоците са налудничави измишльотини на търговците и че мърдраалите яздят сенки само за да плашат дечицата. Можеш да свириш на лютнята си и да разказваш своите истории, а аз да въртя игра на зарове. Ще си живеем като лордове, ще пътуваме където си поискаме, ще оставаме където си щем и никой няма да се опитва да ни убие.
    Последното удари съвсем близо до целта, за да звучи успокояващо. Е, глупак си беше и толкова; оставаше само да се възползва някак от това.
    — Ако наистина си решил да тръгваш, защо не си го направил?
    — Моарейн ме следи — отвърна Мат горчиво. — А когато не е тя, праща някой друг да го прави.
    — Знам. Айез Седай не обичат да изпускат някого, щом веднъж са му сложили ръка. — Беше нещо повече от това, със сигурност, повече от това, което бе известно на повърхността, определено, но Мат отричаше подобни неща, а и никой друг, който можеше да знае, не говореше, ако изобщо някой друг освен Моарейн го знаеше. Това едва ли имаше значение. Той харесваше Мат — всъщност в известен смисъл дори му беше длъжник, — но Мат и тревогите му бяха дреболия в сравнение с грижите на Ранд. — Но не мога да повярвам, че тя наистина е накарала някой да те следи непрекъснато.
    — Все едно че е. Непрекъснато разпитва всички къде съм и с какво се занимавам. Подозирам го. Ти познаваш ли някой, който няма да каже на една Айез Седай това, което тя иска да узнае? Аз не. Все едно че ме следи.
    — Ако вложиш малко разум, можеш да избегнеш дебненето. Не съм срещал друг, който да се измъква така ловко като теб. Казвам ти го като комплимент.
    — Все нещо ще се появи — измърмори Мат. — Толкова злато има за прибиране тук. А има и едно моме с големи очи в кухните, дето много обича да я пощипват и целуват, и една от прислужничките, с коса като коприна, чак до кръста, и с най-кръглите… — Той замълча, изведнъж осъзнал какви глупости говори.
    — Ни си ли си помислял, че може да е защото…
    — Ако споменеш тавирен, Том, веднага си тръгвам.
    Том веднага промени това, което се канеше да каже:
    — …че може би е, защото Ранд е твой приятел и ти не искаш да го изоставиш?
    — Да го изоставя! — Младежът подскочи и събори стола. — Том, та той е проклетият му Прероден Дракон! Така поне твърди Моарейн. Може и да е. Може да прелива и взе оня проклет меч, който изглежда стъклен. Пророчества! Не знам. Но знам, че би трябвало да съм не по-малко побъркан от тези тайренци, за да остана. — Замълча. — Нали не мислиш, че… Нали не мислиш, че Моарейн ме задържа тук? Със Силата?
    — Не вярвам да го може — отвърна Том замислено. Знаеше доста за Айез Седай, най-малкото достатъчно, за да има представа колко много не знае. Но поне за това смяташе, че е прав.
    Мат прокара пръсти през косата си.
    — Том, непрекъснато си мисля да тръгна, но… спохождат ме някакви странни чувства. Сякаш предстои нещо да се случи. Нещо… мигновено — точно това е думата. Все едно да знаеш, че на Слънцеднева ще има фойерверки, само дето не знам какво точно очаквам. Всеки път, когато много се замисля да тръгна, и се случва. И всеки път си намирам някаква причина да остана още за ден. Всеки път — само за още един проклет ден. Не ти ли се струва, че това е айезседайска работа?
    Том преглътна думата „тавирен“, измъкна лулата от зъбите си и погледна тлеещия табак. От тавирен много не разбираше, но пък кой ли изобщо разбираше освен Айез Седай и вероятно огиерите.
    — Никога не съм бил особено добър в това да помагам на хората да си решават проблемите. — „Какво да говоря за своите?“ — Но щом имаме Айез Седай подръка, бих посъветвал повечето хора да се допитат до нея за съвет. — „Съвет, от който аз лично не бих се възползвал.“
    — Да питам Моарейн!
    — Предполагам, че в твоя случай това е немислимо. Но Нинив беше вашата Премъдра в Емондово поле. Селските Премъдри са свикнали да отговарят на въпросите на хората, да им помагат с проблемите.
    Мат се изсмя хрипливо.
    — И да трябва да изтърпя поредното й нравоучение за пиенето и хазарта и… Том, тя се държи с мен като с десетгодишен хлапак. Понякога ми се струва, че тя продължава да вярва, че ще се оженя за някое хубаво девойче и ще си седна на задника в бащината си къща.
    — Някои мъже не биха погледнали на това като на неприемлив живот — каза тихо Том.
    — Да, но за мен е неприемлив. Искам нещо повече от крави, овце и табак през остатъка от живота си. Искам… — Мат поклати глава. — Всички тези дупки в паметта ми. Понякога ми се струва, че само ако можех да ги запълня, щях да знам… Да ме изгори дано, дори не знам какво щях да знам, но знам, че искам да го знам. Е това му се вика засукана гатанка, нали?
    — Не знам дали и Айез Седай може да ти помогне за това. Един веселчун със сигурност не може.
    — Казах, никаква Айез Седай.
    Том въздъхна.
    — Успокой се, момче. Не ти го предлагах.
    — Аз наистина ще си тръгна. Веднага щом си събера нещата и си намеря кон. Нито минутка повече.
    — Посред нощ? И утрото става. — Въздържа се да добави: „Стига наистина да тръгнеш.“ — Седни сега. Успокой се. Ще изиграем една игра на камъчета. Имам и една кана вино.
    Мат се поколеба и се озърна към вратата.
    — И утрото става. — Гласът му прозвуча колебливо, но той вдигна прекатуреното столче и го изправи до масата. — Но виното — без мен — добави той, докато сядаше. — Достатъчно странни неща ми се случват и на трезво.
    Умислен, Том постави таблата за игра и двете торбички камъчета на масата. Колко лесно склони момъка да остане. Но пък Мат бе притеглен от още по-силен тавирен на име Ранд ал-Тор, така си го обясни. Дали и самият той не беше задържан по същата причина? Животът му определено не беше насочен точно към Сърцето на Камъка и тази стаичка, когато за първи път срещна Ранд, но оттогава насетне го придърпваха като конец на хвърчило. Ако решеше да напусне, да речем, ако Ранд наистина полудееше, дали щеше да си намери оправдания, че се е отказал?
    — Какво е това, Том? — Ботушът на Мат се бе натъкнал на кутията под масата. — Имаш ли нещо против, ако я избутам малко встрани?
    — Нямам, разбира се. Давай. — Но вътрешно потръпна, щом Мат грубо подбутна кутията с крака си. Надяваше се, че е затапил здраво шишетата с мастило. — Избирай — подкани го той и поднесе юмруците си.
    Мат удари левия и Том го отвори. В шепата му лежеше гладко черно камъче, плоско и кръгло. Момъкът се изкикоти, че е улучил правото на първи ход, и сложи камъче на една от пресечките на линиите на дъската. Никой, който видеше нетърпеливия блясък в очите му, нямаше и да си помисли, че само допреди няколко мига той бе искал да си тръгне. Величие, което той отказваше да признае, бе натежало на раменете му и Айез Седай бе решила да го задържи като едно от любимите си зверчета. Момъкът наистина беше здраво обвързан.
    Ако наистина и той беше обвързан, реши Том, щеше да си струва да помогне на един млад мъж да се измъкне от ръцете на Айез Седай. Струваше си да плати един данък с петнадесетгодишна давност.
    Изведнъж, странно успокоен, той постави бяло камъче на дъската.
    — Разправял ли съм ти някога — подхвана веселчунът — как веднъж се обзаложих с една доманка? Такива очи имаше, че можеха да изпият всяка мъжка душа, и си имаше едно странно птиченце, което си беше купила от кораб на Морския народ. Твърдеше, че можело да предсказва бъдещето. Това птиченце беше с жълт клюн, дълъг почти колкото тялото му, и веднъж то…

Глава 5
Разпитваните

    Егвийн заразмахва енергично коприненото ветрило, доволна, че поне нощите тук са малко по-прохладни от дните. Тайренските жени носеха ветрила непрекъснато — във всеки случай поне благородничките и богатите, — но според нея от това нямаше кой знае каква полза, освен когато слънцето залезеше, а и тогава ползата беше нищожна. Дори светилниците — големи и златни, с огледала зад тях, окачени на сребърни стенни скоби, сякаш увеличаваха топлината.
    — Трябваше да са се върнали вече. Какво може да ги е задържало? — Един час, толкова им беше обещала Моарейн, а после ги бе напуснала без обяснение след няма и пет минути. — Тя намекна ли поне за какво са я повикали, Авиенда? Или поне кой я е повикал?
    Кръстосала крака на пода до вратата, айилката — големите зелени очи проблясваха на смуглото й лице — сви рамене.
    — Карийн прошепна съобщението си на ухото на Моарейн Седай. Нямаше да е редно да подслушвам. Съжалявам, Айез Седай.
    Егвийн опипа гузно пръстена на Великата змия на дясната си ръка, златната змия, захапала опашката си. Като Посветена, тя трябваше да го носи на третия пръст на лявата ръка, но като бяха заблудили върховните лордове, че в Камъка има четири пълноправни Айез Седай, те ги принуждаваха да спазват благоприличие, или поне това, което минаваше за благоприличие сред тайренските благородници. Моарейн, разбира се, не бе излъгала — тя никога не беше казвала, че са нещо повече от Посветени. Но също така никога не беше казвала, че са Посветени, и беше оставила всеки да си мисли това, което си мисли, да вярва на това, което си мисли, че вижда. Моарейн не можеше да лъже, но можеше да накара истината да изтанцува една хубава джига.
    Не за първи път, откакто бяха напуснали Кулата, Егвийн и останалите се бяха престрували, че притежават пълно сестринство, но тя все повече и повече се чувстваше виновна, че подвежда Авиенда. Айилката й харесваше. Струваше й се, че могат да бъдат приятелки, ако се опознаят; но това едва ли беше възможно, докато Авиенда си мислеше, че Егвийн е Айез Седай. Айилката беше тук под разпореждане единствено на Моарейн, необходимо по някакви неизказани от нея причини. Егвийн подозираше, че това е, за да им се осигури айилска охрана, сякаш не бяха се научили вече да се пазят сами. Въпреки това, дори наистина да станеха приятелки с Авиенда, нямаше да й каже истината. Най-добрият начин да опазиш една тайна е да не я споделяш с никого освен с онзи, с когото е абсолютно необходимо. Друго правило, което Моарейн им беше изтъкнала. Понякога Егвийн се улавяше, че й се иска позицията на Айез Седай да се окаже погрешна, ужасно погрешна — поне веднъж. Дотолкова, че това да не предизвика бедствие, разбира се. Това беше пречката.
    — Танчико — изсумтя Нинив. Тъмната й, дебела колкото китка плитка висеше на гърба й до кръста. Нинив се взираше през тесните прозорци, чиито крила бяха широко разтворени с надеждата да уловят нощния полъх. По широката Еринин под тях подскачаха светлините от фенерите на няколко рибарски лодки, но Егвийн се съмняваше, че Нинив ги забелязва. — Изглежда, нищо друго не ни остава, освен да отидем в Танчико. — Нинив несъзнателно придърпа зелената си рокля, срязана широко, така че да оголва раменете й; правеше го много често. Щеше да отрече, че е облякла тази рокля заради Лан, Стражника на Моарейн — веднага щеше да го направи, ако Егвийн дръзнеше да й го подхвърли — но зеленото, синьото и бялото, изглежда, бяха любимите на Лан цветове за жени, поради което всяка рокля, която не беше зелена, синя или бяла, бе изчезнала от гардероба на Нинив. — Нищо друго. — Никак не изглеждаше щастлива.
    Егвийн се улови, че и тя самата придърпва роклята си нагоре. Странно се чувстваше в тези рокли, които едва висяха под раменете. Но от друга страна, не вярваше, че би понесла да е облечена повече. Колкото и лек да беше, бледочервеният лен тежеше като вълна. Направо съжали, че не можа да се насили да облече някоя от полупрозрачните като нощници одежди, каквито носеше Берелайн. Не че бяха много подходящи за пред хора, но определено изглеждаше, че с тях е по-прохладно.
    „Престани да хленчиш за удобства — каза си тя сурово. — Мисли за работата.“
    — Може би — каза тя. — Аз лично не съм убедена.
    Дълга тясна маса, излъскана до блясък, преминаваше по дължината на помещението. В единия край откъм Егвийн стоеше стол с висок гръб, скромно резбован и тук-там украсен с позлата, доста простоват за тайренските вкусове, докато страничните столове бяха с все по-ниски облегалки, за да се стигне до последните, в другия край на масата, които бяха почти като пейки. Егвийн нямаше никаква представа какво беше предназначението на тази стая за тайренците. Тя и останалите я използваха, за да разпитват в нея двете пленнички, взети при падането на Камъка.
    Не можеше да се насили да слезе в подземията на тъмницата, въпреки че Ранд се бе разпоредил всички инструменти в стаята на тъмничарите да бъдат разтопени или изгорени. Освен това тази ярко осветена зала с чисто пометените зелени плочки на пода и дървени стенни панели с гравираните върху тях Три лунни сърпа на Тийр беше в силен контраст с мрачния сивкав камък на килиите, в които цареше сумрак, влага и мръсотия. Това донякъде смекчаваше духа на двете жени, облечени в груби затворнически вълнени роби.
    Мръснокафявата дреха обаче подсказваше, че Джоя Байир, застанала от другата страна на масата с гръб към тях, е пленничка. Преди тя беше от Бялата Аджа и не бе изгубила хладнокръвната надменност на Белите, след като се бе обвързала с Черните. Всяка черта по лицето й обявяваше, че е застанала вдървено до отсрещната стена по свой собствен избор и по никаква друга причина. Само жена, можеща да прелива, би забелязала дебелите колкото палец потоци Въздух, които държаха ръцете на Джоя плътно до хълбоците й и бяха омотали глезените й. Клетка, сплетена от Въздух, държеше главата й изправена. Дори ушите й се държаха щръкнали, за да може да чува какво й се казва.
    От време на време Егвийн проверяваше стената, изтъкана от Дух, която пречеше на Джоя да докосва Верния извор. Тя си беше здрава, както трябваше да бъде. Егвийн лично беше изтъкала всички потоци около Джоя и ги бе привързала така, че да се държат сами, но не можеше да се чувства съвсем спокойно в една стая с Мраколюбка, притежаваща способността да прелива, макар да беше блокирана. Всъщност Джоя бе нещо много по-лошо от Мраколюбците. Черна Аджа. Убийството беше най-дребното престъпление на Джоя. Тя би трябвало да се срине под тежестта от нарушени клетви, съсипани животи и изпепелени души.
    Съзатворничката на Джоя и нейна посестрима в Черната Аджа не притежаваше силата й. Застанала с увиснали рамене в другия край на масата, свела глава, Амико Нагоин изглеждаше готова да потъне вдън земя под суровия поглед на Егвийн. Нея не се налагаше да засланят със стена. Амико беше усмирена по време на пленяването й. Все още можеше да усеща Верния извор, но повече не можеше да го докосва, не можеше повече да прелива. Жаждата да го прави, необходимостта, щяха да си останат, остри като нуждата да диша, и тази загуба щеше да я съпътства, докато е жива — че сайдар е останал завинаги извън обсега й. Егвийн съжали, че не може да намери у себе си дори капчица жалост. Съжали, но не чак толкова. Амико промърмори нещо.
    — Какво? — настоя Нинив. — Изговори го ясно.
    Амико вдигна покорно лице, нежната й лебедова шия се изви. Все още беше красива жена, с големи тъмни очи, но у нея вече се долавяше нещо различно, което Егвийн не можеше да определи добре. Не страхът, който я караше да стиска с две ръце грубата си затворническа дреха. Нещо друго.
    Амико преглътна и промълви:
    — Трябва да заминете за Танчико.
    — Това ни го каза вече двадесет пъти — отвърна дрезгаво Нинив. — Петдесет пъти. Кажи ни нещо ново. Спомени имена, които още не знаем. Коя друга в Бялата кула е Черна Аджа?
    — Не знам. Трябва да ми повярвате. — Гласът на Амико звучеше уморено, самата тя изглеждаше като пребита. Нямаше нищо общо с начина, по който говореше, докато те бяха пленнички, а тя — тъмничарка. — Преди да напуснем Кулата знаех само Лиандрин, Чезмал и Рианна. Никоя не знае повече от три други, струва ми се. Освен Лиандрин. Казах ви всичко, което знам.
    — Ти ся забележително несведуща за жена, която е очаквала да властва над част от света, след като Тъмния се освободи — каза сухо Егвийн и плесна ветрилото да го затвори, подчертавайки яда си. Стомахът й продължаваше да е свит и по гърба й продължаваха да дращят ледени нокти, но вече не й се искаше да пищи, нито да тича, хлипайки. Оказваше се, че е възможно човек да свикне с всичко.
    — Подслушах това веднъж от Лиандрин, когато го казваше на Темайле — отрони уморено Амико, подхващайки отново приказката, която им беше преразказала толкова много пъти. В първите дни от пленничеството се беше постарала да направи версията си по-достоверна, но колкото повече я украсяваше, толкова повече се оплиташе в собствените си лъжи. Сега почти винаги я разказваше по един и същи начин, дума по дума. — Ако можехте да видите лицето на Лиандрин, когато ме забеляза… Щеше да ме убие на място, ако беше разбрала, че съм дочула нещо. А Темайле обича да наранява хората. Изпитва наслаждение. Чух съвсем малко преди да ме видят. Лиандрин каза, че имало нещо в Танчико, нещо опасно за… него. — Имаше предвид Ранд. Името му не можеше да произнесе, а при споменаването за Преродения Дракон от очите й бликваха сълзи. — Лиандрин каза също така, че е опасно за всеки, който го използва. Почти толкова опасно, колкото за… него. Точно затова още не е отишла за него. И каза също, че способността да прелива няма да го спаси. Каза: „Когато намерим това нещо, скверната му способност ще го обвърже с нас.“ Пот се стичаше по лицето й, но въпреки това тя потръпна от притеснение.
    Нито една думичка не беше променена.
    Егвийн отвори уста, но Нинив я изпревари.
    — Това го слушахме достатъчно. Да видим дали другата има да ни каже нещо.
    Егвийн я изгледа ядосано. Нинив отвърна на погледа й твърдо, без да примигне. „Понякога си въобразява, че все още е Премъдрата“ — помисли си мрачно Егвийн — „и че аз все още съм й селското момиче, което трябва да научи на билките. Няма да е зле да разбере най-сетне, че нещата вече са по-други.“ Нинив беше могъща със Силата, по-силна от Егвийн, но само когато наистина можеше да прелее; а ако не беше разгневена, Нинив изобщо не можеше да прелива.
    Елейн обикновено смекчаваше обстановката, когато се стигнеше до това, но напоследък се стигаше много по-често, отколкото бе допустимо. А Егвийн обикновено се инатеше и сама избухваше — опитът да смекчи нещата означаваше за нея отстъпление. Сигурна беше, че така ще го възприеме Нинив. Не помнеше Нинив някога да е отстъпвала, така че защо пък само тя да отстъпва? Този път обаче Елейн не беше тук — Моарейн беше привикала щерката-наследница с една дума и махване с ръка да последва Девата, която бе дошла за Айез Седай. Без нея напрежението се удължаваше и всяка от двете Посветени очакваше другата да примигне първа. Авиенда едва дишаше — тя лично държеше да не се намесва в свадата им. Несъмнено да стои настрана за нея беше елементарна проява на благоразумие.
    Странно, но този път тъкмо Амико наруши тягостната пауза, макар че единственото, което вероятно желаеше, бе да покаже склонност да сътрудничи. Тя извърна главата си към стената, изчаквайки търпеливо да я завържат.
    Глупостта на положението порази Егвийн. Тя беше единствената жена в стаята, която можеше да прелива — освен ако Нинив не се ядосаше или щитът, засланящ Джоя, не поддадеше; тя отново провери сплита на Дух, без да мисли — беше се зазяпала, докато Амико търпеливо очакваше стегите си. В друг момент сигурно щеше да се разсмее на глас. Но сега се отвори за сайдар, онова невидимо топло сияние, което сякаш винаги се намираше някъде в крайчеца на окото. Единствената сила се вля в нея като пълен с радост, самоудвоил се живот, и тя заплете потоците около Амико.
    Нинив само изсумтя; съмнително беше дали не се бе ядосала достатъчно, за да усети какво прави Егвийн — не можеше и това, без да е кипнала — но въпреки това можеше да види как Амико се вкочани, докато нишките на Въздух я докосваха, и след това се отпусна, наполовина поддържана от тях, сякаш да покаже, че не оказва никаква съпротива.
    Авиенда потръпна, както правеше всеки път, щом разбереше, че Силата е прелята близо до нея.
    Егвийн заплете плътни капаци за ушите на Амико — нямаше да има голяма полза от разпитването им една след друга, ако можеха да чуват версиите си — и се обърна към Джоя. Премести ветрилото си от едната ръка в другата, за да може да изтрие дланите си в роклята, и се спря с гримаса на отвращение. Мокрите й длани нямаха нищо общо със задушната жега.
    — Лицето й — промълви рязко Авиенда и Егвийн чак се изненада: тя почти никога не проговаряше, освен ако Моарейн или някоя от останалите не се обърнеше към нея. — Лицето на Амико. Не изглежда така, както преди, сякаш годините са я подминали. Съвсем не е така. Дали това е защото… защото е усмирена? — завърши тя на един дъх. Беше усвоила някои навици покрай тях. Никоя жена от Кулата не можеше да заговори за усмиряването, без да усети мразовити тръпки.
    Егвийн пристъпи край масата на разстояние, откъдето да вижда профила на Амико и в същото време да е извън полезрението на Джоя. Очите на Джоя винаги караха стомаха й да се свие в ледена буца.
    Авиенда беше права — точно това беше разликата, която тя самата бе забелязала, но не бе разбрала. Амико все още изглеждаше млада, може би по-млада, отколкото допускаха годините й, но вече я нямаше онази безвременност, присъща на Айез Седай и придобита от дългогодишното боравене с Единствената сила.
    — Остър поглед имаш, Авиенда, но не знам дали това има нещо общо с усмиряването. Макар че би трябвало, предполагам. Не знам какво друго би могло да го причини.
    Веднага се усети, че не звучи съвсем като Айез Седай, които по правило говореха така, сякаш знаят всичко; когато една Айез Седай заявеше, че не знае нещо, тя обикновено успяваше да направи своето признание да изглежда загърнато в томове знание. Докато ровеше в ума си да измисли нещо по-многозначително, Нинив се намеси да я измъкне.
    — Сравнително малко Айез Седай са били отгаряни някога, Авиенда, и още по-малко усмирявани.
    „Отгаряне“ се наричаше, когато е станало случайно, докато усмиряването ставаше след съд и присъда. Егвийн всъщност не виждаше смисъла от двата термина — все едно да имаш две различни думи за падане по стълбите в зависимост дали сам си се спънал, или са те бутнали. Впрочем, за повечето Айез Седай беше така, освен при обучението на новачките или Посветените. Всъщност думите бяха три. Мъжете биваха „опитомявани“, трябваше да бъдат опитомени, преди да полудеят. А ето че сега налице беше Ранд и Кулата не смееше да го опитоми.
    Нинив си бе наложила поучителен тон, несъмнено стараейки се да звучи като Айез Седай. Подражаваше на Шериам по време на урок, осъзна Егвийн.
    — Усмиряването не е нещо, което всяка би избрала да проучва, нали разбираш — продължи Нинив. — Обикновено се приема, че е необратимо. Това, което прави една жена способна да прелива, не може да бъде възвърнато, щом веднъж бъде премахнато, тъй както една отсечена ръка не може да бъде върната с помощта на Церителството. — Най-малкото никой не бе успял да Изцери от усмиряване. Опити бе имало. Това, което Нинив казваше, по принцип беше вярно, въпреки че някои сестри от Кафявата Аджа бяха готови да изследват почти всичко, ако им се дадеше възможност, а някои Жълти сестри, най-добрите Церителки, биха направили и невъзможното, за да се научат да Церят всичко. Но не съществуваше дори намек за успех в Изцеряването на една усмирена жена. — Освен един неприятен факт, нищо друго не е известно. Жените, които са усмирени, рядко преживяват повече от няколко години. Те, изглежда, изгубват желанието си за живот, предават се. Както казах, темата е неприятна.
    Авиенда се помръдна неловко.
    — Само си помислих, че може да е това — отрони тя.
    Егвийн също смяташе, че може да е това. Реши обаче да попита Моарейн. Ако, разбира се, я видеше някога без компанията на Авиенда. Струваше й се, че измамата им пречи не по-малко, отколкото им помага.
    — Да видим сега дали и Джоя ще ни разкаже същата приказка. — Все пак й се наложи да се съсредоточи, за да разплете потоците на Въздух, заплетени около Мраколюбката.
    Джоя трябваше вече да се е схванала от дългото стоене неподвижна, но се извърна плавно с лице към тях. Потта, избила на челото й, не можеше да принизи достойнството и властното й присъствие, нито пък грубата й дреха намаляваше усещането, че тя е тук по свой избор. Беше жена с благородна осанка, с нещо майчинско в облика, въпреки лишената от възраст гладкост на лицето, нещо успокояващо. Но тъмните очи на същото това лице бяха като ястребови. Тя им се усмихна с усмивка, която така и не стигна до тези очи.
    — Светлината да ви освети. Дано ръката на Създателя ви подслони.
    — Не искам да чувам това от теб. — Гласът на Нинив беше кротък и спокоен, но тя преметна плитката си през рамо и стисна края й, както правеше винаги, когато бе ядосана или неспокойна. Егвийн не мислеше, че е неспокойна — Джоя, изглежда, не събуждаше тръпки по кожата на Нинив, както при нея.
    — Покаях се за греховете си — изрече гладко Джоя. — Драконът е Прероден и той държи Каландор. Пророчествата се изпълниха. Тъмния трябва да падне. Сега го разбирам. Покаянието ми е искрено. Никой не може да ходи толкова дълго в Сянката, че да не може да бъде върнат отново в Светлината.
    С всяка следваща дума лицето на Нинив все повече помръкваше. Егвийн беше сигурна, че вече е достатъчно ядосана, за да прелее, но ако го направеше, то щеше да е само за да удуши Джоя. Егвийн не вярваше на покаянието на Джоя повече, отколкото Нинив, разбира се, но информацията на тази жена можеше да е вярна. Джоя беше способна на хладнокръвни решения и следователно можеше да премине на онази страна, която й се струваше печеливша. А може би просто искаше да спечели време и лъжеше с надеждата да се освободи.
    Лъжите трябваше да са невъзможни за една Айез Седай, дори за такава, която е изгубила правото да носи това име, във всеки случай поне явните. Първата от Трите клетви, полагани с Клетвената палка в ръка, беше предназначена за това. Но клетвите, положени пред Тъмния при свързването й с Черната Аджа, изглежда, прекъсваха действието и на Трите клетви.
    Добре. Амирлин ги беше изпратила да заловят Черната Аджа, да издирят Лиандрин и другите дванадесет, извършили убийства и след това избягали от Кулата. А единственото, с което разполагаха досега, беше това, което тези две можеха или щяха да им кажат.
    — Разкажи ни отново приказката си — нареди Егвийн. — Но този път използвай други думи. Омръзна ми да слушам наизустени историйки. — Ако лъжеше, имаше повече шанс да се заплете, като го разказва различно. Нинив изсумтя и кимна.
    Джоя сви рамене.
    — Както желаете. Момент да помисля. Други думи. Лъжедраконът, Мазрим Таим, който беше заловен в Салдеа, може да прелива с невероятна мощ. Може би също колкото Ранд ал-Тор, или почти, ако може да се вярва на съобщенията. Преди да го доведат в Тар Валон, за да бъде опитомен, Лиандрин смята да го освободи. Той ще бъде провъзгласен за Преродения Дракон, ще му дадат името Ранд ал-Тор и после ще бъде пуснат да сее разрушения от такъв мащаб, какъвто светът не е виждал от Стогодишната война.
    — Това е невъзможно — прекъсна я Нинив. — Шарката няма да приеме един Лъжедракон, след като Ранд се самопровъзгласи.
    Егвийн въздъхна. Това го бяха чували и преди, но Нинив всеки път възразяваше на този момент. Не беше сигурна дали Нинив наистина вярва, че Ранд е Преродения Дракон, каквото и да казваше, независимо от Пророчествата и Каландор, и това, че Камъкът беше паднал. Нинив просто беше достатъчно по-голяма от него, за да го е наглеждала като невръстно дете, също както и от Егвийн. Той беше от тяхното село, а Нинив продължаваше да смята за първо свое задължение да се грижи за хората от Емондово поле.
    — Това Моарейн ли ти го каза? — попита Джоя с нотка на презрение. — Моарейн е прекарала малко време в Кулата, откак бе издигната, и не много повече със сестрите си където и да било другаде. Предполагам, че разбира от нещата на село, може би дори нещо от политиката между държавите, но тя изявява претенции да разбира и от неща, които се научават само след упорити проучвания и в беседи с онези, които ги разбират. Въпреки това може и да е права. Нищо чудно Мазрим Таим да не може да се провъзгласи сам. Но ако други го направят вместо него, има ли според вас някаква значителна разлика?
    На Егвийн й се дощя Моарейн да се върне час по-скоро. Тази жена нямаше да им говори така, ако Моарейн беше тук. Джоя знаеше много добре, че двете с Нинив са само Посветени. При всички случаи имаше разлика.
    — Продължавай — каза Егвийн почти грубо. — И не забравяй, с различни думи.
    — Разбира се — отвърна Джоя, сякаш отговаряйки на учтива покана, но очите й лъснаха като късчета черно стъкло. — Можете да си представите какво ще последва. Ранд ал-Тор ще бъде обвинен за опустошенията на… Ранд ал-Тор. Дори доказателствата, че не са един и същи човек, ще бъдат лесно отхвърлени. В края на краищата, кой би могъл да каже на какви номера е способен Преродения Дракон? Може би да се озовава на две места едновременно. Дори породата хора, които винаги се стичат към един Лъжедракон, ще бъдат стъписани от безогледното клане и погроми, които ще легнат под нозете му. Онези, които не потръпват пред подобни кръвопролития, ще тръгнат да потърсят този Ранд ал-Тор, който ще изглежда потънал в кръв. Държавите ще се обединят, както по времето на Айилската война… — тя се усмихна извинително към Авиенда, но усмивката й изглеждаше нелепа под безмилостните й очи — …но несъмнено много по-бързо. Дори Преродения Дракон не би могъл да противостои на това, във всеки случай не безкрайно. Той ще бъде съкрушен преди Последната битка изобщо да е започнала, съкрушен от същите онези, които смята да спаси. Тъмния ще се освободи и денят на Тармон Гай-дон ще настъпи, и Сянката ще покрие света и ще промени Шарката за вечни времена. Такъв е планът на Лиандрин. — В гласа й нямаше и намек за доволство, но и за ужас също така.
    Версията й изглеждаше достоверна, много по-достоверна от приказката на Амико за няколкото подслушани фрази, но Егвийн вярваше на Амико, а не на Джоя. Може би защото така й се искаше. Някаква смътна заплаха в Танчико изглеждаше много по-лесна за приемане, отколкото този замисъл всички да бъдат обърнати срещу Ранд. „Не — помисли си тя. — Джоя лъже. Сигурна съм, че лъже.“ Но въпреки това не можеха да си позволят да пренебрегнат нито една от двете версии. Но не можеха да хукнат и по двете, ако искаха да се надяват на някакъв успех.
    Вратата се разтвори с трясък и Моарейн нахлу в помещението, следвана от Елейн. Щерката-наследница беше навела намръщено глава, потънала в мрачни мисли, а Моарейн… За първи път суровото спокойствие на Айез Седай беше изчезнало. Лицето й беше пламнало от гняв.

