Скачать fb2
Приказка на суахили (Приказка на суахили)

Приказка на суахили (Приказка на суахили)


Три истиниПриказка на суахили

    Едно време живял един цар. Той издал заповед в царството си, че ако някой човек извърши постъпка, която заслужава смърт, може да му простят само ако каже три истини, които никой не ще може да опровергае.
    И случило се така, че един от воините на царя извършил престъпление и избягал в гората.
    В гората той увеличил вината си, като убивал всеки човек, който минел оттам.
    И царят заповядал на воините си да отидат и да го заловят. Те тръгнали, хванали го и го довели при съдията. Съдията го попитал:
    — Знаеш ли заповедта, издадена в тази страна?
    И човекът отговорил:
    — Да, разбира се.
    — Каква е? — попитал съдията.
    — Ако искам да ме помилват — отговорил човекът, — трябва да кажа три истини и никой да не може да ги отрече. Ако не мога да кажа, ще бъда убит.
    Съдията рекъл:
    — Да, така е. Е какво, знаеш ли три такива истини?
    — Да, зная — отговорил воинът.
    И съдията рекъл:
    — Кажи ги.
    Като мислел за своето положение, човекът казал тези три истини:
    — Ако човек ти каже: „Бях лош от рождение“, не му вярвай.
    Съдията помислил и признал истината, защото действително няма хора лоши от рождение, но идва време, когато те стават лоши.
    — Ако човек ти каже, че му харесва онова положение, в което сега се намира, не му вярвай — рекъл воинът.
    Съдията видял истина и в това.
    — Ако човек ти каже: „Пусни ме от съда, ще се върна на другия ден“, не му вярвай.
    И съдията отново видял истината: няма такъв глупец, който, излязъл веднъж от устата на смъртта, би се върнал отново там.
    И съдията рекъл на човека:
    — Така е, думите ти са истинни, човек не може да ги отрече.
    И пуснали, човека, и той се спасил от наказанието.

info

Информация за текста

    © 1979 Атанас Далчев, превод от руски

    Сканиране, разпознаване и редакция: unicode, 2007

    Публикация:
    ЗАЩО ХОРАТА ИМАТ РАЗЛИЧЕН ЦВЯТ
    ПРИКАЗКИ НА АФРИКАНСКИТЕ НАРОДИ
    ВТОРО ИЗДАНИЕ
    Преведе от руски АТАНАС ДАЛЧЕВ
    Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ
    Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА
    Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ
    9537526432
    Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.
    Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.
    Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а
    Печатница „Д. Благоев“ София

    СКАЗКИ НАРОДОВ АФРИКИ
    Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина
    М—Л, 1959

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3463]
    Последна редакция: 2007-09-06 08:00:00
Top.Mail.Ru