Скачать fb2
Начлег у вёсцы Сiнегах (на белорусском языке)

Начлег у вёсцы Сiнегах (на белорусском языке)


Черный Кузьма Начлег у вёсцы Сiнегах (на белорусском языке)

    Кузьма Чорны
    Начлег у вёсцы Сiнегах
    Вялiкi паход скупы на адпачынак. I мы спалi мала - прыхваткамi, па гадзiны дзве ўпору.
    У вёсцы Сiнегах засталi мы сляды праходу ранейшых вайсковых часцей: дзецi гулялi з кабелем; каля хлява крайняй хаты, на панадворку, на расцярушанай саломе, параскiданы патроны; мы папрабавалi iх да сваiх вiнтовак - не падышлi, так iх зноў i пакiнулi тут.
    Восем хат вёскi Сiнегаў шасталi на ветры раскудлачанымi грэблямi саламяных стрэх.
    Спаць лажыцца трэба было адразу.
    У хаце я застаў цiхую ўстрывожанасць i непакой напалоханых вайной людзей: чацвёра дзяцей i жанчына - гаспадыня i мацi - прыгожая горадзенская сялянка.
    Мы сцелемся ў халодных сенцах на нейкiх нiзкiх скрынях - я i наш узводны, таварыш Скабакоў, вясёлы i рыжы хлапец, родам з нейкiх Аланецкiх азёрных рыбных узбярэжжаў. Мы папраўляем салому, пацёртую ранейшымi вайсковымi начлежнiкамi, кладзем пад галовы ўсю сваю салдацкую маёмасць, i цяжкая дрымота зразу кладзецца на вочы нашы.
    Дзверы ў гарачую хату адчынены. Там доўга i цiха спрачаюцца дзецi за нейкую "падушку з чырвонаю прошваю", i нарэшце ўсё робiцца цiха.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Прывыкшы да трывожных ранiц, я ўскiдаю раптам угору галаву i стараюся разагнаць каменную ранiшнюю дрымоту. Малады дзень ледзьве прапускае праз маленькае сенечнае акенца першае святло сваё.
    "Яшчэ пяць хвiлiн я паляжу, i тады буду будзiць Скабакова", - я думаю i змагаюся з цяжкай дрымотай. Я падкладваю рукi пад галаву i сцiскаю каля вушэй. Тахкае i балiць у галаве.
    У хаце я чую гаворку:
    - Уставай, сынок, - гаворыць жанчына.
    Усё маўчыць.
    - Сынок, устань.
    - Ай, мама...
    - Устань, сынок, ну хто ж устане, ты ж самы большанькi.
    - Я яшчэ хоць трохi пасплю...
    - Заснеш удзень, а цяпер - ну каго ж я пабуджу.
    Хлапчанё заплакала. Ён доўга зацягнуў санлiвым голасам, цягнуў i, мусiць, спаў. Пасля раптам сцiх. Жанчына маўчала.
    Я ўстаў i пабудзiў Скабакова.
    Я ўвайшоў у хату.
    Жанчына рвала на кавалкi старую, зношаную да адных дзiрак сарочку.
    - Добры дзень, - сказаў я.
    - Добры дзень, - адказала жанчына.
    - Дзякуем за начлег, мы ўжо iдзем.
    - Iдзiце.
    Што мне сказаць яшчэ? I я гавару:
    - Няхай хлапчук паспiць яшчэ трохi, няхай гадуецца.
    Я адчуваю сябе так, як бы ў чым вiнаваты тут.
    - Ну, а што я зраблю, - гаворыць яна раптам, хутка, моцна, - што я зраблю, што я адна параджу. Гаспадара няма, гаспадар ваюе. А сёння мне трэба хоць трохi пачаць авёс жаць, дастаць дзе каня ды хоць возiк жыта прывезцi абаб'ю як-небудзь, хоць пранiкам, а вечарам у жорнах змялю, калi падсохне за дзень на печы, дык назаўтра хлеб рашчыню...
    - А каня няма?
    - Каня палякi пазаўчора ў абоз пагналi, разам з хлопцам.
    - З якiм хлопцам?
    - З сынам.
    - Вялiкi?
    - Малы... Каб вялiкi - я не тужыла б гэтак... А тут малога нiяк не ўзбудзiць карову выгнаць папасвiць. I няма чаго даць яму паснедаць. Накапала ўчора зранку картопель трохi, малыя яшчэ, дык пад вечар салдат накармiла iдуць босыя, галодныя, абарваныя, абшарпаныя... Можа, думаю, i мой там дзе-небудзь небарак...
    Яна падышла да ложка.
    - Устань, сынок, я табе новыя анучы ад свае старое сарочкi адарвала, каб табе было чым нагу мяккiм абкруцiць. Абуеш Мiколкавы лапцiкi, яны табе велiкаваценькiя, i вольна назе будзе... Устань, сынок.
    Яна нагнулася над ложкам.
    - Зараз прарваць павiнна.
    - Што?
    - Нарыў. На тым тыднi яшчэ нагу прабiў на корч, дык нарывае.
    I я нагнуўся над ложкам. Хлапчанё спала. На левай назе, каля пальцаў, збоку, была белаватая пухлiна, запэцканая ў гразь.
    Я пайшоў у сенцы. У сваiх мяшках я нiчога не знайшоў, апроч двух тараноў. Я дастаў iх i палажыў у хаце на лаве - уся мая салдацкая ежа.
    I тады мы з таварышам Скабаковым назаўсёды пакiнулi гэтую хату.
    Праз хвiлiн пятнаццаць мы пакiнулi гэтую вёску Сiнегi.
    Чакаючы загад рушыць, я ўбачыў яго: накульгваючы, ступаючы на пяту, ён гнаў карову. Каля хаты стаяла мацi яго - вялiкая горадзенская жанчына.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    I от мы iдзем.
    Будзем iсцi доўга - вялiкi паход скупы на адпачынак.
    1927
    Каментары
    Друкуецца па кнiзе "Выбраныя творы" /Менск, ДВБ, 1934/. Упершыню апублiкавана ў часопiсе "Беларуская работнiца i сялянка", 1927, № 7. Датуецца лiпенем 1927 года.
Top.Mail.Ru