Глава 6
Входове

    Моарейн поясни сякаш на стените с нисък, плътен глас:
    — Ранд ал-Тор е един опърничав като муле, твърдоглав като чукан, тъп… мъж!
    Елейн вдигна сърдито брадичка. Нейната детегледачка, Лини, често й беше казвала, че по-скоро можеш да изтъчеш коприна от свинска четина, отколкото да направиш от един мъж нещо повече от мъж. Но това не беше извинение за Ранд.
    — Такива си ги отглеждаме в Две реки. — Нинив изведнъж цялата разцъфна от доволство: тя рядко успяваше да прикрие неприязънта си към Айез Седай. — Жените на Две реки умеят да се оправят с тях. — Ако се съдеше по изненадата на Егвийн, това си беше нагла лъжа.
    Веждите на Моарейн се присвиха, сякаш се канеше да отвърне на Нинив малко по-твърдо. Елейн се размърда, но не можеше да измисли нищо, с което да предотврати свадата. Ранд продължаваше да изпълва мислите й. Той нямаше право! Но какво право имаше тя?
    Вместо нея проговори Егвийн.
    — Какво е направил, Моарейн?
    Очите на Айез Седай се втренчиха в Егвийн толкова твърдо, че младата жена отстъпи назад, отвори рязко ветрилото си и го замаха нервно пред лицето си. Но суровият поглед на Моарейн се спря на Джоя и Амико, едната от които я гледаше отчаяно, докато другата сякаш не обръщаше внимание на нищо освен на отсрещната стена.
    Егвийн се сепна — Джоя не бе овързана. Припряно провери преградата, засланяща жената от Верния извор. Надяваше се, че никоя от останалите не е забелязала, че подскочи — Джоя я плашеше почти до смърт. Но Елейн и Нинив не изглеждаха по-обезпокоени от Моарейн. Понякога й беше трудно да е толкова смела, колкото щерката-наследница на Андор, и често се улавяше, че й се иска да се оправя поне толкова добре, колкото нея.
    — Стражите — промълви Моарейн сякаш на себе си. — Видях ги в коридора, но така и не си помислих, че… — Тя приглади роклята си, очевидно се мъчеше да се успокои. Елейн никога не бе виждала Моарейн толкова разстроена. Но пък и Айез Седай си имаше основание. „Не повече от мен. А дали?“ Усети се, че се мъчи да не поглежда Егвийн в очите.
    Ако Егвийн, Нинив или Елейн бяха изгубили самообладание, Джоя сигурно щеше да каже нещо, нещо хитро и двусмислено, с което да ги обезпокои още повече. Ако бяха сами обаче. В присъствието на Моарейн само ги гледаше мълчаливо.
    Моарейн мина покрай масата и спря пред Джоя. Пленничката беше почти с една глава по-висока, но дори и да беше облечена в коприни, пак нямаше да има съмнение кой владее положението. Джоя не се дръпна, но ръцете й за миг се впиха в полите.
    — Уредих всичко — каза тихо Моарейн. — След четири дни ще бъдете отведени нагоре по реката с кораб, до Тар Валон и Кулата. А там не са толкова благи, колкото нас. Ако още не сте намерили истината, намерете я преди да стигнете до Южния пристан, иначе със сигурност ще стигнете до бесилките в Двора на изменниците. Повече няма да говоря с вас, освен ако не ме уведомите, че имате да ми кажете нещо ново. И не искам да чуя и една думичка от вас — и една думичка — освен ако наистина не е нова. Повярвайте ми, това ще ви спести много мъки в Тар Валон. Авиенда, би ли казала на капитана да вкара двама от хората си? — Елейн примигна, когато айилката стана и безшумно излезе през вратата — понякога Авиенда успяваше да стои толкова тихо, все едно че я нямаше.
    Лицето на Джоя се съживи, сякаш искаше да проговори, но Моарейн само я изгледа и Мраколюбката извърна очи. Те блестяха като гарванови, изпълнени с черна гибел, но езикът й остана зад зъбите.
    Изведнъж златистобяло сияние обкръжи Моарейн. Сиянието на жена, прегърнала сайдар. Само друга жена, обучена да прелива, можеше да го забележи. Потоците, задържащи Амико, се разплетоха по-бързо, отколкото би могла да го направи Елейн. Тя беше по-силна от Моарейн, потенциално поне. В Кулата жените, които я обучаваха, просто не можеха да повярват в нейния потенциал, както и в тези на Егвийн и Нинив. Нинив беше най-силната от трите — когато успееше да прелее. Но на страната на Моарейн беше опитът. Онова, което за тях все още изискваше усилие, тя можеше да го направи полузаспала. И въпреки това имаше неща, които Елейн и другите две можеха да направят, а Айез Седай не можеше. Това беше незначително удовлетворение пред факта колко бързо и лесно Моарейн успя да сплаши Джоя.
    Вече освободена и в състояние да чува, Амико се обърна и едва сега забелязала присъствието на Моарейн, изписка и приклекна в дълбок реверанс като последната новачка. Джоя гледаше яростно към вратата, отбягвайки погледите им. Нинив, скръстила ръце, с побелели кокалчета от стискането на плитката си, гледаше Моарейн с поглед почти толкова убийствен, колкото този на Джоя. Егвийн опипа полата си с пръсти и изгледа яростно Джоя. Елейн се навъси — съжаляваше, че не е толкова смела като Егвийн, съжаляваше, че според нея изменя на приятелката си. Междувременно влезе капитанът. Двама Бранители вървяха плътно след него, униформите им бяха в черно и златно. Авиенда не беше с тях — изглежда, се бе възползвала от възможността да избяга за малко от Айез Седай.
    Прошареният офицер с двата къси бели пискюла на шлема сведе боязливо поглед, когато очите му срещнаха тези на Джоя, макар че тя като че ли изобщо не го забелязваше. Очите му пробягаха нерешително по другите жени. Настроението в стаята беше напрегнато, а никой благоразумен мъж не би поискал да си има неприятности с жени като тях. Двамата войници стискаха копията си, сякаш се бояха, че ще им се наложи да бранят себе си. И сигурно наистина се бояха.
    — Ще отведете тези двете в килиите им — каза рязко Моарейн на офицера. — Повторете заповедта. Не искам да има грешки.
    — Да, Ай… — Капитанът, изглежда, се задави, преглътна и пое дъх. — Да, госпожо — добави той и я изгледа плахо, за да види дали това обръщение ще мине. Тя само го гледаше очаквателно и той шумно си пое дъх и продължи: — На пленничките е забранено да говорят дори помежду си. Могат да говорят само с мен. Двадесет души в стаята на тъмничарите и по двама пред всяка килия непрекъснато, по четирима пред вратата на килията в случай, че трябва да се отвори. Аз лично следя за приготвянето на храната им и им я отнасям. Всичко ще бъде както наредихте, милейди. — В гласа му се долавяше въпросителна нотка. Из Камъка пълзяха стотици слухове по отношение на пленничките и защо се налага двете жени да бъдат пазени толкова зорко. И се шепнеха какви ли не приказки за Айез Седай, една от друга по-мрачни.
    — Добре — каза Моарейн. — Отведете ги.
    Не беше ясно кой е по-нетърпелив да напусне стаята — дали затворничките, или пазачите им. Дори Джоя пристъпи бързо, като че ли не беше в състояние да пази повече мълчание пред Моарейн.
    Елейн беше сигурна, че е запазила лицето си спокойно след като влезе в стаята, но Егвийн пристъпи до нея и я прегърна.
    — Какво има, Елейн? Още малко и ще се разплачеш.
    Загрижеността в гласа й докара сълзи в очите на Елейн. „Светлина! Няма да си позволя такава глупост. Няма! Плачеща жена е като ведро без дъно.“ Лини беше пълна с подобни поговорки.
    — Три пъти! — избухна Нинив, обръщайки се към Моарейн. — Само три пъти се съгласи да ни помогнеш да ги разпитаме! И този път изчезна преди да сме започнали, а сега най-спокойно обявяваш, че ги изпращаш в Тар Валон! Щом няма да ни помагаш, поне не се меси!
    — Не прекалявай с авторитета на Амирлин — отвърна й хладно Моарейн. — Тя може и да ви е пратила да преследвате Лиандрин, но вие сте все още само Посветени и ужасно невежи, каквито и писма да носите. Или смяташ да ги разпитвате тук цяла вечност, преди да вземете някакво решение? Вие от Две реки май гледате да правите всичко възможно, за да избегнете вземането на решения, когато се налага. — Нинив отвори и затвори уста и изцъкли очи, като че ли затруднена на кое обвинение да отговори първо, но Моарейн вече се бе обърнала към Егвийн и Елейн. — Стегни се, Елейн. Не знам как можеш да изпълниш заповедите на Амирлин, ако си мислиш, че всяка земя има същите порядки като тази, в която си се родила ти. А и не разбирам защо си толкова разстроена. Не позволявай чувствата ти да наранят други.
    — Какво искаш да кажеш? — каза Егвийн. — Какви порядки? Какво говориш?
    — Берелайн е била в покоите на Ранд — отвърна с пресекнат глас Елейн. Очите й примигнаха гузно към Егвийн. Явно се мъчеше да скрие чувствата си.
    Моарейн я изгледа укорително и въздъхна.
    — Щях да ти спестя това, ако можех, Егвийн. Ако Елейн не бе позволила неприязънта й към Берелайн да надмогне здравия й разум. Майенските порядки са твърде различни от онези, на които сте привикнали вие. Егвийн, знам какво изпитваш към Ранд, но вече трябва да си разбрала, че от това няма да излезе нищо. Той принадлежи на Шарката и на историята.
    Пренебрегвайки думите й, Егвийн се взря в очите на Елейн. Елейн искаше да извърне поглед, но не можеше. Изведнъж Егвийн се наведе до нея и й прошепна в ухото.
    — Обичам го. Като брат. А теб като сестра. Бих искала да ти е хубаво с него.
    Очите на Елейн се разшириха и на лицето й бавно се изписа усмивка. Отвърна на прегръдката на Егвийн с още по-нежна прегръдка.
    — Благодаря ти — промърмори тя. — И аз те обичам, сестро. О, благодаря ти.
    — Тя не го разбира — каза Егвийн тихо и на лицето й се изписа доволна усмивка. — Ти влюбвала ли си се някога, Моарейн?
    Стъписващ въпрос. Елейн не можеше да си представи Айез Седай влюбена. Моарейн беше Синя Аджа, а се твърдеше, че Синята Аджа са се отказали от всякакви страсти в името на своята кауза.
    Крехката жена изобщо не се стъписа. Изгледа продължително двете прегърнати млади жени и най-сетне отвърна:
    — Мога да се обзаложа, че знам лицето на мъжа, за когото ще се омъжа, по-добре, отколкото която и да е от вас двете знае името на бъдещия си съпруг.
    Егвийн зяпна удивена.
    — Кой е той? — ахна Елейн.
    Айез Седай, изглежда, съжали, че го е изрекла.
    — Може би имах предвид, че и трите еднакво не знаем. Не търсете кой знае какъв смисъл в няколко случайни думи. — Погледна замислено Нинив. — Ако някога си избера мъж — ако, казвам — това няма да е Лан. Толкова по въпроса.
    Това беше отстъпка пред Нинив, но на нея като че ли не й хареса да го чуе. Нинив, по думите на Лини, си имаше „корава леха за копане“, с това, че обичаше не просто един Стражник, а мъж, който всячески се стараеше да отрича, че споделя любовта й. И този глупав мъж все говореше за своята лична война срещу Сянката, която не можел да прекрати, макар и да съзнаваше, че не може да спечели. Че не искал да облече Нинив във вдовишки дрехи за сватбения й ден. Все глупости от този сорт. Елейн не разбираше как Нинив се примирява с това. Нинив не беше от най-търпеливите жени.
    — Ако сте се наприказвали вече за мъже — заяви кисело Нинив, сякаш решила да докаже точно това — може би е време да се върнем на същественото? — Стиснала дебелата си плитка, тя набираше скорост като воденично колело, на което са махнали запъвачките. — Как ще разберем коя от двете — Джоя или Амико — лъже, ако ги отпратим? Или дали и двете не лъжат? Или нито едната? И на мен не ми харесва да се мотая тук, Моарейн, каквото и да си мислиш, но вече минах през твърде много капани, за да се набутам в друг. А и не искам да тичам подир оня, дето духа. Аз… ние сме тези, които Амирлин изпрати след Лиандрин и останалите. След като, изглежда, не смяташ, че са достатъчно важни, за да отделиш повече от един миг да ни помогнеш, най-малкото, което можеш да направиш, е да не ни пречиш.
    Изглеждаше едва ли не готова да отскубне прословутата си плитка и да удуши с нея Айез Седай. Моарейн обаче я гледаше с опасно хладното си кристално спокойствие, като че ли готова отново да предаде урока си как човек трябва да си държи езика зад зъбите, който преди малко бе изнесла на Джоя. Време беше Елейн да сложи край на това. Тя самата не знаеше как й се беше паднала ролята на омиротворителка сред тези жени — понякога й се дощяваше да ги хване и трите за вратовете и добре да ги разтърси, — но нали майка й винаги казваше, че не можеш да вземеш умно решение под властта на гнева.
    — Би могла да поразшириш списъка си с нещата, които искаш да знаеш — намеси се тя. — Например, защо бяхме извикани при Ранд? Карийн ни отведе при него. Той, разбира се, е добре. Моарейн го Изцери.
    — Изцерила ли го е? — ахна Нинив. — Какво се е случило с него?
    — Той едва не загина — каза Айез Седай така спокойно, сякаш им обясняваше, че са й предложили чаша чай.
    Елейн забеляза, че Егвийн цялата трепери, докато слушаха безстрастното описание на Моарейн, но в същото време се усети, че и тя самата трепери. Мехури на злото, бълбукащи през Шарката. Отражения, изскачащи от огледалата. Ранд, целият в рани. Сякаш съвсем между другото Моарейн добави, че била сигурна, че Перин и Мат са преживели нещо подобно, но са се отървали без поражения. В жилите на тази жена, изглежда, имаше лед вместо кръв. „Не, тя се ядоса на ината на Ранд. А и никак не беше хладна, когато проговори за женитба, колкото и да се опитваше да го прикрива.“ Но сега все едно обсъждаше дали някой топ коприна е с подходящ цвят за рокля.
    — И смяташ, че тези… тези неща ще продължават? — възкликна Егвийн, след като Моарейн завърши. — Нищо ли не можеш да направиш, за да ги спреш? Или Ранд?
    Моарейн поклати глава. Малкото синьо камъче, провиснало от косата й, се полюшна.
    — Не и преди да се научи да контролира силите си. А може би и тогава няма да може. Не знам дали дори ще се окаже достатъчно силен, за да изтласка напиращата към него миазма. Най-малкото обаче ще може да се защитава по-добре.
    — Не можеш ли да направиш нещо, за да му помогнеш? — настоя Нинив. — Ти си тази, която уж знае всичко, или поне за това претендираш. Не можеш ли да го научиш? Отчасти поне? И недей да ни пробутваш поговорки за птици, учещи рибите да хвърчат.
    — Щеше да знаеш повече — отвърна Моарейн, — ако беше наблегнала по-задълбочено на учебните занимания. Щеше да знаеш повече. Искаш да се научиш да използваш Силата, Нинив, но изобщо не държиш да научиш повече за нея. Сайдин не е сайдар. Потоците са различни, начините на заплитането им са различни. На птицата даже би било по-лесно.
    Този път бе ред на Егвийн да свали напрежението.
    — Е, кажете все пак за какво е бил опърничав Ранд? — Нинив понечи да отвори уста и тя бързо добави: — Той понякога наистина е твърдоглав като камък. — Нинив рязко стисна уста: всички знаеха колко вярно е това.
    Моарейн ги изгледа замислено. Понякога Елейн не беше сигурна доколко Айез Седай им вярва. И на тях, и на всички.
    — Той трябва да се раздвижи — каза най-сетне Айез Седай. — А вместо това си седи тук и тайренците вече започват да се освобождават от страха от него. Седи си тук и колкото по-дълго си седи, без да прави нищо, толкова повече Отстъпниците ще възприемат неговото бездействие като признак на слабост. Шарката се движи и тече; само мъртвите са неподвижни. Трябва да действа, иначе ще загине. От острие на стрела, забито в гърба му, или от отрова в храната, или Отстъпниците просто ще се съюзят, за да му изтръгнат душата. Трябва да действа, иначе ще загине. — Елейн потръпна. Това, че опасностите изглеждаха съвсем реални, правеше нещата още по-лоши.
    — И ти знаеш какво точно трябва да направи, нали? — процеди през зъби Нинив. — Планирала си точно действията му.
    Моарейн кимна.
    — Да не предпочиташ отново да хукне сам като див заек? Аз не бих рискувала. Този път може да загине, ако не и по-лошо, докато го намеря.
    Това си беше вярно. Ранд едва ли си даваше сметка какво точно прави. И Елейн беше сигурна, че Моарейн не иска да изгуби и най-малката възможност да го напътства. Малкото, което той й позволяваше.
    — Би ли споделила с нас плана си за него? — настоя Егвийн. Този път думите й едва ли помагаха да се разведри напрежението.
    — Да, добре ще е — добави Елейн, сама изненадана от това, че гласът й прозвуча хладно като на Егвийн. Противопоставянето не беше в стила й, когато можеше да се избегне. Майка й винаги твърдеше, че е по-добре хората да бъдат увещавани, отколкото да ги тласкаш насила в правия път.
    Дори поведението им да я беше раздразнило, Моарейн не го показа.
    — Стига да ви е ясно, че трябва да го запазите за себе си. Един разкрит план е обречен на провал. Да, виждам, че разбирате.
    Елейн поне разбираше — планът беше опасен и Моарейн не бе сигурна дали ще успее.
    — Самаил е в Иллиан — продължи Айез Седай. — Тайренците винаги са били готови за война с Иллиан, както и обратното. Те се избиват от хиляда години и говорят за всяка такава възможност така, както други хора обсъждат предстоящия си празник. Съмнявам се, че дори да се разбереше за присъствието на Самаил, това би променило нещо, не и ако Преродения Дракон ги предвожда. Тийр ще последва Ранд с предостатъчна жар в това начинание и ако той надвие Самаил, ще…
    — Светлина! — възкликна Нинив. — Ти не само желаеш той да поведе война, но държиш и да тръгне срещу един от Отстъпниците! Нищо чудно, че се е опънал. Той не е толкова глупав за един мъж.
    — Най-накрая той ще трябва да се възправи срещу Тъмния — отвърна търпеливо Моарейн. — Наистина ли смяташ, че сега вече може да избегне Отстъпниците? Колкото до войната, има достатъчно войни и без него, всички една от друга по-безсмислени.
    — Всяка война е безсмислена — промълви Елейн, но млъкна, на мига осъзнала за какво става дума. На лицето й се изписаха тъга и съжаление, но също и разбиране. Майка й често я беше учила за това как се предвожда една държава, както и как се управлява — две различни неща, но и двете необходими. А понякога и за двете се налагаше да се направят неща, които изглеждаха повече от неприятни, въпреки че цената на неизвършването им беше още по-тежка.
    Моарейн я погледна съчувствено.
    — Не винаги е приятно, нали? Когато си пораснала достатъчно, за да можеш да го разбереш, майка ти е започнала да те учи на това, което ще ти е нужно, за да управляваш след нея. — Самата Моарейн беше отрасла в кралския дворец на Кайриен, без да е предопределена да управлява, но беше свързана с кралското семейство и без съмнение беше слушала същите уроци. — И все пак, като че ли невежеството в някои случаи е по-добро. Като че ли понякога е по-добре да си обикновена селска женица, която не знае нищо извън границите на нивите си.
    — Пак ли гатанки? — изсумтя презрително Нинив. — Войната за мен беше нещо, за което само бях чувала от разказите на амбуланти, нещо твърде далечно, което не разбирах съвсем. Но сега вече знам какво е. Мъже, които убиват други мъже. Мъже, които се държат като животни, принизяват се до животните. Опожарени села, горящи ферми и ниви. Глад, болести и смърт — за невинните, както и за виновните. Какво прави тази твоя война по-добра, Моарейн? Какво я прави по-чиста?
    — Елейн? — тихо каза Моарейн.
    Тя поклати глава — не й се искаше точно тя да го обяснява, — но не беше сигурна, че дори майка й, седнала на Лъвския трон, би запазила мълчание пред умолителния тъмноок взор на Моарейн.
    — Войната ще избухне независимо дали Ранд ще я започне, или не — отрони тя неохотно. Егвийн отстъпи крачка назад, втренчила в нея невярващ поглед, не по-малко остър от този на Нинив. Неверието обаче се стопи от лицата им, след като тя продължи. — Отстъпниците няма да си стоят кротко и да чакат. Самаил едва ли е единственият, хванал юздите на държава, той просто е единственият, за когото знаем. Все някога те ще тръгнат срещу Ранд, вероятно лично, но със сигурност начело на войските, които командват. А страните, в които не властват Отстъпници? Колко от тях ще извикат „слава на Дракона“ и ще го последват в Тармон Гай-дон, и колко от тях ще се самоубедят, че падането на Камъка е една лъжа и че Ранд е просто поредният Лъжедракон, който трябва да бъде съкрушен, Лъжедракон, който вероятно е достатъчно силен, за да ги заплаши, ако не тръгнат първи срещу него? Така или иначе, войната наистина ще дойде. — Тя млъкна. Имаше и още, но не можеше, не искаше да им каже най-неприятното.
    Моарейн не беше толкова въздържана.
    — Доста добре — кимна тя, — но непълно. — Погледът, с който изгледа Елейн, казваше ясно, че разбира, че тя умишлено е премълчала останалото. Скръстила спокойно ръце пред гърдите си, тя се обърна към Нинив и Егвийн. — Нищо не прави тази война нито по-добра, нито по-чиста. Само дето тя ще заздрави привързаността на тайренците към него и накрая иллианците ще го последват също като тайренците. И как няма да го направят, след като знамето на Дракона се развее над Иллиан? Само новината за неговата победа би могла да сложи край на войните в Тарабон и Арад Доман в негова полза. Ето ви и прекратени войни. С един удар той ще стане толкова могъщ откъм човешка численост и мечове, че само съюз на всички останали държави, оттук до Погибелта, ще бъде в състояние да го победи, а със същия удар той ще покаже на Отстъпниците, че не е кацнала на клон тлъста яребица за тяхната мрежа. Това ще ги направи предпазливи и ще му спечели време, за да се научи как да използва мощта си. Той трябва да се задвижи пръв, да бъде чукът, а не гвоздеят. — Айез Седай направи лека гримаса, намек за доскорошния й гняв, така нарушил присъщата й невъзмутимост. — Длъжен е да почне пръв. А какво прави той? Чете. Чете, само колкото да си навлече още повече неприятности.
    Нинив изглеждаше потресена, сякаш вече виждаше всички битки и сеещата се смърт; тъмните очи на Егвийн се бяха разширили от тъгата на скръбно разбиране. Лицата им накараха Елейн да потръпне. Едната беше гледала как отрасна Ранд, другата беше расла с него. А сега си го представяха как начева войни. Не Преродения Дракон, а Ранд ал-Тор.
    Егвийн видимо се бореше с потреса си и се хвана за най-дребното, най-несъщественото, което Моарейн беше споменала.
    — Как може четенето да му навлече неприятности?
    — Решил е сам да разбере какво казват Пророчествата за Дракона. — Изражението на Моарейн си остана невъзмутимо, но гласът й изведнъж прозвуча почти толкова уморено, колкото се чувстваше самата Елейн. — Макар да са забранени в Тийр, оказа се, че главният библиотекар на Камъка разполага с девет превода в един заключен сандък. И сега всички са у Ранд. Изтъкнах му стиха, приложим в този случай, и той ми го цитира по един стар кандорски превод.
„Сила на Сянката плът човешка създаде
събудена за буна, вражди и разруха.
Преродения, кървящ и белязан,
с меча танцува сред мъгла и сънища,
по своя воля оковава заклетите в Сянката,
от града изгубен и прокълнат
за нова бран повежда копията,
копия кърши и ги кара да видят
истина, скрита отдавна в древния блян.“

    Тя завърши с гримаса:
    — Отнася се за този случай, разбира се, не по-зле, отколкото за всеки друг. Иллиан под властта на Самаил определено е прокълнат град. Поведе ли тайренските копия на война, окове ли Самаил, той ще е изпълнил тези стихове. Древният блян за Преродения Дракон. Но не иска да го разбере. Разполага дори с копие на Древния език, макар да не разбира и дума от него. Тича подир сенки, а Самаил, или Рахвин, или Ланфеар могат да го уловят в примката си преди да съм успяла да го убедя, че греши.
    — Той е отчаян. — Кроткият глас на Нинив, Елейн беше сигурна в това, не беше заради Моарейн, а заради Ранд. — Отчаян е и се мъчи сам да намери пътя си.
    — И аз съм не по-малко отчаяна — отвърна твърдо Моарейн. — Живота си посветих да го намеря и няма да му позволя да се провали, ако мога да предотвратя това. Почти толкова съм отчаяна, че… — Тя рязко млъкна и облиза устни. — Достатъчно е, че ще направя онова, което трябва.
    — Не, не е достатъчно — отвърна рязко Егвийн. — Какво точно смяташ да направиш?
    — Вие трите си имате други грижи — каза Айез Седай. — Черната Аджа…
    — Не! — Гласът на Елейн беше остър като нож и заповеден. — Много тайни пазиш, Моарейн, но тази поне ни кажи. Какво си решила да му направиш? — В ума й проблесна образ как ще сграбчи Моарейн и ще я разтърси, за да изтръска истината от устата й, ако потрябва.
    — Какво ще му направя ли? Нищо. Е, добре. Не виждам причина да го крия от вас. Нали разбрахте какво тайренците наричат „Великото хранилище“?
    Беше странно за хора, които толкова се боят от Силата, но тайренците пазеха в Камъка колекция от предмети, свързани със Силата, която отстъпваше само на тази в Бялата кула. Самата Елейн смяташе, че това е защото са били принудени да пазят Каландор толкова дълго, независимо дали са го желали, или не. Дори Мечът, който не е меч, може би щеше да изглежда по-незначителна вещ сред други подобни. Но тайренците така и не бяха се осмелили да изложат на показ тези свои ценности, Великото хранилище се помещаваше в мръсни претъпкани стаички, скрити дори под подземията на тъмницата. Когато Елейн ги видя за пръв път, ключалките на вратите отдавна бяха проядени от ръжда, а много врати бяха вече изгнили и разпаднали се.
    — Цял ден изгубихме долу — каза Нинив. — Да разберем дали Лиандрин и нейните приятелки са отмъкнали нещо. Не мисля, че са. Всичко беше потънало в прах и плесен. Ще са нужни десет кораба, за да се откара всичко до Кулата. Може да измислят някакво разумно приложение на всичко това тук. Аз не можах. — Изкушението да уязви Моарейн явно беше твърде силно, за да го преодолее, затова тя добави: — Щеше да знаеш всичко това, ако ни беше отделила малко повече от ценното си време.
    Моарейн не усети заяждането. Беше потънала в себе си, обмисляйки това, което се въртеше в ума й. Накрая проговори тихо.
    — В Хранилището има един определен тер-ангреал, нещо като рамка на врата от червен камък, леко изкривена на вид. Ако не успея да го накарам да вземе някакво решение, може би ще се наложи да мина през нея. — Синьото камъче на челото й се люшна и хвърли искри. Очевидно тя не гореше от нетърпение да предприеме тази стъпка.
    При споменаването на думата „тер-ангреал“ Егвийн инстинктивно докосна корсажа на роклята си. Вътре си бе ушила малко джобче, за да скрие в него каменния пръстен. Този пръстен беше тер-ангреал, мощен сам по себе си, макар и малък, и Елейн беше едната от трите жени, които знаеха, че тя го притежава. Моарейн не знаеше нищо за него.
    Странни неща бяха тер-ангреалите, реликви от Приказния век, както ангреалите и ша-ангреалите, макар и по-многобройни. Тер-ангреалите използваха Единствената сила, вместо да я уголемяват. Всеки от тях очевидно беше предназначен да извършва едно определено нещо, но въпреки че някои се използваха и днес, никой не можеше да бъде сигурен дали се използват по същото предназначение, за което са били създадени. Клетвената палка, над която една жена полагаше Трите клетви, когато биваше издигана в Айез Седай, бе такъв тер-ангреал, който превръщаше тези клетви в плът от плътта им. Последното изпитание, на което се подлагаха новачките, преди да бъдат издигнати в Посветени, се извършваше в друг тер-ангреал, който изравяше от душите им най-съкровените им страхове и ги превръщаше в реалност — или вероятно отвеждаше младата жена на някакво място, където те наистина бяха реалност. Странни неща можеха да се случат с тер-ангреал. Някои Айез Седай бяха „отгаряни“ или загиваха, или просто изчезваха при опит да ги проучат. И да ги използват.
    — Видях този вход — каза Елейн. — В последната стая, в дъното на коридора. Лампата ми изгасна и три пъти се спънах и паднах, преди да стигна до вратата. — Лек полъх на смущение изчерви бузите й. — Побоях се да прелея от Силата там, дори не се осмелих да запаля отново лампата. Повечето от тези неща ми се струват боклук — мисля, че тайренците просто са натрупали всичко, което според някой би могло да има нещо общо със Силата — но си помислих, че ако прелея, може случайно да заредя нещо, което не е боклук, и кой знае какво би могло да направи то.
    — А ако се беше препънала в тъмното и беше паднала през изкривения вход? — каза кисело Моарейн. — Там няма нужда от преливане, трябва само да влезеш.
    — С каква цел? — попита Нинив.
    — Да получиш отговори. Три отговора, всеки от които верен, за минало, за настояще и за бъдеще.
    Първата мисъл на Елейн беше за детската приказка „Байли под хълма“ — заради трите отговора. Догони я втора мисъл, споходила този път не само нея, и тя я изрече, докато Нинив и Егвийн още отваряха уста:
    — Моарейн, но това решава проблема ни. Можем да попитаме дали Джоя или Амико казват истината. Можем да попитаме къде са Лиандрин и останалите. Имената на Черната Аджа, които все още са в Кулата…
    — Аз мога да попитам с какво онова нещо е толкова опасно за Ранд — намеси се Егвийн, а Нинив добави:
    — Защо не си ни го казвала досега? Защо ни остави да слушаме ден след ден едни и същи приказки, след като можехме вече да сме го разбрали?
    Айез Седай вдигна ръце да ги успокои.
    — Вие трите тичате слепешката натам, където Лан и стотина Стражници заедно биха се промъквали много предпазливо. Защо според вас не съм прекрачила през тази рамка? Още преди много дни можех да попитам какво трябва да направи Ранд, за да оцелее и да победи, как би могъл да надвие Отстъпниците и Тъмния, как би могъл да се научи да контролира Силата и да се предпази от лудостта достатъчно дълго, за да довърши това, което е негов дълг. — Никоя от трите не проговори. — Има правила — продължи тя. — И опасности. Никой не може да прекрачи този праг повече от веднъж. Само веднъж. Можеш да зададеш три въпроса, но трябва да зададеш и трите наведнъж и да изслушаш отговорите им преди да те пуснат да се върнеш. Лекомислените въпроси, изглежда, се наказват, но също така изглежда, че това, което може да е сериозно за един, може да е лекомислено за друг. Но най-важното е, че въпроси, засягащи Сянката, имат сурови последствия. Ако попиташ за Черната Аджа, можеш да се върнеш мъртва или да излезеш полудяла и ломотеща безсмислици, ако изобщо излезеш. Колкото до Ранд… Не съм сигурна дали е възможно да се зададе въпрос за Преродения Дракон, без по някакъв начин да бъде засегната Сянката. Разбирате ли? Понякога има причини човек да е предпазлив.
    — Ти откъде знаеш всичко това? — настоя Нинив и я изгледа ядно. — Върховните лордове със сигурност никога не са пускали никоя Айез Седай да изследва каквото и да било в Хранилището. Ако се съди по мръсотията там, нито едно от нещата не е виждало слънчева светлина от сто години, ако не и повече.
    — Много повече, струва ми се — отвърна спокойно Моарейн. — Престанали са да ги събират преди близо триста години. Точно преди да престанат напълно, придобили този тер-ангреал. Дотогава той бил притежание на Първите на Майен, които използвали отговорите, за да им помогнат да опазят Майен от ръцете на Тийр. И са позволили на Айез Седай да го проучат. Тайно, разбира се — Майен никога не се е осмелявал да предизвика гнева на Тийр прекалено открито.
    — Щом е бил толкова важен за Майен — попита подозрително Нинив, — защо тогава е тук, в Камъка?
    — Защото Първите са взимали лоши решения, наред с добрите, в усилията си да опазят Майен от Тийр. Преди триста години върховните лордове замислили да построят флота и да проследят майенските кораби, за да намерят находищата на рибно масло. Халвар, тогавашният Първи, вдигнал цената на майенското масло за светилници много над цената на маслото от маслините на Тийр и за да убеди още повече върховните лордове, че Майен винаги ще поставя своите интереси под тези на Тийр, им дарил този тер-ангреал. Той самият вече го бил използвал и бил почти толкова млад, колкото Берелайн днес, определено с много години на управление пред себе си и много години на необходима благосклонност от страна на тайренците.
    — Бил е глупак — промърмори Елейн. — Майка ми никога не би направила такава грешка.
    — Може би не — каза Моарейн. — Но пък и Андор не е някаква малка държавица, притеснена от някоя много по-голяма и силна. Халвар наистина бил глупак, както се оказало — върховните лордове го убили още на следващата година, — но неговата глупост ми предоставя една възможност, ако ми се наложи да прибегна до нея. Опасна, но все пак по-добра от нищо.
    Нинив промърмори нещо под нос, вероятно разочарована, че Айез Седай запазва спокойствието си.
    — А ние си оставаме там, където си бяхме — въздъхна Егвийн. — Без да знаем коя лъже или дали и двете не лъжат.
    — Разпитайте ги отново, ако искате — сви рамене Моарейн. — Разполагате с тях, докато не ги качат на кораба, въпреки че много се съмнявам, че някоя ще промени тепърва версията си. Моят съвет е да помислите за Танчико. Ако Джоя говори истината, това ще отпрати Айез Седай и техните Стражници да пазят Мазрим Таим, не само вас трите. Аз изпратих предупреждение до Амирлин по гълъб още когато чух за първи път версията на Джоя. Всъщност изпратих три гълъба, за да съм сигурна, че поне един ще стигне до Кулата.
    — Много сме благодарни, че ни уведоми — отвърна хладно Елейн. Моарейн наистина си я караше както си знае. От друга страна, Амирлин беше изпратила точно тях да заловят Черната Аджа.
    Моарейн килна леко глава, сякаш приемаше благодарностите за искрени.
    — Няма за какво. Не забравяйте, че вие сте хрътките на Амирлин, пуснати да гонят Черната Аджа. — Леката й усмивка подсказа на Елейн, че знае точно какво си е помислила тя. — Решението накъде ще поемете трябва да си е ваше. Вие също ми го изтъкнахте — добави тя сухо. — Убедена съм, че вашето решение ще е по-лесно от моето. И вярвам също така, че тази нощ ще спите леко, доколкото е останало време за сън преди съмване. Лека нощ.
    — Тази жена… — промърмори Елейн, след като вратата зад Айез Седай се затвори. — Понякога направо ми се иска да я удуша. — Тя се тръшна на един от столовете до масата и се намръщи.
    Нинив изсумтя нещо като съгласие и пристъпи към тясната масичка до стената, на която имаше сребърни купи, шишенца с подправки и две кани. Една от каните, пълна с вино, бе сложена в бляскава купа с вече почти разтопен лед, донесен чак от Гръбнака на света, опакован в сандъци с трици. Лед посред лято, за да охлади питието на някой върховен лорд — на Елейн й бе трудно да си представи такова нещо.
    — Една студена напитка преди лягане няма да ни се отрази зле — каза Нинив и се засуети над виното, водата и подправките.
    — Наистина ли го мислиш, това, което ми каза, Егвийн? — попита Елейн. — За Ранд? — Егвийн кимна и Елейн въздъхна. — Помниш ли какво казваше Мин, всички онези нейни шеги за това как си го делим? Понякога се чудя дали това не е било някое нейно видение, за което не ни е разказала. Мислех, че означава, че и двете го обичаме и че тя го разбира. Но ти имаше правото над него, а аз не знаех как да постъпя. Все още не знам, Егвийн. Егвийн, той те обича.
    — Ще трябва просто да му се каже направо — отвърна й твърдо Егвийн. — Когато аз се омъжа, ще бъде защото аз го искам, а не просто защото някой мъж очаква да го обичам. Ще бъда мила с него, Елейн, но преди да си отида, ще го накарам да разбере, че е свободен. Независимо дали го иска, или не. Майка ми казва, че мъжете са различни от нас. Казва, че ние искаме да сме влюбени, но само в мъжа, когото желаем. А един мъж има нужда да бъде влюбен, но ще обикне първата жена, която завърже за конец сърцето му.
    — Всичко това е много умно — отвърна със свити устни Елейн, — но Берелайн е била в покоите му.
    Егвийн изсумтя.
    — Каквото и да цели, Берелайн няма да може да задържи ума си на един мъж достатъчно дълго, че да го накара да я обикне. Само преди два дни тя хвърляше погледи на Руарк. След още два ще започне да се усмихва на някой друг. Тя е като Елз Гринуел. Нали си я спомняш? Новачката, дето по цял ден прекарваше в двора за тренировки и мигаше с дългите си клепки на всеки Стражник.
    — Тя не е мигала с клепки в спалнята му, и то посред нощ. Та тя беше облечена по-оскъдно от обикновено, ако това изобщо е възможно!
    — Смяташ ли тогава да я оставиш да го спечели?
    — Не! — Елейн го изрече много енергично, напълно убедена в това, но в следващия миг тонът й прозвуча отчаяно. — О, Егвийн, просто не знам какво да правя. Обичам го. Искам да се омъжа за него. Светлина! Какво ли ще каже майка ми? По-скоро бих прекарала една нощ в килия с Джоя, вместо да слушам лекциите на майка ми. — Андорските благородници, дори в кралските фамилии, се женеха доста често за простосмъртни и това не събуждаше особени коментари — поне в Андор, — но Ранд не можеше да се нарече точно обикновен простосмъртен. Майка й беше напълно способна да изпрати Лини да я довлече у дома за ухото.
    — Мургейз едва ли може да каже кой знае какво, ако може да се вярва на Мат — отвърна й Егвийн успокоително. — Дори наполовина да му се вярва. Този лорд Гебрил, по който се е захласнала майка ти, едва ли е подходящият избор за една жена с глава на раменете си.
    — Сигурна съм, че Мат преувеличава — сви устни Елейн. Майка й беше твърде проницателна личност, за да си позволи да се прави на глупачка пред всеки срещнат мъж. Ако лорд Гебрил — тя никога не беше чувала това име преди Мат да им го спомене, — ако този тип бе бленувал да вземе надмощие над Мургейз, тя щеше доста грубичко да го разбуди.
    Нинив донесе три чашки с подправено вино, седна до двете и каза:
    — Е, значи ти, Елейн, разбра, че си влюбена в Ранд, а Егвийн е разбрала, че не е.
    Двете млади жени я зяпнаха — едната тъмна, другата руса, но и двете като огледален образ една на друга в изумлението си.
    — Имам очи — поясни добродушно Нинив. — И уши, когато не си правите труд да си шепнете. — Отпи от виното си и когато продължи, гласът й беше станал хладен. — И какво смяташ да направиш по въпроса? Ако тази Берелайн е забила нокти в него, няма да е лесно да ги отскубнете. Сигурна ли си, че искаш да направиш това усилие? Знаеш какво е той. Знаеш какво го очаква дори ако оставим Пророчествата настрана. Лудост. Смърт. Колко още му остава? Година? Две? Или ще започне преди лятото да е свършило? Той е мъж, който може да прелива. — Отронваше всяка дума желязно твърдо. — Не забравяй какво са те учили. Не забравяй какво е той.
    Елейн изправи глава и не извърна погледа си от Нинив.
    — Това няма значение. Сигурно би трябвало, но няма. Може би съм глупава. Не ме интересува. Не мога да променя повика на сърцето си по чужда заповед, Нинив.
    Нинив изведнъж се разсмя.
    — Исках само да се уверя — каза тя топло. — Ти самата трябва да си сигурна. Не е лесно да се обича един мъж, но точно с този сигурно ще е доста по-трудно. — Усмивката й се стопи и тя продължи: — Но първият ми въпрос така и не получи отговор. Какво смяташ да направиш? Берелайн може и да изглежда мекушава — тя определено кара мъжете да я възприемат така! — но аз не мисля, че е такава. Тя е готова да воюва за това, което иска. И е от онези личности, които упорито държат на нещо, дори и да не го желаят, само защото някоя друга го желае.
    — Аз бих я натикала в буре — каза Егвийн и стисна чашата си, все едно че беше гърлото на Първата — и бих я пратила обратно в Майен. В трюма на някой кораб.
    Нинив поклати глава и плитката й се люшна.
    — Това е много добре, но се опитай да дадеш някакъв полезен съвет. Ако не можеш, по-добре си мълчи и я остави сама да реши какво да прави. — Егвийн я зяпна и тя добави: — Елейн вече ще трябва да се оправя с Ранд, не ти. Ти вече отстъпи, не забравяй.
    Забележката й би трябвало да събуди усмивката на Елейн, но това не стана.
    — Всичко това уж трябваше да е много по-различно — въздъхна тя. — По-рано си мислех, че един ден ще срещна някой мъж, ще започна да го опознавам в продължение на месеци или години и постепенно ще разбера, че го обичам. Винаги съм смятала, че ще стане така. Ранд почти не го познавам. Говорила съм с него само пет-шест пъти за цяла година. Но разбрах, че съм влюбена в него, едва пет минути, след като очите ми го видяха. — Ето, това наистина беше глупаво. Но пък беше вярно и изобщо не я интересуваше, че е глупаво. Щеше да заяви същото на майка си, лице в лице, както и на Лини. Е, може би за Лини щеше да си помисли. Лини се справяше по много драстичен начин с глупостите и изглежда, продължаваше да смята, че Елейн е на десет години. — Но както стоят нещата, аз дори нямам право да се сърдя на Ранд. Нито на Берелайн. — „Бих го зашлевила през лицето така, че ушите му да звъннат! Бих я пердашила с тояга чак до кораба, които ще я върне в нейния Майен!“ Само че наистина нямаше право и от това й ставаше още по-зле. За яд на самата нея, в гласа й се прокрадна жална нотка. — Какво мога да направя? Той изобщо не се заглежда по мен.
    — В Две реки — промълви замислено Егвийн, — ако една жена иска някой мъж да разбере, че се интересува от него, му затъква цветя в косата на Бел Тин или на Слънцеднева. Или може да му извеже празнична риза по всяко време. Или да му го изтъкне, като го помоли да танцува с нея и с никоя друга. — Елейн я изгледа невярващо и тя припряно добави: — Е, не ти предлагам чак да му извежеш риза, но има начини да му се каже какво изпитваш.
    — Майенците вярват в откритите признания. — В гласа на Елейн се долавяше горчивина. — Може би така е най-добре. Просто да му го кажа направо. Така поне ще разбере какво изпитвам. Поне ще имам някакво право да…
    Тя стисна чашата си, после отпи от виното. Да му го каже направо? Като някоя леконравна майенка! Остави празната чаша и въздъхна дълбоко.
    — Но мама какво ще каже?
    — По-важното е — промълви нежно Нинив — какво ще направиш, когато се наложи да се махаме оттук. Все едно дали ще е Танчико, или Кулата, или някъде другаде, където ще се наложи да отидем. Какво ще направиш, след като си му казала, че го обичаш, и веднага след това ще трябва да го изоставиш? Ако той те помоли да останеш с него? Ако ти се прииска?
    — Ще тръгна. — В гласа на Елейн нямаше колебание, по-скоро се долавяше някаква острота. Нинив не биваше да пита това. — След като аз ще трябва да го приема зад същността му на Преродения Дракон, и той ще трябва да ме приеме такава, каквато съм, със задълженията ми. Искам да стана Айез Седай, Нинив. И това не е някакво детинско забавление. Нито работата, която трите трябва да свършим. Ти наистина ли би допуснала, че ще ви изоставя с Егвийн?
    Егвийн побърза да я увери, че такава мисъл изобщо не й е минавала през ума. Нинив също, но доста бавно, което издаваше, че не е съвсем сигурна.
    Елейн погледна едната, после другата.
    — Всъщност се боях да не ми кажете, че съм глупава затова, че се ядосвам за такова нещо, когато би трябвало да се притесняваме за Черната Аджа.
    Леко трепване в очите на Егвийн подсказа, че подобна мисъл й е хрумнала, но Нинив каза:
    — Ранд не е единственият, който може да загине след година или след месец. Ние също можем да загинем. Времената вече не са каквито бяха, а и ние също се променяме. Ако само си седим и си мечтаем за това, което ни се иска, можем така и да не го видим до гроба.
    Изказването й беше смразяващо, но Елейн кимна. Тя никак не беше глупава. Дано само да се справеха лесно с Черната Аджа. Но какво трябваше да направят сега?

