Скачать fb2
Дахомойска приказка (Дахомойска приказка)

Дахомойска приказка (Дахомойска приказка)


Слънцето и месечинатаДахомойска приказка

    Слънцето и месечината били кръвни роднини. Веднъж месечината рекла на слънцето:
    — Хайде да хвърлим нашите деца от небето на земята.
    Слънцето се съгласило. В уречения ден месечината скрила децата си, а вместо тях събрала цял чувал камъни и отишла при слънцето. А слънцето не се досетило за това коварство и натуряло децата си в чувала. Метнали те чувалите на гръб и се спуснали на земята.
    Дълго вървели по земята, докато стигнали до една голяма река. Месечината започнала да изсипва тогава камъните от своя чувал в реката. Видяло това слънцето и също изсипало там своя чувал, а после двамата си тръгнали за къщи.
    Свършил денят. Залязло слънцето, а на небето излязла месечината с децата си. Разсърдило се тогава слънцето, смъкнало месечината от небето и почнало да я разпитва защо го е накарала да хвърли децата си в реката. Месечината отговорила на слънцето:
    — Много голяма е твоята сила. Нека децата ти останат във водата и се превърнат на риби. А хората ще ловят риби и ще се хранят с тях.
    И ето оттогава слънцето и месечината престанали да живеят помежду си в мир. И до ден днешен между тях няма сговор.

info

Информация за текста

    © 1979 Атанас Далчев, превод от руски

    Сканиране, разпознаване и редакция: unicode, 2007

    Публикация:
    ЗАЩО ХОРАТА ИМАТ РАЗЛИЧЕН ЦВЯТ
    ПРИКАЗКИ НА АФРИКАНСКИТЕ НАРОДИ
    ВТОРО ИЗДАНИЕ
    Преведе от руски АТАНАС ДАЛЧЕВ
    Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ
    Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА
    Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ
    9537526432
    Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.
    Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.
    Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а
    Печатница „Д. Благоев“ София

    СКАЗКИ НАРОДОВ АФРИКИ
    Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина
    М—Л, 1959

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3469]
    Последна редакция: 2007-09-06 08:00:00
Top.Mail.Ru