Глава 7
Игра с огъня

    На другата заран, когато слънцето едва се показа на хоризонта, Егвийн се представи пред дверите на покоите на Ранд, следвана от влачещата нозе Елейн. Щерката-наследница носеше рокля с дълги ръкави от бледосиня коприна, срязана по тайренската мода и след малко обсъждане — придърпана надолу. Огърлица от сапфири с цвета на дълбоко утринно небе и друг наниз, сплетен в златистите й къдрици, изтъкваха синьото на очите й. Въпреки влажната жега Егвийн бе наметнала на раменете си тъмночервен шарф без украса. Авиенда им беше услужила с шарфа, както и със сапфирите. Изненадващо, но айилката по някакъв начин си бе скътала за из път приличен набор от изискани тоалети.
    Макар и да знаеше, че са тук, Егвийн се сепна, когато айилските стражи се плъзнаха пред тях с изненадваща бързина. Елейн ахна, но бързо се съвзе и ги изгледа с царствената осанка, която така добре успяваше да си придаде. Това, изглежда, изобщо не подейства на тези потъмнели от слънцето мъже. Шестимата бяха от Шай’ен М’таал, Каменните кучета, и изглеждаха някак отпуснати за айилци, което не им пречеше да гледат едновременно във всички посоки и да са готови да се изправят срещу всеки враг.
    Егвийн изправи снага, подражавайки на Елейн — наистина съжаляваше, че не може да го постигне толкова убедително, колкото щерката-наследница — и заяви:
    — Аз… ние… искаме да видим как са раните на лорд Дракона.
    Което си беше чиста глупост, ако стражите разбираха нещо от Церителството, но вероятността за това беше малка — малцина разбираха от него, а айилците вероятно най-малко от всички. Не беше се канила изобщо да им дава обяснение защо са дошли — достатъчно беше, че ги мислят за Айез Седай — но когато айилците буквално изникнаха от черния мраморен под, това изведнъж й се стори нелоша идея. Не че предприеха нещо, за да спрат нея и Елейн, разбира се. Но тези мъже бяха толкова високи, с такива каменни лица и носеха късите си копия и рогови лъкове така, сякаш използването им за тях беше нещо естествено като дишането, и също толкова леко. При тези техни светли очи, които ги гледаха така напрегнато, не беше никак трудно в главата й да изплуват всевъзможните приказки за забулени в черно айилци, лишени от милост или жалост, както и за Айилската война и мъже като тези, унищожили всяка армия, изпратена срещу тях, и които се върнали в Пустошта едва след като се сражавали срещу съюзените държави в продължение на три денонощия пред самия Тар Валон. Едва се сдържа да не прегърне сайдар.
    Гаул, вождът на Каменните кучета, кимна и погледна отвисоко Елейн и нея с лек намек за почтителност. Беше хубав мъж, макар и малко грубоват, малко по-възрастен от Нинив, с очи, зелени и чисти като излъскани смарагди, и много дълги мигли, които сякаш очертаваха очите му в черно.
    — Сигурно го притесняват. Тази заран е в много лошо настроение. — Гаул се ухили, показвайки за миг белите си зъби в знак на разбиране колко изнервен може да е човек, когато е ранен. — Вече изгони една група от върховните лордове, а един от тях сам изхвърли през вратата. Как му беше името?
    — Ториан — отвърна друг от мъжете, още по-висок. Беше сложил стрела на тетивата и държеше късия извит лък почти небрежно. Сивите му очи се спряха за миг на двете жени, след което продължиха да обхождат колоните.
    — Да, Ториан — съгласи се Гаул. — Помислих си, че ще се пързаля чак до онези там… — посочи с копието си пръстена от вдървено изправените Бранители, — но се закова едва на три крачки. Загубих на бас един хубав тайренски гоблен, целият на ястреби със златни нишки, от Мангин. — По-високият мъж отвърна с къса, доволна усмивка.
    Егвийн примигна, представяйки си как Ранд буквално търкаля жив върховен лорд по пода. Той никога не беше проявявал жестокост; тъкмо напротив. Колко ли се е променил? Тя беше твърде заета с Джоя и Амико, той също бе твърде зает с Моарейн и Лан, и с върховните лордове, за да си разменят нещо повече от няколко думи мимоходом, тук-там по дума-две за родния край и как ли е минал тазгодишният Бел Тин, и какъв ли ще бъде Слънцедневът. И всичко това съвсем набързо. Колко ли се е променил?
    — Трябва да го видим — каза Елейн.
    Гаул се поклони.
    — Разбира се, Айез Седай.
    Егвийн пристъпи в покоите на Ранд с немалко трепет, а лицето на Елейн направо крещеше за усилията, които й струваха тези няколко стъпки.
    Не бяха останали никакви свидетелства за снощния ужас освен липсата на огледала; по-светли петна бележеха местата по стените, откъдето те бяха свалени. Не че стаята беше особено спретната — книги се валяха навсякъде, върху всичко, някои отворени, сякаш оставени по средата на страницата, а и леглото все още беше неоправено. Пурпурните завеси на всички прозорци, гледащи на запад към реката, основна пътна артерия на тайренците, бяха дръпнати, а Каландор мяташе искри като излъскан кристал върху огромна позлатена стойка, надминаваща със своята пищност всяка представа за крещяща безвкусица. Егвийн реши, че стойката е най-отвратителният предмет, който е виждала — докато не мерна сребърните вълци, разкъсващи златен елен на перваза на камината. Лек полъх на вятър откъм реката държеше стаята изненадващо прохладна в сравнение с останалата част на Камъка.
    Ранд, по риза с дълги ръкави, се бе проснал в едно кресло, с един крак метнат на облегалката, и държеше подвързана в кожа книга. При шума на стъпките им той затвори книгата и я хвърли сред купчината други върху изтъкания на ивици килим, след което скочи, готов сякаш да се бие. Намръщеното му лице се отпусна, когато забеляза кои са.
    За първи път, откакто бяха пристигнали в Камъка, Егвийн се взря да види у него някакви признаци на промяна и ги забеляза.
    Колко ли месеци бяха минали, откакто го беше видяла за последен път? Достатъчно, за да стане лицето му по-кораво и някогашната му откритост да се стопи. Походката му също бе станала по-различна, малко като на Лан, малко като на айилците. При неговия ръст и червеникавата коса, и очите, които изглеждаха ту синкави, ту сиви, щом ги докоснеше светлината, приличаше твърде много на айилец, твърде много, за да не я обезпокои тази прилика. Но дали се беше променил и отвътре?
    — Мислех, че сте… някъде другаде — измърмори той и ги погледна объркано. Това си беше същият Ранд, когото познаваше, дори с червенината, избиваща на бузите му всеки път, когато погледнеше било нея, било Елейн. — Някои… хора ми искат неща, които не мога да им дам. Неща, които няма да им дам. — С поразяваща внезапност на лицето му се изписа подозрителност и тонът му стана по-твърд. — А вие какво искате? Моарейн ли ви изпрати? Да не би да трябва да ме убеждавате да направя това, което иска тя?
    — Не се дръж като гъсок — сряза го Егвийн, преди да се усети. — Не ти искам да започваш война.
    Елейн добави умолително.
    — Дойдохме да… да ти помогнем, ако можем. — Това беше една от причините, при това най-простата, която бяха уточнили по време на закуска.
    — Значи знаете за нейните планове да… — започна той дрезгаво, след което изведнъж смени темата: — Да ми помогнете ли? Как? Това и Моарейн го казва.
    Егвийн строго скръсти ръце под гърдите си и придърпа плътно шала на раменете си, също както правеше Нинив, обръщайки се към селския съвет, когато решаваше да се наложи на всяка цена. Твърде късно беше да започва с нещо друго — единственото, което й оставаше, бе да продължи оттам, откъдето е започнала.
    — Казах ти да не се държиш като глупак, Ранд ал-Тор. Може днес тайренците да ти целуват токовете на ботушите, но не съм забравила когато Нинив те напердаши здравата, задето позволи Мат да те убеди да откраднете онази кана с ябълковата ракия. — Елейн старателно запази лицето си сериозно. Твърде старателно — за Егвийн беше ясно, че й се иска да се разсмее на глас.
    Ранд не забеляза, разбира се. Мъжете никога не забелязваха. Ухили се на Егвийн и едва не се разсмя сам.
    — Тъкмо бяхме навършили тринайсет. Тя ни намери заспали зад конюшнята на баща ти и главите толкова ни боляха, че дори не усетихме тоягата й. — Доколкото Егвийн си спомняше, изобщо не беше така. — Не като когато захвърли онази купа по главата й. Помниш ли? Тя ти даде чай от кучешки бурен, защото се беше оклюмала от една седмица, и ти я удари с най-хубавата й купа. Леле, как рева! Кога беше? Май две години от…
    — Не сме дошли тук, за да си говорим за едно време — каза Егвийн и отметна раздразнено шарфа. Беше от тънка вълна, но въпреки това доста топъл. Ранд наистина имаше навик да помни най-неприятните неща.
    Той се ухили, сякаш досещайки се какво си е помислила, и продължи по-весело:
    — Дошли сте тук да ми помогнете, казваш. С какво? Съмнявам се дали знаете как да се накара един върховен лорд да държи на думата си, когато не гледам над рамото му. Или как да спра нежелани сънища? Сигурно мога да използвам помощта ви с… — Очите му пробягаха към Елейн и отново към нея и той отново рязко смени темата. — Какво ще кажете за Древния език? Това учите ли го в Бялата кула? — Без да изчака отговор, той се зарови в томовете, пръснати по килима. Имаше и други по столовете и сред разбърканите постелки на леглото. — Имам тук едно копие на… къде беше… на…
    — Ранд. — Егвийн повиши глас. — Ранд, не мога да чета Древния език. — Стрелна с очи Елейн да я предупреди да не признава, че разбира от това. Не бяха дошли при Ранд, за да му превеждат Пророчествата за Дракона. Щерката-наследница кимна в съгласие и сапфирите в косата й проблеснаха. — Имаме да учим други неща.
    Той се изправи и въздъхна.
    — Защо ли се надявах. — За миг изглеждаше, че се кани да каже още нещо, но само заби поглед в ботушите си. Егвийн се зачуди как успява да се справя с тайренците при цялата им арогантност, след като така губи самообладание в присъствието на тях двете.
    — Дойдохме, за да ти помогнем с преливането — каза му тя. — Със Силата. — Твърденията на Моарейн може би бяха верни — една жена не би могла да научи един мъж как се прелива повече, отколкото как се ражда дете. Егвийн обаче не беше сигурна. Веднъж й се беше сторило, че долавя нещо, сплетено от сайдин. По-точно сякаш нещо бе задържало собствените й потоци здраво като камъните, заприщили вода в яз. Но тя бе научила твърде много извън Кулата, както и вътре; сигурно в знанията й трябваше да има нещо, на което можеше да научи и него, някакво напътствие, което да му предложи.
    — Стига да можем — добави Елейн.
    По лицето му отново премина сянка на подозрителност. Тази негова рязка смяна на настроенията беше изнервяща.
    — Струва ми се, че е по-възможно да се науча да чета Древния език, отколкото вие да… Сигурни ли сте, че това не е работа на Моарейн? Тя ли ви изпрати тук? Смята да ме убеди по някакъв обиколен начин, нали? Някакъв усукан айезседайски заговор, за който няма и да се досетя, преди да съм се омотал в него? — Той кисело изсумтя, вдигна една тъмнозелена дреха от пода зад един от столовете и припряно я навлече. — Съгласих се да приема тази сутрин още няколко от върховните лордове. Ако не ги държа под око, все гледат да се измъкнат от това, което искам. Ще се научат, рано или късно. Сега аз управлявам Тийр. Аз, Преродения Дракон. Ще ги науча аз. Ще трябва да ме извините.
    На Егвийн й се дощя да го плесне. Той управлявал Тийр? Е, може и така да е, но тя го помнеше като момче, с агънце, пъхнато под палтото му, горд като петел, че е прогонил вълка, който се е опитал да го отмъкне. Той беше овчар, не крал, и макар сега да си имаше прозвище, от което да му се вирне носът, това, което правеше, не беше добре за него.
    Тъкмо се канеше да му каже всичко това, но Елейн я изпревари и заговори гневно:
    — Никой не ни е изпращал. Никой. Дойдохме, защото… защото сме загрижени за теб. Може и да не подейства, но би могъл да опиташ. Щом аз… щом ние сме си дали труда да опитаме, ти също би могъл да опиташ. Толкова ли е маловажно за теб, че не можеш и един час да ни отделиш? Заради собствения ти живот?
    Той зяпна щерката-наследница така напрегнато, че за момент Егвийн си помисли дали не е забравил, че и тя е тук. После Ранд потръпна и отклони погледа си. Хвърли поглед към Егвийн, помръдна крак и притеснено заби очи в пода.
    — Ще се опитам — промърмори Ранд. — Полза никаква, но… Какво искате да направя?
    Егвийн си пое дъх. Не беше мислила, че ще е лесно да го убедят. От време на време — и при това твърде често — той се инатеше като магаре.
    — Погледни ме — каза тя, обгръщайки сайдар. Остави Силата да я изпълни изцяло, както никога досега, по-пълно от всякога, приемайки всяка капчица, която можеше да удържи; все едно че светлина заля всяка нейна частица, сякаш самата Светлина изпълни всяка нейна пора. Живот сякаш лумна в нея като сноп фойерверки. Никога досега не бе поемала толкова. Потресена осъзна, че не трепери; със сигурност нямаше да може да понесе тази великолепна сладост. Прииска й се да се гмурне в нея, да затанцува и да запее, просто да легне по гръб и да се остави да потече през нея, над нея. Насили се да заговори: — Какво виждаш? Какво усещаш? Погледни ме, Ранд!
    Той бавно надигна глава, все още навъсен.
    — Виждам теб. Какво очакваш да видя? Да не докосваш Извора? Егвийн, Моарейн е преливала пред мен безброй пъти и никога не съм виждал нищо. Освен това, което прави. Не действа така. Поне дотолкова и аз знам.
    — Аз съм по-силна от Моарейн — отвърна му тя твърдо. — Тя би се гърчила на пода или би изпаднала в несвяст, ако се опита да задържи толкова, колкото аз задържам в момента. — Вярно беше, въпреки че никога досега не беше сравнявала така открито дарбата си с тази на Айез Седай.
    А Силата сякаш плачеше да бъде употребена. Силата, пулсираща в нея по-силно от сърцето й. С толкова много можеше да направи неща, за които Моарейн не можеше и да сънува. Раната на хълбока на Ранд, която Моарейн така и не можеше да Изцери напълно. Тя не познаваше Изцеряването — беше значително по-сложно от всичко, което бе правила досега — но беше наблюдавала Церителството на Нинив и може би с това огромно езеро на Силата, което я изпълваше, щеше да успее да види как тази рана може да се Изцери. Не да го извърши, но да види поне.
    Тя предпазливо завихри тънки като косъмчета струи на Въздух и Вода, и Дух, Силите, използвани в Церителството, и опипа мястото около старата му рана. Едно докосване — и се отдръпна ужасена, потръпна и изтегли сплита си; стомахът й се сгърчи така, сякаш всичката храна, която бе погълнала в живота си, напираше да излезе. Стори й се, че целият мрак на света се е съсредоточил в хълбока на Ранд, цялото зло на света, в гноясалия оток, прикрит на повърхността с нежната тъкан на белега. Такова нещо щеше да попие потоците на Церителството като капки вода по сух пясък. Как бе възможно да понася тази болка? Защо не плачеше?
    От първата мисъл, която я споходи, до действието измина само кратък миг. Потресена, но побързала да го прикрие, тя продължи, без да спира.
    — Ти си също толкова силен, колкото нас. Знам го: би трябвало да си. Почувствай го, Ранд. Какво чувстваш? — „Светлина, какво ли би могло да Изцери това? Дали изобщо може?“
    — Нищо не чувствам — промърмори той. — Само ми настръхна кожата. И нищо чудно. Не че не ти вярвам, Егвийн, но не мога да не съм нервен, когато някоя жена прелива близо до мен. Съжалявам.
    Тя дори не си направи труда да му обясни разликата между преливането и простото докосване на Верния извор. Имаше толкова неща, които той не знаеше, дори в сравнение с нейните оскъдни знания. Той беше като слепец, опитващ се да задейства тъкачния стан с едно докосване, без никаква представа за цветовете и за нишките, нито дори за това как изглежда самият стан.
    С усилие тя освободи сайдар, и наистина си беше усилие. Част от нея искаше да се разреве от загубата.
    — Сега не докосвам Извора, Ранд. — Тя пристъпи по-близо и се взря в него. — Сега изприщва ли ти се кожата?
    — Не. Но само защото ми го каза. — Плешките му внезапно потръпнаха. — Видя ли? Пак си помислих за това, и ето че пак ме побиха тръпки.
    Егвийн се усмихна победоносно. Не й се налагаше да поглежда към Елейн, за да се увери в това, което вече бе усетила и за което се бяха разбрали още заранта.
    — Можеш да усещаш когато една жена прегръща сайдар, Ранд. Елейн току-що го направи. — Той погледна накриво щерката-наследница. — Няма никакво значение какво виждаш или не виждаш. Ти го усещаш. Това поне разбрахме. Да видим сега какво друго можем да разберем. Ранд, обгърни Извора. Обгърни сайдин. — Думите излязоха хрипливи от гърлото й. И за това се бяха споразумели с Елейн. В края на краищата той си беше Ранд, а не някакво чудовище, и се бяха споразумели, но въпреки това да накараш един мъж да… Чудо беше, че изобщо успя да изрече тези думи. — Виждаш ли нещо? — попита тя Елейн. — Нещо да усещаш?
    Ранд междувременно продължаваше да мята погледи от едната към другата, като от време на време забиваше очи в пода и се изчервяваше. Защо толкова му липсваше самообладание? Щерката-наследница поклати глава.
    — Мен ако питаш, той може най-спокойно да си стои и да не прави нищо. Сигурна ли си, че прави нещо?
    — Той може да е опърничав, но не е глупав. Всеки случай не е непрекъснато глупав.
    — Добре де, опърничав, глупав или каквото и да е там, но аз не усещам нищо.
    Егвийн го изгледа намръщено.
    — Ти каза, че ще направиш това, за което те помолим, Ранд. Нали? Ако ти си усетил нещо, би трябвало и аз да усетя, но аз не… — Изведнъж тя спря и изписка сподавено. Нещо я ощипа отзад. Ранд стисна устни — явно се мъчеше да не се изхили. — Е това — извика му тя — никак не беше мило.
    Той се помъчи да запази невинна физиономия, но усмивката му се изплъзна сама.
    — Ти каза, че искаш да почувстваш нещо, и просто си помислих… — Внезапният му рев накара Егвийн да подскочи. Стиснал лявото си бедро, той заподскача и заохка. — Кръв и пепел, Егвийн! Нямаше нужда да… — И замърмори неразбрано някакви неща — Егвийн бе доволна, че не може да ги чуе.
    Тя използва възможността, за да размаха шарфа си за малко въздух, и се усмихна на Елейн. Сиянието около щерката-наследница се стопи. Двете едва не се изкикотиха.
    Егвийн, отново сериозна, се обърна към Ранд.
    — Бих очаквала такова нещо от Мат. Мислех, че поне ти си пораснал. Дойдохме тук да ти помогнем, ако можем. Опитай се да ни съдействаш. Направи нещо със Силата, но нещо, което не е детинско. Може би ще успеем да го усетим.
    Изгърбен, той ги погледна сърдито.
    — Направи нещо — промърмори Ранд. — Нямате право да… ще окуцея заради… значи да направя нещо?
    Изведнъж тя се понесе във въздуха. Елейн също. Двете се зяпнаха една-друга с широко отворени очи. Носеха се на една крачка над килима. Нищо не ги държеше, никакви потоци, които Егвийн можеше да усети. Нищо. Тя стисна устни. Той нямаше право да върши такова нещо. Изобщо нямаше право и беше крайно време да го разбере. Същият щит на Духа, който беше отрязал Джоя от Извора, щеше да спре и него — Айез Седай го използваха спрямо редките мъже, за които разбираха, че могат да преливат.
    Тя се разтвори за сайдар… стомахът й увисна празен. Сайдар беше там — можеше да усети топлината и светлика му — но между нея и Верния извор стоеше нещо, по-скоро нищо, някакво отсъствие, което я отделяше от Извора като каменна стена. Почувства се куха отвътре, после я изпълни паника. Един мъж преливаше и тя се бе озовала вътре в това. Беше Ранд, разбира се, но полюшвайки се така из въздуха, като кошница, тя бе абсолютно безпомощна. Единственото, за което можеше да си помисли, бе за мъж, който прелива, и за покварата на сайдин. Опита се да му извика, но от гърлото й излезе само приглушен грак.
    — Искате да направя нещо? — изръмжа Ранд. Две малки масички тромаво подгънаха крака, дървото изпращя и те започнаха да залитат по пода във вдървена пародия на танц, а позлатата по тях започна да се лющи. — Това харесва ли ви? — Огън лумна в камината, изпълвайки огнището от едната до другата страна, и запламтя върху камъните, по които нямаше дори пепел. — Или това? — Еленът и вълците над камината започнаха да омекват и да се смъкват. Тънки ручейчета злато и сребро потекоха надолу в блестящи нишки, извиващи се като змийчета, заплитайки се в тънък лист метален варак; тънката проблясваща тъкан увисна във въздуха и набъбна, горният й край все още свързан с бавно топящата се метална статуетка върху каменния перваз. — Да направя нещо — каза Ранд. — Да направя нещо! Имате ли си някаква представа какво значи да докосваш сайдин, да го държиш! Имате ли? Усещам как лудостта ме очаква. Как се изсипва в мен!
    Внезапно клатушкащите се масички лумнаха в пламък като факли, без да прекъсват танца си; книги се завъртяха из въздуха, пръснаха се страници; дюшекът на леглото се сцепи и от него се разхвърчаха пера като сняг. Перата, падащи по пламналите маси, изпълниха стаята с кисела миризма на сажди.
    За миг Ранд се загледа обезумял в пламтящите маси. След това нещото, което държеше Егвийн и Елейн, изчезна заедно с щита; петите им тупнаха на килима в същия миг, в който пламъците се стопиха, сякаш засмукани в дървото, което доскоро поглъщаха. Пламъкът в огнището примигна и също угасна, а книгите изпопадаха на пода в още по-голямо безредие отпреди. Дългата ивица златно-сребърна сплав също падна, откъснала се от нишките полуразголен метал, вече не течен, нито дори горещ. Само три едри буци, две сребърни и една златна, останаха на перваза, изстинали и неузнаваеми.
    Егвийн се блъсна в Елейн и двете паднаха. Егвийн усети, че Елейн прави абсолютно същото, каквото и тя самата — че посяга колкото може по-бързо да обгърне сайдар. След няколко мига тя вече бе приготвила щит, готова да го хвърли около Ранд, ако му хрумне отново да прелее, но той стоеше зашеметен и се взираше в обгорените маси и перушината, все още носеща се из въздуха.
    Вече не изглеждаше опасен, но стаята определено беше в пълен безпорядък. Егвийн заплете тънки ручейчета Въздух, за да сбере реещата се из въздуха перушина, както и изпопадалата върху килима. Помисли за миг и събра и перцата от дрехата му. Останалото щеше да оправи икономката — или той да се погрижи сам.
    Щом перцата полетяха край него и кацнаха върху дрипавите останки от дюшека, Ранд се сепна. Миризмата на изгорели пера и дърво си остана, но в стаята поне стана малко по-подредено, а проникващият през разтворените прозорци речен полъх вече намаляваше вонята.
    — Икономката може и да откаже да ми даде друг — изсмя се той задавено. — Един дюшек на ден сигурно е повече, отколкото… — Отбягна да погледне Елейн. — Съжалявам. Не исках да… Понякога пощурява. Понякога, когато посегна към него, не улавям нищо, а друг път прави неща, които не… съжалявам. Може би ще е по-добре да си идете. Май вече го казах. — Той отново се изчерви и се изкашля. — Сега не докосвам Извора, но май ще е по-добре да си идете.
    — Още не сме свършили — отвърна нежно Егвийн. С повече нежност, отколкото изпитваше: искаше й се да му издърпа ушите. Да му хрумне да я вдигне така, заедно с Елейн, и да ги заслони от… но той беше на ръба. На ръба на какво, не знаеше, а и не държеше да го разбере, поне не сега, не и тук. След толкова много възклицания за тяхната мощ — всички твърдяха, че двете с Елейн ще станат едни от най-могъщите Айез Седай, ако не и най-могъщите от хиляда години насам, че и повече — тя беше стигнала до извода, че са силни колкото него. Най-малкото — почти. Но току-що я бяха извадили от това заблуждение по най-грубия начин. Може би Нинив щеше да се приближи до него по сила, стига да се ядосаше достатъчно, но Егвийн знаеше, че и тя не би могла да направи това, което той току-що бе направил, да раздели потоците си в толкова посоки, да извърши толкова неща едновременно. Да задействаш два потока едновременно беше два пъти по-трудно, отколкото един с мощ колкото двата, а да задействаш три — повече от два пъти по-трудно, отколкото два. Той трябваше да е заплел поне дузина потоци. Дори не изглеждаше уморен, въпреки че поемането на Силата отнемаше енергия. Много се боеше, че може да започне да се държи с нея и Елейн като с котенца. Котенца, които можеше да реши да удави, ако полудееше.
    Но нямаше, нито пък можеше да си иде просто така. Щеше да е все едно че се е отказала, че се е предала, а тя не беше от този сорт хора. Решила бе да постигне това, заради което беше дошла, и нямаше да му позволи да я изгони преди да го е постигнала.
    Сините очи на Елейн бяха пълни с решителност и в момента, в който тя замълча, приятелката й добави с още по-твърд тон.
    — И няма да си отидем преди да сме приключили. Ти каза, че ще опиташ. Трябва да опиташ.
    — Наистина го казах, нали? — промърмори той. — Можете поне да седнете.
    Без да гледа обгорените маси и металната лента, сгърчена върху килима, той ги поведе накуцвайки към столовете с високи облегалки до прозорците. Трябваше да преместят книгите, наслагани по възглавничките от червена коприна, за да седнат; на стола на Егвийн лежеше дванадесети том на „Съкровищата на Тийрския камък“, една прашна, подвързана с кожа книга, озаглавена „Пътувания из Айилската пустош с различни наблюдения за дивите й обитатели“, и дебел том, наречен „Отношения с територията на Майен, от 500 до 750 г. от Новата ера“. Елейн трябваше да премести по-голям куп, но Ранд бързо ги подхвана заедно със отрупаните на неговия стол и ги тупна на пода. Егвийн старателно постави своите до тях.
    — Сега какво искате от мен? — Той приседна на ръба на стола си и сложи ръце на коленете си. — Обещавам ви този път да не правя нищо освен това, за което ме помолите.
    Егвийн прехапа език, за да не му каже, че това обещание идва малко късно. Сигурно беше проявила малко непредпазливост в това, за което го бе помолила, но това не беше извинение. Все пак това можеха да го обсъдят и друг път. Усети, че си мисли за него отново като за Ранд, но той изглеждаше така, сякаш е изпръскал с кал най-хубавата й рокля и се притеснява дали ще му повярва, че не го е направил нарочно. Въпреки това тя не изпусна сайдар, Елейн също. Не беше нужно повече да проявяват глупост.
    — Този път — каза тя — искаме само да поговорим. Ти как прегръщаш Извора? Просто ни го опиши. Стъпка по стъпка, бавно.
    — То е по-скоро борба, а не прегръщане. — Той изръмжа. — Стъпка по стъпка? Добре, първо си представям пламък, а след това хвърлям всичко в него. Омраза, страх, напрежение. Всичко. Когато всички чувства бъдат погълнати от пламъка, остава пустош, празнота — вътре в главата ми. И аз се оказвам сред нея, но също така ставам част от онова, в което съм се съсредоточил.
    — Това ми звучи познато — каза Егвийн. — Чувала съм баща ти да говори за една хитрина за съсредоточаване, която използва, за да побеждава в състезанията по стрелба с лък. Това, което той нарича „Пламъкът и Празнотата“.
    Ранд кимна; тъжно, като че ли. Тя си помисли, че родният дом сигурно му липсва, както и баща му.
    — Трам ме научи на това най-напред. И Лан също го използва с меча. Селийн — една жена, която срещнах — го нарече „Цялост“. Изглежда, твърде много хора знаят за него, въпреки че го наричат по различен начин. Но аз сам открих за себе си, че когато съм в празнотата, мога да усетя сайдин — като някаква светлина в крайчеца на окото ми, сред празното. Няма нищо друго освен мен и празнотата. Нищо друго освен мен и тази светлина. Чувствата, дори мисълта, остават отвън. Отначало го поемах малко по малко, но сега то бликва наведнъж. В повечето случаи поне. Повечето пъти.
    — Празнота — промълви Елейн с трепет. — Без чувства. Не ми прилича много на това, което правим ние.
    — Напротив, прилича — настоя припряно Егвийн. — Ранд, ние просто го правим малко по-различно, това е всичко. Аз си представям, че съм цвете, розова пъпка, представям си го, докато наистина не се превърна в розова пъпка. Това донякъде е като твоята празнота. Листчетата на розовата пъпка се разтварят за светлината на сайдар и аз го оставям да ме изпълни, цялата тази светлина, топлина и чудо. Отдавам му се и отдавайки се, го контролирам. Всъщност това беше най-трудното за научаване — как да овладееш сайдар, покорявайки му се, но сега ми се струва толкова естествено, че дори не мисля, докато го правя. Това е ключът, Ранд. Сигурна съм. Трябва да се научиш да се отдаваш…
    — Няма нищо общо с това, което правя аз — възрази той. — Да го оставя да ме изпълни ли? Аз трябва да посегна и да задържа сайдин. Понякога, когато го правя, се оказва, че няма нищо, нищо, което мога да докосна, но ако не посегна за него, мога да си стоя така цяла вечност и нищо да не се случи. Да, изпълва ме, щом го прихвана, но да му се покоря? — Той прокара пръсти през косата си. — Егвийн, ако му се покоря — макар и за миг, — сайдин ще ме погълне. То е като река от разтопен метал, огнен океан, цялата светлина на слънцето, сбрана в едно петънце. Трябва да се боря, за да го накарам да направи това, което искам, да се боря, за да не бъда погълнат.
    Той въздъхна.
    — Но знам какво имаш предвид за живота, който те изпълва, макар и с покварата, която ми обръща стомаха. Цветовете стават по-резки, миризмите — по-ясни. Всичко става някак си по-истинско. Не ми се иска да го пусна, щом веднъж съм го уловил, въпреки че то се мъчи да ме погълне. Но останалото… Приеми фактите, Егвийн. За това нещо Кулата е права. Приеми го като истина, защото е така.
    Тя поклати глава.
    — Ще го приема едва след като се убедя напълно. — Не прозвуча никак сигурна, че го иска, съвсем не толкова сигурна, колкото преди малко. Това, което той им описа, звучеше като някакво изкривено полуотражение на онова, което правеше тя, и подобията само изтъкваха различията. Но все пак подобия имаше. И тя не мислеше да се предава. — Можеш ли да различаваш потоците? Въздух, Вода, Дух, Земя, Огън?
    — Понякога — отвърна той замислено. — Обикновено — не. Просто взимам онова, което ми трябва, за да направя това, което искам. Някак си го напипвам в повечето случаи. Много е странно. Понякога се налага да направя нещо и го правя, но едва след това разбирам какво точно съм направил и как. Все едно че съм си спомнил нещо, което отдавна съм забравил. Но мога да си спомня как да го направя отново. В повечето случаи.
    — Значи все пак си спомняш — настоя тя. — Как тогава подпали тези масички? — Искаше й се да го попита как ги беше накарал да затанцуват — струваше й се, че е доловила начина, с помощта на Въздух и Вода — но предпочете да започне с нещо по-просто: запалването на свещ и изгасянето й бяха неща, които можеше да направи и една новачка.
    Лицето на Ранд се изкриви болезнено.
    — Не знам. — Гласът му прозвуча объркано. — Когато ми потрябва огън, за светилник или за камина, просто го правя, но не знам как. Всъщност не ми се налага да мисля, за да правя неща с Огън.
    Това звучеше почти основателно. Казваха, че от Петте сили Огън и Земя били най-силните при мъжете от Приказния век, докато Въздух и Вода — при жените; Духът бил поделян поравно. На Егвийн почти не й се налагаше да мисли, за да използва Въздух или Вода, особено щом се научеше да прави нещо. Но и тази мисъл не ги водеше доникъде.
    — А знаеш ли как ги угаси? — попита Елейн. — Стори ми се, че се замисли преди да изгаснат.
    — Виж, това го помня, защото не го бях правил досега. Взех топлината от масите и я пръснах по камъка на камината; толкова топлина една камина дори не би усетила.
    Елейн ахна и размаха несъзнателно лявата си ръка, а Егвийн трепна. Спомняше си когато тази ръка цялата се бе покрила с мехури, защото щерката-наследница беше направила точно това, което им описа Ранд, и то само със светилника в стаята си. Шериам я беше заплашила, че ще остави мехурите й сами да зараснат — не го направи, но я заплаши. Едно от предупрежденията, които получаваха новачките, бе никога да не привличат топлина. Един пламък можеше да бъде потушен с помощта на Въздух или Вода, но да използваш Огън, за да потушиш топлина, означаваше бедствие. Не било въпрос на сила, беше им обяснила Шериам: от поетата веднъж топлина не можеш да се отървеш, дори и да си най-силната Айез Седай, стъпвала в Бялата кула. Всъщност по този начин някои жени се били самоизгаряли. Жени, лумнали в пламъци. Егвийн вдиша хрипливо.
    — Какво има? — попита Ранд.
    — Мисля, че току-що ми доказа разликата. — Тя въздъхна.
    — Значи ли това, че искате да се откажете?
    — Не! — Тя се постара да смекчи гласа си. Не му беше точно сърдита. Не беше сигурна и на кого точно е сърдита. — Може учителките ми да са били прави, но трябва да има начин. Само че засега не мога да го измисля.
    — Поне се опитахте — отвърна той простичко. — И за това ви благодаря. Не си ти виновна, че не става.
    — Трябва да има начин — промърмори Егвийн, а Елейн измънка:
    — Ще го намерим. Ще го намерим.
    — Разбира се — каза той с насилена бодрост. — Но не днес. — Той се поколеба. — Е, ще си тръгвате вече, нали? — От една страна, като че ли съжаляваше, но от друга се радваше. — Тази сутрин наистина трябва да кажа на върховните лордове някои неща за данъците. Те, изглежда, си въобразяват, че могат да вземат от селянина в лоша година точно толкова данък, колкото и в добра, без да го докарат до просешка тояга. А пък и вие трябва да отидете да разпитате онези Мраколюбки. — Той се намръщи.
    Егвийн беше сигурна, че Ранд би предпочел да ги задържи колкото се може по-надалече от Черната Аджа. Дори остана малко изненадана, че не се опита да ги убеди да се върнат в Кулата. Може би си даваше сметка, че ако се опита, ще му се развикат.
    — Наистина — каза тя твърдо. — Но не веднага. Ранд… — Беше дошъл моментът да му каже втората причина за идването им тук, но се оказа по-трудно, отколкото очакваше. Това щеше да го нарани; тъжните му тревожни очи й казваха, че ще го нарани. Но трябваше да се свърши. Тя придърпа шарфа около себе си. — Ранд, аз не мога да се омъжа за теб.
    — Знам — каза той.
    Тя примигна. Той не го прие така трудно, както беше очаквала. Каза си наум, че това е добре.
    — Не искам да те наранявам — наистина не искам, — но не искам да се омъжа за теб.
    — Разбирам, Егвийн. Знам какво съм. Никоя жена не би могла…
    — Ти си една тъпа, празноглава кратуна! — сопна се тя. — Това няма нищо общо с преливането ти. Аз просто не те обичам. Най-малкото не по такъв начин, че да искам да се омъжа за теб.
    Ранд зяпна.
    — Не ме… обичаш? — Гласът му прозвуча толкова изумено, колкото беше изражението му. И наранено.
    — Моля те, опитай се да го разбереш — каза тя малко по-меко. — Хората се променят, Ранд. Чувствата се променят. Когато хората са разделени, понякога свикват да са разделени. Обичам те, както бих обичала брат, може би и повече, но не така, че да се омъжа за теб. Можеш ли да го разбереш?
    Той се усмихна с печал.
    — Аз наистина съм глупак. Не вярвах, че и ти можеш да се промениш. Егвийн, аз също не искам да се оженя за теб. Не исках да се променя, не се опитвах, но така стана. Ако знаеш само колко много означава това за мен. Да не ми се налага да се преструвам. Да не се боя, че мога да те нараня. Не исках да го направя, Егвийн. Никога не съм искал да те наранявам.
    Тя почти се усмихна. Беше си наложил такава храбра физиономия, че изглеждаше почти убедителен.
    — Радвам се, че го приемаш толкова добре — промълви тя тихичко. — Аз също не исках да те нараня. А сега наистина трябва да си тръгвам. — Стана, наведе се лекичко и го целуна по бузата. — Ще си намериш някоя друга.
    — Разбира се — излъга той, без и окото да му мигне.
    — Ще си намериш.
    Измъкна се навън доволна и се забърза през колоните, отпусна сайдар и отметна шарфа от раменете си. Беше непоносимо горещо.
    Беше готов Елейн да го вземе в ръчички като изгубено паленце, стига да го подхванеше така, както бяха го обсъждали двете. Смяташе, че Елейн ще се оправи с него добре, и сега, и по-късно. През цялото време, което им оставаше. Но трябваше да се направи нещо за контрола над него. Беше готова да приеме, че онова, на което я бяха учили, е вярно — че никоя жена не може да го научи — но не можеше да се предаде. Нещо трябваше да се направи, трябваше да се намери начин. Ужасната рана и лудостта бяха проблеми за по-късно, с тях сигурно щяха да се справят. Все някак. Всички твърдяха, че мъжете в Две реки са опърничави — но не можеха да се сравнят с жените от Две реки.

Глава 8
Твърдоглавие

    Елейн не беше сигурна дали Ранд забелязва, че тя все още е в стаята му — беше се зазяпал объркан след излизащата си Егвийн и поклащаше глава, сякаш спореше със себе си или се опитваше да се отърве от някаква мисъл. Щеше да е доволна да го изчака отвън. Щеше да е доволна от всичко, което би поотложило момента. Помъчи се да си придаде невъзмутим вид, изправи гръб и вдигна глава. Ръцете й бяха в скута, спокойното й лице можеше да съперничи дори на това на Моарейн. В стомаха й пърхаха пеперуди колкото таралежи.
    Не беше страхът, че може пак да прелее. Тя беше отпуснала сайдар още щом Егвийн стана да си тръгне. Искаше й се да му се довери и трябваше. Вътрешният й трепет идваше от онова, което й се искаше да стане. Наложи й се да се стегне, за да не започне да опипва с пръсти огърлицата или да намества верижката със сапфири в косата си. Дали парфюмът й не беше твърде тежък? Не. Егвийн й беше казала, че ухае на рози. Роклята. Искаше й се да я придърпа нагоре, но…
    Той се обърна — лекото му накуцване я накара да присвие устни замислено — видя я, сепна се и очите му се разшириха почти в паника. Стана й приятно от това; усилията й да запази лицето си сериозно нараснаха десетократно, щом очите му я докоснаха. Очите му, които сега бяха сини като скрито в утринна мъгла небе.
    Той се съвзе на мига, направи един съвсем ненужен поклон и нервно обърса длани в крачолите си.
    — Не забелязах, че още си… — Изчерви се и млъкна: това, че бе забравил за присъствието й, можеше да се приеме като обида. — Исках да кажа… не исках… тоест аз… — Пое си дълбоко дъх и започна отново: — Не съм чак такъв глупак, на какъвто изглеждам, милейди. Просто не всеки ден на човек му се случва някой да му каже, че не го обича, милейди.
    Тя вложи в гласа си нотка на закачлива строгост.
    — Ако ме наречеш така още веднъж, аз ще започна да те наричам милорд Драконе. И ще ти приклякам. Дори кралицата на Андор би могла да ти приклекне в реверанс, а аз съм само щерката-наследница.
    — Светлина! Не прави това. — Изглеждаше доста объркан от заплахата й.
    — Няма, Ранд — отвърна тя малко по-сериозно. — Стига да ме наричаш по име. Елейн. Кажи го.
    — Елейн. — Изрече го неловко, но в същото време с радост, сякаш се наслаждаваше на произнасянето му.
    — Добре. — Абсурдно беше да е толкова доволна; в края на краищата той просто бе изрекъл името й, нищо повече. Оставаше нещо, което трябваше да разбере преди да може да продължи. — Много ли те заболя? — Веднага осъзна, че това може да се възприеме по два начина. — Това, което Егвийн ти каза, имам предвид.
    — Не. Да. Донякъде. Не знам. Всъщност, честност за честност. — Леката усмивка посмекчи тревогата на лицето му. — Ама аз отново говоря като глупак, нали?
    — Не. Не и за мен.
    — Казах си й чистата истина, но не мисля, че ми повярва. Предполагам, че и аз не исках да повярвам на нейното. Съвсем не. Ако и това не е глупаво, не знам кое е глупаво тогава.
    — Ако ми кажеш още веднъж, че си глупав, току-виж съм го повярвала. — „Той няма повече да се държи за нея; с това поне няма да ми се налага да се оправям.“ Гласът й беше спокоен, достатъчно лековат, за да му даде разбере, че не го мисли много на сериозно. — Веднъж видях глупака на един кайриенски лорд, човек в смешно палто, беше му много голямо и цялото накичено със звънчета. Ще изглеждаш глупаво със звънчета.
    — Сигурно — отвърна той печално. — Това ще го запомня. — Този път усмивката му беше по-широка и огря цялото му лице.
    Крилцата на пеперудите запърхаха припряно, но тя се зае да оправи полите на роклята си. Трябваше да продължи бавно, внимателно. „Ако не, ще си помисли, че съм глупачка. И ще е прав.“ Сега крилата на пеперудите в стомаха й задрънчаха като капаци на тенджери.
    — Искаш ли да ти подаря цвете? — попита той изведнъж и тя примигна объркана.
    — Цвете ли?
    — Да. — Той пристъпи до леглото, отскубна две шепи перушина от разкъсания дюшек и ги поднесе пред нея. — Снощи направих едно за икономката. Прие го така, все едно че й подарих Камъка. Но твоето ще е много по-хубаво — добави той припряно. — Много по-хубаво, обещавам ти.
    — Ранд, аз…
    — Ще внимавам. Стига само една тъничка струйка от Силата. Само една тънка нишка, и ще внимавам много.
    Трябваше да му се довери. Почти не се изненада, щом разбра, че го прави.
    — Бих искала, Ранд.
    Той се загледа продължително в пухкавата купчина в шепите си, лицето му се намръщи умислено. После внезапно пусна пуха и отърси ръце.
    — Цветя. Такъв дар не е подходящ за теб. — Сърцето й щеше да изхвръкне — явно се бе опитал да обгърне сайдин и не бе успял. Прикривайки разочарованието си, той закуцука бързо към металния лист и започна да го навива. — Виж, това е подходящ дар за щерката-наследница на Андор. От това може да се направи гергеф… — Замърмори притеснено какъв хубав гергеф би се получил от парче сплав злато и сребро.
    — Гергефите не са ли дървени? — намеси се тя деликатно, извади носна кърпа от ръкава си и коленичи да събере перцата, които Рад беше пуснал на килима.
    — Прислужничките ще се погрижат за това — каза й той, докато тя прибираше грижливо малката купчина в кесийката на колана си.
    — Е, това поне оправихме. — Можеше ли да разбере, че щеше да запази пухчетата само защото той бе поискал да й направи от тях цвете? Той помръдна нозе, хванал нагънатия лист метал, като че ли не знаеше какво да прави с него. — Икономката сигурно си има гергеф — каза тя, — а това ще дам на някоя друга. — Той се усмихна и лицето му грейна. Не беше необходимо да му пояснява, че приема подаръка му. Пеперудите обаче не смятаха да я оставят да се сдържа повече. — Ранд, ти… харесваш ли ме?
    — Дали те харесвам? — навъси се той. — Разбира се, че те харесвам. Много те харесвам.
    Наистина ли трябваше да я гледа така, сякаш изобщо не разбира?
    — Ранд, ти си ми много скъп. — Сама се стресна, че го изрече така спокойно; стомахът й като че ли се мъчеше да стигне до гърлото й, а стъпалата и дланите й се вледениха. — Повече от скъп. — Толкова стигаше — нямаше намерение да се прави на глупачка. „Той трябваше да каже нещо повече от харесвам.“ Едва се сдържа да не се изкикоти истерично. „Трябва да се овладея. Не мога да позволя да си помисли, че съм някое леконравно момиче. Не бива.“
    — И ти си ми скъпа — промълви той бавно.
    — Обикновено не съм толкова пряма. — Не, това можеше да го накара да се сети за Берелайн. Бузите му се бяха изчервили — той наистина си бе помислил за Берелайн. Да го изгори дано! Гласчето й стана меко като коприна. — Скоро ще трябва да замина, Ранд. Да напусна Тийр. Може да не те видя повече от няколко месеца. — „Или изобщо“, извика тънък гласец в главата й, но тя отказа да го чуе. — Не можех да тръгна преди да ти кажа какво изпитвам. И на мен си ми… много скъп, Ранд.
    — Елейн, ти наистина си ми скъпа. Чувствам… искам да… Не знам какво да кажа, как да…
    Изведнъж лицето й пламна. Той сигурно си мислеше, че го принуждава да каже нещо повече. „А не е ли така?“ — попита тънкият гласец, от което бузите и се нагорещиха още повече.
    — Ранд, аз не искам да… — Светлина! Как да му го каже? — Исках само да разбереш какво изпитвам. Това е всичко. — Берелайн нямаше да се задоволи само с това. Берелайн досега щеше да се е увила около него. Казвайки си, че няма да позволи на малката безсрамница в себе си да я надвие, тя пристъпи към него, взе бляскащото парче метал от ръката му и го хвърли на килима. Странно защо й се стори по-висок отпреди. — Ранд… Ранд, искам да ме целунеш. — Ето. Свърши се.
    — Да те целуна? — повтори той, сякаш досега никога не беше чувал за целуване. — Елейн, не искам да обещавам повече от… тоест, не е като да сме сгодени. Не че смятам, че трябва да сме. Просто… ти наистина си ми скъпа, Елейн. Повече от скъпа. Просто не искам да си помислиш, че…
    Би трябвало да му се изсмее — толкова объркан и сериозен беше.
    — Не знам как стават тези неща в Две реки, но в Кемлин не е задължително да чакаш да се сгодиш преди да целунеш едно момиче. Нито пък като го целунеш, означава, че непременно трябва да се сгодите. Но може би ти не знаещ как… — Ръцете му я обгърнаха почти грубо, устните му се наведоха към нейните. Главата й се замая; пръстчетата на краката й се опитаха да се кривнат нагоре в пантофите. Малко по-късно — не можа да прецени точно колко — се усети, че се е опряла на гърдите му. Коленете й трепереха, мъчеше се да си поеме въздух.
    — Прощавай, че те прекъснах — каза той. Тя се зарадва, като усети, че и той почти е останал без дъх. — Аз съм просто един забутан овчар от Две реки.
    — Недодялан си — измърка тя в диплите на ризата му — и не си се бръснал тази сутрин, но не бих казала, че си забутан.
    — Елейн, аз…
    Тя постави длан на устните му.
    — Не искам нищичко да чувам от теб, ако не го чувстваш с цялото си сърце — каза му твърдо. — Нито сега, нито никога.
    Той кимна — не че я беше разбрал, но поне бе разбрал, че наистина мисли това, което казва. Тя оправи косата си — нишката със сапфирите беше доста разбъркана, за да може да я оправи без огледало — и се отдръпна от прегръдката му, доста неохотно; щеше да е твърде лесно да остане в ръцете му, пък и вече бе проявила повече дързост, отколкото дори бе сънувала някога. Да му говори така; да го моли за целувка. Да моли! Тя не беше Берелайн.
    Берелайн. Може би Мин бе имала видение. Каквото видеше Мин, ставаше, но тя нямаше да го дели с Берелайн. Може би се налагаше да му заговори малко по-прямо. Заобиколно, но прямо.
    — Предполагам, че няма да ти липсва компания, след като си замина. Просто запомни, че някои жени виждат един мъж със сърцата си, докато други не виждат нищо повече освен дрънкулка за тоалета си, не по-различна от наниз или гривна. Запомни, че ще се върна и че аз съм онази, която вижда със сърцето си. — Той я погледна отначало объркан, а после — малко разтревожен. Твърде много му беше казала, и твърде набързо. Трябваше да го разсее малко. — Знаеш ли какво още не си ми казал? Още не си се опитал да ме изплашиш, като ми кажеш колко си опасен. Не се опитвай тепърва. Вече е късно.
    — Не мислех за това. — Нещо друго му хрумна обаче и очите му се свиха подозрително. — Вие да не би да се наговорихте с Егвийн?
    Тя успя да съчетае ококорена невинност със сдържан гняв.
    — Как изобщо можеш да си помислиш такова нещо? Какво си мислиш, че си те подхвърляме като топка? Много си въобразяваш. На това му викат да си „свръхгорделив“. — Този път той наистина изглеждаше объркан. Съвсем задоволително. — Съжаляваш ли за това, което ни направи, Ранд?
    — Не исках да ви уплаша — отвърна той колебливо. — Егвийн ме ядоса — тя винаги е в състояние да го направи много лесно. Знам, че това не е извинение. Казах, че съжалявам, и наистина е така. Виж какво ми струваше. Изгорени маси и още един раздран дюшек.
    — А за… ощипването?
    Лицето му отново се изчерви, но въпреки това той я погледна твърдо.
    — Не. Не, за това не съжалявам. Вие двете си говорехте, сякаш съм някакъв пън и нямам уши. Поне толкова заслужавахте, и двете, не се отмятам.
    За миг тя го изгледа преценяващо, после внезапно прегърна сайдар. Не познаваше никак добре Церителството, но беше се научила на някои малки късчета. Преля и отми болежката, която Егвийн му бе наложила заради ощипването. Очите му се разшириха от изненада и той помръдна крака си, сякаш да се увери, че болката е изчезнала.
    — За това, че си честен — каза му тя простичко.
    На вратата се почука и се показа Гаул. Отначало беше свел глава, но след като се огледа припряно из стаята, я вдигна. Лицето на Елейн пламна, щом си помисли, че се е опасявал да не прекъсне нещо, което не бива да вижда. За малко щеше отново да прегърне сайдар и да му даде да разбере.
    — Тайренците са тук — каза Гаул. — Върховните лордове, които очаквахте.
    — Е, тогава ще тръгвам — обърна се тя към Ранд. — Трябва да им кажеш за… данъците, нали така беше? Мисли за това, което ти казах. — Не каза „мисли за мен“, но беше сигурна, че резултатът ще е същият.
    Той посегна, сякаш се канеше да я спре, но тя му се изплъзна. Нямаше намерение да се издава много пред Гаул. Вярно, той беше айилец, но какво все пак щеше да си помисли за нея, с този парфюм и тези сапфири в толкова ранен час? Струваше й истинско усилие да не се опита да придърпа деколтето на роклята си малко по-нависоко.
    Когато стигна до вратата, върховните лордове започнаха да влизат — група мъже с прошарени коси, с тънки брадички и пъстри, богато извезани палта с бухнали ръкави. Струпаха се, отваряйки й път с неохотни поклони, но учтивите им лица и изисканото мърморене не можаха да скрият облекчението им, че напуска.
    Тя прекрачи прага и се озърна през рамо. Висок, широкоплещест, облечен в зелена дреха без украса, застанал сред върховните лордове в техните коприни и сатенени ивици, Ранд приличаше на щъркел сред ято пауни, но въпреки това около него имаше нещо, някакво присъствие, подсказващо, че той властва сред тях по право. Тайренците го признаваха, привели с неохота вдървените си вратове. Той сигурно си мислеше, че му се кланят само защото е Преродения Дракон, а може би и те смятаха същото. Но тя беше виждала мъже като Гарет Брин, капитан-командира на гвардейците на майка й, които можеха да господстват в една стая дори да са облечени в дрипи, без никаква титла и без никой да ги познава. Ранд можеше и да не го знае, но беше точно такъв мъж. Не беше такъв, когато за първи път го срещна, но сега беше станал. Тя дръпна вратата след себе си и я затвори.
    Айилците около входа я изгледаха, а капитанът, командващ кръга Бранители, я зяпна притеснен, но тя почти не ги забеляза. Беше свършило. Или най-малкото — беше започнало. Четири дни й оставаха преди да качат Джоя и Амико на онзи кораб, най-много четири дни, за да влезе така здраво в мислите на Ранд, че да не остави място за Берелайн. Или ако не това, то поне достатъчно здраво, за да се задържи в главата му преди да има възможност за нещо повече. Никога не си беше помисляла, че е в състояние да направи такова нещо, да дебне един мъж като ловец, дебнещ мечка стръвница. Пеперудите продължаваха да подскачат в стомаха й. Поне не му беше позволила да види колко е изнервена. Хрумна й, че нито веднъж не си беше помислила какво ли би казала майка й. С което пеперудите изчезнаха. Изобщо не я интересуваше какво би казала майка й. Мургейз трябваше да приеме, че дъщеря й е жена. Толкова.
    Айилците се отдръпнаха с поклон от пътя й и тя ги уважи с грациозно кимане, от което и Мургейз щеше да изпита гордост. Дори тайренският капитан я изгледа така, сякаш долови новопридобитото й тържествено спокойствие. Не мислеше, че пеперудите ще я притесняват повече. Може би заради Черната Аджа, но не и заради Ранд.


    Без да обръща внимание на загрижения полукръг на върховните лордове, Ранд удивен изгледа затварящата се след Елейн врата. Сбъдващите се сънища го караха да изпитва безпокойство. Плуването сред Водния лес беше едно, но той никога на би повярвал на сън, в който тя идва при него така. Тя беше толкова хладна и сдържана, а той — той се бе оплел като пате в кълчища. А и Егвийн, която сякаш отразяваше собствените му мисли и се притесняваше единствено от това да не би да го нарани. Чудно как жените бяха в състояние да се пръснат или да се развихрят от яд за най-дребното нещо, а дори и клепачите им не трепваха от неща, от които човек можеше да зяпне.
    — Милорд Дракон — измънка Сюнамон още по-нерешително от обикновено. Из Камъка сигурно вече бе плъзнала мълва за тази заран: първата купчина благородници едва не се разбяга, след като напусна покоите му, и той се съмняваше, че Ториан с циничните си подмятания ще се осмели пак да се покаже.
    Сюнамон понечи да изпише на лицето си угодническа усмивка, но после, щом Ранд го погледна, я изтри и заразтърква месестите си длани. Останалите се правеха, че не виждат обгорените маси, разпрания дюшек и разхвърляните книги, нито полуразтопените буци върху камината, които доскоро представляваха елен и вълци. Върховните лордове бяха много добри в това да виждат само онова, което им се иска да виждат. Дебелите Карлеон и Тедосиан, излъчващи фалшиво смирение, явно въобще не подозираха, че в това, че изобщо не се поглеждат, има нещо подозрително. Но пък и Ранд нямаше да го забележи, ако не беше бележката на Том, намерена в джоба на едно палто малко преди да го приберат за почистване.
    — Лорд Дракон е пожелал да ни види? — започна Сюнамон.
    Възможно ли беше Егвийн и Елейн да са се разбрали помежду си? Разбира се, че не. Жените не бяха способни на подобни неща повече от мъжете. А дали? Трябваше да е съвпадение. Елейн бе чула, че той е свободен, и реши да заговори. Това беше.
    — Данъците — изръмжа той. Тайренците не помръднаха, но създадоха впечатлението, че са се дръпнали назад. Колко мразеше да се занимава с тези мъже; предпочиташе отново да се зарови в книгите.
    — Много лош прецедент е, лорд Дракон, да намаляваме данъците — заговори с мазен глас един длъгнест сивокос мъж — Мейлан. Беше висок за тайренец, само една длан по-нисък от Ранд, и корав като Бранител. Стоеше обаче изгърбен в присъствието на Ранд и тъмните му очи разкриваха колко много го мрази. Но още по-омразно му стана, когато Ранд им каза да престанат да се присвиват пред него. Никой не се изправи, но на Мейлан особено не му харесваше да му напомнят какво прави. — Селяните винаги са си ги плащали леко, но ако сега им намалим данъците, когато дойде време да се наложи пак да ги вдигнем до сегашния размер, тези глупаци ще започнат да се оплакват така горчиво, както ако сега удвоим бремето. Може и бунтове да избухнат, когато дойде този ден, лорд Дракон.
    Ранд мина през стаята и застана пред Каландор. Кристалният меч блестеше, засенчвайки позлатата и скъпоценните камъни, които го обкръжаваха. Едно напомняне за това кой е той, за силата, която можеше да владее. Егвийн. Глупаво беше да се чувства наранен затова, че тя му бе казала, че повече не го обича. Защо трябваше да очаква тя да изпитва чувства към него, след като и той вече не изпитваше към нея? И въпреки това го нарани. Беше облекчение, но неприятно.
    — Ще имате бунтове, ако прогоните хората от фермите им. — Три книги стояха накуп почти пред краката на Мейлан. „Съкровищата на Тийрския камък“, „Пътувания в Пустошта“ и „Отношения с територията на Майен“. Ключът се намираше в тях, както и в различните преводи на „Каретонския цикъл“, стига само да можеше да го намери и да го намести в подходящата ключалка. Той тласна мислите си обратно към върховните лордове. — Смятате ли, че ще стоят безучастно и ще гледат как семействата им умират от глад?
    — Бранителите на Камъка са потушавали бунтове и преди, милорд Дракон — отвърна плавно Сюнамон. — Нашите гвардейци сами могат да пазят мира в провинцията. Селяните няма да ви обезпокоят, уверявам ви.
    — Между другото, селяните са твърде много. — Карлеон трепна пред гневния поглед на Ранд. — Заради гражданската война в Кайриен, милорд Дракон — побърза да поясни той. — Кайриенците не могат да купуват зърно и силозите вече се пукат по шевовете. Както е тръгнало, тазгодишната реколта ще отиде нахалост. А следващата? Душата ми да изгори, милорд Дракон, но това, от което имаме нужда, е някои от тези селяни да престанат вечното си копаене и сеитба. — Изглежда, усети, че е казал нещо нередно, макар и да не разбра какво. Ранд се зачуди дали този човек изобщо има представа как храната стига до масата му. Дали изобщо вижда нещо освен злато и власт?
    — Какво ще направите, когато кайриенците започнат отново да купуват зърно? — попита хладно Ранд. — Между другото, нима Кайриен е единствената страна, която има нужда от зърно? — Но защо Елейн му бе заговорила така? Какво всъщност очакваше от него? Скъп й бил, така каза. Жените можеха да си играят с думите, досущ като Айез Седай. Дали не искаше да каже, че е влюбена в него? Не, това си беше чиста глупост. Вярно, че си беше малко свръхгорделив.
    — Милорд Дракон — намеси се Мейлан, наполовина угоднически, наполовина като че ли обясняваше на малко дете. — Дори гражданските войни да спрат още днес, Кайриен все пак няма да може да купи повече от няколко баржи за две, дори за три години. Ние винаги сме продавали зърното си на Кайриен.
    Винаги… за двадесетте години след Айилската война. Те така се бяха привързали към това, което са правили „винаги“, че не можеха да разберат съвсем прости неща. Когато зелето избуеше като плевел из Емондово поле, това беше почти сигурен знак, че я пороен дъжд, я бял червей е налетял Девенов просек или Стражеви хълм. Когато в Стражеви хълм порастеше твърде много ряпа, в Емондово поле не достигаше, или в Девенов просек.
    — Предложете го в Иллиан — каза им той. Какво очакваше Елейн? — Или в Алтара. — Той я харесваше, но не по-малко харесваше и Мин. Или поне така си мислеше. Невъзможно му беше да претегли чувствата си към едната и другата. — Имате морски кораби, както и речни лодки и баржи, а ако не ви стигат, вземете под наем от Майен. — И двете жени му харесваха, но повече от това… Беше прекарал почти целия си живот в бленуване по Егвийн и не смяташе отново да се гмурка във всичко това, освен ако не е сигурен. Сигурен в нещо. Сигурен. Ако можеше да се вярва на „Отношения с територията на Майен“… „Престани с това — каза си той. — Сега мисли за тези порове, или те ще намерят пролуки, през които да се промъкнат, и ще те ухапят.“ — Платете им със зърно. Убеден съм, че Първата ще прояви отзивчивост, срещу добра цена. И може би писмено споразумение, договор… — Това беше подходяща дума, от тези, които използваха. — Договор, обещаващ Майен да бъде оставен на мира, в замяна на кораби. — Това й го дължеше.
    — Малко търгуваме с Иллиан, милорд Дракон. Те са лешояди и измет. Ние винаги сме се справяли с Майен от позиция на силата. Никога с подвито коляно.
    Ранд си пое дълбоко дъх. Върховните лордове се напрегнаха. Винаги се стигаше до това. Отначало се опитваше да ги убеди и никога не успяваше. Том казваше, че главите на върховните лордове били като Камъка, и беше прав. „Какво изпитвам към нея? Сънувам я. Безспорно е красива.“ Не беше сигурен дали го мисли за Елейн, или за Мин. „Стига вече! Една целувка си е само целувка!“ Изхвърли решително всякакви жени от главата си и се захвана да обясни на тези тъпаци с дървени глави какво трябва да направят.
    — Първо, ще намалите данъците на селяните с три четвърти, а на всички останали наполовина. И не спорете! Второ, ще отидете при Берелайн и ще я помолите — ще я помолите! — за цената за наемането…
    Върховните лордове слушаха с фалшиви усмивки и стиснати зъби, но слушаха.


    Егвийн се беше замислила за Джоя и Амико, когато Мат изникна до нея. Закрачиха заедно по коридора. Мат се беше намръщил и косата му плачеше за гребен. Погледна я, но не проговори. Слугите, покрай които минаваха, се кланяха или приклякаха, както и върховните лордове или лейди, на които се натъкваха, които обаче го правеха със забележимо по-малък ентусиазъм. Ухилените погледи, които Мат мяташе на благородниците, можеха като нищо да му навлекат някоя неприятност, ако тя не беше с него, все едно дали беше приятел на Преродения Дракон, или не.
    Това мълчание изобщо не му беше присъщо. Не и на Мат, когото познаваше. Ако се изключеше финото червено палто — намачкано, сякаш беше спал с него — той не изглеждаше с нищо по-различен от стария Мат, въпреки че със сигурност всички те вече бяха се променили. Мълчанието му беше направо притеснително.
    — Миналата нощ да си имал неприятности? — най-сетне го попита тя.
    Той почти се спъна.
    — Значи знаеш? Е, няма как да не си разбрала, нали? Не ме тревожи. Не беше кой знае какво. Все едно, приключи.
    Тя си даде вид, че му е повярвала.
    — Двете с Нинив напоследък рядко те виждаме. — Меко казано.
    — Бях зает — промърмори той и присви рамене.
    — Зарове ли? — попита го тя насмешливо.
    — Карти. — Една закръглена прислужница с ръце, отрупани с изпрани кърпи, приклекна в реверанс, погледна Егвийн и явно решила, че тя не я гледа, намигна на Мат. Той й се ухили. — Много зает бях с игра на карти.
    Веждите на Егвийн рязко се вдигнаха. Прислужницата беше поне с десет години по-възрастна от Нинив.
    — Разбирам. Сигурно ангажира много време. Играта на карти. Твърде много, за да отделиш няколко мига за старите си приятели.
    — Последния път, когато ви отделих малко време, ти и Нинив ме вързахте за Кулата като свиня за пазар, така че да можете да преровите стаята ми. Приятелите не крадат от приятели. — Лицето му се изкриви. — А освен това винаги сте с онази Елейн с вирнатия нос. Или с Моарейн. Не обичам… — Той се окашля и я изгледа накриво. — Не бих желал да ви губя времето. Вие сте доста заети, както чувам. С разпитите на онези Мраколюбки. Все правите разни важни работи. Знаеш ли, че тези тайренци си мислят, че сте Айез Седай?
    Тя поклати тъжно глава. Той не обичаше именно Айез Седай. Колкото и да беше видял от света, нищо не можеше да го промени.
    — Не е кражба да си прибереш нещо, което е било дадено на заем — каза тя.
    — Не помня да сте говорили за заем. А и каква ми беше ползата от това писмо на Амирлин? Само ме вкара в беля. Но можехте поне да ме попитате.
    Тя се въздържа да му изтъкне, че го бяха попитали. Не искаше нито да спори с него, нито да се разделят нацупени. Той, разбира се, нямаше да го признае. Този път трябваше да се примири с неговата версия.
    — Е, радвам се поне, че въпреки това желаеш да разговаряме. Имаш ли днес някакъв специален повод за това?
    Той прокара пръсти през косата си и промърмори нещо неразбрано. Направо имаше нужда майка му да го хване и да му издърпа ухото затова, че твърде много си приказва сам. Егвийн си каза, че трябва да е търпелива. Можеше да бъде търпелива, когато поиска. Нямаше и една дума да промълви преди него, та ако ще и да се пръсне.
    Коридорът ги отведе в оградена с перила колонада от бял мрамор, гледаща към няколкото градини на Камъка. Пищни бели цветове покриваха дръвчета с широки, сякаш намазани с восък листа и излъчваха по-силен и сладникав аромат дори от лехите с червени и жълти рози. Ленивият полъх откъм реката не можеше дори да разлюлее драпериите по вътрешната стена, но донякъде облекчаваше нарастващия влажен утринен зной. Мат седна на широката балюстрада, опря гръб на една от колоните и вдигна единия си крак. Надникна надолу към градината и най-сетне отрони:
    — Имам нужда от… съвет.
    Той искаше съвет от нея? Тя онемя.
    — Ще направя всичко, с което мога да ти помогна — рече плахо Егвийн. Той извърна глава към нея и тя се постара да си възвърне донякъде айезседайското спокойствие. — За какво искаш съвет?
    — Не знам.
    — И тогава как очакваш да те посъветвам?
    — Аз… мъча се да реша какво да правя. — Изглеждаше объркан — и имаше право, поне според нея.
    — Надявам се, че не се каниш да се махнеш. Знаеш колко си важен. Не можеш да избягаш от всичко това, Мат.
    — Да не мислиш, че не го знам? Не смятам, че бих могъл да се махна, дори Моарейн да ми кажеше, че мога. Повярвай ми, Егвийн, никъде не съм тръгнал. Просто исках да разбера какво предстои да се случи. — Той тръсна глава и гласът му стана по-стегнат. — Какво предстои? Какво се крие в тези дупки в паметта ми? Цели късове от живота ми сякаш не съществуват. Няма ги, сякаш никога не са се случвали! Защо непрекъснато се улавям, че ломотя безсмислици? Хората казват, че било Древният език, но за мен си е гъше крякане. Искам да разбера, Егвийн. Трябва да разбера, преди да съм се побъркал като Ранд.
    — Ранд не се е побъркал — прекъсна го тя. Значи Мат не се канеше да бяга. Това беше приятна изненада — досега той нямаше вид на човек, който вярва в такива неща като отговорността например. Но в гласа му се долавяше болка и тревога. Мат никога не изпитваше загриженост, или поне не позволяваше някой да го разбере. — Не знам отговорите, Мат — каза тя. — Сигурно Моарейн…
    — Не! — Той скочи. — Никаква Айез Седай! Тоест… Ти си различна. Нали разбираш, не си… Не са ли те научили в Кулата на някакъв фокус, нещо, което да свърши работа?
    — Мат, съжалявам. Съжалявам.
    Смехът му й напомни за детството. Точно така той се разсмиваше винаги, когато най-големите му очаквания се проваляха.
    — Хм, добре де, това няма значение. Пак щеше да е Кулата, макар и от втора ръка. Да прощаваш. — Точно по същия начин му се случваше да реве от трън в петата, а със счупен крак да се прави все едно, че нищо му няма.
    — Може да има начин — рече тя замислено. — Стига Моарейн да каже, че може. Защо пък не.
    — Моарейн! Ти не чу ли какво ти казах? Последното, което бих искал, е пак да се намесва Моарейн. Какъв начин?
    Мат винаги бързаше. Но пък не искаше повече от това, което искаше и тя: да узнае. Само да можеше поне веднъж да прояви малко повече благоразумие и предпазливост. Една минаваща край тях тайренска благородничка с тъмни плитки, сплетени над главата, и оголени под жълтия лен рамене присви леко коляно и ги погледна безизразно; после бързо продължи напред, с изправена снага. Егвийн я изгледа, докато не се отдалечи достатъчно, за да не може да ги чуе и отново да останат сами. Ако не се смятаха градинарите на тридесет стъпки под тях. Мат я гледаше с очакване.
    И тя му разказа за тер-ангреала, закривения вход, който съдържал отговори от другата си страна. Изтъкна му опасностите, възможните последствия от глупави въпроси или такива, които засягат Сянката, опасности, които дори Айез Седай не познаваха добре. Каза му, че е много поласкана, че се е обърнал към нея, но че този път трябва да прояви малко търпение.
    — Трябва да запомниш това, Мат. Лекомислените въпроси могат да те убият, така че ако наистина се случи да го използваш, ще трябва поне веднъж да бъдеш сериозен. И в никакъв случай не бива да задаваш въпроси, свързани със Сянката.
    Той я слушаше с нарастващо неверие и когато тя свърши, възкликна:
    — Три въпроса? Влизаш като Байли от приказката, изкарваш там една нощ и се връщаш след цели десет години с кесия, която винаги е пълна със злато, и…
    — Матрим Каутон — сопна му се тя, — постарай се поне веднъж в живота си да не говориш като глупак. Много добре знаеш, че тер-ангреалите не са приказки. Това, което би трябвало да те тревожи, са опасностите. Може би отговорите, които търсиш, са в този тер-ангреал, но в никой случай не трябва да се опитваш преди Моарейн да каже, че можеш. Трябва да ми обещаеш това, иначе аз ти обещавам, че ще те занеса на Моарейн като пъстърва, хванала се на въдица. Знаеш, че мога.
    Той шумно изсумтя.
    — Ще съм пълен глупак, ако го опитам, каквото и да каже Моарейн. Да вляза в някакъв проклет тер-ангреал? Това го искам още по-малко, отколкото да си имам работа с проклетата Сила. Можеш веднага да си го избиеш от ума.
    — Това е единствената възможност, за която знам, Мат.
    — Не и за мен — отвърна той решително. — По-добре никакъв шанс, отколкото такъв.
    Въпреки твърдия му тон й се дощя да го прегърне. Само че той сигурно щеше веднага да пусне някоя шегичка за нейна сметка и да се опита да я насади на пачи яйца. Беше непоправим открай време. Но бе дошъл при нея за помощ.
    — Съжалявам, Мат. Какво смяташ да правиш?
    — О, сигурно ще играя на карти. Стига някой да се съгласи да играе с мен. Ще поиграя на камъчета с Том. Или на зарове из кръчмите. Поне все още мога да пообиколя из града, нали? — Погледът му се плъзна по едно минаващо покрай тях слугинче, стройно тъмнокосо момиче почти на неговата възраст. — Ще си намеря нещо да си убия времето.
    Ръката я засърбя да го плесне, но вместо това тя каза предпазливо:
    — Мат, ти наистина не се каниш да си тръгнеш, нали?
    — Щеше ли да кажеш на Моарейн, ако се канех? — Той вдигна ръце, за да я изпревари. — Добре де, няма нужда. Казах ти, че няма. Няма да се преструвам, че не бих искал, но няма да си тръгна. Това достатъчно ли ти е? — Намръщи се замислено. — Егвийн, понякога да ти се е искало да си си у дома? И всичко това изобщо да не се е случвало?
    Въпросът — тъкмо от неговата уста — беше изненадващ, но тя знаеше своя отговор.
    — Не. Дори след всичко, което стана, не. А ти?
    — Щях да съм глупак, нали? — изсмя се той. — Аз си падам по градовете, а този тук напълно ме устройва. Засега. Устройва ме. Егвийн, ти няма да кажеш за всичко това на Моарейн, нали? Че те питах за съвет и всичко останало?
    — Защо да й казвам? — попита го тя с подозрение. В края на краищата, той си беше Мат.
    Той вдигна смутено рамене.
    — Гледам да се държа по-настрана от нея, отколкото… Все едно, отбягвам я, особено когато иска да рови в главата ми. Може да си помисли, че ми свършват силите. Няма да й кажеш, нали?
    — Няма — отвърна тя. — Стига ти да ми обещаеш, че няма да се доближаваш до онзи тер-ангреал, без да си я помолил за разрешение. Изобщо не трябваше да ти казвам за него.
    — Обещавам. — Той се ухили. — Изобщо няма да го доближавам, освен ако животът ми не зависи от него. Заклевам се — завърши той с насмешлива тържественост.
    Егвийн поклати глава. Колкото и да се променяше всичко, Мат никога нямаше да се промени.

Глава 9
Решения

    Минаха три дни в горещина и влага, които сякаш изцеждаха силата дори на тайренците. Градът забави ритъма си до летаргичен ход, Камъкът — до лазене. Слугите вършеха работата си, изпаднали в дрямка. Икономката си скубеше тънките плитки от отчаяние, но дори и тя не можеше да намери сили, за да размахва юмруци или да дърпа уши с яките си пръсти. Бранителите на камъка стърчаха отпуснати на поста си като полуразтопени свещи, а командирите им проявяваха повече интерес към охладеното вино, отколкото към обиколките на постовете. Върховните лордове си пазеха предимно покоите, като спяха през най-горещите часове на деня, а някои дори напуснаха Камъка, търсейки относителната прохлада на именията си далече на изток, по склоновете на Гръбнака на света. Странно, но само чужденците, за които тази жега беше най-непоносима, теглеха с мъка живота си, по-усилно от всякога. За тях непоносимият зной не тежеше толкова, колкото бавно отминаващите часове.
    Мат бързо установи, че е бил прав за младите лордове, станали свидетели на опита на картите да го убият. Те не само че го отбягваха, но пуснаха мълва за него сред приятелите си, при това в повечето случаи — преувеличена. Никой в Камъка с поне два сребърника в джобовете си не беше склонен да му каже нещо повече освен едно припряно извинение, докато отстъпваше заднишком. Слуховете плъзнаха извън кръга на лордчетата. Не една от прислужничките, на които доскоро им беше приятно да ги прегръща, вече му отказваха, а две притеснено му признаха, че са чули, че било опасно да се остава насаме с него. Перин изглеждаше цял погълнат от собствените си грижи, а Том като че ли се изпаряваше с едно щракване на пръстите. Мат нямаше никаква представа с какво се занимава веселчунът, но много рядко успяваше да го намери, както денем, така и нощем. Вместо това Моарейн, единствената личност, която Мат би предпочел да не му обръща внимание, като че ли непрекъснато изникваше, накъдето и да се обърнеше той, и очите й винаги срещаха неговите в последния момент и го гледаха така, сякаш тя знаеше много добре какво си мисли и какво му се ще, и че знае как да го накара да направи точно това, което иска тя. В едно отношение обаче всичко това не беше важно — той все още успяваше да си намери оправдания да отложи напускането си за следващия ден. От негова гледна точка, той не беше обещал на Егвийн, че ще остане. Но въпреки това оставаше.
    Веднъж слезе със светилник в така нареченото „Велико хранилище“ и отвори прогнилата врата в дъното на тесния коридор. След няколко минути надничане в сенчестите недра на хранилището — то беше пълно със запрашени платнища, небрежно нахвърляни сандъци и бурета, върху които безразборно бяха струпани купища статуетки, резбовани от дърво фигури и всевъзможни странни неща от кристал, стъкло и метал — само след няколко минути дивене той набързо се измъкна и измърмори: „Аз ли съм най-големият глупак в целия проклет свят?“
    Нищо обаче не го спираше да прескача до града — там нямаше никаква възможност да се натъкне на Моарейн: нито в пристанищните кръчми на Блатото, крайбрежния квартал, нито в хановете на Халма, където се намираха складовете — оскъдно осветени, претъпкани, мръсни дупки, където можеше да се намери евтино вино, лоша бира, побоища от време на време и игри на зарове. Залозите бяха дребни в сравнение с онова, на което беше навикнал, но не заради това той винаги се връщаше в Камъка само след няколко часа. Стараеше се да не мисли какво непрекъснато го привлича назад, по-близо до Ранд.
    Перин понякога мяркаше Мат из крайбрежните кръчми да пие твърде много евтино вино, да мята зарове така, сякаш изобщо не го е грижа дали ще спечели, или ще загуби; веднъж, когато се счепка с някакъв космат моряк, опитал се да го притисне затова, че печелел прекалено често, в ръката му блесна нож. Не беше присъщо на Мат да е толкова раздразнен, но Перин го отбягваше, вместо да се опита да разбере какво го тревожи. Самият Перин не ходеше там заради виното и заровете, а мъжете, които мислеха само за бой, веднага се отказваха, щом погледнеха мишците му… както и очите. Черпеше обаче с вкиснала бира моряци в кожени гащи и дребни търговци със сребърни верижки по гърдите, както и всеки човек, който му се стореше дошъл от по-далечна страна. Това, което търсеше, бяха слуховете, мълва за нещо, което би могло да притегли Файле да напусне Тийр. По-далече от него.
    Сигурен беше, че ако й намери някое приключение, нещо, което поне малко да намирисва на възможност името й да влезе в сказанията, тя ще тръгне. Тя се правеше, че разбира защо му се налага да остане, но от време на време намекваше, че й се ще да напусне и че се надява той да тръгне с нея. И той беше сигурен, че подходящата стръв ще я придърпа.
    Повечето слухове обаче тя щеше да разпознае като късен изкривен отглас на остарели вече събития, също като него. За войната, бушуваща по брега на Аритския океан, се разправяше, че била дело на народ, за който никой досега не бил чувал, наречен Соучин, или нещо подобно — той чуваше най-различни разновидности на името от различните разказвачи — някакъв странен народ, който можел да се окаже потомствен на войските на Артур Ястребовото крило, завърнали се след хиляда години. Някакъв странник, тарабонец с кръгла червена мека шапка и мустак, дебел като биволски рога, тържествено го увери, че лично Ястребовото крило предвождал тези хора, с легендарния меч „Справедливост“ в ръката си. Имаше слухове, че дори е намерен приказният Рог на Валийр, предназначен да призове мъртви герои от гроба, за да се сражават в Последната битка. В цял Геалдан се вихреха бунтове; Иллиан страдаше от пристъпи на масово безумие; в Кайриен гладът забавяше братоубийствата; някъде из Граничните земи започнали да нарастват Тролокските набези. Перин не можеше да отпрати Файле в нито едно от тези места, за да я разкара от Тийр.
    Вестите за смутове в Салдеа звучаха по-обещаващо — родният й дом може би щеше да се окаже привлекателен за нея, а и той беше чул, че Мазрим Таим, Лъжедракона, бил в ръцете на Айез Седай и безопасен — но що за смутове бяха това, никой не знаеше. Да съчинява нямаше смисъл — тя със сигурност щеше сама да поразпита, преди да се втурне натам. Освен това вълненията в Салдеа можеше да се окажат също толкова лоша работа, колкото другите неща, за които чуваше.
    Не можеше и да й каже къде прекарва времето си, тъй като тя неизбежно щеше да го попита защо го прави. Знаеше, че той не е Мат, за да му прави удоволствие да се мотае по пивниците. Да лъже хич не го биваше, затова предпочиташе да мълчи търпеливо пред нея, а тя го гледаше дълго и упорито, килнала глава на една страна. Единственото, което можеше да стори, бе да удвои усилията си да намери някоя мълва, която да я отвлече по-надалече от него. Трябваше да я отпрати някак си далече от себе си, за да не я види загинала. Трябваше.
    Егвийн и Нинив прекарваха часове наред в разпити на Джоя и Амико, но без никакъв резултат. Разказите на двете пленнички си оставаха непоклатими. Въпреки протестите на Нинив Егвийн дори опита да разкаже на всяка от тях версията на другата, за да разбере дали няма да се разплете някоя лъжа. Амико ги зяпна и заскимтя, че никога не била чувала за такъв план. Но можел и да е истина. Защо не. Потеше се от усилие да ги удовлетвори. Джоя хладнокръвно ги посъветва да отидат в Танчико, ако искат.
    — Както чувам, напоследък този град е станал неприятно място — добави тя невъзмутимо и гарвановите й очи лъснаха. — Кралят едва удържа самия град, а доколкото разбирам, панархесата не може вече да пази гражданския ред. Силни ръце и бързи ножове властват сега в Танчико. Но какво пък, идете, щом ви харесва.
    А от Тар Валон — ни вест, ни кост. Нищо, което да ги извести, че Амирлин се е заела с възможната заплаха Мазрим Таим да бъде освободен. Беше изминало предостатъчно време, за да пристигне съобщение по някоя бърза речна лодка или с вестоносец, подменящ конете, откакто Моарейн бе изпратила гълъби — стига наистина да ги беше изпратила. Егвийн и Нинив спореха за това; Нинив беше съгласна, че Айез Седай не може да лъже, но се мъчеше да намери някакво извъртане в твърденията на Моарейн. Моарейн, изглежда, не се притесняваше от липсата на отклик от страна на Амирлин, въпреки че и това беше трудно да се разбере поради кристалното й спокойствие.
    Егвийн обаче се притесняваше, и още как, дали Танчико няма да се окаже фалшива следа или някакъв капан. В библиотеката на Камъка се намираха книги за Тарабон и Танчико, но макар да ги чете, докато не я заболяха очите, тя не намери никаква податка за нещо, което да е опасно за Ранд. Жегата и тревогата съвсем не облекчаваха настроението й и понякога тя ставаше раздразнителна като Нинив.
    Някои неща вървяха добре, разбира се. Мат все още се намираше в Камъка — очевидно наистина порастваше и започваше да разбира по малко значението на думата „отговорност“. Тя съжаляваше, че не можа да му помогне, но не мислеше, че която и да било жена в Кулата би могла да направи нещо повече. Разбираше жаждата му да узнае, защото тя също я изпитваше, макар към друг вид познание — тя искаше знанията, които можеше да получи единствено в Кулата, нещата, които можеше да разбере и които никой досега не бе знаел как се правят, забравените през вековете неща, които може би щеше да преоткрие.
    Авиенда бе започнала да гостува на Егвийн, явно по свой личен избор. Отначало беше предпазлива, но какво пък, все пак тя беше айилка и наистина смяташе, че Егвийн е пълноправна Айез Седай. Въпреки това компанията й беше приятна, макар Егвийн да долавяше понякога в очите й неизречени въпроси. Макар Авиенда да се държеше резервирано, скоро стана съвсем ясно, че притежава остър ум и че чувството й за хумор е сродно с това на Егвийн — понякога и двете започваха да се кикотят като момиченца. Нравите на айилка-та обаче бяха твърде различни от това, с което Егвийн бе свикнала, например неудобството, с което Авиенда седеше на стол, и пълния й потрес, когато веднъж завари Егвийн да се къпе в посребрена вана. Изненадата не бе от това, че я е заварила гола — всъщност когато забеляза, че Егвийн се чувства неудобно, тя смъкна собствените си дрехи и седна на пода да си побъбрят — а от това, че видя Егвийн да седи във вода до гърдите. Очите й се изцъклиха от това, че толкова много вода се цапа. От друга страна, Авиенда така и не можа да разбере защо двете с Елейн не са постъпили по-драстично с Берелайн, щом искат да им се махне от пътя. За един воин беше почти забранено да убие жена, която не се е венчала за копието, но след като нито Елейн, нито Берелайн бяха Деви на копието, то, от гледна точка на Авиенда, беше съвсем в реда на нещата Елейн да предизвика Първата на Майен на дуел с ножове, или ако не — то с юмруци и крака. С ножове все пак било най-добре. Берелайн изглеждала от сорта жени, които можело да ги набиеш няколко пъти и те пак нямало да се откажат от своето. Най-добре било просто да я предизвика и да я убие. Или пък Егвийн можела да го направи вместо нея, като нейна приятелка и почти сестра.
    Въпреки тези различия все пак беше приятно да има с кого да си поговориш и да се посмееш. Елейн беше заета през повечето време, разбира се, както и Нинив, която също като Егвийн остро усещаше как бързо тече времето. Тя пилееше цялото си свободно време в разходки под лунна светлина по бойниците с Лан и в приготвяне със собствените си ръце на ястия, които Стражникът обичаше, да не говорим за лютите й ругатни и клетви, които понякога принуждаваха готвачките да хвърчат на бегом от кухнята — Нинив не разбираше много-много от готвене. Ако не беше Авиенда, Егвийн нямаше представа какво щеше да прави в знойните часове между поредните разпити на Мраколюбките.
    По негласно споразумение Елейн никога не присъстваше на тези разпити — още един чифт слушащи уши нямаше да променят положението кой знае колко. Наместо това всеки път, когато на Ранд му оставаше малко свободно време, щерката-наследница се оказваше уж случайно наблизо, за да си поговорят или просто да походи с него, хванала го под мишница, макар това да се случваше в промеждутъка от една среща с върховните лордове до поредната стая, в която го чакаха други, или преди мълниеносна проверка в квартирите на Бранителите. Беше станала много добра в намирането на скътани ъгълчета, където двамата можеха да поспрат насаме. Разбира се, него непрекъснато го следваше група айилци, но тя скоро започна да се тревожи за това, какво ще си помислят те, не повече, отколкото какво би си помислила майка й. Дори влезе в нещо като заговор с Девите на копието — те, изглежда, знаеха всяко скрито кътче в Камъка и я уведомяваха всеки път, когато Ранд се окажеше сам. Изглежда, тази игра им се струваше много забавна.
    Изненадата за нея бе в това, че той започна да я разпитва за държавното управление и слушаше внимателно какво му говори. Виж, това много й се искаше да го види майка й. Мургейз неведнъж се беше изсмивала почти отчаяно и й бе казвала, че е крайно време да се научи да се съсредоточава. И да знае кои дейности да се покровителстват и как, а кои не, и защо, и че суховатите решения не са по-малко важни, отколкото грижата за болен човек. Че може и да е забавно да насочваш някой упорит лорд или търговец да направи нещо, което доскоро не е искал, карайки го да си въобрази, че сам е взел това решение, може да е трогателно да нахраниш гладните, но ако гладните трябва да се нахранят, трябва да се види колко писари, кочияши и фургони са нужни за това. Че други могат да го уредят вместо теб, но тогава никога няма да знаеш, преди да е станало твърде късно, дали са сбъркали и в какво. Разказваше това на Ранд и той я слушаше и много често приемаше съветите й. Тя си мислеше, че е способна да го обикне дори само заради това. Берелайн не излизаше от покоите си, Ранд се усмихваше още в мига, в който я видеше, светът просто беше прекрасен. Стига да можеше и времето да спре.
    Само три кратки дни, които изтичаха като вода между пръстите. Джоя и Амико щяха да бъдат отпратени на север и причината за оставането им в Тийр щеше да отпадне; щеше да настъпи моментът тя, заедно с Нинив и Егвийн, също да тръгнат. Тя щеше да тръгне, щом дойдеше моментът — никога не бе мислила, че няма да го направи. Съзнанието за това й вдъхваше гордост, че се държи като жена, а не като момиченце; съзнанието за това я караше да й се доще да заплаче.
    А Ранд? Той приемаше върховни лордове в покоите си и издаваше заповеди. Стряскаше ги, като се появяваше на техни тайни сбирки — Том му разкриваше къде са — само за да подчертае някой по-важен момент от последните си разпореждания. Те се усмихваха, кланяха се, потяха се и се чудеха какво ли знае. Трябваше да се намери някакво приложение на енергията им преди някой от тях да реши, че щом Ранд не може да бъде манипулиран, трябва да бъде убит. Каквото и да измисляше, за да ги отклони, нямаше да започне война. Ако се наложеше сам да се изправи срещу Самаил, така да е; но война нямаше да започне.
    Съставянето на план за действие запълваше повечето му време, ако не се смяташе дебненето и гоненето на върховните лордове. Късче по късче го измъкваше от книгите, които библиотекарите бяха донесли в покоите му, както и от разговорите си с Елейн. Съветът й по отношение на върховните лордове определено се бе оказал полезен — той забелязваше как те трескаво променят преценката си за него, когато им показваше знания за неща, които те самите почти не разбираха. Тя го спря, когато поиска да им каже, че ги е научил от нея.
    — Един мъдър владетел приема съвети — каза му тя с усмивка, — но никога не трябва да дава да се разбере, че ги е приел. Накарай ги да мислят, че знаеш повече, отколкото знаеш. На тях това няма да навреди, а на теб ще ти помогне. — Но изглеждаше доволна, че все пак му е хрумнало.
    Той не беше съвсем сигурен дали все пак не отлага взимането на някакво решение донякъде заради нея. Три дни планиране, усилия да отгадае какво все още му липсва. Нещо липсваше. Не можеше да направи нищо срещу Отстъпниците — трябваше да ги принуди те да започнат. Три дни, а на четвъртия тя щеше да си замине — за Тар Валон, както той се надяваше — но започнеше ли веднъж да действа, боеше се, че дори кратките мигове, в които оставаха насаме, щяха да свършат. Три дни на откраднати целувки, през което време можеше да забрави, че е нещо друго освен мъж, прегърнал жена. Знаеше, че това е глупава причина, макар и вярна. Изпитваше облекчение от това, че тя като че ли не иска нищо друго освен близостта му, но само в тези мигове можеше да забрави за всякакво взимане на решения, да забрави за съдбата, очакваща Преродения Дракон. Неведнъж бе обмислял дали да не я помоли да остане, но нямаше да е честно да окуражи очакванията й, след като сам той не знаеше какво повече иска от нея освен присъствието й. Стига тя изобщо да имаше някакви очаквания, разбира се. Много по-добре беше да мисли за тях двамата просто като за млади мъж и жена, които ходят заедно в някоя празнична вечер. Така нещата ставаха някак по-лесни; понякога забравяше, че тя е щерката-наследница, а той — прост овчар. Но му се искаше да не си тръгва. Три дни. Трябваше да реши. Трябваше да се задейства. И то в посока, която никой не очаква.
    Вечерта на третия ден слънцето бавно се плъзна към хоризонта. Полудръпнатите завеси на спалнята на Ранд убиваха донякъде червеникаво-жълтия блясък. Каландор проблясваше върху пищната си стойка като най-чист кристал.
    Ранд изгледа Мейлан и Сюнамон и им подхвърли големия свитък пергаменти. Договор, изрядно изписан, на който му липсваха само подписите и печатите. Свитъкът удари Мейлан в гърдите и той го хвана инстинктивно; поклони се, сякаш удостоен с висока чест, но пестеливата му усмивка разкри стиснатите му зъби.
    Сюнамон запристъпва от крак на крак, триейки потните си длани.
    — Всичко е както заповядахте, милорд Дракон — изломоти той притеснено. — Зърно срещу кораби…
    — И две хиляди тайренски войници — прекъсна го Ранд. — Които да се погрижат за правилното разпределяне на зърното и да защитят тайренските интереси. — Гласът му беше леден, но стомахът му сякаш кипеше; изгаряше от желание да заблъска с юмруци тези двама тъпаци. — Две хиляди души. Под командата на лорд Ториан!
    — Върховният лорд Ториан има личен интерес от отношенията с Майен, милорд Дракон — отвърна Мейлан.
    — Той има интерес само да принуди една жена да му обърне внимание, при положение че тя не иска дори и да го погледне! — изрева Ранд. — Зърно за кораби, казах! Никакви войници. И разбира се, никакъв проклет Ториан! Вие изобщо говорихте ли с Берелайн?
    Те примигнаха, сякаш не бяха разбрали въпроса му. Това вече беше прекалено. Той замахна към сайдин. Пергаментите в ръцете на Мейлан лумнаха в пламъци. С рев, Мейлан запокити горящия вързоп в празната камина и припряно заизтупва искрите и саждите от червеното си копринено палто. Сюнамон зяпна в горящите листове, които пукаха и почерняваха, и долната му челюст увисна.
    — Ще отидете при Берелайн — каза им Ранд, сам учуден от спокойния си тон. — До утре по обед да сте й предложили договора, който искам, иначе до утре по залез слънце ще ви обеся и двамата. Ако се наложи да беся върховни лордове всеки ден, двама по двама, ще го направя. До един ще ви пратя на бесилката, ако не ми се подчинявате. А сега се махайте от очите ми.
    Кроткият тон, изглежда, им подейства повече от виковете. Дори Мейлан изглеждаше притеснен, докато отстъпваха, кланяйки се на всяка стъпка и мърморейки уверения във вечна вярност и вечно покорство. От тях му прилошаваше.
    — Марш навън! — изрева той и те изоставиха всякакво достойнство и се заблъскаха на прага кой да излезе пръв. Един от айилските стражи надникна през вратата да се увери, че Ранд е добре, и я затръшна.
    Ранд се разтрепера. Отвращаваха го почти толкова, колкото се отвращаваше от себе си. Да заплашва с бесилка хора затова, че не правят това, което им е казал. И още по-лошо — да го мисли сериозно. Помнеше времена, в които си беше изтървавал нервите, или когато почти ги беше изтървавал, но бе успявал да им сдържа юздите.
    Застана над Каландор. Мечът искреше на светлината, струяща между завесите. Изглеждаше като от най-фино стъкло, съвсем прозрачно, но острието бе като стоманено, остро като бръснач. Малко му беше останало да посегне към него и да се справи с Мейлан и Сюнамон. Дали за да го използва като меч, или по истинското му предназначение — не знаеше. И двете възможности го ужасяваха. „Все още не съм луд. Само съм ядосан. О, Светлина, колко съм ядосан!“
    Утре. Утре Мраколюбките щяха да бъдат качени на кораб. Елейн щеше да замине. Заедно с Егвийн и Нинив, разбира се. Обратно за Тар Валон, дано Светлината да чуе молитвите му; с Черна Аджа или не, Бялата кула трябваше все пак да е най-безопасното място в тези времена. Утре. Край на извиненията за протакането на това, което трябваше да направи. След утре — край.
    Той се вгледа в чаплите, жигосани на дланите му. Беше ги разглеждал толкова често, че по памет можеше да нарисува до съвършенство всяка чертичка. Пророчествата ги предричаха.
„Двойно и повторно ще бъде той белязан,
дваж да живее и дваж да умре.
Веднъж чапла, която пътя му ще предопредели.
Дваж чапла, за да го прогласи истински.
Дракон веднъж, като забравено възпоминание.
И Дракон повторно, заради цената, която ще плати.“

    Но ако чаплите го „прогласяха истински“, за какво тогава бяха нужни Дракони? Впрочем, какво означаваше „Дракон“? Единственият Дракон, за който бе чувал, беше Луз Терин Теламон. Луз Терин Родоубиеца — Дракона. Дракона беше Родоубиеца. Само че сега беше той самият. Но не беше възможно да се „бележи“ със самия себе си. Може би фигурата на знамето беше Дракон — дори Айез Седай, изглежда, не знаеха що за същество е това.
    — Променил си се, откак те видях за последен път. По-силен си. По-як.
    Той рязко се извърна и зяпна срещу младата жена, застанала на вратата. Кожата й беше бяла, а косата и очите — тъмни. Висока, цялата в бяло и сребро, тя изгледа с вдигната вежда полуразтопените буци злато и сребро на камината. Беше ги оставил там да му напомнят какво би могло да се случи, ако действа, без да мисли, ако изгуби контрол. Голяма полза, няма що.
    — Селийн — ахна той. — Откъде дойде? Как се озова тук? Мислех, че все още си в Кайриен или… — Изгледа я от глава до пети. Премълча, че се е боял да не е загинала или да не се е озовала някъде като умираща от глад бежанка.
    Плетен от сребърни нишки колан сияеше около тънкия й кръст; сребърни гребени, украсени със звезди и лунни сърпове, блестяха в косата й, падаща по раменете като нощни водопади. Най-красивата жена, която бе виждал. Елейн и Егвийн изглеждаха само хубавички в сравнение с нея. По някаква причина обаче сега тя не му въздейства както друг път — сигурно заради дългите месеци, откакто я бе видял за последен път в Кайриен, който все още не бе пострадал от гражданската война.
    — Аз съм там, където пожелая. — Тя го погледна намръщено. — Белязан си, но няма значение. Беше мой, и сега си мой. Всяка друга не е нищо повече от грижовна гледачка, чието време е изтекло. Сега вече ще си поискам открито онова, което ми принадлежи.
    Той я зяпна. Белязан? За дланите му ли говореше? И какво искаше да каже с това, че бил неин?
    — Селийн — каза й той кротко. — Прекарахме заедно хубави дни — и тежки дни. Никога не ще забравя смелостта ти и твоята помощ — но между нас никога не е имало нещо повече от приятелство. Заедно пътувахме, но това свърши. Сега ще останеш тук, в Камъка, в най-добрите покои, а когато се върне мирът в Кайриен, ще се погрижа да ти върнат именията, стига да мога.
    — Ти наистина си белязан. — Тя се усмихна иронично. — Именията ми в Кайриен ли? Може и да съм имала някога имения в онези земи. Земята така много се е променила, че нищо не е останало такова, каквото беше. Селийн е само името, което използвам понякога, Луз Терин. Името, което сама си избрах, е Ланфеар.
    Ранд се изсмя сухо.
    — Лоша шега, Селийн. По-скоро бих се пошегувал с Тъмния, отколкото с някой Отстъпник. А моето име е Ранд.
    — Ние се наричаме „Избраниците“ — отвърна му тя спокойно. — Избраните да властват вечно над света. Ние наистина ще живеем вечно. Ти също можеш.
    Той се навъси и я изгледа с тревога. Тя май наистина си мислеше, че… Тегобите по пътя до Тийр сигурно я бяха разстроили. Но не приличаше на луда. Беше спокойна, хладна и уверена. Без да се замисля, той се усети, че посяга към сайдин. Пресегна се и… и се удари в стена, която не можеше нито да види, нито да усети, само дето го засланяше от Извора.
    — Не е възможно да си… — Тя се усмихна. — Светлина — ахна смаяно той. — Ти наистина си една от тях!
    Ранд бавно заотстъпва. Ако се добереше до Каландор, щеше поне да разполага с оръжие. Може би нямаше да подейства като ангреал, но поне за меч щеше да мине. Можеше ли да използва меч срещу една жена? Срещу Селийн? Не. Но срещу Ланфеар? Срещу една от Отстъпниците?
    Гърбът му се удари здраво в нещо и той се огледа да види какво е. Зад него нямаше нищо. Бе се опрял в стена от нищо. Каландор проблясваше на по-малко от три крачки от него — от другата страна. Той удари безсилно с юмрук преградата. Беше несъкрушима като скала.
    — Не мога да ти се доверя напълно, Луз Терин. Все още не. — Тя пристъпи по-близо и той реши просто да я сграбчи. Беше много по-едър и силен — но както беше откъснат от сайдин, тя можеше да го замотае със Силата като котенце, оплело се в кълчища. — Със сигурност не и с това — добави тя и кимна кисело към Каландор. — Има само два по-мощни, които би могъл да използва един мъж. Един от тях поне, както знам, все още съществува. Не, Луз Терин. С това все още не мога да ти се доверя.
    — Престани да ме наричаш така — изръмжа той. — Името ми е Ранд. Ранд ал-Тор.
    — Ти си Луз Терин Теламон. О, външно нищо не е същото, но сега знам кой се крие зад тези очи, дори да бях те намерила още в люлката. — Тя изведнъж се разсмя. — Колко по-лесно щеше да е всичко, ако те бях намерила тогава. Ако бях свободна да… — Смехът заглъхна и тя го погледна с гняв. — Искаш ли да видиш истинския ми вид? И него не си спомняш, нали?
    Той понечи да каже „не“, но езикът му се вкочани. Веднъж бе видял двама от Отстъпниците наедно, Агинор и Балтамел, първите двама, измъкнали се след три хиляди години изпод печата на затвора на Тъмния. Единият беше по-съсухрен от всичко, което можеше да е живо на този свят; другият криеше лицето си под маска, всяка частица от плътта си криеше, като че ли не можеше да понесе да я види или да я види някой друг.
    Въздухът около Ланфеар се олюля и тя се промени. Беше… по-стара от него, да, но по-стара не беше точната дума. По-зряла. Узряла. Дори по-красива, ако това изобщо бе възможно. Пищен цвят, в пълната си прелест, сравнен с току-що напъпил. Въпреки че знаеше коя е, видът й накара устата му да пресъхне, стисна гърлото му.
    Тъмните й очи огледаха лицето му, изпълнени с увереност и все пак — с питаща нотка, сякаш се чудеха какво ли вижда той. Каквото и да установи, то сякаш я задоволи. Тя се усмихна.
    — Дълбоко заровена бях. В сън без сънища, където времето не тече. Въртенето на Колелото ме подмина. Сега ме виждаш каквато съм и си в ръцете ми. — Прокара нокът по челюстта му така силно, че той трепна. — Времето за игрички и хитрини свърши, Луз Терин. Отдавна свърши.
    Стомахът му се обърна.
    — Е, да ме убиеш ли искаш? Светлината да те изгори, аз…
    — Да те убия? — изсъска тя невярващо. — Да те убия! Да те имам съм си наумила. Завинаги. Ти беше мой преди онази бледокоса глезла да те отвлече. Още преди да те е видяла. Ти ме обичаше!
    — А ти обичаше властта! — За миг се почувства зашеметен. Думите му прозвучаха вярно — знаеше, че са истина — но откъде му бяха хрумнали?
    Селийн — Ланфеар — изглеждаше не по-малко слисана от него, но бързо се съвзе.
    — Научил си много — постигнал си много неща, на които не бих повярвала, че си способен без помощ — но все още опипваш пътя си през лабиринт в тъмното, а невежеството ти може да те убие. Някои от другите твърде много се боят от теб, за да могат да чакат. Самаил, Рахвин, Могедиен. Може би и други, но тези сигурно. Те ще дойдат за теб. Няма да се опитат да обърнат сърцето ти. Ще дойдат за теб крадешком, да те унищожат, докато спиш. Защото се боят. Но има и такива, които могат да те научат. Да ти покажат онова, което знаеше някога. Тогава никой няма да се осмели да ти се противопостави.
    — Да ме научат? Искаш да позволя някой от Отстъпниците да ме учи? — Някой от Отстъпниците. Мъж Отстъпник. Мъж, който е бил Айез Седай в Приказния век, който знае начините да се прелива, знае как да се избягват клопките, знае… Това му бе предлагано и преди. — Не! Дори да ми се предложеше, бих отказал, а и защо ще ми предлагат? Срещу тях съм… и срещу теб! Мразя всичко, което сте направили, всичко, зад което сте! — „Глупак! — помисли си той. — Хванала ме е в капан, а аз бълвам предизвикателства като някой идиот от приказка, който така и не подозира, че онзи, който го е пленил, може да се ядоса.“ Но не можа да се насили да си върне думите обратно. Напук заора напред, влошавайки нещата още повече. — Ще те унищожа, ако мога. Теб, както и Тъмния, та до последния Отстъпник!
    Опасен блясък просветна в очите й, но бързо изгасна.
    — Знаеш ли защо някои се страхуват от теб? Представа имаш ли? Защото се боят, че Великият властелин на Мрака ще ти отреди място над тях.
    Смехът на Ранд изненада и самия него.
    — Великият властелин на Мрака ли? Значи и ти не можеш да произнесеш истинското му име? Знам, че със сигурност не се боиш да привлечеш вниманието му. Или се боиш?
    — Би било сквернословие — отвърна тя простодушие — Но те са прави да се боят, Самаил и останалите. Великият властелин наистина те иска. Иска да те издигне над всички други. Той ми го каза.
    — Това са глупости! Тъмния все още е окован в Шайол Гул, иначе сега щеше да се сражава в Тармон Гай-дон. А ако знаеше, че съществувам, щеше да ме иска мъртъв. Смятам да се бия с него.
    — О, знае той. Великият властелин знае повече, отколкото можеш да си представиш. И наистина е възможно да се говори с него. Иди в Шайол Гул, в Ямата на Ориста, и там ще можеш… да го чуеш. Можеш да… се окъпеш в близостта му. — Друга светлина огря лицето й. Екстаз. Тя вдиша през полуразтворените си устни и за миг сякаш се взря в нещо далечно и омайващо. — С думи не можеш дори да понечиш да го опишеш. Трябва да го опиташ, за да го разбереш! Трябва да го опиташ! — Гледаше го в лицето с тъмни, широко отворени, настояващи очи. — Коленичи пред Великия властелин и той ще те постави над всички останали. Ще те остави да царстваш на воля, стига да коленичиш пред него. Да го признаеш. Нищо повече. Той ми каза това. Ашмодеан ще те научи да владееш Силата, без тя да те убие, ще те научи какво можеш да правиш с нея. Позволи ми да ти помогна. Можем да унищожим останалите. На Великия властелин му е все едно. Можем всички да ги унищожим, дори Ашмодеан, след като те научи на всичко, което трябва да знаеш. Двамата с теб можем да властваме над света под егидата на Великия властелин, във вечността. — Гласът й спадна до шепот, нетърпелив и боязлив едновременно. — Тъкмо преди края бяха сътворени два велики ша-ангреала: един, който можеш да използваш ти, другия — за мен. Много по-могъщи от този меч. Силата им е невъобразима. С тях можем да предизвикаме дори… Великия властелин. Дори Създателя!
    — Ти си полудяла — отвърна той хрипливо. — Бащата на лъжите казва, че ще ме остави на свобода? Аз съм роден, за да се сразя с него. Затова съм тук, за да изпълня Пророчествата. Ще се сражавам с него, и с всички вас, до часа на Последната битка! До последния си дъх!
    — Не е нужно. Пророчеството не е нищо повече от знак за това, за което се надяват хората. Изпълването на Пророчествата само ще те обвърже по пътека, водеща към Тармон Гай-дон и към твоята гибел. Могедиен или Самаил могат да унищожат тялото ти. Великият властелин на Мрака може да унищожи душата ти. Край окончателен и безвъзвратен. Няма повече да се родиш, колкото и да се върти Колелото на времето!
    — Не!
    Погледът й се задържа върху него сякаш цяла вечност. Той почти усещаше как го претегля — като на везни.
    — Бих могла да те взема със себе си — промълви тя най-сетне. — Да те обърна на страната на Великия властелин, колкото и да не искаш да повярваш. Има начини.
    Замълча, сякаш да види дали думите й са му подействали. Пот потече по гърба му, но той не сведе глава. Трябваше да направи някакво усилие, все едно дали му бе останала възможност. Втори опит да досегне сайдин безславно издрънча в невидимата преграда. Остави очите си да блуждаят, все едно че премисляше. Каландор беше зад него, толкова далече, сякаш трябваше да се пресегне през Аритския океан. Ножът му лежеше на масичката до леглото, до полудовършената лисица, която дялкаше от дърво. Безформените буци метал, които сякаш му се надсмиваха от перваза на камината, облечен в дрипи мъж, прокрадващ се през вратата с нож в ръка, книгите, лежащи разхвърляни навсякъде. Напрегнат, той се извърна отново към Ланфеар.
    — Винаги си бил опърничав — промърмори тя. — Този път няма да те взема. Искам да дойдеш при мен по своя воля. И това ще стане. Какво има? Защо си се намръщил?
    „Мъж, прокрадващ се през вратата с нож“… Очите му се плъзнаха към мъжа, почти без да виждат. В следващия миг той инстинктивно избута Ланфеар встрани и се пресегна към Верния извор; щитът, който го спираше, изчезна, щом го докосна, и мечът му се появи в ръцете му като червено-златист пламък. Мъжът се втурна към него, стиснал ножа за убийствен удар. Дори сега бе трудно да задържи очите си върху непознатия, но Ранд се извъртя плавно, „Вятърът, духащ над стената“ помете ръката, стиснала ножа, и завърши, забивайки се в сърцето на нападателя. За миг Ранд се взря в две безчувствени очи — лишени от живот, въпреки че сърцето още пулсираше — и издърпа острието на огнения меч.
    — Сив. — Ранд си пое сякаш първия дъх от часове насам. Тялото в нозете му се бе сгърчило в безформена маса и сега вече не бе трудно да съсредоточи погледа си върху него. Винаги ставаше така с убийците на Сянката: забележиш ли ги, обикновено се оказваше твърде късно. — Това е безсмислено. Ти самата можеше лесно да ме убиеш. Защо трябваше да ме отвличаш, за да се промъкне някакъв Сив?
    Ланфеар го гледаше загрижено.
    — Аз Бездушни не използвам. Казах ти, че има… различия между Избраниците. Изглежда, съм закъсняла с един ден в преценките си, но все още има време да дойдеш с мен. Да се научиш. Да живеещ. Този меч… — Изрече го с презрение. — И една десета не знаеш от това, което можеш. Ела с мен и се научи. Или искаш да ме убиеш, точно сега? Та аз те загубих, за да те защитя.
    Гласът й, стойката й подсказваха, че очаква да я удари или че най-малкото е готова да му противостои, но не това го спря, нито че преди това го бе освободила от оковите му. Тя бе една от Отстъпниците; толкова дълго бе служила на злото, че всяка Черна Аджа пред нея щеше да е невинна като новородено бебе. И все пак — беше жена. По девет начина се нарече глупак, но не можеше да го направи. Може би ако се бе опитала да го убие. Може би. Но единственото, която направи тя, бе да стои ето така, пред него, да го гледа и да чака. Несъмнено готова да извърши неща със Силата, за които той дори не подозираше, че са възможни, ако се опиташе да я задържи. Той бе успял да задържи Елейн и Егвийн, но онова бе едно от нещата, които правеше, без да се замисли, начинът бе заровен някъде в главата му. Можеше само да си спомни, че го беше направил, но не и как. Поне държеше здраво сайдин; така тя нямаше да го изненада повече. Усукващата стомаха му поквара беше без значение; сайдин значеше живот, и може би в повече от един смисъл.
    Втора мисъл кипна в главата му като врящ извор. Айилците. Дори за Сивия трябваше да е невъзможно да се промъкне през врати, пазени зорко от дузина айилци.
    — Какво си направила с тях? — Гласът му изскърца, докато той отстъпваше към вратата, без да я изпуска от очи. Ако приложеше Силата, може би щеше да намери нещо, което да я озапти. — Какво си направила с айилците отвън?
    — Нищо — отвърна тя хладно. — Не излизай навън. Може да се окаже само изпит, за да се разбере колко си уязвим, но дори едно изпитание може да те убие, ако се окажеш глупав.
    Той рязко разтвори лявото крило на вратата и се озова пред безумна сцена.

Глава 10
Камъкът стои

    Мъртви айилци лежаха в нозете на Ранд, оплетени с телата на трима съвсем обикновени мъже, в много обикновени палта и гащи. Най-обикновени на вид мъже, само дето шестимата айилци, цялата охрана, бяха изклани, някои очевидно преди да са разбрали какво става, а всеки от тези най-обикновени на вид мъже беше промушен с по две айилски копия.
    Но това не беше и половината. Веднага щом дръпна вратата да я отвори, го обля кънтежът на битка: викове, вой, стомана, дрънчаща в стомана сред колоните от червен мрамор. Бранителите в преддверието се сражаваха за живота си под златните светилници срещу едри, облечени в черни ризници силуети, по-високи с една глава и рамене от тях, силуети като на огромни мъже, но с глави и лица, изопачени от рога или перушина, от зурли и клюнове на мястото на устата и носа. Тролоци. Стъпваха с лапи, копита и също толкова често — с обути в ботуши нозе, сечаха воините с увенчани със странни шипове секири, извити като куки копия и мечове като коси, извити в обратна посока. И сред тях — един мърдраал, като плавно пристъпващ човек, с бяла като личинка кожа, покрит с черна броня, като плът, обезкръвена от смъртта.
    Някъде из Камъка тревожно прокънтя гонг и после секна, гибелно и внезапно. Друг подхвана бронзовия ек, после трети.
    Бранителите се сражаваха и броят им все още превъзхождаше този на тролоците, макар да бяха паднали повече мъже, отколкото тролоци. Пред очите на Ранд мърдраалът разкъса с гола ръка половината от лицето на тайренския капитан, докато с другата преряза с мъртвешки черно острие гърлото му, като в същото време се изплъзваше като змия от копията на останалите Бранители. Бранителите се бяха озовали пред нещо, за което бяха смятали, че е само една чуждоземна приказка, с която плашеха децата; страхът беше опнал нервите им до степен на парализиране. Един от мъжете, останал без плоския си шлем, захвърли копието си и понечи да побегне, но главата му бе пръсната като диня от тролокски секира. Друг погледна към мърдраала и хукна да бяга, пищейки неистово. Мърдраалът се понесе след него. Скоро всички човеци щяха да се разбягат.
    — Сенчести! — изрева Ранд. — С мен опитай, Сенчести! — Мърдраалът се закова на място, сякаш изобщо не беше се движил, и безокото лице се извърна към него. Страх прониза Ранд от този взор и се плъзна по мехура от покой, обкръжил го с прихващането на сайдин; в Граничните земи казваха: „Погледът на Безокия е страх“. Някога беше вярвал, че Чезнещите яздят сенки вместо коне и изчезват, щом се извърнат настрани. Което не беше толкова далече от истината.
    Мърдраалът се понесе към него и Ранд прескочи мъртъвците пред вратата, за да го посрещне; ботушите му се плъзнаха по окървавения черен мрамор.
    — Напред за Камъка! — изрева той още докато скачаше. — Камъкът стои! — Това бяха бойните викове, които бе чул в нощта, в която Камъкът не беше устоял.
    Стори му се, че чува сподавен вик „Глупако!“ откъм стаята, която бе напуснал, но сега нямаше време за Ланфеар нито за онова, което тя можеше да му направи. Пързалянето за малко не му струваше живота; червено-златистият меч в ръката му едва успя да се извърне и да срещне черното като нощ острие на мърдраала.
    — Напред за Камъка! Камъкът стои! — Трябваше да задържи Бранителите да не се пръснат, за да не се окаже сам срещу мърдраала и двадесетина тролоци. — Камъкът стои!
    — Камъкът стои! — чу някой да вика, после се чу друг вик: — Камъкът стои!
    Чезнещият се движеше плавно като змия и илюзията за змийско подобие се подсилваше от люспестата черна броня по гърдите му. Но дори и усойницата не нападаше така мълниеносно. За известно време единственото, което Ранд можеше да направи, бе само да задържа гибелното острие на чудовището надалеч от плътта си. Черният метал можеше да нанася рани, които гноясваха и бяха почти толкова трудни за Изцеряване, колкото и раната на хълбока му. И всеки път черната стомана, изкована в Такандар, под склоновете на Шайол Гул, се удряше в червено-златния, изсечен от Силата меч, светлина просветваше като мълния сред помещението — остро синкавобяло, от което боляха очите.
    — Този път ще умреш — изхриптя мърдраалът срещу него с глас като шум на сухи листа. — Плътта ти ще дам на тролоците, а жените ти ще взема за себе си.
    Ранд се сражаваше хладнокръвно като никога досега, и също толкова отчаяно. Чезнещият владееше меча до съвършенство. После дойде миг, в който можа да нанесе удар напряко на самия меч, а не просто да го отбива. Със свистене като на лед, паднал върху разтопен метал, червено-златното острие разсече черното. Следващият му удар отсече безоката глава от раменете. Мастилена кръв изригна от прерязания врат. Съществото обаче не падна. Удряйки слепешката със счупения си меч, обезглавеното тяло започна да залита и да маха напосоки из въздуха.
    Щом главата на Чезнещия падна и се затъркаля по пода, тролоците също западаха, запищяха, заритаха, заскубаха коса и перушина с косматите си ръце. Това бе слабостта на мърдраалите и на тролоците — дори мърдраалите не можеха да се доверят на тролоците, затова ги свързваха по някакъв начин, непонятен за Ранд; това обвързване явно осигуряваше тролокската вярност, но свързаните с един мърдраал не преживяваха дълго след неговата гибел.
    Все още устоялите Бранители, по-малко от две дузини, не се забавиха да използват възможността. По двама и по трима те започнаха да мушкат всеки тролок с копията си, докато не замре. Неколцина бяха съборили и мърдраала, но той продължаваше да се мята диво, колкото и да го мушкаха. След като тролоците притихнаха, се чуха стоновете и риданията на неколцина ранени. По пода бяха изпопадали много повече мъже, отколкото твари на Сянката. Черният мрамор бе станал хлъзгав от кръвта, почти невидима върху тъмните плочи.
    — Оставете го — каза Ранд на Бранителите, мъчещи се да довършат мърдраала. — То вече е мъртво. Чезнещите просто не искат да признаят, че са мъртви. — Лан му беше казал това, сякаш преди много време. Сам се бе уверил в това и преди. — Погрижете се за ранените.
    Поглеждайки към обезглавеното, мятащо се туловище, превърнало се в дрипава купчина зейнали рани, те заотстъпваха, потръпвайки и мърморейки за „Потайните“. Така в Тийр наричаха Чезнещите, в приказките, съчинени за деца. Някои започнаха да търсят сред падналите човеци все още живи: отдръпваха настрана онези, които не можеха да се изправят, помагаха на други, които можеха да стъпят на краката си. Твърде много останаха да лежат на място. Набързо стъкмените превръзки от окървавените ризи на самите войници бяха единственото, което можеше да се осигури засега.
    Тайренците вече не изглеждаха така хубавички, както доскоро. Загубилите блясъка си брони бяха набраздени и очукани; дрехите им бяха раздрани и подгизнали от кръв. Някои бяха останали без шлемове и мнозина се подпираха на копията си, сякаш това бе последната опора, която можеше да ги задържи изправени. Сигурно така и беше. Дишаха тежко, с подивели лица, по които се смесваше ужас и сляпа вцепененост. Гледаха колебливо към Ранд — с изплашени, бягащи погледи — сякаш той е призовал тези твари чак от самата Погибел.
    — Избършете върховете на копията — нареди им той. — Кръвта на един Чезнещ разяжда стоманата по-лошо от киселина, ако се остави дълго. — Повечето се раздвижиха колебливо, за да изпълнят нареждането му, използвайки онова, което им бе подръка — дрехите на собствените си убити.
    Шумът от друга битка доехтя откъм коридорите. Далечни викове, примесени с приглушен ек на метал. На два пъти му се бяха подчинили. Време беше да провери дали биха направили повече. Извръщайки се с гръб към тях, той закрачи през преддверието към звуците на битката и заповяда:
    — След мен. — Вдигна изкования си от огън меч, за да им напомни кой е, надявайки се, че това напомняне не ще му докара копие в гърба. Трябваше да рискува. — Камъкът стои! За Камъка!
    За миг кухият кънтеж на собствените му стъпки бе единственият звук в залата; после започна да го следва тропотът на ботуши.
    — За Камъка! — извика един от мъжете, после друг: — За Камъка и за лорд Дракона! — Нови гласове го подеха: — За Камъка и за лорд Дракона! — Ранд се забърза, затича и поведе навътре в Камъка окървавената си рат от двадесет и трима Бранители.
    Къде беше Ланфеар и каква роля бе имала тя в това? Малко време имаше да се чуди. По коридорите на Камъка се стелеха трупове, окъпани в локви кръв, тук един, два-три по-нататък, на Бранители, на слуги, на айилци. Жени — също, знатни дами в ленените им нощници и облечени във вълна прислужнички, съсечени в бягство. Тролоците не се интересуваха кого убиват; правеха го за удоволствие. Мърдраалите бяха още по-лоши — Получовеците се гордееха с причинената от тях болка и смърт.
    Малко по-надълбоко Тийрският камък кипеше. Групи тролоци вилнееха по коридорите, къде предвождани от мърдраал, къде сами, сражавайки се с айилци или Бранители, съсичайки на място невъоръжени несретници, душейки за нови жертви. Ранд водеше малката си рат срещу всяка сенчеста твар, която видеше, и мечът му режеше груба плът и черна броня с еднаква лекота. Само айилците срещаха Чезнещите очи в очи, без да тръпнат. Айилците и Ранд. Той подминаваше тролоци, за да се добере до Чезнещи; понякога мърдраалът повличаше след себе си по дузина или по двама тролоци в своята гибел, друг път — нито един.
    Някои от Бранителите му падаха и не ставаха повече, но местата им се заемаха от айилци, все повече и повече. Групи мъже се отцепваха настрани в яростни схватки, заглъхващи сред викове и дрънчене като в пощуряла ковачница. Други мъже се понасяха след Ранд, падаха, заместваха ги нови, докато не остана нито един от онези, с които бе започнал. Понякога се сражаваше сам или се затичваше по някой коридор, пуст с изключение на самия него и на дебнещата го смърт, следвайки звуците на далечно сражение.
    Веднъж, с двама Бранители, сред колонада, откриваща гледка към продълговата зала с много входове, зърна Моарейн и Лан, обкръжени от тролоци. Айез Седай стоеше на място, вдигнала глава като някоя приказна кралица на битките, и зверските туловища около нея лумваха в пламъци — но веднага биваха замествани от други, връхлитащи през една или друга от вратите, по шест-седем наведнъж. Мечът на Лан се грижеше за онези, които успяваха да се измъкнат от пламъците на Моарейн. Хълбоците и лицето на Стражника бяха облени в кръв, но той въртеше меча така хладнокръвно, сякаш тренираше пред огледало. А после един тролок с вълча муцуна замахна с тайренско копие към гърба на Моарейн. Лан се извъртя, сякаш имаше очи и на тила си, и съсече крака на тролока през коляното. Тролокът падна с вой, но успя да забие върха на копието в Лан, докато друг удари тромаво Стражника с опакото на секирата си. Коленете на Лан се превиха.
    Ранд не можа да направи нищо, защото точно в този момент върху него и спътниците му връхлетяха петима тролоци — със зурли, мечешки мутри и гарванови клюнове, и избутаха човеците извън колонадата само с тежестта на туловищата си. Петима тролоци щяха да убият трима мъже без особена трудност, само дето един от тези мъже беше Ранд, с меч, който пореше плътта им като плат. Единият от Бранителите загина, а другите се скриха, подгонили един ранен тролок, единственият оцелял от петимата. Ранд се върна при колонадата, усети миризма на изгоряло месо от залата отдолу и видя огромни изгорени трупове по пода, но от Моарейн и Лан нямаше и следа.
    Така течеше битката за Камъка. Или битката за живота на Ранд. Схватките избухваха и се разнасяха от мястото, където са наченали, или заглъхваха, когато една от страните паднеше. Противниците не бяха само тролоци и мърдраали. Сражаваха се и хора срещу хора — имаше и Мраколюбци на страната на тварите на Сянката, странни типове, облечени в груби дрехи, приличащи на бивши войници или на кръчмарски побойници. Бояха се от тролоците не по-малко от тайренците, но избиваха също така безразборно, когато можеха. На два пъти Ранд видя дори тролоци да се бият с тролоци. Можа само да предположи, че мърдраалите са изгубили контрол над тях и ги е обладала жаждата за кръв. Щом искаха да се изпосекат едни други, той нямаше нищо против.
    Отново оказал се сам, той се затича по някакъв коридор и веднага се натъкна на трима тролоци, всеки от които — два пъти по-широк от него и почти наполовина по-висок. Един от тях, с извит като на орел клюн, стърчащ от иначе човекоподобното лице, откъсваше едната ръка от трупа на тайренска благородничка, докато другите двама го наблюдаваха алчно и облизваха муцуните си. Тролоците ядяха всичко, стига да е месо. Не можеше да се определи кой се оказа по-изненадан, той или те, но той се съвзе пръв.
    Онзи с орловият клюн се смъкна с разпрана ризница и корем. Ранд щеше да се справи лесно и с другите двама, но падналият тролок го изрита, той се олюля и острието на меча му едва успя да перне ризницата на втория противник. Вълчата муцуна на тролока изтрака в празното. Третият, който все още стоеше изправен, надигна увенчаната си с шип секира и лицето му се изкриви почти в усмивка, доколкото мечата зурла и бърни позволяваха. Ранд се замята, за да се измести, да си поеме дъх…
    Един извит като коса меч разцепи мечата зурла до шията.
    Измъквайки оръжието си, четвърти тролок оголи кози зъби към него в рев, ушите му потръпваха зад рогата. После побягна нанякъде, острите му копита зачаткаха по каменните плочи.
    Ранд се надигна изпод мъртвата тежест на тролока. „Спаси ме тролок. Тролок?“ Беше покрит с тролокска кръв, гъста и тъмна. Далече, в дъното на коридора, сред синкавобели проблясъци се появиха силуетите на двама мърдраали. Сражаваха се един с друг — мъгливи, мигновено движещи се петна. Единият изтласка другия в пресечен коридор и бляскащата светлина изчезна от погледа на Ранд. „Аз съм полудял. Само това може да е. Полудял съм и всичко това е някакъв налудничав сън.“
    — Рискуваш всичко, като тичаш така безразсъдно с този… този меч.
    Ранд се извърна и видя Ланфеар. Отново си беше надянала външността на момиче, не по-голямо от него, може би по-младо. Тя надигна полите на бялата си рокля, за да прекрачи през разкъсания от тролока труп на тайренката; изглеждаше толкова развълнувана, колкото може да бъде един дънер.
    — Строиш колиба с клони — продължи тя, — когато можеш да имаш мраморни палати с едно щракване на пръстите. Можеше да отнемеш живота и душите им, доколкото тролоците имат такива, със съвсем малко усилие, а вместо това те едва не те убиха. Трябва да се учиш. Ела с мен.
    — Твое дело ли беше това? — настоя той. — Онзи тролок, който ме спаси? Онези мърдраали? Твое ли е?
    Тя го изгледа замислено за миг, после поклати глава.
    — Ако кажа, че е мое, ще го очакваш отново, а това може да се окаже гибелно. Никой от останалите не е сигурен на чия страна съм, и на мен така ми харесва. Не можеш да чакаш открита помощ от мен.
    — Да очаквам помощ от теб? — изръмжа той. — Ти искаш да се обърна към Сянката. С меки слова не ще ме накараш да забравя какво си. — Той преля и тя се блъсна в стената така силно, че изпъшка. Ранд я задържа там, разтворила ръце пред тъкана ловна сцена, на една стъпка от пода, с разперена и прилепнала до стената снежнобяла рокля. Как бе застопорил Елейн и Егвийн? Трябваше да си го спомни.
    Изведнъж той самият полетя през коридора и залепна на стената срещу Ланфеар, притиснат като насекомо от нещо, което едва го оставяше да диша.
    Ланфеар като че ли дишаше без мъка.
    — Каквото ти можеш да направиш, Луз Терин, и аз го мога. И по-добре. — Макар да беше прикована към стената, изглеждаше невъзмутима. Шумът на битката ехтеше някъде наблизо, после заглъхна, щом сражението се понесе в друга посока. — Ти едва използваш и една нищожна частица от онова, на което си способен, и се отдалечи от нещо, което би ти позволило да съкрушиш всички, които дойдоха срещу теб. Къде е Каландор, Луз Терин? Все още в спалнята ти, като някаква безполезна украса? Нима смяташ, че единствено твоята ръка може да го владее, сега, след като го измъкна на свобода? Ако Самаил е тук, той ще го вземе и ще го използва срещу теб. Дори Могедиен би го взела, само за да те лиши от него; би могла да спечели много, ако го продаде на някой от мъжете Избраници.
    Той се помъчи да се възпротиви на онова, което го държеше; успя да помръдне само главата си, наляво и надясно. Каландор в ръцете на мъж Отстъпник! Тази мисъл почти го подлуди. Преля, мъчейки се да се откопчи от онова, което го притискаше, но все едно че нямаше от какво да се откопчи. А после то изведнъж изчезна и той се затътри по коридора, все още без да осъзнава, че е свободен. И че не се е освободил сам.
    Погледна към Ланфеар. Тя все още висеше до стената, така безметежно, сякаш се бе спряла да подиша свеж въздух край някой планински поток. Опитваше се да го приспи, да го подмами да се смекчи пред нея. Той се поколеба с потоците, които я задържаха. Ако не ги развържеше и не я пуснеше, тя можеше да срине половината Камък в усилието си да се измъкне — стига някой минаващ тролок да не я убие, взимайки я за някоя от обитателите на Камъка. Това не трябваше да го тревожи — не и смъртта на една Отстъпница, — но мисълта, че ще остави една жена, която и да е, безпомощна пред някой тролок, го отблъскваше. Само един бегъл поглед към невъзмутимото й самообладание обаче го освободи от това притеснение. Никой и нищо в Камъка не можеше да я уязви, докато бе способна да прелива. Ако можеше да намери Моарейн, за да я заслони…
    За пореден път Ланфеар му отне решението. Сблъсъкът с прерязаните потоци го жилна и тя леко се спусна на пода. Той я зяпна изумен, докато тя изтупваше спокойно полите си.
    — Не можеш да направиш това — ахна той глупаво, а тя се усмихна.
    — Не ми е нужно да видя един поток, за да го разплета, стига да знам какъв е той и къде е. Разбираш ли, имаш много да научиш. Радвам се, че това ти харесва. Винаги си бил с упорито изправен врат и самоуверен. А винаги е по-добре да изпитваш поне малко несигурност под краката си. Е какво, забрави ли за Каландор?
    За миг той все пак се поколеба. Тук, пред него стоеше една от Отстъпниците. А той не можеше да направи нищо. Обърна се и се затича към Каландор. Смехът й го догони.
    Този път той не се отбиваше от пътя си, за да се срази с тролоци и мърдраали, биеше се само когато се изпречваха срещу него. Тогава мечът му, издялан от пламък, сечеше и му отваряше път. Забеляза Перин и Файле, той със секирата в ръка, тя — пазеща гърба му с ножовете си; тролоците, изглежда, се бояха да погледнат очите на Перин не по-малко, отколкото острието на секирата му. Ранд ги подмина, без да се обръща. Ако някой от Отстъпниците вземеше Каландор, никой от тях нямаше да доживее до изгрев слънце.
    Останал бе дъх, той се понесе през колоните на преддверието, прескачаше труповете на Бранителите и тролоците, бързаше отчаяно да се добере до Каландор. Блъсна рязко двете крила на вратата. „Мечът, който не е меч“ си кротуваше върху украсената с позлата и скъпоценни камъни стойка, блеснал със светлината на залязващото слънце. Чакаше го.
    Сега, когато го видя недокоснат, почти изпита отвращение, че ще трябва да го вземе. Веднъж вече бе използвал Каландор по истинското му предназначение. Само веднъж. Знаеше какво го очаква, когато отново го вземе, за да го използва да привлече от Верния извор много повече, отколкото би могъл да понесе без помощ който и да било смъртен. Да изпусне червено-златния меч, който все още държеше, и да го остави да се стопи, бе сякаш повече от непосилно; когато той изчезна, Ранд едва се сдържа да не го върне отново.
    Повлякъл нозе, той заобиколи трупа на Сивия и бавно обгърна с длани дръжката на Каландор. Беше студена като кристал, престоял в тъмното, но на допир не беше толкова гладка, че да се изплъзва от ръцете.
    Нещо го накара да вдигне глава. На прага бе застанал един Чезнещ, колебливо извърнал безокия си, втренчен поглед към Каландор.
    Ранд притегли сайдин. През Каландор. „Мечът, който не е меч“ блесна в ръцете му, сякаш бе побрал пладнешкия жар в себе си. Силата го изпълни с тътен на буреносен гръм. Покварата протече през него като черен поток. Разтопена скала запулсира в жилите му; студът, който го прониза, можеше да замрази самото слънце. Трябваше да го използва или да се пръсне като прогнила диня.
    Мърдраалът се извърна да побегне и изведнъж на пода се смъкнаха почернели дрипи и броня, оставяйки из въздуха мазни сажди.
    Ранд дори не усети, че е прелял, преди да стане. Не можеше да каже какво е направил, дори животът му да зависеше от това. Но нищо не можеше да застраши живота му, докато държеше Каландор. Силата биеше в него като пулсиращо сърце на света. С Каландор в ръцете можеше да направи всичко. Силата биеше в него като чук, разбиващ планина. Насочена нишка изплющя и отвя реещите се останки на мърдраала навън, към преддверието, както и дрипите от облеклото и бронята му. Тънка струя от потока изпепели и двете. Ранд прекрачи прага, за да се разправи с онези, които бяха дошли да вземат живота му.
    Някои от тях бяха проникнали чак в преддверието. Друг Чезнещ и купчина присвити тролоци стояха пред колоните на отсрещната страна и се взираха в пепелта, процеждаща се от въздуха, последните късчета от мърдраала и всичко по него. При появата на Ранд с Каландор, греещ в ръцете му, тролоците завиха като диви зверове. Чезнещият стоеше като парализиран. Ранд не им остави възможност да побегнат. Продължи да крачи решително към тях, преля и от голия черен мрамор под нозете на тварите на Сянката забушуваха пламъци, така горещи, че той заслони очите си с длан. Когато стигна до тях, пламъците се бяха стопили; нищо не бе останало освен сиви петна по мрамора.
    Заслиза пак надолу из Камъка и всеки тролок, всеки мърдраал, който видеше, загиваше, погълнат от пламъци. Изпепеляваше ги, докато се биеха с айилци или Бранители, докато убиваха слуги, мъчещи се да се защитят с мечове и копия, взети от ръцете на убитите. Изгаряше ги, докато бягаха, било за да връхлетят върху нови жертви, или за да се спасят от него. Започна да се движи все по-бързо, да подтичва, после се затича стремглаво, през ранени, много от които лежаха изоставени, а така също и през труповете. Не беше достатъчно; не можеше да се движи достатъчно бързо. Докато избиваше тролоците на шепи, отвсякъде се изсипваха други, макар и за да побегнат на часа.
    Изведнъж той се спря. Беше обкръжен от мъртъвци. Трябваше да направи нещо… нещо повече. Силата се плъзгаше по костите му, чиста огнена същина. Нещо повече. Силата смрази мозъка на костите му. Нещо, което да ги убие наведнъж — всички на един път. Покварата на сайдин го обля като планина от гниеща смрад, заплашваща да зарови душата му под себе си. Надигнал Каландор, той привлече от Извора, притегли още и още, докато не изглеждаше вече, че ще закрещи крясъци от смразен пламък. Трябваше да ги избие всичките.
    Тъкмо под тавана, точно над главата му, въздухът бавно се завихри, завъртя се по-бързо и по-бързо, вихър с жилки от червено, черно и сребристо. Размъти се и се срина навътре, закипя още по-силно, зави и се завихри, и изтъня.
    Пот рукна по лицето на Ранд, докато се взираше нагоре към него. Нямаше никаква представа какво е това, знаеше само, че бушуващите потоци, чиято чет не можеше и да помисли да преброи, го свързват с това нещо. То имаше маса, тегло, което нарастваше, докато нещото пропадаше навътре в себе си. Каландор грееше все по-ярко и по-ярко, твърде ярко, за да може да се погледне; Ранд затвори очи, но светлината сякаш щеше да ги изгори дори през клепачите. Силата забушува през него като яростен въртоп, заплашващ да отнесе всичко, което бе той самият, в шеметния си въртеж. Трябваше да го пусне. Трябваше. Насили се да отвори очи и все едно че погледна към всички гръмотевици в света, свити до размерите на една тролокска глава. Трябваше да… трябваше да… трябваше да…
    „Сега.“ Мисълта се понесе като креслив кикот на ръба на съзнанието му. Той разсече потоците, сипещи се стремглаво от него, оставяйки нещото все така да се върти и да вие, като свредло, пронизващо кост. „Сега.“
    И мълниите дойдоха, бляскайки по протежението на тавана наляво и надясно, като сребърни струи. Един мърдраал се изстъпи откъм страничен коридор и преди да успее да направи още една крачка, половин дузина ослепителни светкавици изсвистяха надолу към него и го изпепелиха. Други потоци продължиха да текат, обгръщайки всяко разклонение на коридора, заместени от нови и нови, бликащи непрестанно един след друг.
    Ранд нямаше никаква представа какво е направил, нито как действа. Можеше само да остане на място, сгърчен от неистовата Сила, бушуваща в него, от нуждата да я използва. Дори да го унищожеше. Можеше да усети как гинат тролоци и мърдраали, да усети как мълниите удрят и убиват. Можеше да ги избие навсякъде, навсякъде по света. Знаеше го. С Каландор можеше да направи всичко. И знаеше също така, че ако опита, Каландор също толкова сигурно ще убие и него самия.
    Мълниите заглъхнаха и замряха с последната твар на Сянката; въртящата се маса се взриви навътре с шумен трясък. Но Каландор продължаваше да блести като слънцето; и той се тресеше от Силата.
    Моарейн стоеше на десетина крачки от него и го гледаше втренчено. Роклята й беше без нито една гънчица или петънце по синята коприна, но кичури от косата й стърчаха безредно. Изглеждаше изтощена… и изумена.
    — Как… Това, което направи… не бих повярвала, че изобщо е възможно. — Появи се Лан, почти подтичвайки, с меч в ръка, с окървавено лице и раздрана дреха. Без да откъсва очи от Ранд, Моарейн махна с ръка да спре Стражника зад себе си. По-далече от Ранд. Сякаш бе твърде опасен, за да може дори Лан да го доближи. — Ти… добре ли си, Ранд?
    Погледът на Ранд попадна на тялото на тъмнокосо момиче, едва преминало детската възраст. Лежеше проснато по гръб, с широко отворени очи, загледани неподвижно в тавана, кръв бе очернила гърдите на роклята й. Натъжен, той се надвеси да отметне кичурите коса от лицето й, „Светлина, тя е съвсем дете. Колко много закъснях. Защо не го направих по-рано? Дете!“
    — Ще видя някой да се погрижи за нея, Ранд — промълви Моарейн. — Вече не можеш да й помогнеш.
    Ръката му така се разтресе на дръжката на Каландор, че той едва го удържа.
    — С това мога да направя всичко. — Гласът му прозвуча дрезгаво. — Всичко!
    — Ранд! — извика настойчиво Моарейн.
    Не искаше да я чуе. Силата беше в него. Каландор грейна и той стана Силата. Той преля, насочи потоци в крехкото телце на детето, затърси, заопипва; момичето се надигна и седна с неестествено вкочанени и разкривени ръце и крака.
    — Ранд, не можеш да направиш това. Не и това!
    „Дишай. Трябва да дишаш.“ Гръдният кош на детето се надигна и хлътна. „Живей. Живей, да те изгори дано! Не исках да закъснея.“ Очите й се взряха в него, замрежени. Безжизнени. Сълзи неудържимо бликнаха и потекоха по скулите му.
    — Тя трябва да живее! Изцери я, Моарейн. Аз не знам как. Изцери я!
    — Мъртвите не могат да бъдат Изцерени, Ранд. Ти не си Създателят.
    Втренчен в мъртвите очи, Ранд бавно изтегли потоците. Тялото падна вкочанено. Тялото. Той изви глава назад и зави, диво като тролок. Сплетени пламъци изхрущяха в стените и тавана, запокитени от него в безсилие и болка.
    Отпуснал рамене, той освободи сайдин, избута го настрана; беше все едно да избуташ канара, като да избуташ живота от себе си. Мощта се изцеди от него със Силата. Покварата обаче остана, мръсно петно, притискащо го с тъмнината си. Трябваше да опре Каландор в плочите на пода, за да се подпре на него и да се задържи на крака.
    — Другите. — Трудно му бе да говори; гърлото го болеше. — Елейн, Перин, останалите? И за тях ли твърде закъснях?
    — Не си закъснял — отвърна спокойно Моарейн. Но не се приближи до него, а Лан изглеждаше готов да се втурне между нея и Ранд. — Не бива да…
    — Живи ли са? — изрева Ранд.
    — Да — увери го тя.
    Той кимна уморено. Постара се да не поглежда към тялото на момиченцето. Три дни чакане, за да може да се наслади на няколко откраднати целувки. Ако беше започнал преди три дни… Но беше научил неща през тези три дни, неща, които може би щеше да използва, стига да успееше да ги сглоби. Ако. Поне не беше твърде закъснял за приятелите си. За тях не бе закъснял.
    — Как се озоваха тук тролоците? Не мисля, че са се изкатерили по стените като айилците, не и докато слънцето още грееше. Още ли не е залязло? — Разтърси глава, за да разкара мъглата. — Няма значение. Тролоците. Как?
    Отговори му Лан.
    — Осем големи баржи за зърно били вързани на кейовете на Камъка днес следобед. Явно никой не си е задал въпроса защо натоварени зърнени баржи ще идват отдолу по реката — гласът му тежеше, изпълнен с презрение — или защо трябва да пристават до Камъка, или защо екипажите им са оставили люковете затворени чак до залез. Освен това пристигнал керван фургони — преди около два часа — тридесет на брой, уж возещи някакъв лорд или разни негови неща от провинцията. Лорд, решил да се върне в Камъка. Когато отметнали платнищата, се оказало, че са натъпкани с Получовеци и тролоци. Дали са дошли и по някакъв друг начин, още не знам.
    Ранд кимна отново, коленете му се подкосиха. Изведнъж Лан се озова до него и дръпна ръката му върху рамото си, за да го задържи. Моарейн обхвана с длани лицето му. Хлад премина през него, не смразяващият студ на пълното Церителство, но хлад, който изтласка умората. По-голямата част от нея. Остана мъничко — все едно че цял ден беше копал лехите с табак. Той се отдръпна от опората на Стражника, нямаше вече нужда от нея. Лан го загледа нащрек, да се увери, че наистина може да стои сам, а може би защото Стражникът не беше сигурен колко опасен е той и дали е с разсъдъка си.
    — Оставих малко нарочно — каза Моарейн. — Трябва да поспиш тази нощ.
    Да поспи. Твърде много работа имаше, за да спи. Но той кимна отново. Не искаше да се остави тя да го заслони. И изведнъж каза:
    — Ланфеар беше тук. Всичко това обаче не беше нейно дело. Тя каза така и аз й вярвам. Не изглеждаш изненадана, Моарейн. — Дали Ланфеар можеше да я изненада? Можеше ли изобщо нещо да я изненада? — Ланфеар беше тук и аз говорих с нея. Тя не се опита да ме убие и аз също не се опитах да я убия. А ти дори не си изненадана.
    — Съмнявам се дали би могъл да я убиеш. Все още. — Погледна Каландор и едва забележимо присви очи. — Не и без помощ. А се съмнявам, че тя би се опитала да те убие. Все още. Малко знаем за когото и да било от Отстъпниците, а най-малко от всички за Ланфеар, но знаем, че тя е обичала Луз Терин Теламон. Да се каже, че тя не е опасна за теб, би било твърде лекомислено — дори без да те убие, би могла да ти нанесе предостатъчно щети — но не мисля, че ще се опита да те убие, докато все още смята, че може отново да си възвърне Луз Терин.
    Ланфеар го искаше. Щерката на нощта, която майките, едва наполовина вярващи в съществуването й, използваха, за да плашат с нея немирните си деца. Тя определено го плашеше. Всичко това бе почти достатъчно, за да го избие на смях. Винаги се беше чувствал гузен, когато погледнеше друга жена освен Егвийн, а Егвийн не го искаше, но щерката-наследница на Андор искаше да го целува, най-малкото, а една от Отстъпниците твърдеше, че го обича. Почти достатъчно, за да се разсмее. Но не съвсем. Ланфеар, изглежда, ревнуваше от Елейн — бледокоса глезла, така я бе нарекла. Лудост. Пълна лудост.
    — Утре. — Той се обърна и тръгна.
    — Утре? — повтори Моарейн.
    — Утре ще ви кажа какво ще направя. — Част поне щеше да каже. Мисълта за това каква физиономия щеше да направи Моарейн, ако й кажеше всичко, почти го разсмя. Стига и той самият да знаеше всичко. Ланфеар му беше подала почти последното късче от мозайката, без сама да го разбере. Още една стъпка, тази нощ. Ръката, стискаща Каландор, потрепна. С Каландор той можеше да направи всичко. „Все още не съм полудял. Не съм достатъчно луд за това. Утре. И лека нощ на всички нас, дано даде Светлината.“
    Утре той щеше да започна да развързва друга мълния. Друга една мълния, която може би щеше да го спаси. Или да го погуби. Все още не беше полудял.

Глава 11
Какво е скрито

    Останала по долна риза, Егвийн въздъхна дълбоко и постави каменния пръстен до една разтворена книга на масичката до леглото си. Прошарен с жилки в кафяво, червено и синьо, той бе малко голям, за да се носи на пръст, и някак неправилно оформен, плосък и усукан, така че крайчецът на пръста й можеше да обиколи по ръба, описвайки пълен кръг и обикаляйки долната и горната му страна, докато се върне там, откъдето бе тръгнал. Всъщност имаше само една страна, колкото и невъзможно да изглеждаше това. Не остави пръстена, защото можеше да се провали без него, защото искаше да се провали. Рано или късно трябваше да се опита без пръстена, иначе никога нямаше да направи нещо повече, освен да рита с крака, въобразявайки се, че плува. Защо пък да не е сега? Това беше причината. Нищо друго.
    Дебелата, подвързана в кожа книга се казваше „Пътуване до Тарабон“. Бе написана от Евриан Ромавни от Кандор — преди петдесет и три години според датата, посочена от автора на първия ред, но за толкова къс срок едва ли нещо в Танчико се бе променило съществено. Освен това беше първият том с полезни рисунки, който бе намерила. Повечето книги съдържаха само портрети на крале или пищни изображения на битки, изрисувани от хора, които въобще не бяха ги виждали.
    Мрак изпълваше двата прозореца, но светилниците излъчваха предостатъчно светлина. Една висока свещ от пчелен восък гореше на позлатен свещник върху нощната масичка. Беше си я запалила сама — тази нощ не бе подходяща да се викат слуги. Повечето слуги се грижеха за ранените или оплакваха загиналите си близки, или сами се грижеха за раните си. Твърде много хора чакаха за Изцеряване, с изключение на онези, които бяха издъхнали, без да го дочакат.
    Елейн и Нинив седяха, тръпнещи в очакване на придърпаните до високите извити пилони на балдахина столове и се стараеха да прикрият безпокойството си. Елейн успяваше да си придаде някак тържествено спокойствие, разваляно само от време на време, когато се намръщеше или захапеше неволно долната си устна. Нинив излъчваше бодра самоувереност, както когато се канеше да те натика в болничното легло, но Егвийн добре познаваше присвитите й очи — те й подсказваха, че Нинив се страхува.
    Авиенда седеше, кръстосала крака на пода до вратата, кафяво-сивкавите й одежди ярко се открояваха върху синьото на килима. Този път айилката носеше ножа с дългото острие отстрани на колана си, пълен колчан от другата страна и четири къси копия, положени на коленете й. Кръглият й кожен щит лежеше върху извития рогов лък в кожения калъф с ремъци, с които можеше да го прикрепя през рамо. След случилото се миналата нощ Егвийн не можеше да я вини, че ходи с оръжие. На самата нея й се искаше непрекъснато да държи готова за мятане мълния.
    „Светлина, но какво направи Ранд? Да го изгори дано, той ме изплаши не по-малко от Чезнещите. Ако не и повече. Не е честно той да може да прави такова нещо, а аз дори да не мога да различа потоците.“
    Тя се качи на леглото, сложи книгата на коленете си и заразглежда навъсено една гравюра с картата на Танчико. Всъщност на нея бяха отбелязани твърде малко полезни неща. Дузина укрепления, обкръжаващи залива и пазещи града на неговите три полуостровчета, Верана на изток, Мазета в средата и Калпене, най-близо към морето. Безполезно. Няколко големи квадрата, някакви открити пространства, които трябваше да са паркове, и много паметници на владетели, отдавна превърнали се в прах. Все безполезни. Няколко двореца и неща, които изглеждаха странни. Големият кръг, например, върху Калпене. На картата той представляваше най-обикновен пръстен, но Учителят Ромавни го бе описал като огромно място за сборове, достатъчно да побере хиляди души, за да наблюдават конни надбягвания или фойерверки, организирани от Илюминаторите. Имаше също така един Кралски кръг, на Мазета, по-голям и от Големия кръг, и Кръга на панархесата, на Верана, малко по-малък. Съборната палата на Илюминаторите също беше означена. Всички те бяха безполезни. Текстът определено не съдържаше нищо полезно.
    — Ти сигурна ли си, че искаш да опиташ без пръстена? — попита тихо Нинив.
    — Сигурна съм — отвърна Егвийн с цялото спокойствие, на което беше способна. Стомахът й се бе сгърчил така лошо, както когато видя първия тролок снощи — стискаше една нещастна жена за косата и преряза гърлото й като на заек. И жената бе изпищяла като заек. Убиването на тролока не беше й помогнало — жената бе мъртва, също като тролока. Само дето Пронизителният й писък не искаше да заглъхне. — Ако не подейства, винаги мога отново да опитам с пръстена. — Тя се пресегна и отбеляза с нокът свещта. — Събудете ме, когато изгори дотук. Светлина, как съжалявам, че нямаме часовник.
    Елейн се разсмя, лекичко и от сърце: прозвуча почти ненасилено.
    — Часовник в спалня? Майка ми има дузини часовници, но никога не съм държала часовник в спалня.
    — Е, баща ми има само един часовник — промърмори Егвийн — единственият в цялото село и сега съжалявам, че не е тук. Мислиш ли, че ще изгори толкова за един час? Не искам да спя повече от това. Трябва да ме събудите веднага щом пламъкът стигне дотук. Веднага!
    — Ще те събудим — отвърна й Елейн успокоително. — Обещавам ти.
    — Каменният пръстен — каза неочаквано Авиенда. — Щом не го използваш, Егвийн, не би ли могъл някой — някоя от нас — да го използва, за да отиде с теб?
    — Не — промърмори Егвийн. „Светлина, как би ми се искало всички да дойдете с мен.“ — Благодаря ти, че го предложи все пак.
    — Само ти ли можеш да го използваш, Егвийн? — попита айилката.
    — Всяка от нас би могла — отвърна вместо нея Нинив. — Дори и ти, Авиенда. Не е нужно една жена да прелива, достатъчно е само да заспи и пръстенът да докосва кожата й. Един мъж също би могъл, доколкото знам. Но ние не познаваме Тел-айеран-риод така добре, както Егвийн, нито правилата му.
    Авиенда кимна.
    — Разбирам. Една жена може да направи грешки там, където не знае пътищата, а нейните грешки могат да убият други, също както и нея самата.
    — Точно така — каза Нинив. — Светът на сънищата е опасно място. Това поне знаем.
    — Но Егвийн ще внимава — добави Елейн. Говореше уж на Авиенда, но думите явно бяха предназначени за ушите на Егвийн. — Тя обеща. Ще се оглежда — внимателно! — и нищо повече.
    Егвийн се съсредоточи върху картата. Внимателно. Ако се бе съгласила да позволи на Елейн и Нинив да използват каменния пръстен, сега те можеха да знаят достатъчно, за да дойдат с нея. Въпреки това не съжалението я караше да отбягва погледите им. Не искаше да забележат страха в очите й.
    Тел-айеран-риод. Невидимият свят. Светът на сънищата. Не сънищата на обикновените хора, макар понякога и те да докосваха за кратко Тел-айеран-риод, а сънища, които изглеждаха истински като живота. Защото бяха такива. В Невидимия свят това, което се случваше, беше истинско, по един странен начин. Нищо, което се случваше там, не влияеше на онова тук — врата, отворена в Света на сънищата, щеше да си остане затворена в реалния свят; дърво, отсечено там, щеше да си стои в истинския свят тук — но въпреки това една жена можеше да бъде убита там, или усмирена. Думата „странно“ го описваше съвсем смътно. В Невидимия свят целият свят лежеше разтворен, а може би и други светове също така; всяко място беше достижимо. Или най-малкото, неговото отражение в Света на сънищата бе достижимо. Вътъкът на Шарката там можеше да бъде разчетен — минало, настояще и бъдеще — но само от човек, който знае как да го чете. От Съновница. Не беше имало Съновница в Бялата кула след Корианин Недеал, отпреди близо петстотин години.
    „Четиристотин седемдесет и три години, ако трябва да сме точни“ — помисли си Егвийн. Или вече бяха станали четиристотин седемдесет и четири? Кога беше умряла Корианин? Ако Егвийн бе имала възможност да завърши обучението си като новачка в Кулата, за да се изучи за Посветена, може би щеше да знае. Толкова много неща щеше да знае.
    В кесийката на Егвийн имаше списък на тер-ангреали, повечето от които съвсем малки, колкото да ги пъхнеш в джоб, откраднати от Черната Аджа, когато бяха напуснали Кулата. И трите имаха по един препис. Срещу тринадесет от откраднатите тер-ангреали пишеше „предназначение неизвестно“ и „за последен път проучени от Корианин Недеал“. Но ако Корианин Седай наистина не бе открила тяхното точно предназначение, то Егвийн беше сигурна за най-същественото. Те осигуряваха достъп до Тел-айеран-риод — не толкова лесно като каменния пръстен, и може би не без преливане, но го правеха.
    Два от тях бяха иззели от Джоя и Амико: един железен диск, само два пръста в диаметър, изписан от двете страни с плътна спирала, и една плочка, не по-дълга от дланта й, явно от чист кехлибар и въпреки това — толкова здрава, че можеше да среже стомана, със спяща жена, кой знае как гравирана от едната й страна. Амико свободно беше говорила за тях, също както и Джоя, след един разпит в присъствието на Моарейн, от което Мраколюбката беше пребледняла и се държеше съвсем кротко. Преливаш поток от Духа в един от двата тер-ангреала и той те отвежда в съня ти, а след това в Тел-айеран-риод. Елейн беше изпробвала за кратко и двата й бяха подействали, макар че единственото, което бе видяла, бе вътрешността на Камъка, както и Кралският дворец на Мургейз в Кемлин.
    Егвийн не беше много съгласна с това, колкото и кратко да бе посещението, но не от ревност. Не успя да спори достатъчно убедително, защото се боеше, че Елейн и Нинив ще доловят онова, което я безпокои, по гласа й.
    Два възвърнати означаваше, че други единадесет са все още в ръцете на Черната Аджа. Точно това се бе опитала да подчертае Егвийн. Единадесет тер-ангреала, които можеха да отведат една жена в Тел-айеран-риод, все в ръцете на Черната Аджа. Когато Елейн извършваше кратките си пътувания в Невидимия свят, можеше да се натъкне на очакващите я там жени от Черната Аджа, да се сблъска с тях преди да е разбрала, че са там. При тази мисъл стомахът й се сгърчи. Сега можеха да чакат нея. Едва ли; едва ли нарочно — та как можеха да знаят, че тя идва? — но можеха да се окажат там, когато се прехвърлеше. Срещу една можеше да се изправи, освен ако не бъдеше изненадана, а не смяташе да го позволи. Но ако наистина я изненадаха? Две или три наведнъж? Лиандрин и Рианна, Чезмал Емри и Джеане Кайде, и всички останали — наведнъж?
    Загледа намръщено картата. Ужасната изминала нощ беше пришпорила всичко. Щом тварите на Сянката можеха да нападнат Камъка, щом една от Отстъпниците можеше изведнъж да се появи сред тях, тя не можеше да се поддаде на страха. Трябваше да разберат какво да правят. Трябваше да се доберат до нещо повече от неясната версия на Амико. До нещо, каквото и да е. Само да можеше да разбере къде ли се намира окованият в клетка Мазрим Таим по пътя към Тар Валон или да можеше някак си да се промъкне в сънищата на Амирлин и да поговорят. Може би тези неща бяха възможни за една Съновница. Дори и да бяха, тя все още не знаеше как. Танчико — с него май трябваше да се залови.
    — Трябва да тръгна сама, Авиенда. Трябва. — Смяташе, че гласът й е спокоен и уверен, но Елейн успокояващо я потупа по рамото.
    Всъщност Егвийн не знаеше защо така задълбочено оглежда картата. Вече я бе запомнила, всяко нещо по нея, съотнесено към всичко останало. Каквото съществуваше в този свят, го имаше и в Света на сънищата, но понякога, разбира се, имаше и друго. Нямаше определена цел. Тя прелисти книгата до единствената гравюра, показваща вътрешността на сграда, обозначена на картата като „Дворецът на панархесата“. Нямаше да е от голяма полза да се озове в някоя зала без никаква представа къде точно се намира. Едва ли нещо от тази книга изобщо щеше да й е от полза. Изхвърли тази мисъл от ума си. Трябваше да вярва, че има някаква възможност.
    Гравюрата показваше просторно помещение с висок таван. Едно въже, завързано на високи до кръста пилони, трябваше да пречи на посетителите да се приближават до нещата, изложени на поставки и в откритите бюфети покрай стените. Повечето от предметите на рисунката бяха неразличими, с изключение на един, на отсрещната страна на стаята. Художникът се беше постарал да изобрази масивния скелет, изправен там. Имаше четири яки кости за крака, но иначе не приличаше на нито едно животно от тези, които Егвийн бе виждала. Преди всичко, ръстът му, изглежда, беше около два разтега, почти два пъти колкото нейния. Заобленият череп, разположен ниско над раменете, като на бик, изглеждаше достатъчно голям, за да пролази в него дете, и се виждаха четири очни кухини. Скелетът отличаваше тази стая от всяка друга — не можеше да се сбърка с нищо. От каквото и да беше. Дори Евриан Ромавни да бе знаел, на тези страници не бе споменал нищо за него.
    — Впрочем какво е панархеса? — попита тя и затвори книгата. Беше проучвала тази картина десетки пъти. — Всички тези писатели, изглежда, смятат, че човек вече го знае.
    — Панархесата на Танчико е равна по власт на краля — започна Елейн. — Тя отговаря за събирането на данъци, мита и налози; а той — за правилното им приложение. Тя контролира Гражданската стража и съдилищата, с изключение на Върховния съд, който е на краля. Армията е негова, разбира се, с изключение на легиона на панархесата. Тя…
    — Всъщност не държа толкова да го знам — въздъхна Егвийн. Беше попитала само колкото да каже нещо, да забави още няколко мига това, което предстоеше да направи. Свещта вече гореше и тя губеше ценни минути. Знаеше как да излезе от съня когато поиска, но времето течеше различно в Света на сънищата и беше лесно да му изгубиш дирите. — Веднага, щом стигне до чертата — повтори тя и Елейн и Нинив я увериха в това с тихо мърморене.
    Тя се отпусна върху пухените възглавници и се загледа в тавана, изрисуван със синьо небе, облаци и кръжащи лястовици. Но не ги виждаше.
    Напоследък повечето й сънища бяха лоши. Ранд присъстваше в тях, разбира се. Ранд, извисяващ се като планина, крачещ през градове, рушащ здания под нозете си, хора пищяха и бягаха като мравки от пътя му. Ранд, окован във вериги, и този път той пищеше. Ранд, издигащ стена, той от едната страна и тя — от другата. Тя, Елейн и други хора, които не можеше да различи. „Трябва да се направи — говореше той и трупаше камъни. — Вече няма да ви позволя да ме спрете.“ Но кошмарите не бяха свързани само с него. Беше сънувала айилци, воюващи помежду си, избиващи се едни-други, дори захвърлили оръжията си и тичащи като полудели. Мат, борещ се със сеанчанка, която го овързваше с невидима каишка. Вълк — сигурна беше обаче, че това е Перин — биещ се с мъж, чието лице непрекъснато се променяше. Галад, увиващ се в бяло, сякаш намятащ собствения си саван, и Гавин, чиито очи бяха пълни с болка и омраза. Това бяха ярките сънища, онези, за които бе сигурна, че значат нещо. Отвратителни бяха и тя не можеше да разбере какво означава дори един от тях. Как изобщо можеше да си въобрази, че ще намери някакви значения или изводи в Тел-айеран-риод? Но друг избор нямаше. Никакъв друг избор освен незнанието, а това тя не можеше да приеме.
    Въпреки безпокойството й заспиването не беше трудно — беше достатъчно изтощена. Трябваше само да затвори очи и да задиша дълбоко и равномерно. Събра мислите си и ги насочи към залата в Двореца на панархесата и огромния скелет. Дълбоки, равномерни вдишвания. Спомни си допира на каменния пръстен, действието му, пристъпването в Тел-айеран-риод. Дълбоки… равномерни… вдишвания.


    Егвийн ахна и отстъпи крачка назад, с ръка на гърлото. От толкова близо скелетът изглеждаше дори по-голям, отколкото си го представяше. Костите му се белееха, гладки и сухи. Тя стоеше точно пред него, зад въжето. Бяло въже, дебело колкото китката й и очевидно изплетено от копринени нишки. Не се съмняваше, че се намира в Тел-айеран-риод. Подробностите изглеждаха по-ясно очертани дори от реалността, дори за неща, едва зърнати с крайчеца на окото. Това, че можеше дори да забележи разликата между този и обикновените сънища, й подсказваше, че е в него. Освен това всичко наоколо изглеждаше… правилно.
    Тя се разтвори за сайдар. Едно убождане на пръста в Света на сънищата щеше да остане при събуждането; нямаше да последва събуждане при един удар със Силата, дори с меч или тояга. Не смяташе да остава уязвима дори за миг.
    Наместо само с долна риза, сега беше облечена в нещо като айилските дрехи на Авиенда, но в червен копринен брокат; дори меките й чизми с ширити до коляното бяха от плътна червена кожа, подходяща за ръкавици, със златни кантове и гайтани. Дрехите в Тел-айеран-риод бяха такива, каквито ти се иска да бъдат. Очевидно част от ума й желаеше тя да е готова за бързо придвижване, докато на друга част й се искаше да е облечена като за бал. Нямаше как да стане. Червеното преля в оттенъци на сиво и кафяво; палтото, гащите и ботушите се превърнаха в точно копие на дрехите на една Дева. Всъщност не по-хубави, не достатъчно хубави за град. Внезапно тя се оказа в рокля, каквато винаги носеше Файле — тъмна, с тесни разцепени поли, дълги ръкави и висок, стегнат корсаж. „Колко глупаво, че се тревожа точно за това. Никой няма да ме види, освен в сънищата си, а много малко обикновени сънища водят дотук. И гола да бях, щеше да е все едно.“
    За миг се оказа гола. Лицето й се изчерви от притеснение. Нямаше кой да я види тук, така съблечена като за баня, преди да върне припряно черната рокля върху себе си, но трябваше да съобрази как влияят страничните мисли на нещата тук, особено когато си прегърнала и Силата. Елейн и Нинив си мислеха, че знае много. Беше научила едва няколко от правилата на Невидимия свят и знаеше, че има още стотици, хиляди сигурно, за които беше абсолютна невежа. Трябваше някак си да ги научи, ако искаше да стане първата съновница на Кулата след Корианин.
    Заразглежда отблизо огромния череп. Беше селско дете и знаеше как изглеждат костите на едно животно. В края на краищата не можеше да има четири очни дупки. Двете сигурно бяха за нещо като бивни, от двете страни на мястото на ноздрите. Нещо като огромен глиган може би, макар изобщо да не приличаше на свински череп, каквито беше виждала неведнъж. Лъхаше обаче на древност. Всичко тук сигурно беше много, много старо.
    Тук, със Силата в себе си, тя беше в състояние да долавя такива неща. Съпътстваха я, разбира се, обичайните усещания, само че многократно усилени. Можеше да различи малките пукнатини по позлатените гипсови издутини, покриващи тавана на петдесет стъпки над нея, както и гладката полировка на белия каменен под. Съвсем тънки пукнатини, невидими с просто око, прошарваха и каменната настилка.
    Залата беше огромна, може би двеста крачки дълга и наполовината широка, с редици от тънки бели колони, и въжето преминаваше навсякъде освен там, където имаше входове с двойни арки. Други въжета обкръжаваха лакирани дървени поставки и бюфети, съдържащи други експонати. Фино изваяни резби пронизваха стените чак до тавана, пропускайки светлина. Очевидно в съня си бе попаднала в Танчико посред бял ден.
    „Велико изложение на творби от Векове отдавна минали, от Приказния век и Векове преди, открити за всички, дори за простия народ, три дни месечно и по празници“, беше писал Евриан Ромавни. Бе описал с бляскави слова безценните експонати от куендияр, шест на брой, в стъклен сандък, положен в центъра на залата, неотменно пазени от шестима от личната гвардия на панархесата, когато биваха допускани посетители, и беше отделил цели две страници за костите на приказни животни, „невиждани никога от човешко око“. Егвийн можеше да види някои от тях. От едната страна на помещението имаше скелет на нещо, което малко й заприлича на мечка, ако можеше да съществува мечка с два предни зъба, големи колкото ръката й до лакътя, а от другата страна бяха изложени костите на някакъв тънък четириног звяр с толкова дълъг врат, че черепът му почти опираше в тавана. Имаше и други, разположени покрай стените на залата, едно от друго по-фантастични. Всички бяха достатъчно древни, за да изглежда Тийрският камък пред тях като току-що построен. Тя се мушна под въжената преграда и бавно закрачи през залата.
    Похабена от времето каменна статуетка на жена, която сякаш беше без дрехи, но увита в коса, падаща до глезените, външно не се отличаваше особено от другите предмети, делящи място с нея в стъкления сандък, всеки от които не по-висок от една човешка длан. Но сякаш излъчваше някаква ясно доловима топлина. Беше ангреал, Егвийн бе сигурна в това; зачуди се как Кулата не е успяла да го вземе от панархесата. Фино свързани метална яка и две гривни от сивкавочерен метал, поставени отделно, я накараха да потръпне; усети тъмнина и болка, свързани с тях — стара, стара болка, и остра. Някаква сребриста вещ в друг бюфет, като тривърха звезда в кръг, беше направена от непознато за нея вещество; изглеждаше по-меко от метал, надраскано и издълбано, но при това по-древно и от древните кости. От десет крачки разстояние усети излъчваната от него горделива суетност.
    Един от предметите й се стори познат, макар и да не можеше да разбере защо. Натикана в ъгъла на един от бюфетите, сякаш онзи, който я бе поставил там, не е бил сигурен дали си струва да бъде излагана на показ, лежеше горната половина на счупена фигура, издялана от блестящ бял камък — фигура на жена, държаща в едната си вдигната ръка кристална сфера, с лице, изпълнено със спокойствие, достойнство и властна мъдрост. Цяла сигурно би била висока една стъпка. Но защо й се струваше така позната? Жената сякаш зовеше Егвийн да се приближи и да я вдигне.
    Едва след като пръстите й се затвориха върху счупената статуетка, Егвийн осъзна, че се е прехвърлила през въжето. „Глупаво, дори не знам какво е това“ — помисли си тя. Но вече беше много късно.
    Щом ръката й обгърна фигурата, Силата забушува в нея, преля в полусчупената фигура, после обратно към нея, към фигурата и пак обратно, навътре-навън. Кристалната сфера замига на смъртно-бели пресекулки и с всяко примигване в мозъка й се набиваха игли. С болезнен стон Егвийн отпусна шепата си и стисна с две ръце главата си.
    Щом фигурата се удари в пода, игличките изчезнаха, оставяйки след себе си само блед спомен за болката и слабостта, размекнала коленете й. Тя стисна очи, за да не гледа как залата се люлее и се надига. Фигурата трябваше да е тер-ангреал, но защо я беше поразила така, когато само я докосна? Може би защото беше счупена. Може би счупена не можеше да направи онова, за което бе предназначена. Не искаше дори да си помисли за какво ли е направена — изпробването на един тер-ангреал беше опасно занимание. Най-малкото, сега изглеждаше счупена и вече безопасна. Поне тук. „Но защо сякаш ме зове към себе си?“
    Гаденето отшумя и тя отвори очи. Фигурата си стоеше на лавицата, толкова цяла, както когато я видя за първи път. Странни неща ставаха в Тел-айеран-риод, но това сега беше по-странно, отколкото й се искаше да види. А и не за това беше дошла тук. Първо трябваше да намери някакъв изход извън Двореца на панархесата. Тя прескочи въжето и се забърза да излезе от залата.
    В двореца нямаше никакъв признак на живот. Поне на човешки живот. Пъстри риби плуваха в големи шадравани, които шуртяха весело сред дворове, обкръжени от алеи с нежни колонади и тераси, обрамчени с каменни арки като сложна дантелена плетеница. По водата се носеха пищни листа на лилии с бели цветове, големи колкото плата за празничен обяд. Място като това съществуваше и в реалния свят. С изключение на хората. По коридорите стояха златни светилници с необгорели фитили, но тя долавяше миризмата на уханното масло в тях. Нозете й не вдигаха и прашинка от ярките пътеки по пода, които тук със сигурност не бяха изтупвали.
    И все пак мерна друго лице — видя мъж в позлатена, изкусно изработена ризница и висок златен шлем.
    — Аелдра? — подвикна й той с усмивка. — Аелдра, ела, погледни ме. Назначиха ме за лорд-капитан на легиона на панархесата. Аелдра? — Той закрачи в друга посока и изведнъж се скри от погледа й, продължавайки да вика Аелдра. Не беше Сънебродник. Нито дори човек, прибягнал до помощта на тер-ангреал като нейния пръстен или като железния диск на Амико. Просто човек, чийто сън е докоснал място, за чието съществуване не е подозирал, както и за опасностите, които дебнеха тук. Хората, които неочаквано умираха в съня си, често насън се бяха озовавали в Тел-айеран-риод и всъщност загиваха там. Но той, изглежда, бе излязъл оттук здрав и читав и се беше върнал в обикновения сън.
    Свещта до леглото й, там, в Тийр, гореше. Времето й в Тел-айеран-риод свършваше.
    Тя ускори крачка и се озова до високи резбовани врати, водещи към широки бели стъпала и огромен празен площад. Танчико се простираше във всички посоки, по стръмни хълмове. Бели сгради след други бели сгради, блестящи под слънцето, стотици тънки кули и не по-малко куполи, някои от които — позлатени. Кръгът на панархесата, висока кръгла стена от бял камък, се възправяше пред очите й на по-малко от половин миля разстояние и по-ниско от двореца. Дворецът на панархесата се намираше на билото на най-високия хълм. Тя беше достатъчно високо, за да може да види водния блясък на запад, заливите, които я отделяха от другите хълмисти пръсти, върху които се простираше останалата част на града. Танчико беше по-голям от Тийр, може би по-голям и от Кемлин.
    Толкова много за претърсване, а тя дори не знаеше какво да търси. Нещо, което обозначава присъствието на Черната Аджа, или нещо, което означава някаква опасност за Ранд, ако изобщо такива неща съществуваха тук. Ако беше истинска Съновница, обучена да използва дарбата си, сигурно щеше да знае какво да търси и как да тълкува видяното. Но не беше останал никой, който да я научи. Предполагаше се, че айилските Мъдри могат да тълкуват сънищата. Авиенда обаче проявяваше такава неохота да говори за Мъдрите, че Егвийн не си направи труда да разпита някоя друга айилка. Сигурно някоя Мъдра щеше да може да я научи. Стига да намереше такава.
    Тя направи една крачка към площада и изведнъж се озова някъде другаде.
    Огромни каменни ридове се издигаха около нея сред зной, който изсмукваше влагата от дъха й. Слънцето като че ли я изпичаше през роклята, а въздушният полъх в лицето й сякаш идваше от някоя пещ. Криви, осакатени от сушата дръвчета прошарваха пейзаж, почти лишен от всякаква друга растителност освен оскъдни туфи жилава трева и някакви бодливи растения, които тя не познаваше. Разпозна обаче лъва, макар никога да не бе виждала такъв звяр на живо. Лежеше в една цепнатина между скалите няма и на двадесет крачки от нея и помахваше лениво черния край на опашката си. Не гледаше към нея, а към нещо друго, на стотина разкрача встрани. Големият глиган, покрит с груба четина, ровеше и сумтеше в коренищата на трънлив храст и не забелязваше айилката, промъкваща се към него с копие, готово да се забие в хълбока му. Беше загърнала главата си с шуфа, но лицето си беше оставила открито.
    „Пустошта — помисли си невярващо Егвийн. — Скочила съм в Айилската пустош! Кога най-после ще се науча какво да си помислям тук?“
    Айилката замръзна. Сега гледаше Егвийн, а не глигана. Ако това изобщо беше глиган — беше някак различен.
    Егвийн беше сигурна, че жената не е Мъдра. Не беше облечена и като Дева. Според това, което й бяха разказвали, когато една Дева на копието пожелае да стане Мъдра, трябва „да се откаже от копието“. Тази трябваше да е най-обикновена айилка, попаднала в съня си в Тел-айеран-риод, като непознатия в двореца. Той също щеше да я види, ако се беше извърнал. Егвийн затвори очи и се съсредоточи над ясен образ на Танчико, този на огромния скелет в залата.
    Когато отново ги отвори, се взираше в масивните кости. Този път забеляза, че са свързани с тел. Твърде умно, така, че теловете почти да не се забелязват. Прекършената на две статуетка с кристалната сфера все така си беше на лавицата. Тя не се приближи до нея повече, нито към черния нашийник и гривните, от които се излъчваше толкова много болка и страдание. Ангреалът, каменната жена, беше изкушение. „Какво ще направиш с нея? Светлина, ти си тук, за да гледаш, да търсиш! Нищо повече от това. Свърши си работата!“
    Този път бързо намери пътя навън към площада. Тук времето течеше различно и Елейн и Нинив можеха да я събудят всеки момент, а тя все още дори не беше започнала. Едва ли имаше повече мигове за губене. Оттук нататък трябваше много да внимава какво мисли. Никакво мислене повече за Мъдрите. Дори само предупреждението накара всичко около нея да се разлюлее. „Мисли за това, което правиш“ — каза си тя решително.
    Закрачи през пустия град бързо, чак подтичваше. Виещи се улички с каменна настилка я водеха нагоре-надолу с неочаквани завои, все празни, ако не се брояха зеленогърбите гълъби и бледосивите чайки, вдигащи се с шумен плясък на крилете, когато се приближеше до тях. Но защо птици, а не хора? Мухи бръмчаха наоколо и можеше да види хлебарки и оси из сенчестите ъгли. Глутница дългокраки псета, все с различни цветове на козината, притичаха някъде далеч пред нея и се скриха в пресечката. Защо кучета?
    Тя упорито притегли мислите си обратно към целта, заради която бе дошла тук. Какво можеше да бъде знак за Черната Аджа? Или за тази опасност за Ранд, ако тя изобщо съществуваше? Повечето бели здания бяха варосани, варта се ронеше и пукаше, под нея се виждаха бледокафяви тухли или старо дърво. Само кулите и по-големите постройки — дворци — бяха изградени от камък, също бял. Но дори и по камъка се забелязваха малки пукнатини, резки, твърде тънки, за да ги хване окото, но със Силата в себе си тя можеше да ги долови, като тънка паяжина, прояждаща куполи и кули. Може би това означаваше нещо. Може би означаваше, че Танчико е град, за който обитателите му не се грижат добре. Също толкова вероятно бе да означава и всичко друго.
    Някакъв пищящ човек изведнъж се спусна от небето пред нея и тя подскочи. Остана й време само колкото да забележи торбестите му бели гащи и дебелите мустаци, покрити с прозрачен воал, преди той да изчезне само на крачка над настилката. Ако я беше нападнал тук, в Тел-айеран-риод, щяха да го намерят мъртъв в леглото му.
    „Този вероятно имаше толкова общо с някакъв знак, колкото и хлебарките“ — каза си тя.
    Може би нещо вътре в сградите? Вероятността беше нищожна, надеждата — безумна, но тя бе достатъчно отчаяна, за да опита всичко. Почти всичко. Времето. Колко ли време й оставаше? Затича се от вход на вход, занаднича в дюкяни, ханове и къщи.
    Маси и пейки стояха в гостилниците и очакваха клиенти, наредени спретнато като бледо сияещите калаени халби и чинии по лавиците. Дюкяните бяха така чисти, сякаш дюкянджиите току-що ги бяха отворили, но макар по тезгяхите на шивашките работилнички да лежаха топове плат и в ножарските дюкяни — ножове и ножици, по таванските куки на един месарски магазин не висяха бутове и рафтовете бяха голи. Прокараше ли пръст някъде, не напипваше прах; всичко беше толкова чисто, че щеше да задоволи и майка й.
    В по-тесните улички имаше къщи — малки варосани сгради с плоски покриви и без прозорци към улицата, сякаш чакаха семействата да влязат и да насядат по пейките пред студените камини, около тесните маси с резбовани крака и стопанката с гордост да поднесе тепсията с най-доброто си ястие.
    Обзета от смътно предчувствие, тя се върна покрай дузина входове и отново надникна в нещо, което приличаше на обикновен дом в истинския свят. Беше почти като предишния път. Почти. Купата с червени шарки, поставена на масата, сега се оказа тънка синя ваза; една пейка, на която преди малко имаше сбруя и шило — преди малко беше близо до камината — сега се оказа до вратата и на нея беше оставена кошница с плетиво и бродирана детска рокличка.
    „Защо се е променило? — зачуди се тя. — Но, от друга страна, защо пък трябва да си стои едно и също? Светлина, нищо не знам.“
    От другата страна на улицата имаше конюшня, под олющената вар на стените се показваха тухлени петна. Тя се затича към нея и отвори една от големите врати. Слама покриваше пръстения под, както във всички конюшни, които беше виждала, но коне нямаше. Защо? Нещо прошумоля в сламата и тя осъзна, че в края на краищата конюшнята не е празна. Плъхове. Десетки плъхове, които я гледаха без страх и душеха въздуха. Нито един не побягна, нито дори се отдръпна боязливо — държаха се така, сякаш имаха повече права тук, отколкото тя. Въпреки волята си тя отстъпи назад. „Гълъби, чайки и кучета, мухи и плъхове. Може би някоя Мъдра ще знае защо.“
    И внезапно отново се озова в Пустошта.
    С писък падна по гръб, защото някакво глиганоподобно същество се понесе право срещу нея. Беше като теле. Не беше свиня, забеляза тя, щом звярът я прескочи чевръсто; зурлата му беше прекалено остра и пълна с остри зъби, и на всеки крак имаше по четири пръста. Помисли го без паника, но потръпна, докато звярът изчезваше между скалите. Беше достатъчно голям, за да я премаже, да й скърши костите най-малкото; зъбите му можеха да я разкъсат като вълчи. Щеше да се събуди с рани. Ако изобщо се събудеше.
    Песъчливият камък под гърба й беше като нажежена плоча на печка. Тя пролази и се изправи, ядосана на себе си. Ако не успееше да задържи ума си върху това, което правеше, нямаше да постигне нищо. Сега трябваше да е в Танчико, трябваше да се съсредоточи върху това. Не биваше да мисли за нищо друго.
    И изведнъж трепна — една айилка я наблюдаваше с острите си сини очи от десет крачки разстояние. Беше на годините на Авиенда, не по-възрастна от нея самата, но кичурите коса, показващи се под шуфата, бяха толкова светли, че изглеждаше почти побеляла. Копието в ръцете й беше готово за хвърляне и от това разстояние едва ли щеше да пропусне целта си.
    За айилците се разправяше, че били повече от груби към онези, които нахълтват в Пустошта без тяхно позволение. Егвийн знаеше, че може да увие и жената, и копието й с Въздух, но дали потоците щяха да се задържат достатъчно дълго, преди да започне да се пренася? И нямаше ли само да ядосат жената и да я накарат да хвърли копието си в първия миг, в който се появи възможност, още преди Егвийн наистина да е изчезнала? Едва ли щеше да е от голяма полза да се прехвърли обратно в Танчико, пронизана от айилско копие. Ако завържеше потоците, това щеше да остави жената захваната в клопката на Тел-айеран-риод, докато не бъдат развързани, напълно безпомощна — и ако онзи лъв или подобното на глиган същество се върнеха…
    Не. Трябваше просто да накара жената да сниши копието, само толкова, колкото да има време да затвори очи и да се пренесе обратно в Танчико. Обратно към онова, което се очакваше да направи. Нямаше повече време за тези полети на въображението. Не беше съвсем сигурна дали някой, влязъл насън в Тел-айеран-риод, би могъл да й навреди така, както можеха другите неща, но не смяташе да рискува да го разбере с върха на айилското копие.
    Смяната на дрехите беше лесна — още щом си го помисли, Егвийн вече бе облечена в същите кафяво-сивкави цветове като жената.
    — Не ти мисля лошо — проговори тя, външно спокойна.
    Жената обаче не сниши оръжието си, а се намръщи и каза:
    — Нямаш право да носиш кадин-сор, момиче. — И Егвийн се оказа застанала гола до кожа, слънцето я печеше отгоре, а земята обгаряше стъпалата й.
    За миг тя зяпна невярващо и запристъпва от крак на крак. Не беше си и помисляла, че е възможно да промени нещата по някой друг. Толкова възможности, толкова правила, които не познаваше. Припряно си представи, че е обута в здрави обувки и в тъмната рокля със срязаните поли, и в същото време накара дрехите на айилката да изчезнат. За да го направи, й се наложи да притегли сайдар и беше готова да сграбчи копието, ако жената се опиташе да го метне.
    Този път беше ред на айилката да се смае. Копието й падна на земята до нея, а Егвийн сграбчи мига, затвори очи и се пренесе обратно в Танчико, при скелета и по-далече от огромния глиган. Или каквото там беше. Този път едва го погледна повторно. Беше й омръзнало от неща, които приличат на глигани, а не са. „Как го направи това? Не! Цялото това чудене как и защо само ме държи встрани от пътя. Вече ще се държа здраво за него.“
    Но въпреки това се поколеба. Малко преди да си затвори очите й се стори, че видя друга жена, зад айилката, която наблюдаваше и двете. Златокоса жена, държаща сребърен лък. „Сега вече позволяваш на въображението си да те подведе. Слушаш прекалено много приказките на Том Мерилин.“ Биргит отдавна беше умряла; не беше възможно да се появи отново преди Рогът на Валийр да я призове от гроба. Мъртви жени, дори да са героини от легенда, разбира се, не можеха да сънуват, че са попаднали в Тел-айеран-риод.
    Но тази пауза беше мигновена. Тя заряза безплодните си съждения и отново се затича през площада. Колко ли време й оставаше? Цял град за претърсване, а времето си течеше и тя все още нямаше представа за нищо. Поне да знаеше какво да търси! Или къде. Бягът като че ли не я уморяваше тук, в Света на сънищата, но дори и да тичаше с все сила, нямаше да може да обиколи целия град преди Елейн и Нинив да я събудят. Не й се искаше да се налага отново да се връща.
    Изведнъж сред ятото гълъби, кацнали насред площада, се появи жена. Дрехата й беше бледозелена, тънка и прилепнала по тялото й така, че би задоволила и вкуса на Берелайн, тъмната й коса се спускаше на дузини малки плитчици, а лицето й беше покрито до очите с прозрачен воал, като на мъжа, който се бе спуснал от небето. Гълъбите се понесоха нагоре и с тях — и жената, която се зарея над най-близките покриви с тях и внезапно се стопи и изчезна.
    Егвийн се усмихна. Самата тя непрекъснато сънуваше, че лети, но в края на краищата това просто си беше сън. Подскочи във въздуха и се понесе към покривите. Нелепо. Да лети? Хората не летят! После разпери ръце и силом си придаде самоувереност. Просто го правеше, и толкова. Това беше сън и тя летеше. Вятърът вееше в лицето й, прииска й се да се разсмее.
    Плъзна се над Кръга на панархесата. От върха на кръглата стена до широкото поле с утъпкана земя в центъра се спускаха редици каменни скамейки. Представи си как безброй хора, сбрани на едно място, гледат представление с илюминации, уредено от самата Гилдия на Илюминаторите. У дома фойерверките бяха рядко събитие. Можеше да си спомни едва няколкото случая, в които селяните от Емондово поле бяха имали такова зрелище — зрелище, от което възрастните се възбуждаха не по-малко от децата.
    Зарея се над покривите като сокол — над дворци и имения, над бедни домове и дюкяни, над складове и конюшни. Плъзна се покрай куполи, увенчани със златни шпилове и бронзови ветропоказатели, покрай кули, обрамчени с изваяни като дантели каменни балкони. Коли и фургони осейваха дворовете пред конюшните и чакаха. Кораби бяха запълнили големия залив и водните пръсти, свързващи пристанищата и разделящи вдадените в залива полуостровчета, по които се простираше градът. Всичко изглеждаше окаяно и чакащо оправяне, от колите до корабите, но нищо не подсказваше, че тук има Черна Аджа. Доколкото разбираше.
    Помисли си дали да не се опита да си представи Лиандрин — добре познаваше кукленското й лице и многобройните й руси плитки, самодоволните й кафяви очи и подхилващите се устнички — да си я изрисува в ума с надеждата, че може да бъде отнесена там, където се намира Черната Аджа. Но ако това подействаше, можеше да намери Лиандрин също в Тел-айеран-риод, а сигурно и други с нея. Не беше подготвена за това.
    Изведнъж й хрумна, че ако някои от Черната Аджа се намират в Танчико, в Танчико на Тел-айеран-риод, тя просто сама им се поднася. Едно око, извърнато към небето, веднага би забелязало летяща жена. Гладкият й полет се разколеба и тя се спусна под равнището на покривите и се понесе по улиците по-бавно отпреди, но все пак по-бързо от препускащ кон. Може и да летеше към тях, но не можеше да се принуди да спре и да ги чака.
    „Глупачка! — смъмри се тя гневно. — Глупачка! Вече може да са разбрали, че съм тук. Вече може да са ми устроили капан.“ Помисли си дали да не излезе от съня и да се върне в леглото си в Тийр, но не беше намерила нищо. Ако изобщо имаше нещо за намиране.
    В улицата пред нея изведнъж изникна висока жена, стройна, в широка кафява пола и свободно падаща бяла блуза, с кафяв шал около раменете и забрадка, покриваща отчасти бялата коса, падаща до кръста й. Въпреки простоватите си дрехи носеше твърде много нанизи и гривни от злато и слонова кост. Опряла юмруци на хълбоците си, тя се взираше право в Егвийн и се мръщеше.
    „Друга глупава жена, която сънува, че е там, където не й е мястото, и не вярва на това, което виждат очите й“ — помисли си Егвийн. Знаеше наизуст описанието на всяка жена, която е заминала с Лиандрин, а тази тук определено не приличаше на нито една от тях. Но жената не изчезна; стоеше си на мястото, докато Егвийн плавно се приближаваше към нея. „Защо не изчезва? Защо?… О, Светлина! Но тя наистина…“ Посегна рязко към потоците, за да сплете мълния, да овърже жената с Въздух, и занапипва припряно.
    — Стъпи най-сетне на земята, момиче — сопна се жената. — Достатъчно грижи ми създаде, докато те намеря отново, та сега да ми прехвърчаш като птиченце.
    Егвийн изведнъж спря да лети. Стъпалата й се удариха грубо в настилката и тя се олюля. Беше гласът на айилката, но жената сега беше по-стара. Не толкова, колкото Егвийн си бе помислила отначало — всъщност изглеждаше много по-млада, отколкото предполагаха белите й коси — но този глас и тези остри сини очи… беше сигурна, че жената е същата.
    — Вие сте… различна — промълви тя.
    — Каквато си поискаш можеш да бъдеш. Тук. — Жената бе смутена, но не чак толкова. — Понякога обичам да си спомням… Това не е важно. Ти си от Бялата кула, нали? Отдавна не са имали Сънебродница. От много отдавна. Аз съм Амис, от септата Девет долини на Таардад Айил.
    — О, ти си Мъдра? И разбираш от сънищата, знаеш за Тел-айеран-риод! Ти можеш да… Аз съм Егвийн. Егвийн ал-Вийр. — Тя вдиша дълбоко. Амис не приличаше на жена, която можеш да излъжеш. — Аз съм Айез Седай. От Зелената Аджа.
    Изражението на Амис не се промени особено. Леко присвиване на очите може би, малко скептицизъм. Егвийн не изглеждаше достатъчно възрастна за пълноправна Айез Седай. Но това, което каза, беше само:
    — Смятах да те оставя гола-голеничка, докато не помолиш за подходящи дрехи. Да си наденеш ей така кадин-сор, като някоя… Изненада ме, как само се измъкна и обърна копието ми срещу мен. Но още не си обучена, нали тъй, колкото и да си силна. Иначе нямаше да скочиш точно на пътя на плячката ми, където хич не би пожелала да бъдеш. А и това твое хвърчене насам-натам? Ти затова ли си ми дошла в Тел-айеран-риод — в Тел-айеран-риод! — само за да зяпаш из града, където и да е това чудо?
    — Това е Танчико — отвърна плахо Егвийн. „Тя не знае.“ Но тогава как я беше последвала и намерила? Явно беше, че тя знае много повече за Света на сънищата от Егвийн. — Ти можеш да ми помогнеш. Опитвам се да намеря едни жени от Черната Аджа, Мраколюбки. Мисля, че са тук, и трябва да ги намеря, ако наистина са тук.
    — Значи това наистина го има — почти прошепна Амис. — Аджа на Сенкобези в Бялата кула. — Жената поклати глава. — Ти си като момиче, току-що венчало се за копието, което си въобразява, че ей сега ще пребори мъжете и ще заповдига планини. За нея то ще означава няколко цицини повече и един полезен урок по смирение. За теб тук то може да означава гибел. — Амис огледа белите здания и направи гримаса. — Танчико, казваш? В… Тарабон? Градът умира, самоизяжда се. Мрак цари тук, и зло. Повече зло от това, на което са способни мъжете. Или жените. — Тя изгледа укорно Егвийн. — Не можеш да го видиш, нито да го усетиш, нали? А си ми тръгнала да гониш Сенкобези в Тел-айеран-риод.
    — Зло? — каза бързо Егвийн. — Това може да са те. Сигурна ли си? Ако ти кажа как изглеждат, можеш ли да ме увериш, че са те? Мога да ти ги опиша. Мога да ти ги опиша до последното косъмче на косите им.
    — Дете — промърмори Амис. — Дете, което иска сребърна гривна от баща си, когато още нищо не знае за цената й, нито как се прави. Много има да учиш. Много повече от това, на което мога да започна да те уча сега. Ела в Триделната земя. Ще пръсна сред клановете мълва, че една Айез Седай на име Егвийн ал-Вийр ще бъде доведена при мен в твърдината Студени скали. Името си само кажи и си покажи пръстена с Великата змия, и ще можеш спокойно да минеш. Сега не съм там, но ще се върна от Руйдийн преди да си пристигнала.
    — Моля те, трябва да ми помогнеш. Нужно ми е да разбера дали те са тук. Трябва да го узная.
    — Но аз не мога да ти кажа. Не ги познавам, нито това място, това Танчико. Трябва да дойдеш при мен. Това, което правиш, е опасно, много по-опасно, отколкото можеш да си представиш. Ти трябва да… къде отиваш? Остани!
    Нещо сякаш се пресегна към Егвийн, сграбчи я и я затегли към мрака.
    Гласът на Амис я догони, кух и заглъхващ.
    — Трябва да дойдеш при мен и да се учиш. Трябва…

Глава 12
Танчико или Кулата

    Щом Егвийн най-после се размърда и отвори очи, Елейн въздъхна с облекчение. Авиенда също бързо се усмихна, разбрала, че Егвийн се завръща. Свещта беше изгоряла отвъд белязаната черта преди минути; бяха им се сторили като часове.
    — Ти не искаше да се събудиш — промълви боязливо Елейн. — Толкова те разтърсвах, но ти така и не искаше да се събудиш. — Тя се изсмя късо. — О, Егвийн, изплаши дори Авиенда.
    Егвийн я прегърна.
    — Е, ето че се върнах. — Гласът й прозвуча уморено. Ризата й беше прогизнала от пот. — Мисля, че имах причина да се задържа малко по-дълго, отколкото бяхме замислили. Другия път ще съм по-внимателна. Обещавам.
    Нинив енергично пристъпи към умивалника да излее каната с водата. Беше на ръба да я плисне в заспалото лице на Егвийн. Външно лицето й беше спокойно, но капакът на каната задрънча и част от водата се разля върху килима.
    — Да не намери нещо? Или беше… Егвийн, ако Светът на сънищата може да те задържа по някакъв начин, може би е твърде опасно, преди да си научила достатъчно. Може би колкото по-често отиваш там, толкова по-трудно е да се връщаш. Може би… Не знам. Но знам, че не можем да рискуваме да те оставим да се изгубиш. — Тя скръсти ръце и се обърна към нея, готова за спор.
    — Знам — отвърна Егвийн почти хрисимо. Веждите на Елейн се стрелнаха нагоре — Егвийн никога не беше хрисима към Нинив. За нищо.
    Егвийн се измъкна с олюляване от леглото, отказвайки помощта на Елейн, отиде до умивалника и изми лицето и ръцете си. Елейн намери суха риза в гардероба, докато Егвийн си сваляше изпотената.
    — Срещнах една Мъдра, казва се Амис. — Гласът на Егвийн беше приглушен. — Каза ми, че трябвало да отида при нея, за да науча повече за Тел-айеран-риод. В някакво място в Пустошта, наречено твърдината Студени скали.
    Елейн забеляза как при споменаването на името на Мъдрата очите на Авиенда трепнаха.
    — Ти познаваш ли я? Амис?
    Единственото определение, с което можеше да се опише кимването на айилката, беше „неохотно“.
    — Да. Мъдра. Сънебродница. Беше Фар Дарейз Май преди да се откаже от копието, за да отиде в Руйдийн.
    — Дева! — възкликна Егвийн. — Значи затова тя… Няма значение. Тя каза, че сега била в Руйдийн. Знаеш ли къде се намира тази твърдина Студени скали, Авиенда?
    — Разбира се. Студени скали е твърдината на Руарк. Руарк е съпругът на Амис. Ходя там понякога. По-точно, ходех. Моята сестра-майка, Лиан, е сестрожена на Амис.
    Елейн се спогледа объркано с Егвийн и Нинив. По-рано Елейн си мислеше, че знае доста за Айил, все неща, научени от учителите й в Кемлин, но откакто бе срещнала Авиенда, бе разбрала колко малко знае всъщност. Техните обичаи, родови и други връзки и отношения представляваха някаква объркана плетеница. Първосестри означаваше да имат една и съща майка; само че освен това беше възможно две приятелки да станат първосестри, като положат обет пред Мъдрите. Второсестри означаваше, че майките им са сестри; ако бащите им са били братя, жените бяха отцесестри и не се смятаха за толкова близки, колкото второсестрите. Оттам нататък всичко наистина ставаше много заплетено.
    — Какво означава „сестрожена“? — попита тя колебливо.
    — Че двете имат един и същ съпруг. — Авиенда се намръщи, като чу ахването на Егвийн и видя как очите на Нинив за малко щяха да изхвърчат. Елейн почти очакваше подобен отговор, но въпреки това се усети, че се е хванала да оправя полите на роклята си, които всъщност си бяха съвсем оправени.
    — Не — изпъшка Егвийн. — Кажи ми, че не е вярно.
    — Но вие с Елейн например се грижите една за друга като първосестри. Какво щяхте да направите, ако нито една от двете не бе пожелала да отстъпи за Ранд ал-Тор? Да се биете заради него ли? Да оставите някакъв си мъж да развали връзката между вас? Нямаше ли да е по-добре, ако и двете се омъжехте за него?
    Елейн погледна Егвийн. Мисълта за… Дали можеше да направи такова нещо? Дори с Егвийн? Знаеше, че бузите й са поруменели. Егвийн изглеждаше само потресена.
    — Но аз пожелах да отстъпя — каза Егвийн.
    Елейн си даде сметка, че забележката е предназначена колкото за нея, толкова и за Авиенда, но мисълта не пожела да я остави на мира. Дали Мин бе имала видение? Какво щеше да направи, ако бе така? „Ако е Берелайн, ще я удуша, и него също! Ако се налага да има някоя, защо да не е Егвийн? О, Светлина, за какво съм взела да мисля!“ Разбираше, че се е смутила, и за да го прикрие, подхвърли шеговито:
    — Говориш така, сякаш мъжът няма никакъв избор в тази работа.
    — Той може да каже „не“ — отвърна Авиенда, сякаш това беше нещо подразбиращо се — но ако иска да се събере с едната, ще трябва да го направи и с двете, след като го попитат. Моля да не се засягате, но направо бях смаяна, когато разбрах, че по вашите земи един мъж може да попита жена. Един мъж би трябвало да покаже интереса си, но после да чака жената да заговори. Разбира се, някои жени подвеждат мъжа, за да разберат какъв му е интересът, но правото да попита е на жената. Всъщност не разбирам много от тези неща. Аз още от дете си исках да стана Фар Дарена Май. Единственото, което желая, е живот с копието и със своите копиесестри — завърши тя свирепо.
    — Спокойно, никой няма да се опитва да те омъжи — постара се да я успокои Егвийн. Авиенда я изгледа стреснато.
    Нинив се окашля шумно. Елейн се зачуди дали не си мисли за Лан; на бузите й със сигурност бяха избили издайнически петна.
    — Егвийн — рече Нинив с малко неестествено бодър тон, — ти сигурно не си намерила онова, което търсеше, иначе щеше вече да си ни го казала.
    — Нищо не намерих — отвърна със съжаление Егвийн. — Но Амис каза… Авиенда, всъщност що за жена е тази Амис?
    Айилката се беше заела да проучва задълбочено шарките на килима.
    — Амис е твърда като скален рид и безмилостна като слънцето — промълви тя, без да вдига очи. — Тя е Сънебродница. Тя може да те научи. Паднеш ли й в ръцете, ще те влачи за косата към това, което е решила. Руарк е единственият човек, който може да й се опре. Дори останалите Мъдри внимават как стъпват, щом Амис вземе думата. Но може да те научи.
    Егвийн поклати глава.
    — Исках да кажа, дали пребиваването й в някое чуждо място би могло да я обърка, да я изнерви? Дали не би видяла там неща, които не съществуват?
    Смехът на Авиенда беше къс и рязък.
    — Да се изнерви ли? Амис не би се изнервила дори да се събуди и да види освирепял лъв до леглото си. Тя беше Дева, Егвийн, и съвсем не е омекнала, можеш да си сигурна в това.
    — Какво е видяла тази жена? — попита Нинив.
    — Не точно „видяла“ — отвърна Егвийн замислено. — Не мисля, че може така да се нарече. Тя каза, че в Танчико цари зло. По-лошо, отколкото биха могли да сътворят хората, така каза. Това може да е Черната Аджа. Недей да спориш с мен, Нинив — добави веднага тя с по-решителен тон. — Сънищата трябва да се тълкуват. Твърде е възможно да е това.
    Нинив бе започнала да се мръщи още щом Егвийн спомена за злото в Танчико и чумеренето й прерасна в гневен поглед, когато Егвийн й каза да не спори. Понякога на Елейн й се дощяваше да ги хване и двете и хубавичко да ги напляска. Сега се намеси бързо, преди Нинив да е успяла да отговори.
    — Твърде е възможно, Егвийн. Ти наистина си намерила нещо. Повече, отколкото двете с Нинив предполагахме, че ще можеш. Нали, Нинив? Нали?
    — Може би — изръмжа Нинив неохотно.
    — Може би. — Егвийн не изглеждаше особено щастлива от това. Тя вдиша дълбоко. — Нинив е права. Трябва да се науча какво правя. Ако знаех какво трябва да правя, нямаше да ми разправят за злото. Щях да мога да намеря Лиандрин, където и да е тя. Амис може да ме научи. Ето защо… Ето защо трябва да отида при нея.
    — Да отидеш при нея? — възкликна ужасена Нинив. — В Пустошта?
    — Авиенда може да ме заведе право в онази твърдина. — Погледът на Егвийн, малко предизвикателен и малко притеснен, пробяга от Елейн към Нинив. — Ако бях сигурна, че са в Танчико, нямаше да ви оставя да отидете там сами. Но с помощта на Амис може би ще успея да разбера къде са. Може би ще мога да… Дори не знам какво ще мога да направя, само съм сигурна, че ще съм способна на много повече, отколкото сега. Не че искам да ви изоставя. Можете да вземете пръстена с вас. Познавате Камъка достатъчно добре, за да можете да се върнете от Тел-айеран-риод. Мога да дойда с вас в Танчико. Каквото науча от Амис, ще мога да ви го предам. Моля ви, кажете ми, че разбирате. Толкова много мога да науча от Амис, и след това ще мога да го използвам, за да ви помогна. Ще бъде все едно, че и трите сме били обучавани от нея. Сънебродница! Жена, която знае! Лиандрин и останалите ще бъдат като невръстни дечица пред нас; няма да знаят и една четвърт от онова, което ще научим ние. — Тя замислено прехапа устна. — Не си мислите, че искам да избягам от вас, нали? Ако е така, няма да отида.
    — Разбира се, че трябва да отидеш — каза Елейн. — На мен лично ще ми липсваш, но никой не ни е обещал, че ще бъдем все заедно, докато всичко това свърши.
    — Но пък вие двете… да тръгнете сами… Не, би трябвало да дойда с вас. Ако те наистина са в Танчико, трябва да съм с вас.
    — Глупости — рече бодро Нинив. — Учение ти трябва на теб. В по-далечна перспектива това ще ни бъде много по-полезно, отколкото компанията ти в Танчико. Ако са там, двете с Елейн ще се справим и без теб, но е възможно да пристигнем и да разберем, че това зло в края на краищата не е нищо друго, освен войната. Светлината знае, войната е достатъчно зло за всички. Може да се върнем в Кулата преди теб. Но трябва да внимаваш в Пустошта — добави тя делово. — Тя е опасно място. Авиенда, ще се грижиш ли за нея?
    Преди айилката да успее да си отвори устата, на вратата се почука и веднага след почукването се появи Моарейн. Айез Седай ги обхвана с поглед, който ги претегли, измери и прецени и тях, и с какво се занимават, без едно трепване на клепачите, с което да покаже заключенията си.
    — Джоя и Амико за мъртви — обяви тя.
    — И каква тогава е била причината за нападението? — попита Нинив. — Само да бъдат убити? Или може би за да ги убият в случай, че не може да бъдат освободени? Сигурна бях, че Джоя е толкова самоуверена, защото е очаквала да я спасят. В края на краищата, сигурно ни е лъгала. Изобщо не повярвах на разкаянията й.
    — Едва ли това е била главната цел — отвърна Моарейн. — Капитанът много умно е задържал хората си на постовете в тъмниците по време на нападението. Там не са видели нито един тролок или мърдраал. Но след това са намерили двете мъртви. Всяка с прерязано гърло. След като езикът й е бил закован на вратата на килията. — Говореше така, сякаш обсъждаше кърпене на рокля.
    При това безпристрастно описание стомахът на Елейн се сви.
    — Точно това не съм им го пожелавала. Не и по този начин. Дано Светлината освети душите им.
    — Те отдавна са продали душите си на Сянката — каза грубо Егвийн. Но и тя беше притиснала стомаха си с ръце. — Как… Как е станало? Сиви ли?
    — Съмнявам се, че дори Сиви биха могли да го постигнат — отвърна сухо Моарейн. — Изглежда, Сянката разполага със средства, за които нищо не знаем.
    — Да. — Егвийн се постара да го каже спокойно. — След като не е имало опит за спасяване, това трябва да означава, че и двете са казвали истината. Били са убити, защото са проговорили.
    — Или за да бъдат спрени да проговорят — добави мрачно Нинив. — Можем да се надяваме, че не знаят, че тези двете са ни казали нещо. Може би Джоя наистина се е разкаяла, но аз няма да го повярвам.
    Елейн преглътна: представи си, че е в килия и че опират лицето й във вратата, за да могат да измъкнат езика й и… Потръпна, но се насили да промълви:
    — Може да са били убити просто за наказание, че са се оставили да ги хванем. — Тя сама се отказа от мисълта, че убийството може да е извършено, за да ги накарат да повярват на твърденията на Джоя и Амико — бездруго си имаха достатъчно колебания какво точно да предприемат. — Три възможности и само според едната Черната Аджа знае, че те са казали нещо. След като и трите са еднакво вероятни, много е възможно просто да не знаят.
    Егвийн и Нинив се спогледаха смаяни.
    — Да ги накажат ли? — отрони невярващо Нинив.
    В много отношения и двете бяха по-твърди от нея — заради това Елейн им се възхищаваше, — но не бяха отраснали сред непрекъснатите интриги в двора на Кемлин, нито бяха слушали приказките за жестокия начин, по който в Кайриен и Тийр играят Играта на Домовете.
    — Смятам, че Черната Аджа съвсем не може да е милостива при такъв провал — каза тя. — Мога да допусна, че Лиандрин го е заповядала. Джоя със сигурност щеше да го направи също толкова лесно. — Моарейн я измери с бърз поглед и кимна утвърдително.
    — Лиандрин — отрони Егвийн. — Да, мога да си представя Лиандрин или Джоя да издадат такава заповед.
    — Все едно, на вас не ви оставаше много време да ги разпитвате повече — каза Моарейн. — Бездруго трябваше да ги натоварят на кораба утре по обед. — В гласа й се долови нотка на гняв; Елейн осъзна, че за Моарейн смъртта на двете Черни сестри означава бягство от правосъдието. — Надявам се скоро да вземете някакво решение. Танчико или Кулата.
    Очите на Елейн срещнаха тези на Нинив и тя леко кимна.
    Нинив също кимна, малко по-уверено, преди да се обърне към Айез Седай.
    — Двете с Елейн заминаваме за Танчико веднага щом намерим кораб. Бърз кораб, надявам се. Егвийн и Авиенда ще заминат за твърдината Студени скали в Айилската пустош. — Не даде никакво обяснение и Моарейн повдигна вежда.
    — Джолиен може да я заведе — запълни мигновената пауза Авиенда. Отбягна погледа на Егвийн. — Или Сефела, или Байн и Чиад. Аз… Аз мисля да отида с Елейн и Нинив. Ако в Танчико има война, ще им трябва сестра, която да им пази гърба.
    — Щом така искаш, Авиенда — промълви бавно Егвийн. Изглеждаше изненадана и малко обидена, но не по-изненадана от Елейн. Бе започнала да си мисли, че двете стават приятелки.
    — Радвам се, че искаш да ни помогнеш, Авиенда, но ти си тази, която трябва да заведе Егвийн в твърдината Студени скали.
    — Тя няма да замине нито за Танчико, нито за твърдината Студени скали — заяви Моарейн, измъкна някакво писмо от кесията си и го разгърна. — Това ми го връчиха преди час. Младият айилец, който ми го донесе, ми каза, че са му го дали преди месец, още преди някоя от нас да стигне до Тийр, но въпреки това беше адресирано до мен по име, в Тийрския камък. — Тя за последен път хвърли поглед на писмото. — Авиенда, познаваш ли Амис от септата Девет долини на Таардад Айил? Баир от септата Хайдо на Шаарад Айил? Мелайне от септата Джирад на Гошиен Айил? И Сеана от септата Черни канари на Накаи Айил? Те са го подписали.
    — Всички те са Мъдри, Айез Седай. Всички са Сънебродници. — Беше се присвила предпазливо, въпреки че, изглежда, сама не го забелязваше. Сякаш беше готова да се бие или да избяга.
    — Сънебродници — помълви замислено Моарейн. — Може би това обяснява писмото. — Тя обърна втората страница на писмото. — Ето какво казват за теб. Какво са казали, може би още преди сама да решиш да дойдеш в Тийр. „Сред Девите на копието в Тийрския камък има едно опърничаво момиче на име Авиенда, от септата Девет долини на Таардад Айил. Сега тя трябва да дойде при нас. Не може повече да се бави и никакви извинения не са допустими. Ще я чакаме на склоновете на Чайендейр, над Руйдийн.“ Има още за теб, но главното е да се погрижа да отидеш при тях без никакво бавене. Тези ваши Мъдри се разпореждат също като Амирлин. — Изрече го с досада, което накара Елейн да се зачуди дали Мъдрите са се опитали да се разпоредят и на самата Айез Седай. Едва ли. И едва ли биха имали успех, ако се бяха опитали. Въпреки това нещо в писмото дразнеше Айез Седай.
    — Аз съм Фар Дарейз Май — заяви сърдито Авиенда. — И няма да се разтичам като малко детенце, защото някои са ме повикали. Ако поискам, ще ида в Танчико.
    Елейн замислено облиза устни. Това беше нещо ново за айилката. Не гневът — тя беше виждала Авиенда гневна и преди, макар и не чак до такава степен — но това, което се криеше под него. Не можеше да го нарече никак другояче освен детинско цупене. Изглеждаше и толкова невероятно, колкото да види Лан нацупен, но беше точно така.
    Егвийн също го долови и потупа Авиенда по рамото.
    — Всичко е наред. Ако заминеш за Танчико, ще съм доволна, че защитаваш Елейн и Нинив. — Авиенда я изгледа наистина жално.
    Моарейн поклати глава, съвсем лекичко, но все пак решително.
    — Показах това на Руарк. — Авиенда отвори уста и лицето й почервеня от гняв, но Айез Седай повиши тон и продължи плавно: — Както ме молят в писмото. Само онази част, която засяга теб, разбира се. Той, изглежда, е непоколебим, че ти ще направиш това, което се иска в писмото. Както заповядва писмото. Смятам, че ще е най-благоразумно от твоя страна да направиш това, което искат Руарк и Мъдрите, Авиенда. Не си ли съгласна?
    Авиенда изгледа диво всички и всичко в стаята, все едно че я бяха хванали в капан.
    — Аз съм Фар Дарейз Май — промърмори тя и закрачи към вратата, без да каже нищо повече.
    Егвийн направи една крачка и вдигна ръка да я спре, но я пусна, когато вратата се затръшна пред нея.
    — Но какво искат те от нея? — обърна се тя настойчиво към Моарейн. — Ти винаги знаеш повече, отколкото казваш. Какво криеш този път от нас?
    — Каквито и да са основанията на тези Мъдри — отвърна хладно Моарейн, — това със сигурност са си неща между Авиенда и тях. Ако тя искаше да знаеш, щеше да ти го каже.
    — Няма ли да спреш да разиграваш хората? — каза й с горчивина Нинив. — Сега забъркваш Авиенда в някакви нови планове, нали?
    — Не аз. Мъдрите. И Руарк. — Моарейн сгъна писмото и го напъха с едва доловимо ожесточение в кесията на колана си. — Тя винаги може да му откаже. Все пак един главатар на клан не е същото като крал, доколкото разбирам от порядките на айилците.
    — Смяташ ли, че наистина може? — попита Елейн. Руарк й напомняше за Гарет Брин. Капитан-генералът на кралските гвардейци на майка й рядко се намесваше, но стореше ли го, дори и Мургейз не можеше да го отклони, освен с изрична кралска заповед. Този път обаче заповед на трона нямаше да има — не че Мургейз някога беше издавала някога такава на Гарет Брин, щом той решеше, че е прав — а без такава можеше да се очаква, че Авиенда все пак ще отиде на склоновете на Чайендейр, над Руйдийн. — Поне ще може да пътува с теб, Егвийн. Амис едва ли ще може да те срещне в твърдината Студени скали, щом се кани да чака Авиенда при Руйдийн. Можете заедно да отидете при Амис.
    — Но аз не искам тя да го прави — каза тъжно Егвийн. — Щом самата тя не го желае.
    — Не знам кой какво иска — намеси се Нинив. — Знам само, че ни чака работа. На теб ще ти трябват много неща за пътуването през Пустошта, Егвийн. Лан ще ми каже за това. А двете с Елейн трябва да се приготвим да отплаваме за Танчико. Предполагам, че утре ще можем да намерим някакъв кораб, но това означава, че трябва да решим какво да си вземем за път още тази нощ.
    — Има един кораб на Ата-ан Миере на кейовете в Блатото — каза Моарейн. — Каравела. По-бърз кораб не може да се намери. Нали искате бърз кораб. — Нинив кимна намусено.
    — Моарейн — каза Елейн. — Какво смята да прави Ранд? След този щурм… Ще започне ли войната, която ти искаше?
    — Не искам да започва война — отвърна й Айез Седай. — Искам това, което ще съхрани живота му до Тармон Гай-дон. Той твърди, че ще обяви на всички ни какво ще прави утре.
    На гладкото й лице се очерта съвсем тъничка бръчка.
    — Утре всички ще знаем повече от тази нощ. — Напусна ги, без да каже дума повече.
    „Утре — помисли си Елейн. — Какво ли ще направи, когато му кажа? Какво ли ще каже? Трябва да разбере.“

Глава 13
Слухове

    В кръчмата беше оживено като във всяка друга из Блатото. Врява и глъч се носеха в душната нощ. Шумното хорско дърдорене се мъчеше да надмогне приноса на музикантите към царящата дандания — три барабана, два ксилофона и голямо, издуто като круша чело, което издаваше басови, виещи трели. Сервиращите прислужнички в тъмни рокли, дълги до глезените и закопчани под брадичката, и с къси бели престилчици притичваха между претъпканите маси, понесли подноси с глинени халби на главите си, за да могат да се провират през навалицата. Босоноги докери с кожени елеци се смесваха с типове с вталени палта и гологърди мъжаги с широки цветни пояси, придържащи торбестите им гащи. Тук, близо до кейовете, навсякъде се мяркаха чуждестранни одежди — високи яки от севера и дълги яки от запада, сребърни верижки по сюртуци и звънчета по елеци, ботуши до коляно и ботуши до бедра, мъже, накичени с гердани и обици, с дантели по палтата и ризите. Един широкоплещест мъж с обемист корем имаше пищна, раздвоена като вила жълта брада, а друг беше наклепал с нещо завитите си мустаци така, че да лъщят под светлината на лампите. Зарове се търкаляха и тракаха в три ъгъла на помещението и по много от масите и среброто бързо сменяше притежателите си под бурните викове и смях.
    Мат седеше сам, опрял гръб в стената в един ъгъл, от който можеше да следи всички врати, макар че в момента надничаше предимно във все още недокоснатата халба тъмно вино. Към игрите със зарове не пристъпваше, а глезените на сервиращите момичета дори не поглеждаше. При толкова претъпкана кръчма на някои от време на време им хрумваше да споделят масата му, но щом погледнеха физиономията му, бързо се махаха и се сбутваха на някоя от пейките.
    Той натопи пръст във виното и започна разсеяно да драска по масата. Тези глупаци нямаха никаква представа какво се беше случило снощи в Камъка. Беше чул как неколцина тайренци споменаха за някакви неприятности, съвсем между другото, и думите им бързо заглъхнаха в нервни смехове. Не само че не знаеха, но и не искаха да знаят. На него самия почти му се искаше да не знае. Не, всъщност много му се искаше да добие по-добра представа какво точно се беше случило. Образите продължаваха да проблясват в главата му, примигваха сред дупките в паметта му, без да носят никакъв смисъл.

    Врявата на битката отекваше по коридора някъде отдалече. С трепереща ръка той измъкна ножа от тялото на Сивия. Сив, хвърлил се да го нападне. Изчадието беше преследвало него. Сивите не обикаляха току-така из Камъка, за да убиват напосоки. Не, имаха си определени цели, като стрели, изстреляни от нечия тетива. Той се обърна да побегне и ето, че срещу него закрачи мърдраал, като черна змия с крака — от безокия му взор костите му се разтрепераха. От тридесет крачки Мат метна ножа си към онази част на яйцевидното лице, където трябваше да се намират очите: от това разстояние можеше да улучи кръг с размерите на очна дупка четири пъти от пет хвърляния.
    Черният меч на Чезнещия профуча във въздуха и отхвърли летящата кама почти небрежно; проклетото чудовище дори не забави хода си. „Време е да умреш, Рогосвирецо.“ Гласът му изсвистя сухо като на усойница, като предупреждение за неминуема гибел.
    Мат отстъпи крачка назад. Държеше два ножа, макар и да не помнеше как ги е извадил. Не че ножовете щяха да му помогнат много срещу меча, но бягството означаваше черното острие да разсече гърба му така сигурно, както пет шестици бият четири тройки. Съжали, че не разполага с добър боен кривак. Или с лък — пък да види как това омразно същество ще отклони стрелата, пусната от дългия лък от Две реки. Съжали, че не е някъде другаде. Щеше да умре тук и сега.
    Изведнъж дузина тролоци се изсипаха от един страничен коридор и се нахвърлиха яростно върху Чезнещия, сечейки с големите си секири и мушкайки с кривите мечове. Мат зяпна в чудовищната купчина, изпълнен с изумление и невярващ. Получовекът се бореше като черна вихрушка. Повече от половината тролоци издъхнаха или се мятаха в смъртни ревове преди Чезнещия да рухне на пода в отчаян гърч: едната ръка се загърчи като умираща змия на три крачки от трупа — все още стискаше катраненочерния меч в юмрука си.
    Един тролок с овнешки рога погледна към Мат и надигна муцуна, за да подуши въздуха. Озъби му се, след което изскимтя и заблиза дългия кървав процеп, разтворил плътта под косматата му мишница. Останалите приключиха с рязането на гърлата на събратята си и една от тварите излая няколко дрезгави, гърлени думи. Без да погледнат повече към Мат, те се обърнаха и се затичаха. Тропотът на копита и ботуши заглъхна по коридора.

    Надалече от него. Мат потръпна. Тролоци, дошли да го отърват. В какво ли ново безумие го беше замесил Ранд? Той забеляза какво е нарисувал неволно върху масата — отворена врата — и бързо изтри рисунката. Трябваше час по-скоро да се измъкне оттук. Трябваше. И същевременно отново усети онзи настойчив сърбеж в тила си, напомнящ, че е време да се връща в Камъка. Изтласка го сърдито от ума си, но незнайният подтик продължи да бръмчи в главата му.
    Долови част от разговор откъм масата вдясно от себе си: мъжът с навитите лъскави мустаци продължаваше да каканиже с люгардския си акцент.
    — Значи, тоз ваш Дракон е голяма работа, не се и съмнявам, ама с Логаин не може и да са сравнява. Че Логаин дигна цял Геалдан на война, а също и половината Амадиция и Алтара. Накара земята да глътне цели градове, дето му са опълчиха, нали. Сгради, хора и всичко останало. Ами оня горе в Салдеа, Мазрим? Казват, че слънцето накарал да спре, докато срази войската на господаря на Башийр. Факт било, тъй казват.
    Мат поклати глава. Камъкът беше паднал и Каландор се бе озовал в ръцете на Ранд, а този идиот продължаваше да си мисли, че става дума за поредния Лъжедракон. Отново, без да иска, беше нарисувал врата. Изтри я разсеяно с длан, сграбчи халбата с вино, но я спря на половината път към устата си. През всеобщата врява ухото му бе доловило познато име, изговорено от една от близките маси. Избута скамейката си назад и си проправи път към масата, с халба в ръка.
    Хората около масата представляваха обичайната смесица, срещаща се навсякъде из пивниците в Блатото. Двама босоноги моряци, наметнали омазнени сетрета върху голите си гърди, единият — с дебела златна верижка на врата. Застарял, някога дебел мъж с увиснала челюст, в тъмно кайриенско палто с червени, златни и зелени ивици през гърдите, които можеха да означават, че е благородник, макар че единият му ръкав беше разпран на рамото; твърде много кайриенски бежанци напоследък се бяха смъкнали на юг. Една сивокоса жена в тъмносиньо облекло, с изпито лице, остро око и тежки златни пръстени на ръцете. И говорещият — мъжът с раздвоената като вила брада, с рубин, голям колкото гълъбово яйце на едното ухо. Трите сребърни верижки, преметнати през изпънатите гърди на тъмночервеното му палто, го издаваха като кандорски едър търговец. В Кандор търговците си имаха гилдия.
    Разговорът секна и очите на всички се извърнаха към застаналия край масата им Мат.
    — Чух да споменавате за Две реки.
    Вилобрадият му хвърли един бърз поглед. Разрошената коса, стегнатото лице и виното в ръката, лъснатите до блясък черни ботуши, зеленото палто със златни ширити, разкопчано до кръста, и показващата се отдолу снежнобяла ленена риза… но както палтото, така и ризата бяха доста измачкани. Накъсо казано — самото олицетворение на млад благородник, тръгнал да се забавлява сред простолюдието.
    — Да, милорд — отвърна той сърдечно. — Тъкмо разправях, че тази година оттам табак няма да има, мога да се обзаложил. Аз обаче имам двайсет бурета чудесни листа от Две реки. По-добър табак от тамошния, знаете, не може да се намери. Добра цена ще взема от тях в края на годината. Ако милорд желае някое буренце за своите хора… — Той подръпна единия край на жълтеникавата си брада и отри носа си с пръст. — …Сигурен съм, че мога да уредя…
    — Значи можеш да се обзаложиш, така ли? — прекъсна го тихо Мат. — И защо няма да има табак от Две реки?
    — Ами заради Белите плащове, милорд. Заради Чедата на Светлината.
    — Какво Белите плащове?
    Търговецът обходи с поглед събеседниците си на масата за помощ — беше доловил опасна нотка в тихия тон на този млад лорд. Моряците имаха вид на хора, готови веднага да си тръгнат. Сивокосата жена беше поднесла халбата си към устните и острите й очи оглеждаха Мат преценяващо.
    Търговецът успя да се поклони седешком и каза угоднически:
    — Според слуха, милорд, Белите плащове са нахлули в Две реки. За да хванели Преродения Дракон, така разправят. Макар че, разбира се, това е невъзможно, тъй като лорд Дракона е тук, в Тийр. — Той погледна Мат крадешком, за да прецени като как е възприето последното; физиономията на Мат не се промени.
    — Мълвата разнася какви ли не глупости, милорд. Мене ако питате, това сигурно е вятър работа. Според същия слух Белите плащове преследвали и някакъв Мраколюбец с жълти очи. Чували ли сте някога такова нещо, милорд? Мъж с жълти очи? Аз също не съм. Вятър работа, ви казвам.
    Мат постави халбата на масата и се наведе към мъжа.
    — И кого търсят още? Според този твой слух. Преродения Дракон. Мъж с жълти очи. Кой друг?
    По лицето на търговеца избиха капки пот.
    — Никой друг, милорд. За друг не съм чувал. Само слух, милорд. Сламки на вятъра, нищо повече. Облаче дим — духнеш и изчезне. Ако имам честта, да предложа на милорд едно буренце с чудесен табак от Две реки? Като знак на уважение… чест да… да изразя моята…
    Мат подхвърли на масата тлъста златна андорска крона.
    — Купи си пиене от мен, за колкото стигне.
    Докато се връщаше на мястото си, чу мърморене откъм масата.
    — Помислих, че ще ми пререже гърлото. Нали ги знаете тия лордчета, като се натряскат… — Това беше брадатият.
    — Странен младеж — промълви жената. — Опасен. С такива не си опитвай игричките, Петрам.
    — Не мисля, че изобщо е лорд — каза сприхаво друг мъжки глас. Кайриенецът, предположи Мат. Устните му се извиха. Лорд? Нямаше да стане лорд, та ако ще да го молеха. „Бели плащове в Две реки. Светлина! Светлината да ни е на помощ!“
    Пробивайки си път към изхода, той измъкна чифт дървени токове от купа до стената. Нямаше представа дали бяха същите, с които бе дошъл — всички изглеждаха еднакви, — пък и не го интересуваше. Ставаха на ботушите му.
    Навън бе заваляло. Лек ромон, от който мракът се бе сгъстил още повече. Вдигна яка и зашляпа по калните улици на Блатото, покрай шумни пивници, ярко осветени ханове и къщи с тъмни прозорци. След като калта отстъпи на каменна настилка към стената на вътрешния град, той изрита токовете настрана и затича. Бранителите, пазещи най-близкия портал на Камъка, го пуснаха безмълвно — познаваха го добре. Не спря да тича чак до стаята на Перин и отвори в движение вратата, едва забелязвайки цепнатината в дървото. Дисагите на Перин лежаха на леглото и Перин ги тъпчеше с ризи и чорапи. Гореше само една свещ, но той като че ли не забелязваше сумрака.
    — Чул си значи — каза Мат.
    Перин не прекъсна заниманието си.
    — За къщи ли? Да. Бях излязъл да надуша някой слух като за Файле. След снощното повече от всякога трябва да я… — Гърленото му ръмжене накара козината на Мат да настръхне: звучеше като сърдито вълчо ръмжене. — Няма значение. Чух го. Може пък това също да свърши работа.
    „Също като какво?“ — зачуди се Мат.
    — Ти вярваш ли го?
    За миг Перин вдигна глава; очите му събираха светлината от свещта и лъщяха като патинирано злато.
    — За мен няма много основания да се съмнявам. Твърде достоверно е.
    Мат се помръдна неловко.
    — Ранд знае ли? — Перин кимна мълчаливо и продължи да тъпче дрехите си. — Е, и какво каза той?
    Перин се спря и загледа сгънатото наметало в ръцете си.
    — Започна да мърмори. Каза, че щял да го направи. На всяка цена щял. Каза, че трябвало да му повярвам. Такива работи. Безсмислици. После ме хвана за яката и ми каза, че щял да направи „това, което най-малко очакват“. Искаше аз да го разбера, но съм сигурен, че и той сам не се разбираше. Изглежда, изобщо не го интересуваше дали напускам, или оставам. Не, това го взимам обратно. Мисля, че изпита облекчение, че се махам.
    — Могат да сринат Две реки, а той нищо няма да направи — каза Мат. — Светлина, с този негов Каландор той би могъл да издуха хиляда Бели плащове! Сам видя какво направи с тези проклети тролоци. Значи тръгваш, а? Връщаш се в Две реки? Сам?
    — Освен ако не дойдеш и ти. — Перин натика наметалото в дисагите. — Идваш ли?
    Вместо да му отвърне, Мат закрачи напред-назад, лицето му ту лъсваше на светлината на свещта, ту се скриваше в сянка. Майка му и баща му бяха в Емондово поле, както и сестрите му. Белите плащове нямаха никаква причина да им посегнат. Имаше чувството, че ако се прибере у дома, никога повече няма да може да напусне Две реки, че майка му набързо ще го ожени за някоя. Но ако не се върнеше и ако Белите плащове им причиняха нещо лошо… Всичко това, за Белите плащове, било празен слух, така беше чул. Но защо трябваше да има слух за тях? Дори Коплинови — лъжци и хора, които непрекъснато създаваха неприятности, обичаха баща му. Всички обичаха Абел Каутон.
    — Не си длъжен — каза му Перин. — Доколкото чух, за теб не се споменава нищо. Само за Ранд и за мен.
    — Да ме изгори дано, ще д-д… — Не можа да го изрече. Не беше никак трудно да го помисли, но да каже, че ще го стори? Гърлото му се стегна и думите излязоха от устата му задушени. — Лесно ли ти е, Перин? Да тръгнеш, искам да кажа? Не… изпитваш ли нещо? Нещо, което се мъчи да те задържи? Което ти шепне разни причини да не тръгваш?
    — Стотици, Мат, но знам, че това е заради Ранд и заради тавирен. Не искаш да го признаеш, нали? Сто причини има да остана, но единствената причина да тръгна натежава над всички тях. Белите плащове са в Две реки и ще причинят страдания на хората, докато се мъчат да ме открият. Мога да го спра, ако отида.
    — Защо Белите плащове толкова държат да те хванат, че да са готови да причинят зло на хората? Светлина, ако започнат да разпитват за човек с жълти очи, никой в Емондово поле няма и да разбере за кого говорят! И как можеш да ги спреш? Един чифт ръце повече няма да е от голяма полза. Белите плащове са захапали оловна топка, ако си мислят, че могат да си играят с народа на Две реки.
    — Знаят ме по име — отвърна тихо Перин. Погледът му се стрелна към окачената на стената секира и колана, увит около дръжката и стенната кука. Или може би гледаше чука си, опрян на стената до секирата — Мат не беше сигурен. — Могат да намерят семейството ми. Колкото до твоето „защо“, имат си причини, Мат. Както и аз своите. Може ли да каже човек чии са по-основателни?
    — Да ме изгори дано, Перин! Да ме изгори дано! Искам да тр-р… Виждаш ли? Не мога дори да го изрека. Сякаш главата ми знае, че ще го направя, ако го кажа. Не мога дори да го оформя в ума си!
    — Различни пътеки. И преди бяхме отпращани по различни пътеки.
    — Проклети да са различните им пътеки — изпъшка Мат. — До гуша ми дойде и от Ранд, и от Айез Седай — да ме размотават насам-натам по техните проклети пътеки. Поне веднъж искам да тръгна натам, накъдето аз искам, да направя онова, което аз искам! — Той се обърна към вратата, но гласът на Перин го спря.
    — Надявам се, че твоята пътека ще е щастлива, Мат. Светлината дано ти прати хубави момичета и глупаци, готови да играят комар.
    — О, да ме изгори дано, Перин! Светлината дано и на теб ти прати това, което искаш.
    — Надявам се да го прати. — Не изглеждаше особено щастлив от перспективата.
    — Ще предадеш ли на татко, че съм добре? И на мама? Тя все се тревожи. И се погрижи, моля те, за сестрите ми. Те все ме следяха и донасяха всичко на майка ми, но не бих искал да им се случи нещо лошо.
    — Обещавам ти, Мат.
    Мат затвори вратата и закрачи безцелно по коридорите. Сестрите му, Елдрин и Бодвин, винаги бяха готови да завикат: „Мамо, Мат пак е направил беля.“ Особено Бод. Сега вече бяха на шестнайсет-седемнайсет години. Вероятно се канеха скоро да се омъжат и вече си бяха избрали някой досаден фермер, без нещастникът дори и да подозира. Наистина ли ги бе напуснал толкова отдавна? Понякога не му изглеждаше така. Понякога му се струваше, че е напуснал Емондово поле едва преди седмица-две. Друг път сякаш бяха изминали години и си го спомняше съвсем смътно. Можеше все още да си спомни подхилващите се Елдрин и Бод, докато го пердашеха с пръчка, но лицата им бяха някак замъглени. Тези проклети дупки в паметта му — сякаш празнини в живота му.
    Забеляза крачещата срещу него Берелайн и неволно се ухили. Въпреки високомерието, което излъчваше, фигурката й си беше доста фина. А впитата по тялото й бяла коприна беше толкова тънка, че ставаше за носна кърпа, да не говорим колко щедро беше изрязана горе, показвайки значително количество от пищните й бели гърди.
    Той се извъртя в най-добрия поклон, на който беше способен, елегантно и изискано.
    — Добър вечер, милейди. — Тя понечи да го подмине, без дори да му хвърли поглед, и той се изправи сърдито. — Ей, жено, ти да не си глуха и сляпа ма? Не съм ти килим, през който да газиш така, а и много ясно чух гласа си. Ако те бях ощипал по задника, щеше да се обърнеш и да ме зашлевиш, но като се държа с теб прилично, очаквам да чуя поне една човешка приказка.
    Първата се закова на място и го изгледа така, както само жените умееха. Можеше да му скрои риза и да му каже точно колко тежи с този неин поглед, да не говорим, че можеше да познае откога не е ходил на баня. Все това получаваше, щом заговореше с такива като Берелайн или Елейн. Благороднички, които те смятат за кал, освен ако нямаш дворец и потекло, възхождащо от Артур Ястребовото крило. Е, той пък познаваше една дебеличка помощник-готвачка — доста дебела, впрочем — която изобщо не го смяташе за кал. Дара така умееше да го гъделичка, че…
    Мислите му замряха в собствените си дири. Беше се замислил дали да не иде да провери дали Дара се е събудила, за да се понатискат. Дори се бе замислил дали да не пофлиртува с Берелайн. Берелайн! И за последните думи, които беше казал на Перин. „Погрижи се за сестрите ми.“ Сякаш вече бе решил, вече знаеше какво ще прави. Но не знаеше. Не смяташе да се въвлече пак в нещо, поне не толкова лесно този път. Трябваше да има някакъв изход.
    Изрови от джоба си някаква златна монета, метна я във въздуха и я хвана. Тарвалонска ма